Vaazlar

7 Aralık 2018 - 0 yorum
Bazı insanları halk için zühd hayatı yaşadığını göstererek onların kalplerini kazanmak için gayret etmelerine,ancak kalplerin amel işlenen Zatın elinde olduğunu unutmalarına şaşarım.Eğer Allah (c.c) bir kulun amelinden razı olur,o kulun ihlaslı olduğunu görürse kalpleri o kişiye yöneltir.Şayet o kulun ihlaslı...
29 Kasım 2018 - 0 yorum
Bazı kimseler de Peygamber (s.a.v)'in Rabbinden aktarmış olduğu şu sözüne güvenmektedirler: Ben kulumun bana olan hüsnü zannı üzereyim. O halde Benim hakkımda dilediği zanna sahip olsun.Yani benim hakkımda zannı neyse,ben onu yaparım! Hiç şüphe yok ki hüsnü zan, ancak ihsan /...
26 Kasım 2018 - 0 yorum
Vallahi dünya hayatı,ahiret hayatına göre ; gnün bir saati gibi kısa olan şu insan ömrünün yanında ne zordur,ne de şiddetlidir. 'Onlar tehdit edilmekte oldukları (azabı) görecekleri gün sanki kendileri (dünyada) gündüzün bir saatinden başka durmamış gibi (olacaklardır) (Ahkaf 35).O gün (kıyamet...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Ben akıllı olup da akranlarına,komşularına ölüm meleği geldiği halde ,halen yaşamaktan zevk alan kişilere şaşarım.Özellikle de bu kişinin yaşı ilerlemişse.. Bir kişinin bir yılanın kendisine geldiğini görmesine rağmen endişeye kapılmamasına da şaşarım.Yaşlı kişi ölümün kendisine geldiğini,kuvvetinin zayıfladığını,saçlarının beyazladığını v her gün...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
1989 yılında geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda koma halinde hastaneye kaldırılmıştım. Yanımda bulunan eşim vefat etmiş, beni kontrol eden doktor, kan deryası içinde kalan vücudumda bir hayat emaresi göremediğinden, bana da ölü raporu vermişti. O akşamki TRT haber bülteninde, kazada...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Müminin imanı ancak musibet anında belli olur.Mümin böyle bir anda çok dua eder ancak duasının kabul edileceğine dair bir emare göremez ve ümitsizlik hali belirse bile,o yine de ümidini yitirmez.Çünkü o bilir ki Allah onun için en hayırlı olanı bilendir.Ya...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Kaba,sözü saksıya koyup kafa göz dalan.İri kıyım düşüncesiz.Seyrek empati. Hak yeme obezi.Bir deri bir kemik merhamet.  Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı Namaz kılmayan hayvandır Bu cümleyi öğelerine ayırsan, hepsi bir daha aynı cümlede buluşmamak için...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Tevbe Nedir Nasıl Yapılır? İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimizin Vefat Etmeden Önceki Son (Veda) Hutbesi “Ey insanlar! “Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. “İnsanlar! “Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin Ama Fazla Ümitkar da Olmayın İnsanları düşündüğümde gördüm ki onların hali şaşılacak derecede vahimdir.İnsan bir vaaz dinlediğinde bu vaazlar onlara ahireti hatırlatır ve vaaz edenin de doğru söylediğini bilirler.Sonra ağlarlar,ihmal ettikleri amelleri için rahatsızlık duyarlar ve yapamadıklarını...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Tedbir Sevgi içi çeşittir Birincisi : Bir kadının güzelliğinden dolayı ona meyledilmesidir İkincisi : Manevi güzelliğinden dolayı bir arkadaşın sevilmesidir. Eğer bir kadının güzelliği seni cezbediyorsa ona aşık olmadan önce o kadının iç dünyasını düşün.Eğer kadının içi de dışı gibi güzelse -ki din bir...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Senin Hakkında Takdir Ettiği Şey Senin Allah'tan İstediğin Şeyden Daha Hayırlıdır Senin kendi arzularına göre bir konuda ısrarcı davranman şaşılacak bir durumdur.Bu arzulara her ulaşamadığında senin ısrarın daha da artıyor.Böyle yapmakla senin isteklerinin kabul olmamasının iki hikmetten dolayı reddedildiğini unutuyorsun. Birincisi...
22 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünya Ve Ahiret Sevgisi Düşündüğümde gördüm ki keder ve sıkıntıların sebepleri Allah'tan uzaklaşmak ve dünyaya yönelmektir.Çünkü dünya nimetlerini kaçıran kişi üzüntüye kapılır.Ancak bir kimseyi Allah (c.c) marifet ile rızıklandırdıysa o kişi rahatlık içinde yaşar.Çünkü bu kişi Allah'ın takdir ettiği şeylere rıza...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Erkek Ve Kadın İçin Evlilikte Yaş Farkının Olumsuz Yönleri Ve Sonuçları Bir gün vaiz olan Ali b. Hüseyin'i minberde konuşurken dinledim.O şöyle diyordu: Vallahi dün gece nefsimin elinden ağladım.Ben de acaba bu kişi ne yapmıştır da nefsinin elinden ağlıyordu? Bu kişi pek...
18 Eylül 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar Dünya bir pazardır.İnsanlar bu pazarda kendilerine zarar ve fayda veren şeyleri alıp o pazardan ayrılırlar.Nice insan , içinde bulunduğumuz nimetlere benzer bir dünya nimetine aldanmış ve sonunda ölüme yakalanmıştır.Bu yüzden ahirette istedikleri şeyleri elde etmeleri için bir hazırlık yapmadan...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Alim Ve Cahilin Durumu Alimlerden bir grubu gördüm ki günah işliyorlar ve ilimlerinin kendilerine kalkan olacağını zannediyorlar.Oysa bilmiyorlar ki ilim kendilerinin hasmıdır.Allah bir alimin bir günahından önce bir cahilin yetmiş günahını affeder.Çünkü cahil kişi hakka karşı direnmiyor.Alim kişi ise ilminden edep...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Yönetici Olan Birisi Nelere Dikkat Etmeli Ömer b. Abdülaziz,halife Süleyman b. Abdülmelik'e der ki Ey mü'minlerin emiri ! Senin çevrende dinleri karşılığında senin dünyalığını ve Rablerinin gazabı karşılığında senin hoşnutluğunu satın almış,Allah hakkında senden korkup senin hakkında Allah'tan korkmayan,ahiretlerini harap edip dünyalarını mamur...
15 Eylül 2018 - 0 yorum
Verilen Sözü Yerine Getirmenin Gerekliliği Ve Sorumluluğu İslamiyet; ahde vefayı, akitlere riayeti imanın gereği kabul eder, anlaşmalara riayet etmeyi, gerekenleri yerine getirmeyi, sözünün erleri olmayı emreder Öyle ise ahd nedir? Ahd: Vaad etme, peyman, misak ve vasiyet anlamındadır İki taraf arasında yapılan sözleşmelere, yapılan...
Sonraki Sayfa »