Vaazlar

21 Mart 2018 - 0 yorum
Hikmet Damlaları Allah'ın kendisine ne ihsanda bulunduğunun farkında olmayan kimse,Allah için ne yaptığını bilmiyor gibi olur. Bil ki kardeşim,kim Allah'a itaat ederse ve O'ndan korkmazsa,O'na amelde itaat etmiş fakat korkunun terkinde isyan etmiş olur.O'na isyan eden ve O'ndan korkmayan kimse nasıl olur? Eğer...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evlatlarınız Size Emanettir Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi,her insanda ama az ama çok anne ve babalık duygusunu tatmak ister.Ama yapılan yanlış çocuk istemekte değil isteme şeklindedir.İsterken de istemeniz değil istediğiniz şekil önemlidir.Geçmiş bölümlerdede anlatıldığı üzere siz Allah'a münaccat edeceğine...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Vaaz Tadında Yüce Allah buyuruyor ki ;"Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)"."Allah;iman edip salih iş yapan hiç bir insanı,nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Ne Yanlışlar Ne Hatalar Yaptık ama Farkına Varamadık "Artık,Peygamber'e ve iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış olduğu engin yola/şeriata uymaktır.Zira herkes ne yaparsa,sonuçta kendine yapmış olacaktır.İnkar etmek de gerçekleri yok etmek anlamına gelmez.İnkar etmenin sonuçlarından kurtulmak anlamına hiç gelmez.Çünkü...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti "Ariflerden bir zat şöyle demiştir:İnsanlar üç sınıftır: 1-)Ahireti sebebiyle dünyayı ihmal edenler ki onların hali kazananlar=fa'izün derecesidir. 2-)Ahireti için dünyalık kazananlar ki bunların hali de kurtulanlar=nacun derecesidir. 3-)Dünya sebebiyle ahireti ihmal edenler ki bunların hali de helak olanlar= halikün derecesidir.Bir alim biraz...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yolculuk Nereye Ayet Ve Hadisler Işığında Allahım,bizi sapan ve saptıran değil,doğru yolda olup kurtuluşa ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaştıranlardan, sana kulluk edenleri Senin rızan için sevip,Sana karşı gelenlere yine Senin rızan için düşmanlık besleyen kullarından eyle....(Hz Muhammed)(s.a.v) Nitekim insanı insan yapan özelliklerden...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İslam Düşmanlarına Karşı Uyanık Olun Siz sizden yapılması istenen ve uzak durulması emredilen konuları yerine getirmeyip de bunlarda zaafiyet gösterip uzak durmadığınız zaman;bu sefer karşınızda bekleyen art niyetli insanların ve İslam düşmanı olan kişilerin eline kendinizi savunduğunuz ve lazım olduğu zaman...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Nefis Mücadelesi "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır (1)"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın (2)" Yüce Allah (c.c) insanlara,şeytanın kendilerine apaçık bir düşman olduğunu , kendisiyle arkadaşlık...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Rızık Konusunda Endişelenmeyin Ayet Ve Hadisler Kimisi nimetlere gark olup nimet içinde yaşarken;kimisi yoksulluk ve sefalet içinde boğuşup bir lokma ekmeğe muhtaçtır.İşte burda -haşa- Allah'ı sorgulayamaz ve Allah'ı suçlayamazsın.Bazı aklı kıtların dediği gibi bu adalet midir diyemezsin ve düşünemezsin. Yoksul yoksulluğu...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Zulme Sessiz Kalmak "Toplayınız mahşere o zulüm etmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri (1)". Yüce Allah zulmü kendisine haram kıldığı gibi "Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez (2)" kulları arasında da birbirlerine zulmetmelerini haram kıldığı gibi...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah'ım...!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa'ya inen Tevrat,İsa'ya inen İncil,Davud'a inen Zebur,Muhammed'e inen Kur'an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere verdiğinin,zengin...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Zulme Rıza Zulümdür "Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? (1).Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur (2).Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Rızık Veren Allah'tır Endişeye Kapılmayın Yüce Allah yarattığı her canlının rızkına kefil olmuştur ve bunu da Kitabı'ndan mealen şöyle belirtmiştir:"Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir....
17 Mart 2018 - 0 yorum
Zulme Rıza Zulümdür Zalimin zulmüne yardımcı olmak belkide zalimin zulmünden daha ağırdır ve onları "Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden kov (1)"Çünkü sen eğer zalime yardımcı olmasaydın şüphesizdir ki o kişide o zülmü işleyemeyecekti ve...
16 Mart 2018 - 0 yorum
Seven Sevdiğine Böyle Mi Yapar İlk başta Kur'an-ı Kerim'i,Hz Muhammed (s.a.v)'i ve diğer peygamberleri alemlere müjdeleyici,uyarıcı ve korkutucu , insanlara bir yol gösterici ve rehber olarak gönderdiği için Yüce Allah'a sonsuz hamd-u senalar olsun.Zaten "Bütün hamdler ve övgüler de yalnız alemlerin...
16 Mart 2018 - 0 yorum
Başınıza Gelen Musibetler Kendi Ellerinizle Yaptıklarınız Sebebiyledir Ve Rabb'inin "O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder (1)".""İşte, bu size vâdedilen cehennemdir (2)".İşte bugün "İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin! (3)" dediği o günde halimiz-haliniz ne olacak...
16 Mart 2018 - 0 yorum
Ot Gibi Geldik Ot Gibi Gidiyoruz "Allah'ım Sen benim Rabbimsin.Beni Sen yarattın.Senden başka ibadete layık kimse yoktur.Ben Senin aciz kulunum.Gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz üzerindeyim.Allah'ım: Kendi kusurlarımdan ve dıştan gelecek kötülüklerden Sana sığınırım.Allah'ım : Ben emirlerini yerine getiremeyerek kendime haksızlık...
Sonraki Sayfa »