Çok Güzel Bir Dua

En Güzel Bir dua ÖrneğiKudreti külliyetiyle alemleri yoktan var eden,kainatta her şeyi çift olarak halk edip,varlığını, birliğini, kudret ve kuvvetini azametini onunla ispat eden,mahlukat içerisinde insan nev’ini en şerefli ve mükerrem,ilahi halifesi olarak yaratıp,akıl cevheriyle bezeyen,bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan,hatemül en biyaya ümmetlik şerefini bahşeden,ilahi bir nur,iksir,bir şifa ilacı ve ümmül-ulum (ilimlerin ve kitapların anası) ve kanun-u külli’si olan,bütün kanunları içinde bulunduran

Kur’an-ı Kerim’i ihsan eden,sayılamayacak derecede nimetler verip doğru yola hidayet eden,

dilediğiniz aziz,istediğini zelil eden,günahları bağışlayıp rahmetine gark eden Allahü Teala’ya hadsiz,payansız sena ile şükürler ederim.

Sonsuz salat-ı selam

O habibi lebib ve kalplere tabip olan,bütün hakikatlerin çekirdeği ve esası,varlığın kalbi ve ruhu,yaratılmışların ve bütün sevgi ve sevilmişlerin başı ve evveli,hilkatın fatihası,risaletin hatimesi,ilmi ledün ve ilmi vahdetin muallimi evveli,mana aleminin Mustafa’sı,enbiya kafilesinin seyyidi ve serdarı,

Allah (c.c)’ın müntehab Resulü,yegane habibi ‘Sümme dena fete della‘ tahtının sultanı ‘Fekane gabe gavseyni ev edna‘ sarayının mübarek ve hususi misafiri ‘Ma’evha’ mektebinin edip ve serveri,alemlere rahmet ve hidayet güneşi olan her hareketi ilahi vahye dayanan,hakkı haber verip,insanları dalaletten kurtarıp doğru yola götüren,her hareketiyle bizlere örnek olan Sevgili Peygamberimiz Ahmed-i Muhtar ve Resulü girdiğar Hz Muhammed Mustafa (s.a.v) üzerine olsun.

Onun sünnetlerini adım adım takip edip izinde giden,ilahi Kelimetullah uğraunda canlarını feda ederek Şeriat-ı Ahmediyyeyi bizlere ulaştıran her birerleri hidayet yıldızları bulunan al ve ashabına da selatü selam olsunKaynak = Osman Karabulut / İslam’da Evlilik Ve Mahremiyetleri / bkz:5