Çocuk İstiyorum Ama Olmuyor Ne Yapmalıyım

Evlendim Ve Çok Mutlu Olmama Rağmen Çocuk İstiyoruz.Ancak Tüm Çabalarımıza Ve Dileklerimize Rağmen Çocuğumuz Olmuyor.Peki Çocuğum Olmuyor Diye İsyan Mı Etmeli Yoksa Allah’tan Gelen Başım Gözüm Üstüne mi Demeli“Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir (1)”.”Yahut kızlı oğlanlı (kız ve erkek evlat olmak üzere her ikisi) olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır (2)”.Yüce Allah ” Bir şeyi yaratmak isteyince sadece “ol!” der, oluverir (3)”.

Hakikat bu iken;

Evlenirsiniz,mutlusunuzdur yada mutsuzsunuzdur,ama üç gün,ama beş gün belkide hemen çocuk sahibi olmak istersiniz,çok arzu edersiniz,ama ilahi takdirdir ve Allah’ın tecellisidir ki bir türlü bu isteğine kavuşamazsınız,çocuk sahibi olamazsınız,anne-baba olma duygusu tadamazsınız.

Yüce Allah’ın “Bazen bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki o şey sizin için bir hayırdır. Ve bazen de bir şeyi seversiniz halbuki o şey sizin için bir şerdir. (4)”.”…olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur (5)”.”Allah bilir, siz bilemezsiniz (6)” ayet-i celilesi üzerinde tefekkür etmek yerine, Allah’a münaccat etmek yerine,Allah’a başvurmak yerine gittiniz doktora,tüp bebeğe yada daha başka yollara başvurdunuz.

Oysa yüce Allah “Öncekiler gibi imtihana tabni tutulmadan cennete gireceğinizimi zannettiniz (7)” ayet-i celilesi başınıza gelen her şeyin ilahi bir tecelli ve ilahi bir imtihan olduğunu düşünecek olursanız eğer,birçok şeyi şer olarak değil de rahmet olarak görmek ve nimet olarak kabul etmek çok güzel olacaktır.

Nitekim kalkabilirsen altından Rabbim benim iyiliğim için beni imtihan ediyor ve bana düşende güzel bir şekilde Allah’ın takdirine razı olmak ve kabullenmektir diye düşünecek olursan eğer,yüce Allah bunun mükafatını belki hem bu dünyada hemde kat kat misliyle ahiret aleminde sana verecektir.

Yüce Allah “Kıyamet (yani dirilme) vaktini yalnız O bilir. O’nun bilgisi ve izni olmaksızın, ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne her hangi bir dişi hamile kalabilir, ne hâmile olan biri yavrusunu doğurabilir (8)” şeklinde buyururken ve

Hz Ademi (a.s) hem annesiz hemde babasız;Hz İsa (a.s)’yı babasız;Hz Muhammed (s.a.v)’ive diğer Nebileri ve Resulleri hem anne hemde babayı aracı kılmak sureti ile yaratmıişken ve bir üsttede belirtildiği üzere O’nun izni olmaksızın kimsenin hamile kalamayacağu kalsa bile bunu dünyaya getiremeyeceği bilinen bir gerçek iken;

sizin başvurduğunuz doktor yada doktorların,o cenine ruh üfleme gibi bir özelliği ve mümkünatı yok iken;herşeyi doktordan yada diğer vesile yollarında aramanız Allah’a olan inancınıza ve ‘La ilahe illallah’ derken Allah birdir,tekdir ve O’ndan başka ilah yoktur derken;yaptıklarınız,ettikleriniz buna tamaen ters düşmekte ve gölge düşürmektedir.Acıda olsa,kabul etsenizde etmesenizde gerçek budur.

Oysa Allah diyor ki kulum vesile kıldıklarıma yönelmeden önce o vesileyi yaratana,o vesilenin sahibine yönel yani “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir (9)” ayet-i celilesi üzerinde tefekkür et ve önce razı olmasını öğrendikten ve kabullendikten sonra vesilelere yönel.

