Cinsel Heyecanı Etkileyen Faktörler

Evlilikte saadet ve huzurun en önemli faktörlerinden biri gerek erkeğin gerekse kadının cinsi yönden birbirlerini tatmin etmeleridir.İyice araştırılacak olursa, karı koca arasındaki huzursuzlukların çoğunda kadın-erkek arasındaki cinsi münasebet konusundaki anlaşmazlık vardır. Çoğu zaman meydana çıkmasa bile huzursuzluğun sebebi budur. Huzursuzluğun bu sebeple olduğunu çok zaman karı-koca dahi bilemez. Bunu da bazı sebeplerle izah etmek mümkündür.

Meselâ bazı erkekler yaradılış bakımından aşırı arzulu kadınlar ise isteksiz olur, bazen de kadınlar aşırı istekli olduğu halde erkekler isteksiz olur.Bu durumda, cinsî münâsebette bir uyum sağlanamayacağından karı-koca arasında huzursuzluklar başlar.Bazen de erkek olsun, kadın olsun dünyaya ait işlerde haddinden fazla yorulduklarından eşlerinin bu husustaki hakkına riâyet edemezler.

  • Bu şöyle olur:

Bedeni yorgun olan taraf dinlenmeye çekilince bedeni zinde ve dinç olanın istek ve arzulu olduğunu duymaz. Duysa da neşe ile bu işe girişmez. Çoğu zaman bu görevden kaçtıkları da vakidir. İstekli olan taraf ise eşinin böyle kaçamaklı davranmasından sıkılır ve isteğini açığa vuramaz, veya eşine karşı zor kullanmak zorunda kalır. Cinsî bakımdan tatmin olmayan erkek veya kadında bir üzüntü belirir ki, bu zamanla artar ve nihâyet âilede kavgalar başlar. Sıkıntı ve buhranların çocuğunun sebebinde bu durumun olduğu müşahede edilmiştir.

Kendi evinde karısı tarafından tatmin edilmeyen çoğu erkekler öfkelerini başkalarından alırlar.İslâm, kadın ve erkeğin meşru cinsel yaşamlarına, cinsel münâsebetin gayesini, helâl ve haram yollarını bildirerek bir yön getirmiştir. Biz gerek dinî gerekse ilmi izahlarla bu hususda sizi aydınlatmaya çalışacağız.

  • Cinsel Heyecanı Etkileyen Faktörler

Kan dolaşımının hızlanması, nabız atışının ve cinsel salgıların artması, çarpıntı ve adale gerginliğinin çoğalması, nefes alışta düzenin bozulması şeklinde kendini gösteren «cinsel heyecan» hadiselerinin,cinsel münâsebetten zevk almanın üzerinde etkenliği büyüktür. Muhakkak ki «cinsel heycan» dediğimiz bu hadiseleri etkileyen ve kuvvetlendiren faktörler vardır. Bu faktörler nelerdir. Onları anlamaya çalışalım. Bunun için önce heyecanın ne demek olduğunu bilmemiz lâzım.

Heyecan; beyin ve sinir sisteminin çalışmasına sıkı sıkıya bağlı olan ruh olaylarıdır. Bu olayların doğuşu ve düzenlenmesinde beyindeki bazı merkezlerle, omurilik ve bütün sinir mekânizmasının önemli rolleri vardır.

Esas olarak üç çeşit heyecan vardır. Bunlar da korku, öfke ve sevgidir. Heyecanların hepsinin de enerji yaratan ve organizmaya canlılık veren etkileri olduğu bilinmektedir.

  • Kimi psikologlar cinsel heyecanı sevgi heyecanına bağlarken, kimi psikologlar da öfke heyecanına bağlarlar. Fakat cinsel heyecan en çok kızgınlık heyecanına yaklaşmaktadır. Gerçekten de öfkeli insanın davranışlarıyla sevişme sırasındaki insanın cinsel heyecan davranışları birbirine çok benzemektedir. Heyecanın ne olduğunu anladıktan sonra,

Cinsel Heyecanı Etkileyen Faktörleri Anlatabiliriz

  • Koku
  • Vücut Temizliği
  • Gözle Uyarılma
  • Dokunma Duygusu
  • Öpmek
  • Ses


  • Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri