Vaazlar

3 Şubat 2019 - 0 yorum
İslam hukuku felsefesi,haklı olarak herkesin takdirini kazanmıştır. İslam kanunları, tab'anın üzerine ağır basan angarya değil akla en uygun gelen şeylerdir. İslam hukukçuları derler ki: Hukuk hükümleri, hüsn (iyi), kubh (fena) üzerine istinad eder. O halde iyi olanı yapmalı ve fena...
28 Ocak 2019 - 0 yorum
Münafıkları ve Kafirleri Arkadaş Edinmek: Cenab-ı Hak, müminlere kendi din kardeşleri dışında kalan kafirleri ve münafıkları dost ve sırdaş edinmelerini yasaklamıştır. Bu yasaklamanın sebepleri ise şunlardır; Kafirlerle Neden Arkadaş Olmamalı → Kafirler ve münafıklar, müminlere kötülük yapmaktan asla geri durmazlar; onlara zarar,...
23 Ocak 2019 - 0 yorum
Kur'an'a Göre Yahudi Ve Hıristiyanlarla Dost Olmak: Kimlerle dostluktan sakınmak gerektiğini bildiren ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor; Ey İman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
Emniyet Ve Güven Tefsirde belirtildiğine göre hıyanet; Emanete riayet etmemek, vazifeyi tam olarak yerine getirmemek, haksızlık yapmak, bir şeyi kötü manada saklayıp gizlemek gibi manalara gelir. Allah'a ve Resulü'ne hıyanet; Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve Peygamberimizin (s.a.v) sünnetine riayet etmemek, saygısızlık yapmak,...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
İslam, kadın ile iyi geçinmeyi, kadına karşı iyi davranmayı erkeğe farz kılmıştır. Hatta hanımından hoşlanmayan erkekleri bile, bir arada  yaşamayı imkansız hale getirecek istisnai durumlar dışında, bu zorunluluğun kapsamı içinde tutmuştur. Bu durumdaki erkeklere, ilk duygusal reaksiyonlarının etkisi altında kalarak...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Ey mümin olduklarını iddia edenler: Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Yani gafletten ve şehvetlerin peşinde gitmekten dolayı sarhoş iken, namazda Allah'a yakınlık bulamazsınız. Çünkü kalbi Allah'tan gafil bırakan her şey sarhoşluğa dahildir. Sarhoşluk Dereceleri 1- İçkiden kaynaklanan sarhoşluk 2- Dünya sevgisi her yanını kapladığı için...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Cenab-ı Hak, kendisini seven ve kendisinin de onları sevdiği müminlerin hususiyetlerini bildirdiği ayet-i kerime de şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kafirlere karşı onurlu ve zorlu...
26 Aralık 2018 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v) “Namaz dinin direğidir.” buyurmuşlardır. Nasıl ki bir çadırın direği çekildiği zaman çadır ayakta duramaz ve yıkılırsa, namaz kılmayınca da kişinin dini ayakta durmaz. Peygamberimiz (s.a.v) “Namazı kim terk ederse kafir olur.” buyurmuşlardır. İmam-ı A’zam (r.a.) dışındaki üç mezhep...
25 Aralık 2018 - 0 yorum
. Namaz, İslam dini esaslarından en mühimidir. İmandan sonra gelir. İslam dininde en büyük hakikat namazdır. Namazı olmayanın dini yaşayışı eksiktir. Müslümanın en belirgin özelliği namazıdır. . Namaz dinin direğidir. Nasıl ki, bir bina direksiz, kolonsuz ayakta duramıyorsa, namaz kılmayanın da dinini...
7 Aralık 2018 - 0 yorum
Doğru Kişi Olmanın İşaretleri Ve Alametleri: Bazı insanları halk için zühd hayatı yaşadığını göstererek onların kalplerini kazanmak için gayret etmelerine,ancak kalplerin amel işlenen Zatın elinde olduğunu unutmalarına şaşarım.Eğer Allah (c.c) bir kulun amelinden razı olur,o kulun ihlaslı olduğunu görürse kalpleri...
29 Kasım 2018 - 0 yorum
Bazı kimseler de Peygamber (s.a.v)'in Rabbinden aktarmış olduğu şu sözüne güvenmektedirler: Ben kulumun bana olan hüsnü zannı üzereyim. O halde Benim hakkımda dilediği zanna sahip olsun.Yani benim hakkımda zannı neyse,ben onu yaparım! Hiç şüphe yok ki hüsnü zan, ancak ihsan /...
26 Kasım 2018 - 0 yorum
Vallahi dünya hayatı,ahiret hayatına göre ; gnün bir saati gibi kısa olan şu insan ömrünün yanında ne zordur,ne de şiddetlidir. 'Onlar tehdit edilmekte oldukları (azabı) görecekleri gün sanki kendileri (dünyada) gündüzün bir saatinden başka durmamış gibi (olacaklardır) (Ahkaf 35).O gün (kıyamet...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Ben akıllı olup da akranlarına,komşularına ölüm meleği geldiği halde ,halen yaşamaktan zevk alan kişilere şaşarım.Özellikle de bu kişinin yaşı ilerlemişse.. Bir kişinin bir yılanın kendisine geldiğini görmesine rağmen endişeye kapılmamasına da şaşarım.Yaşlı kişi ölümün kendisine geldiğini,kuvvetinin zayıfladığını,saçlarının beyazladığını v her gün...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
1989 yılında geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda koma halinde hastaneye kaldırılmıştım. Yanımda bulunan eşim vefat etmiş, beni kontrol eden doktor, kan deryası içinde kalan vücudumda bir hayat emaresi göremediğinden, bana da ölü raporu vermişti. O akşamki TRT haber bülteninde, kazada...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Müminin imanı ancak musibet anında belli olur.Mümin böyle bir anda çok dua eder ancak duasının kabul edileceğine dair bir emare göremez ve ümitsizlik hali belirse bile,o yine de ümidini yitirmez.Çünkü o bilir ki Allah onun için en hayırlı olanı bilendir.Ya...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Kaba,sözü saksıya koyup kafa göz dalan.İri kıyım düşüncesiz.Seyrek empati. Hak yeme obezi.Bir deri bir kemik merhamet.  Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı Namaz kılmayan hayvandır Bu cümleyi öğelerine ayırsan, hepsi bir daha aynı cümlede buluşmamak için...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Tevbe Nedir Nasıl Yapılır? İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur...
30 Eylül 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimizin Vefat Etmeden Önceki Son (Veda) Hutbesi “Ey insanlar! “Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. “İnsanlar! “Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir...
Sonraki Sayfa »