“Resulüllah (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder,sonunda onu severim.Bir kere sevdim mi artık işiten kulağı,gören gözü,düşünen aklı,konuşan dili,akleden kalbi olurum.Bana dua ederse icabet ederim.Birşey isterse veririm.Yardım isterse yardım ederim. Kulumun en sevdiğim ibadeti bana karşı muhlis olmasıdır” buyurmaktadır

Yüce “Allah sizi (atanız Âdemi) topraktan, sonra(ki nesilleri de) nutfeden yarattı (10)” ve başka bir ayet-i celilede ise;

“Bu, Senin Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır (Meryem Süresi’2)”.”O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti (11)”.”Ya Rabbî, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbî, Sana her ne için yalvardıysam asla mahrum kalmadım! (12)”. “Ey Rabbim! Bana kendi tarafından pek temiz bir zürriyet bağışla. Şüphe yok ki, sen duayı hakkıyla işiticisin (13)”.

“Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir vâris nasib et ki (14)”. “Bana da, Yâkub hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbî! (15)”. “Zekeriya mihrapta durmuş namaz kılmakta iken ona melekler seslendi ki: Muhakkak Allah Teâlâ sana Allah tarafından olan bir kelimeyi tasdik edici, efendi ve nefisine hâkim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya’yı müjdeler (16)”.”Daha önce, kimseyi ona adaş yapmadık (Bu adı alan olmadı) (17)”.”O: “Ya Rabbî,” dedi, “nasıl benim çocuğum olabilir ki ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir?” Allah: “Böyle de olsa, Allah dilediğini yapar” buyurdu (18)”.”Bunu yapmak bana pek kolay! Nitekim seni yoktan var eden de Ben değil miyim? (19)”

ve başka bir ayet-i celile de;

“Bir zaman da elçilerimiz İbrâhim’e varıp onu müjdelemek üzere “Selam sana!” dediler. O da: Size de Selam!” deyip çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti (20)”.”Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı, kalbine bir korku girdi. “Korkma!” dediler. “Çünkü biz aslında Lût kavmini imha etmek için gönderildik (21)”.

“Bu sırada hanımı da, hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak’ın, onun peşinden de Yâkub’un doğacağını müjdeledik (22)”. “Dedi ki: Vay halime! Ben çocuk doğurabilir miyim? Ben bir koca kadınım, kocam da bir ihtiyardır. Şüphe yok ki, bu acâip bir şeydir (23)”.”Elçi melekler: “Sen, dediler, Allah’ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehl-i beyt! Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde lâyıktır, hayır ve ihsanı boldur (24)”

ve…

“İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona rûhumuzdan üfledik, hem onu, hem oğlunu cümle alem için bir ibret yaptık (25)”.”O vakit ki, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti (26)”.”Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona Ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi (27)”.

“Meryem irkildi ve “Ben” dedi, “Rahmana sığındım senden. Eğer Allah’ı sayıp günahtan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan! (28)” “Ruh: “Ben” dedi”, “Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim (29)”.”Meryem: “Nasıl oğlum olabilir ki bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim! (30)”.

“Ruh: “Öyledir, ama Rabbin: “Bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir” dedi (31)”.”Artık Meryem ruh üflenmesi ile ona hâmile kaldı (32)”.

