Cimrilik Ve Tedavi Edilmesi

Cimriliğin mal ve servet sevgisinde meydana geldiğini bil.Malı sevmenin belirli iki sebebi vardır

1-) Yalnız mal sayesinde yapılabilecek şehevi arzu ve isteklerdir.İnsanoğlu ölümün vaktini bilmez.Fakat üç,beş veya on gün sonra öleceğini bilseydi,belki de yaptığı cimrilik bu kadar şiddetli olmazdı.Çünkü yaşayacağı zaman belirli ve tayin edilmiştir.Fakat eğer çocukları varsa,bu sefer kendine istemediği servet ve malı,çocuğu için ister ve onlar için tutar.Onların uzun zaman yaşayacaklarını ve bu müddet zarfında onları çeşitli güçlüklerin beklediğini düşünür.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Çocuk;cimriliğe,açlık korkusuna ve bilgisizliğe vesile olur.

Kısacası çocuğu olan kimse,yoksulluk ve fakirlik korkusu ile Allah için harcama yapmaz.Çocuğunun yetim kalacağı korkusu ile savaşa gidip Allah için cihat etmekten kaçınır.Çocuğunun bakımı,onun ilim öğrenmesine engel olduğu gibi,bilgisiz kalmasına da sebep olur.Bu duruma bir de Allah’a olan itimad da biraz noksanlık olunca,cimriliğin şiddeti de o derece artar.

2-) Servetin bizzat sevilmesidir.Öyle insanlar vardır ki,kendine ölünceye kadar yetecek serveti ve malı olduğu,hatta daha fazlası olduğu halde,sırf mala olan sevgisi,onun malını elinde tutmasına sebep olur.Bu kimse ihtiyar bile olsa zekatı vermez,hastalandığı zaman bile malının elinden çıkmaması için harcama yapmaz.Altınlara olan sevgisi aşıklık derecesine varmıştır.Onların oluşu,onu mutlu kılar.

Halbuki kendisi ölecek ve altınlarda görüldüğü yerde kaybolup gidecek veya başkalarının eline geçecek.Bunların hepsini biliyor,gene o halde iken onlara olan bağlılık,altını saklamasına ve biriktirmesine sebep oluyor.Kendisinin bile yiyemeyeceği malın bu şekilde biriktirilmesi, tedavisi güç olan bir kalp hastalığıdır.Hele yaşlılıkta bu adeta tedavi edilmez bir hastalık halini alır.

Böyle bir kimsenin durumu şuna benzer;

Adamın biri başka birine aşıktır.Aşık olduğu kimsenin kendine gönderdiği elçiyi görür görmez ona aşık olup,böylece esas maşukunu unutur.Altın ve gümüş insanı dilediğine ve ihtiyacına kavuşturacak vasıta olduğundan sevilirler.Çünkü insanı tatlıya götüren herşey tatlıdır.Altını elinde tutmakla altına olan sevgisi artmış ve böylece asıl ihtiyacını unutmuştur ki,bu büyük bir sapıklıktan hatta ve hatta altın ile taş arasında ayırım yapabilen bir bilgisizdir.Ancak aralarındaki fark,ihtiyacı giderme yönündendir.

Kendine yetecek miktarda altın saklayan ile taş saklayan arasında fark yoktur.Malı sevmenin iki sebebi budur.Her hastalığın çaresi,hastalığı meydana getiren sebebin zıddıyla mümkün olur.Şehvetleri sevmenin ilacı aza kanaat ve sabır ile uzun emelleri azaltmanın ilacı,ölümü çok hatırlamak,kendisi gibi nice insanların öldüğünü görmek ve çocuğunu düşünmemek,onun rızkının Allah tarafından verileceğine kesin olarak inanmaktır.Kaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:737-738