Cinsel İlişki Pozisyonları

Erkeğin karısıyla olan münasebetinde arkadan olmamak şartıyla her türlü münasebet şekline müsaade edilmiştir. Ancak bunların da üstünlük yönünden önde gelen şekilleri vardır ki, en önemlisi yüz yüze gelmek şeklinde olan münasebet şeklidir. Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor:

«Kadınlarınız çocuk yetiştiren ekin tarlanızdır. O halde tohum ekilen tarlanıza (ön tarafa) nasıl isterseniz öyle varın. Kendiniz için ileriye hazırlık yapın, önceden iyi ameller gönderin, Allah’dan korkun ve muhakkak onun huzuruna varacağınızı bilin. Takva sahibi müminlere cenneti müjdele.(1)»

Evet:

– Kadınlar sizin tarlanızdır. Siz onlara insan ve müslüman tohumları ekip ürün alacak ve soyunuzu devâm ettireceksiniz, öyle ise tarla mânâsını unutmamak şartıyla oraya istediğiniz taraftan yaklaşabilirsiniz. Sonrasını düşünün, dikkatli olun. Sadece şehevî istekleri tatminle yetinmeyip geleceğiniz için güzel ameller işleyin ve Allah’tan korkun. Muhakkak siz Allah’a kavuşacaksınız. İşte Allah’a kavuşacağınız zaman için sizi rezil, rüsva etmeyecek, bilâkis sevindirecek ameller işleyin.

Ayette kadınla cima etmenin değişik şekillerde olabileceği (sağdan, soldan, önden, yatarken, otururken) ve bunların meşrû olduğu bildiriliyor. Birleşmeye başlarken besmele tabiriyle Bismillahi azim, Allahu Ekber, demeli, kıbleye dönük olarak münâsebette bulunmamalıdır ve cinsî münâsebete başlarken Resûlullah’ın şu hadisteki duasını okumalıdır:«Allah’ım şeytanı benden uzaklaştır. Şeytanı bize ihsan edeceğin çocuktan da uzak tut.»Resûlullah sözlerine devâmla buyuruyor ki:«Karı ve kocanın bu münâsebetinden bir çocuk olursa şeytan o çocuğa hiç bir şekilde yaklaşamaz ve zarar veremez.»

Meni inzal olacağı sırada da kalbinden «insanı sudan onu soy ve akraba sahibi kılan Allah’a hamdolsun» demelidir. İnzal vaki olduğu zamanda işi aceleye getirmemeli ve kadının inzalinin de vuku bulması için beklemelidir.Münasebet anında erkeğin zevcesinin avret yerine bakması her ne kadar helâl ve câiz ise de bakılmaması daha uygundur. Zira avret mahalline fazlaca bakıldığı zaman unutkanlık hâsıl olacağı bildirilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), şartlarına uygun olarak yapılan bu cinsî münâsebetten sahibine sadaka ecri verileceğini beyan buyurur:

«Sizden birinizin hanımıyla münasebette bulunmasında sadaka sevabı vardır.»

Ashab sordular ki:Ya Resulullah, birimizin şehvetini tatmin etmesinde de ecir mi vardır? Resulullah da cevaben şöyle buyurdu:- Şehvetini haramdan tatmin eden bir kimse günâh kazanmayacak mıydı? Aynı şekilde şehvetini helâl yoldan temin edince mükâfata nail olur.»

  • Çıplak Olarak Cinsel İlişkiye Girmemelidir

Kadın ve erkeğin cinsî münâsebet anında baştan sona çıplak olmaları doğru olmaz. Gerçi birbirinden utanmaları gerekmiyorsa ve birbirlerinin avrat yerlerine bakabilirlerse de Allahtan ve meleklerden hayâ etmelidirler.

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:«Sizden biriniz âilesiyle münâsebette bulunacağı zaman, tesettüre uysun ve hayvanlar gibi çırılçıplak soyunmasın.(2) »

«(Anadan uryan) soyunmaktan sakının. Çünkü sizinle her an için beraber olan (hafaza ve rahmet) melekleri vardır. Onlar sahibinden tuvâlette kaza-i hacet yaparken ve bir de erkekle kadın cinsi münasebette bulunurken ayrılırlar. Onlardan utanın ve tesettüre riâyet ederek onlara ikramda bulunun».

«Avret yerimi iç elbisemden gizleyecek bir yol bulsaydım ondan da gizlerdim.»

Hz. Aişe (r. anhüma) anlatıyor:

  • «Ben, Resulullah’ın avret mahallini bir kez olsun görmedim(3) .»

Hadislerden anlaşılacağı gibi, çıplak olarak münâsebette bulunmaya bir yasaklama getirilmemiştir. Fakat gerek erkek olsun gerek kadın olsun cinsi münasebet anında tesettüre riayet ederek Resûlullah’ı ve onun kerem sahibi zevcesi Hz. Aişe’yi diğer hususlarda olduğu gibi bu hususta da örnek kabul ederek edeb ve hayanın örneklerini vermelidir.Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

1-Bakara sûresi, âyet: 223);(2) Müntahab-ü Kenzül Ummal, c: 6, s: 415. —(3) İbn-i Mace. K. Nikâh, Hn: 1922.