Tövbe Meselesi

18 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Katında Affedilecek Ve Affedilmeyecek Günahlar Allah'a ortak koşma dışında affı mümkün olmayan günah yoktur.Bunun dışındaki bütün günahlar,yüce Allah'ın bağış ve merhametine açıktır.Günahlardan dolayı ümitsizliğe kapılmak,kendini koyuvermek,tutulabilecek en yanlış yoldur. En kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.Doğrusu Allah,günahların...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Hırsızın ceza olarak eli kesildikten sonra tevbesinin sahih olması için çaldığı şeyi geri ödemesinin şart olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir.İslam uleması çalınan malın aynıyla mevcut olması halinde çalan kimsen tevbesinin sahih olması için o malı sahibine iade etmesinin şart olduğu...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Kur'an'da iki eşit fısk zikredilir. Tek ve mutlak olarak ve isyan ile birlikte. Tek olarak zikredilen fasıklık iki türlüdür; kişiyi dinden çıkaran küfür fasıklığı ve çıkarmayan fasıklık.İsyan ile birlikte zikredilen fasıklığa misal olarak"Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır (1)"."Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya, İşte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var! (2)"."Ancak şu var ki dönüş yapıp iman...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevbe Akabesinin Zorluğu Ve Kalp Kararmasının Alametleri Sonra,şüphesiz bu akabenin çetin,işinin mühim ve tehlikesinin çok büyük olduğunu bil.İlmiyle amel edip ilminde sabit olan üstadımız Ebu İshak el- İsferani'den bize şöyle dediği ulaşmıştır; Otuz sene Allah'a tevbe ettim.Ta ki beni tevbe-i nasuh...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
"Allah'ım...!!! Habibinin havuzundan içmeyi bize de nasip et ve bizleri onun topluluğunda haşret. Dünya fitnelerinden beni koruyarak Senin sevdiğin ve hoşnut olduğun şeyleri yapmaya muvaffak et.Halimi düzelt. Tevhid kelimesi üzerine dünya ve ahirette beni sabit kıl.Kusurlu da olsam beni saptırma.Her...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey ibadeti isteyen kimse! -Allah seni muvaffak etsin- iki sebepten dolayı tevbe etmen lazımdır; Birincisi=İbadet işlemeye muvaffak olman içindir.Çünkü günahın kötülüğü hayır işlemeye mani olmakla rüsvalığı meydana getirir.Günah bağları Allah (c.c)'a ibadet ve kulluk yolunda yürümeden kulu men'eder.Çübkü günahların ağırlığı...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur (1)" Yüce Allah mealen...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Hasılı kelam;tevbeye başlayıp günahların hepsinden kalbini temizlediğin zaman,tekrar o günaha dönmemeye azmet.(Allah'ın ilminde senin kafi olarak halis bir kalble terk etmeye azmettiğinin doğruluğunu Allah bilir.Bu günahı kasıtsız olarak bilmeden yapman müstesnadır).Bunu kat'i olarak kalbine yerleştir.İmkanın nisbetinde üzerinde hakkı olan kimseleri...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki;Onlar günah işledikleri veya kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak günahlarının bağışlanmasını dilerler (Al'i İmran süresi'135) Yüce Allah buyuruyor ki;Kim kötülük işler veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse,Allah'ın mağfiret ve merhamet sahibi olduğunu görür.(Nisa'110) Yüce Allah buyuruyor...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ama Yine de O'nun Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki:Allah'ın yüz rahmeti vardır.Bunlardan bir tek rahmetini cinler, insanlar ve hayvanlar arasında taksim etti.İşte o bir tek rahmet sebebiyle (bütün mahlüklar) birbirlerine şefkat ederler.Yine onunla birbirlerine merhamet ederler.Ondan doksan...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevbenin Mukaddimesi Üçtür Birincisi=Günahın gayet çirkin olduğunu hatırlamaktır İkincisi=Allah Teala'nın,takat getiremeyeceğin derecede şiddetli azab ve gazabını hatırlamaktır Üçüncüsü=(Allah'ın şiddetli azabına karşı) zayıf ve kuvvetsiz olduğunu hatırlamaktır.Güneşin hararetine,polisin vurmasına ve karıncanın ısırmasına tahammül edemeyen kimse,cehennemin hararetine,zebanilerin demir kamçılarla vurmasına -gazabından Allah'a sığınırız- cehennemde...
10 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevbe-i Nasuh'un Dört Şartı Vardır; 1-) Günah yapmayı terk etmektir.Bu terk etmek,kalbinde kararlaştırmak ve bir daha o günaha dönmemeye ihlaslı bir şekilde azmetmektir.Eğer günahı terk eder fakat kalbinde o günaha dönme niyeti olursa,yahut bunu kasdetmez de fakat o günaha dönüp dönmeyeceğine tereddüt...
10 Şubat 2018 - 0 yorum
Tabiinden birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir:Günah işleyen bir kimse,tevbe etmesi halinde cennete girecektir. İşte o zaman şeytan der ki;Keşke bu günahı işlemesine sebep olmasaydım Ebu Bekir el-Vasıti'nin şöyle dediği anlatılır; Her konuda ölçülü davranmak güzeldir ama üç hususta acele etmek gerekir; Vakti...
10 Şubat 2018 - 0 yorum
İbn Abbas (r.a):Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün (Tahrim'8) ayetini şöyle yorumlamıştır: Samimi Tövbe=Kalp ile pişmanlık duymak,dil ile istiğfar etmek,bedeni o günahtan alıkoymak,bir daha günaha dönmemeye kesin karar vermektir. Resulüllah (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmaktadır:Diliyle istiğfar edip de günahı...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Ahiret yoluna koyulan kimse için iki durum söz konusudur; Ya kördür;her adımda kendisine doğru yolu gösterecek bir rehbere muhtaçtır Ya da derin görüşü sayesinde daha yolun başında iken gerçeği bulmuştur.Kendi gayreti ile bu doğru yolda yürümeye devam eder. Nice kusurlu kimseler...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Sahih olan tövbenin kabul edilmeyeceğini zanneden kimse,güneş doğsa bile ortalığı aydınlatmayacağını,elbise sabunsa yıkansa bile temizlenmeyeceğini zanneden kimseye benzer. İslam büyüklerinden Abdullah b. Ömer diyor ki;Günahını aklına getirip üzülen ve Allah'tan korkan kimsenin günahları yazılı olduğu defterden silinir. Günahlarından çok korkan bir...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla;Yüce Allah'a hamd,elçisi Hz Muhammed (s.a.v)'e af ve ashabına salat ve selam olsun Bilmeyiz ki ayıpları örten ve bilinmeyenleri bilen Allah'a dönüş yapmak için tevbe etmek Allah'a giden yolun başlangıcı,Allah'a ulaşmak isteyenleri sermayesidir.Bu yola ilk başvuran...
Sonraki Sayfa »