Vaazlar

30 Eylül 2018 - 0 yorum
Tevbe Nedir Nasıl Yapılır? İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimizin Vefat Etmeden Önceki Son (Veda) Hutbesi “Ey insanlar! “Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. “İnsanlar! “Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin Ama Fazla Ümitkar da Olmayın İnsanları düşündüğümde gördüm ki onların hali şaşılacak derecede vahimdir.İnsan bir vaaz dinlediğinde bu vaazlar onlara ahireti hatırlatır ve vaaz edenin de doğru söylediğini bilirler.Sonra ağlarlar,ihmal ettikleri amelleri için rahatsızlık duyarlar ve yapamadıklarını...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Tedbir Sevgi içi çeşittir Birincisi : Bir kadının güzelliğinden dolayı ona meyledilmesidir İkincisi : Manevi güzelliğinden dolayı bir arkadaşın sevilmesidir. Eğer bir kadının güzelliği seni cezbediyorsa ona aşık olmadan önce o kadının iç dünyasını düşün.Eğer kadının içi de dışı gibi güzelse -ki din bir...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Senin Hakkında Takdir Ettiği Şey Senin Allah'tan İstediğin Şeyden Daha Hayırlıdır Senin kendi arzularına göre bir konuda ısrarcı davranman şaşılacak bir durumdur.Bu arzulara her ulaşamadığında senin ısrarın daha da artıyor.Böyle yapmakla senin isteklerinin kabul olmamasının iki hikmetten dolayı reddedildiğini unutuyorsun. Birincisi...
22 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünya Ve Ahiret Sevgisi Düşündüğümde gördüm ki keder ve sıkıntıların sebepleri Allah'tan uzaklaşmak ve dünyaya yönelmektir.Çünkü dünya nimetlerini kaçıran kişi üzüntüye kapılır.Ancak bir kimseyi Allah (c.c) marifet ile rızıklandırdıysa o kişi rahatlık içinde yaşar.Çünkü bu kişi Allah'ın takdir ettiği şeylere rıza...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Erkek Ve Kadın İçin Evlilikte Yaş Farkının Olumsuz Yönleri Ve Sonuçları Bir gün vaiz olan Ali b. Hüseyin'i minberde konuşurken dinledim.O şöyle diyordu: Vallahi dün gece nefsimin elinden ağladım.Ben de acaba bu kişi ne yapmıştır da nefsinin elinden ağlıyordu? Bu kişi pek...
18 Eylül 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar Dünya bir pazardır.İnsanlar bu pazarda kendilerine zarar ve fayda veren şeyleri alıp o pazardan ayrılırlar.Nice insan , içinde bulunduğumuz nimetlere benzer bir dünya nimetine aldanmış ve sonunda ölüme yakalanmıştır.Bu yüzden ahirette istedikleri şeyleri elde etmeleri için bir hazırlık yapmadan...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Alim Ve Cahilin Durumu Alimlerden bir grubu gördüm ki günah işliyorlar ve ilimlerinin kendilerine kalkan olacağını zannediyorlar.Oysa bilmiyorlar ki ilim kendilerinin hasmıdır.Allah bir alimin bir günahından önce bir cahilin yetmiş günahını affeder.Çünkü cahil kişi hakka karşı direnmiyor.Alim kişi ise ilminden edep...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Yönetici Olan Birisi Nelere Dikkat Etmeli Ömer b. Abdülaziz,halife Süleyman b. Abdülmelik'e der ki Ey mü'minlerin emiri ! Senin çevrende dinleri karşılığında senin dünyalığını ve Rablerinin gazabı karşılığında senin hoşnutluğunu satın almış,Allah hakkında senden korkup senin hakkında Allah'tan korkmayan,ahiretlerini harap edip dünyalarını mamur...
15 Eylül 2018 - 0 yorum
Verilen Sözü Yerine Getirmenin Gerekliliği Ve Sorumluluğu İslamiyet; ahde vefayı, akitlere riayeti imanın gereği kabul eder, anlaşmalara riayet etmeyi, gerekenleri yerine getirmeyi, sözünün erleri olmayı emreder Öyle ise ahd nedir? Ahd: Vaad etme, peyman, misak ve vasiyet anlamındadır İki taraf arasında yapılan sözleşmelere, yapılan...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
İhlas Konusu Bazı hasletler vardır ki bunlar sadece halvette ortaya çıkar.Nice Allah'a inanan kişi vardır ki halvette Allah'a tazim gösterir,nefsinin arzuladığı şeyleri azap görür endişesiyle veya sevap kazanmak umuduyla yada Allah'a olan saygısından dolayı terk eder.Bu ameller ateşin üzerine atılmış bir...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
Emr-i Maruf Nehy-i Münker Görevini Yapan Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Sözün ve hitabet'in taşıdığı bu sürükleyici kuvveti Allah'ın Resulü, şu cümle ile dile getirmektedir: "Bir kısım ifade ve sözler büyü gibi insana tesir eder." hitabet ve konuşmanın büyüleyici kuvvetinden halkı...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Arkasından Gelecek Azabın Öncesindeki Zevkte Hayır Yoktur Cahillerin büyük çoğunluğu hemen verilen nimetleri daha sonra verilecek olan nimetlere tercih ederler ve acil olarak tercih ettikleri nimetlerin akıbetinden emin olamazlar.Nice sultanları,kralları ve zenginleri duyduk ki nefsini şehevi arzularına kaptırmış,haram - helal demmeiş,ölüm...
12 Eylül 2018 - 0 yorum
Kişi Her Zaman İstediğini Elde Edemez İnsanın şehevi arzularının çoğu kadınlara duyulan hissiyatlardandır.İnsan bazen bir elbisesi içinde bir bayanı görse eşinden daha güzel olduğunu hayal eder ve o bayanın hep güzel vasıfları aklına gelir,başka vasıflarını düşünmez.Daha sonra kişi evlenmek için adım...
11 Eylül 2018 - 0 yorum
Nerede Ve Ne Zaman Olursa Olsun İşlediğin Her Günahın Arkasından Tövbe Et Ve Bir İyilik Yap ki O İşlediğin Günahı Yok Etsin İnsan hayatında bazen cezalar erken gelirken nimetler de geç gelebiliyor.Akıllı kişi bir hata işlediğinde hemen tövbe eder.Nice günahkar kişiler...
11 Eylül 2018 - 0 yorum
Dini Sorular Ve Cevapları Ölümden neden hoşlanmıyorsunuz? Çünkü sizler ahiretinizi harap edip dünyanızı mamur ediyorsunuz ve mamur edilen yerden harap edilen yere gitmekten hoşlanmıyorsunuz Allah'ın huzuruna nasıl varılacak? İyi olan kişi gurbetten eşinin yanına dönen adam gibi ; kötü olan kişi de efendisinden kaçıp...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Yüzünü Değilde Sırtını Dönmenin Ne Gibi Sonuçları Vardır? Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse,ona bir şeytanı arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz dostu olur (1) ayetindeki zikir hakkında doğru olan görüş şudur: Allah Teala'nın Resulü'ne indirdiği zikrinden (Kur'an) kim...
Sonraki Sayfa »