Kuran Yurdu

Çok Evliliği Zaruri Kılan Sebepler

  1 – Kadının yaratılıştan cinsi iktidarsızlığa maruz bulunduğunun ortaya çıkması.

  2 – Kadının kadınlık görevini yapmasına engel bir hastalığın bulunması.

  • Batılı doktorlar bu hususta şöyle diyorlar:

  «Taaddüd-i zevcat nüfusun sayı bakımından olduğu kadar kalite yönünden de kemale ermesine hizmet eder. İlk zevcenin hastalıklı veya kusurlu olması, ikinci zevcenin daha itina ile seçilmesi neslin temizlenmesine yardım eder. Hangi zevce daha sağlam ve hastalıktan salim ise onunla neslin üremesi temin edilir. Bir kadın senelerce gebe kalmazsa, ne yapılırsa yapılsın aşı yapılamaz. Adeta meni – hayvancığı – yumurtayı beğenmez. Halbuki aynı erkek o müddet zarfında, olgun yumurtalı bir çok kadınları aşılayabilir. Diğer taraftan kadın için de kar vardır. Bir rahim ne kadar dinlenirse yumurtaları o derece kemale erer. Bir kadının dinlene dinlene gebe kalması doğacak çocuğun kuvvetini temin eder. Diğer taraftan bir kadın ne kadar az cinsi münâsebette bulunursa rahim ve yumurtalık hastalıklarından o kadar salim olur.»

  Ve kadına müzmin bir hastalık yahut mide hastalığı yahut öyle tiksindirici durum da olur ki, onunla evlilik münâsebetlerini devâm ettirmek mümkün olmaz. Erkek burada iki durum karşısında kalmıştır: Ya onu boşayacaktır. Bu vefakârlığa, insanlığa, şerefine asla yaraşmaz. Aynı zamanda hasta kadına ihanet, tahkir durumu vardır. Ya da onun üstüne evlenecek ve onun harem-i ismetinde kalacaktır. Onun da bir zevce gibi hakları olacak, muhtaç olduğu ilâç temin edilecektir. Şüphesiz bu durum, kadın için daha şereflidir. Kocaya da yaraşan bir borçdur.

  3 – Kadının kısır olması. Çocuk sevgisi, insanda fıtrî bir duygudur. Bu duygunun önüne de ancak iki yolla geçilebilir. O da erkeğin kısır karısını boşaması ya da üzerine evlenmesi. Evlenmek, boşanmaktan daha hayırlıdır. Tecrübeler göstermiştir ki genellikle kadınlar boşanmaktansa ortak ile beraber evliliği sürdürmeyi tercih ediyorlar.

  • 4 – Kadın erkeğe nazaran 10-20 sene daha çabuk ihtiyarlar. Bu devrede de çocuk istenmesi birden fazla evliliği zaruri kılar.
  • 5 – Kadın erkekten çok yaşlı olunca zamanla erkek daha genç kadın ihtiyacını duyabilir ve dengesiz bir durum ortaya çıkabilir.

  6 – Harpler dolayısıyla kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olur ve ahlâksızlığı önlemek için de birden fazla evlilik zarurî hale gelir. II. Dünya Savaşı’nda Alman kadınlarının düştükleri acıklı hal, bunun açık misalidir.O harpte dul kalan Alman kadınlarının erkeği bol olan Alaska’ya gönderilmesi, medenî bir insanı sadece düşünmekle koymuyor, birazda hüzün ve elem vererek bugünün dünyasındaki, medeni sayılan insanların çok acı ve elîm durumlarını bize açık olarak gösteriyor.

  • Nitekim teklif edildiği gibi eğer Almanya o tarihte birden fazla kadınla evlenebilir diye bir kanun çıkarmış olsa idi, kendisini o fecî ahlâksızlıktan kolaylıkla koruyabilirdi.