“Zekeriyya’yı da an. Hani o: “Ya Rabbî, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki (lütf edeceğin evladım) bana vâris olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, herkes fanidir, herkesten sonra baki kalan, bütün vârislerin en iyisi olan Sensin Sen! (33)”.”Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya’yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit, hem endişe içinde Bize yakarırlardı. Gerçekten Bize derin bir saygı gösterirlerdi (34)” şeklinde buyurmaktadır ki tefekkür eden kişi için içinde bir çok anlam bulundurmaktadır.Anlayana….

ve tekrardan unutmayın ki “Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur (35)”.Bu yüzdendir ki çocuğum yada çocuğun olmuyor diyerek didişen evliler,evli çiftler,bir çocuk yüzünden boşanan,aile hayatını yok sayıp boşananlar vs vs.Bunların hepsi Allah’ın takdirine,hükmüne razı olmamaktan geçiyor ki;

HER KİM ALLAH’IN TAKDİRİNE,HÜKMÜNE RAZI OLMAZSA EĞER,BULABİLİRSE EĞER-Kİ MÜMKÜNATI YOK- BAŞKA BİR İLAH ARASIN. ALLAH’IN VERDİĞİ HÜKME VE TAKDİRE RAZI OLMADIKTAN,RIZA GÖSTERMEDİKTEN SONRA SABAH AKŞAM ‘LA İLAHE İLLALLAH’ DİYECEK OLSAN DA BU SENİ İLAHİ AZAPTAN KURTARIR MI ORASINI ALLAH BİLİR AMA ‘ŞEYTAN SAKIN SİZİ ALLAH’IN AFFINA, RAHMETİNE GÜVENDİRMESİN (Lokman süresi’33)” AYET-İ CELİLESİNİ UNUTMAMAK LAZIM.

Evet başlık olarak çocuk sevgisi sizi,sizden etti şeklinde koyduk ki bu bölümü “Öyle insanlar vardır ki Allah’tan başkasını Allah’a denk tutar, tıpkı Allah’ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah’a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O, böyle yaparak kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah’a ait olup, Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu, keşke şimdiden bilselerdi (36)” ayet-i celilesi ile noktalamak istiyorum.

Allah’ın selamı,rahmeti ve mağfireti hak edenlerin üzerine olsun….

Not=Bu yazıyı yazarken size doktora gitmeyin,tedavi yollarına başvurmayın demiyorum.Sadece kabullenmesini bilin ve ondan sonra ne yapıyorsanız yapın.Kaldı ki o umut bağladığınız doktordan da bir sonuç çıkmazsa ki çıkacak olsa da çıkmayacak olsa da bu Allah’ın takdirine bağlıdır,o zaman bütün umutların suya düşeceği için hayat senin için zindan olacaktır.en azından öyle gelecektir.O yüzden nasıl ki önce tedbir alıp sonra tevekkül ediyorsunuz,şimdide önce kabullenmesini bildikten sonra diğer vesilelere başvurun

Çocuk Eğitiminde Ailenin Önemi Ve Etkileri Nelerdir?

Çocuk Terbiyesi İle İlgili Bazı Meseleler Ve Konular(1-Şura Süresi’49);(2-Şura Süresi’50);(3-Bakara Süresi’117);(4-Bakara Süresi’216);(5-Nisa Süresi’19);(6-Nur Süresi’19);(7-Bakara Süresi’214);(8-Fussilet Süresi’47);(9-Bakara Süresi’153);(10-Fatır Süresi’11);(11-Meryem Süresi’3);(12-Meryem Süresi’4);(13-Al’i İmran Süresi’38);(14-Meryem Süresi’5);(15-Meryem Süresi’6);(16-Al’i İmran Süresi’39);(17-Meryem Süresi’7);(18-Al’i İmran Süresi’40);(19-Meryem Süresi’9);(20-Hud Süresi’69);(21-Hud Süresi’70);(22-Hud Süresi’71);(23-Hud Süresi’72);(24-Hud Süresi’73);(25-Enbiya Süresi’91);(26-Meryem Süresi’16);(27-Meryem Süresi’17);(28-Meryem Süresi’18);(29-Meryem Süresi’19);(30-Meryem Süresi’20);(31-Meryem Süresi’21);(32-Meryem Süresi’22);(33-Enbiya Süresi’89);(34-Enbiya Süresi’90);(35-Fatır Süresi’11);(36-Bakara Süresi’165)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.