Cinlerle İnsanlar Evlenebilir Mi?

Cin İle İnsanın Evlenmesi Mümkün Müdür?Soru : Cinlerle insanlar arasında evlilik olabilir mi?

Cevap : İki tarafın rızasına ve icap ile kabul esasına dayalı bir nikah akdi ile cin ve insan arasında evlilik cereyan edemez.Bir cinin insana saldırması ve onu aldatması akla gelebilir.Tecavüzün vukuu,aralarında evliliğin meşru olduğunun delili olarak gösterilemez.Gerek sevgi,gerekse yiyip içmek yönünden insanlar ile cin arasında uyuşmazlık mevcuttur.Bu ayrılıklar sevginin doğmasına,evliliğin tesisine hele hele devamına mani bulunmaktadır.Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:II / bkz: 581