  Meşhur Fransız düşünürü Vottaire der ki:

  «Ey ahmak câhiller! Sizler diğer câhillerin sözlerine aldanarak İslâm dininin şehvanî olduğunu sanıyorsunuz. Bu iddianız yanlıştır. On sekiz kadın almaya; alışmış bir memlekette on dördünü boşatır dörde indirirse, böyle bir dine vahşet dini, demekte nasıl, cesaret edersiniz. Birden fazla kadın almak usûlü, insanlığın yaratılışının gereğidir, İslâmiyet bunu sınırlandırmıştır.

  Meşhur edebiyatçılardan Victor Margeritte II. dünya savaşı sonunda Fransa’nın uğradığı nüfus kıtlığına parlamentonun dikkatini şu sözleriyle çekmek istiyordu:

  «On sekiz milyon Avrupalı kadın, kocaları öldüğü, için tek evlilik usulünün hodbinliğine kurban olarak bekâr hayatının iktisadî ve ahlâkî sefâletine mahkûm oluyorlar.»

  Bugünkü Avrupa’da kadın bolluğunun yarattığı ahlâksızlık hudut tanımamaktadır. Bir erkeğe dört kadın düşer ve evlenme de tek zevcat ile sınırlandırılırsa, muhakkak ki gayri müslimler için ahlâksızlık hudut tanımaz.

  7 – Maddî bakımdan zengin ve cinsî bakımdan da güçlü olan kişilerin sosyal ruhî ve fizikî zorlamalar altında bir kadınla yetinmesinin çeşitli buhranlar doğurması.

  8 – Adet – Lohusalık ve gebeliğin son devresinde münâsebetin hem tıbben ve hem de şer’an yasak olması.

  9 – Madden zayıf ve geçimini temin edemeyecek durumda olan yetim, dul ve yaşlı kadınların bir âile içinde himaye altına alınmalarında büyük zaruretler vardır.

  İslâm Dini, Çok Evliliğe Yani Taaddüd-i Zevcata Neden izin Vermiştir

  İslâm dininin, taaddüd-i zevcata ruhsat vermesinin mutlaka bir takım hikmetleri vardır.

  Bunlar da:

  • 1) Ferdi ve içtimaî zaruretleri gidermek.
  • 2) Ahlâkı yükseltmek dolayısıyla da temiz nesil yetiştirmek.
  • 3) İnsanların yaratılışları gereği zayıf olmaları sebebiyle onları günâhtan korumak.

  Görülüyor ki, birden fazla iki, üç ve nihâyet dört kadınla evlenmek mutlaka yapılması gereken farz, vacip kabilinden bir emir değil, zinadan kaçınma zaruretine bağlı bir müsaadedir. Fakat bu müsaade de adâletle şartlanmıştır. Kur’ân’a göre esas olan tek evliliktir. Ancak fevkalâde haller göz önüne alınarak, istisna bir tedbir olarak kabul olunmuştur.

  • NOT=DİNİMİZ BİRDEN ÇOK EVLİLİĞE İZİN VERDİ DİYEREKDEN GAYRİ MEŞRU YOLLARLA EŞİNİZİ ALDATMAYIN YADA KENDİNİZCE GİZLİDEN İMAM NİKAHI YAPTIRARAK;BU SAYEDE DİNİ KENDİ NEFSİ VE ŞEHEVİ ARZULARINIZA ALET EDEREK BU VEBALİN VE GÜNAHIN ALTINA GİRMEYİN.KALDI Kİ MEDENİ KANUN ZATEN ZARURİ OLARAK BİRDEN FAZLASINA İZİN VERMEDİĞİ İÇİNDİR Kİ İKİNCİ EVLİLİĞİ YAPMA ŞANSINIZ YOKTUR.YAPACAK OLURSANIZ DA BUNU EŞİNİZDEN İZİN ALMADAN YAPAMAZ  VE BUNU GİZLİCE GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ ZATEN.AKSİNE ZİNA OLUR


  Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.