Vaazlar

8 Ağustos 2018 - 0 yorum
Düşmanların En Şiddetlisi En büyük hatalardan biri de kişinin insanlara güvenerek arkadaşlarıyla samimi olmalarıdır.Düşmanların en şiddetlisi ve eza vericisi önce arkadaş olup da sonradan düşmana dönüşen dosttur.Çünkü bu kişi insanın sırlarına vakıf olmuştur. Şairini biri şöyle demiştir ; Düşmandan bir kere dostundan...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Altın Değerinde Nasihatler İnsanın kalbi parlak bir ayna gibidir.Kötü ahlak ise,duman (is) ve zulmet (karanlık) gibidir.O aynayı karartıp,Allah Teala'yı görmekten alıkoyar ve arada perde teşkil eder.Güzel ahlak ise,kalbe erişip o aynayı günah zulmetinden temizleyen bir nurdur,ışıktır.Bunun içindir ki Resulüllah (s.a.v):'Her günahtan...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Alimlerden Önemli Bilgiler Hasan-ı Basri diyor ki; Sözü hikmet olmayan kimsenin konuştukları boş,tefekküre dalmayanın suskunluğu yanılma,ibret bakışı ile bakmayanın bakışları da aldanmadır.. İmam Şafii Hz diyor ki; Faziletler dört tanedir; Hikmet : Bunu ayakta tutan şey tefekkürdür İffet : Onun direği de şehvettir. Kuvvet : Bunun...
26 Temmuz 2018 - 0 yorum
İnsanlar Uykudadır Ölünce Uyanacaklar Bir kimse eşyaya ölüm döşeğindeki kişinin gözüyle bakarsa tarifi imkansız biçimde dikkatlice bakmış olur ve böyle bakan kişi anlatılamayacak bir şekilde endişelenir.Bu kişi kaçırmış olduğu vakitler için hayıflanıp durur Ölüm döşeğindeki kiçi kaçırdığı fırsatlar için kendisine mühlet tanınmasını...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Müminlerin Vasıfları Ve Hassasiyetleri Mu'minlere ait hususiyetlerin ilmek ilmek işlendiği Enfal süresinin ilk ayetlerinde şöyle buyruluyor: "Mü'minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imânlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazları dosdoğru kılan ve kendilerine rizik...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Günah İşlemenin Sonuçları Akıl sahibi ve basiretli kişilerin günahların doğuracağı sonuçlardan kaçınması gerekir.Allah (c.c) ile kulları arasında herhangi bir akrabalık bağı vs olmadığı için,Allah (c.c) adaletiyle hükmedecektir.Eğer Allah hilmiyle günahları kuşatırsa o kişiyi isterse affeder,isterse az bir günahtan dolayı kulunu hesaba...
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nefsime baktığımda gördüm ki düşünceleri saf ve temiz olduğunda,mutat olaylardan ibret aldığında,salihlerin kabirlerini ziyaret ettiğinde,uzleti ve Allah'a yönelten işleri istiyor.Bir gün nefsime dedim ki; Sen benimle bunları konuşmuştun. Peki hedefin nedir? Arzularının nihayeti nedir? Sen benim çölde oturup da hiç bir kimseyle konuşmamamı,cemaatle namaz...
2 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru = İnsanlaran tövbesinin kabul edilmesi en fazla umulan kimdir ? Cevap = Onların en çok korkanı ve bulunduğu durumdan,Allah Teala'nın kendisinde gördüğü ve farkında olduğu,hatalar, saçmalamalar,gafletinin uzunluğu,yüz çevirmesinin devamlılığı gibi şeylerden en çok pişman olanı ve karşılaştığı şeylerde en iyi...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlilikle İlgili Tavsiyeler Eşlerin Birbirlerini Görmesi : İslam'i ve ahlaki kurallara uygun olmak sureti ile eşlerin birbirlerini görmesi ve halvet konumu olmaması şartı ile birbirleri ile konuşması caizdir. İşte balık baştan kokar atasözü burda çok önemli.Karşı taraftan ne beklentiniz varsa,ne istiyorsanız,ne...
4 Haziran 2018 - 0 yorum
Harama girme hususunda insanlar bir kaç kısıma ayrılır : Bir grup insan,yasaklanan şeylerin haram olduğunu bilmiyorlar.Bu durum onlar için bir çeşit mazerettir. Diğer bir kısmı da yasaklanmış şeylerin haram değil mekruh olduğunu zannederler.Bu grubun durumu birinci gruptaki insanların durumuna yakındır.Belki de...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Muhammed Süresi,Medeni'dir.Hicretin birinci yılında bir bütün halinde indirildiği söylenmekle birlikte muhtevası itibariyle,Hudeybiye Antlaşasından sonra ve Haşr Süresinin ardından indirilmiş olma ihtimali büyüktür.İkinci ayette Hz Peygamber'in adı geçtiği için Muhammed Süresi,kafirlerle savaşa teşvik sebebiyle de Kıtal Süresi adı verilen bu süre...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Mal sahiplerinin mallarıyla uzun düşler kurmaları ve ahiretten alıkoyan lezzetlerle meşgul olmaları hususunu düşündüğümde gördüm ki bunlar şeytanın kurduğu en büyük tuzaklar arasındadır.Şeytan onları mal ile meşgul eder.Yani onları mal toplamaya teşvik eder,onu elde etme isteğini telkin eder ve o...
29 Mayıs 2018 - 0 yorum
Müslüman kadının dikkat edeceği ve üzerinde titizlikle duracağı vazifelerden biri de,dışarıya çıkarken vücut hatlarını belirtmeyecek şekilde kalın ve bol elbise giymek ve ince,dar ve şeffaf elbise giymemelidir. Malumdur ki İslamın nazarında tesettür etmekten,yani elbise giymesinden maksat çevrenin fitnesini uzaklaştırmaktır.Fitnenin uzaklaştırılması ancak...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kim ahvalini düzeltmek istiyorsa,önce amelini düzeltmeye çalışsın.Allah (c.c) şöyle buyurmuştur : 'Şayet hak yolunda gitselerdi,onlara bol bol su indirirdik (1)' ve kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur : 'Eğer kullarım bana gereği gibi itaat etseler,ben onlara gece yağmur yağdırır,gündüz de...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
“İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da...
20 Mayıs 2018 - 0 yorum
Keder ve üzüntü dünyada saadet en büyük iki düşmanıdır.Şefkat ve muhabbet de insnaın terbiyesinde gelişen bir bitkidir.Saadet yolunun temini ancak geçenlere paydos,geleceklere de iyi nazarlarla bakmak lazımdır. Saadete kavuşmak için kişinin gözeteceği ilk şart; Mazisine bir çizgi çekmek ve onda başına gelen...
20 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dünyada pek çok insanın başına gelen büyük musibet ve belaları düşündüm ki bu musibetler çok sert ve şiddetliydi.Sonra Subhanallah ! Allah (c.c) kerimlerin en keremlisidir.Keremi de müsamahakar olmayı gerektirir.Peki o zaman bunlara verilen bu cezalar neyin nesi? diye düşündüm.Sonra anladım...
20 Mayıs 2018 - 0 yorum
Şefaat, şef’ kökünden tekliğin zıddına iki şeyin yan yana olması demektir. Birinin işini görmek için onunla birlikte gitme anlamına da gelir. İnsanın bilgisi az olduğu için tanımak istediği kişiyi ona, güvendiği birinin tanıtması önemlidir. Dolayısıyla insanlar arasında bu tür şefaatler...
Sonraki Sayfa »