Tövbe Meselesi

13 Ocak 2019 - 0 yorum
Bir kul günah işlemeye devam ederse, bu günahları o kişinin tövbe etmesine mani olur. Şöyle ki bir kul için en korkunç olanı günahların kalbin iradesini zayıflatmasıdır. Yani günah işleme isteği güçlenirken tövbe etme isteği, kalpten tamamıyla sıyrılıp gidinceye dek yavaş...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Günahlardan Tövbe Etmede Acele Etmenin Önemi Ve Gerekliliği Ey Kardeşlerim veya nasihatlari kabul eden insanlar! İyi bilin ki günahların çok çirkin sonuçları vardır.O günahların işlenmesinden dolayı ortaya çıkan acı,tadılan lezzetten kat kat daha fazla olacaktır.Amellere karşılık veren Zat hiçbir şekilde aldatılamaz ve...
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Tevbe Allah'a isyandan,O'na itaate dönmektir.Bir günahta ısrar ederken,bir günahından tevbe edenin hangi dönüşünden söz edilebilir.Allah sadece gerçek tevbekarı hesaba çekmez.Çünkü o Allah'a itaat ve kulluğa dönmüştür,samimi bir tevbe yapmıştır.Tevbe ettiğinin benzeri veya daha büyüğü bir günahta ısrar eden ise itaate...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Burada ihmalkârlık edip üzerindeki bir hakkı ödemeyen fakat daha sonra tevbe eden kimsenin bu tevbesinin hükmü üzerinde duracağız. Tevbe ya Allah veya kul hakları ile ilgili olur. Allah hakkı ile ilgili olan tevbe, vâcib ve farz olduğunu bilerek, özürsüz ve...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
Birincisi =Kişinin günahı ve ilahi hükmü düşüncesi ve bu konuda Allah'ın muradının ne olduğunu anlamaya çalışmasıdır.Çünkü Allah seni günah işleyip işlememe konusunda servest bırakmıştır.Allah Teala kul ile günah arasına ancak şu iki sebepten doalyı bir engel koymaz; a- Allah'ın hükmündeki üstünlüğünü,kulun...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Tevbe ; Kulun Allah'a yönelmesi ve ilahi gazaba uğrayan kimseler ile sapıkların yolunu terk etmesidir.Bu ise ancak Allah'ın o kulu doğru yola (sırat-i müstakim) hidayet etmesiyle gerçekleşir.Onun hidayeti ise,ancak ve ancak yine O'nun yardımı ve iman nasip etmesi ile mümkün...
5 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kabul Edilen Makbul Tövbenin Alametleri Nelerdir 1- Kişinin tevbe ettikten sonraki halinin tevbe etmezden önceki halinden daha hayırlı olması 2- Devamlı bir korku duyması ve bir an bile Allah'ın mekrinden emin olmaması gerekir.Onun bu korkusu,ruhunu kabzetmeye gelen meleklerin,'Korkmayın,mahzun olmayın! Va'd olunduğunuz...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
Kul Günah İşlemeden Önceki Derecesine Dönebiir mi.Belki Soruyorsunuz Kendinize Günah İşlemek İstemediğim Halde Günah İşliyorum Bundan Nasıl Kurtulmalıyım Tövbenin hükümlerinden biri de şudur:Kul günahtan tövbe ettiğinde,günahı işlemeden önceki derecesine döner mi,dönmez mi? Bu konuda ihtilaf edilmiştir. Bir topluluk onun önceki derecesine döneceğini...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsanın Tövbe Etmesinden Dolayı Allah'ın Duyduğu Memnuniyet Bu hallerden bir diğeri,en büyük sırdır.Bu öyle bir sırdır ki kelimelerle veya cümlelerle bunu ifade etmek çok zordur ve imana çağıran elçiler de herkesin gözü önünde bunu açıklayamazlar.Bunu ancak seçkin kulların gönülleri idrak edebilir.Bu...
13 Nisan 2018 - 0 yorum
İtaat Eden Mü Üstündür Samimi Tövbe Eden Mi Bu,gayet değerli bir meseleyle açığa çıkmaktadır ki o da,isyan etmemiş itaatkar bir kulun,günah işledikten sonra samimi bir kalple Allah'a tevbe eden birinden üstün olup olmadığıdır.Bu konuda ihtilaf edilmiştir; Bir grup günah işlememiş olan olanı,işlemiş...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Katında Affedilecek Ve Affedilmeyecek Günahlar Allah'a ortak koşma dışında affı mümkün olmayan günah yoktur.Bunun dışındaki bütün günahlar,yüce Allah'ın bağış ve merhametine açıktır.Günahlardan dolayı ümitsizliğe kapılmak,kendini koyuvermek,tutulabilecek en yanlış yoldur. En kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.Doğrusu Allah,günahların...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Hırsızın ceza olarak eli kesildikten sonra tevbesinin sahih olması için çaldığı şeyi geri ödemesinin şart olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir.İslam uleması çalınan malın aynıyla mevcut olması halinde çalan kimsen tevbesinin sahih olması için o malı sahibine iade etmesinin şart olduğu...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Kur'an'da iki eşit fısk zikredilir. Tek ve mutlak olarak ve isyan ile birlikte. Tek olarak zikredilen fasıklık iki türlüdür; kişiyi dinden çıkaran küfür fasıklığı ve çıkarmayan fasıklık.İsyan ile birlikte zikredilen fasıklığa misal olarak"Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır (1)"."Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya, İşte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var! (2)"."Ancak şu var ki dönüş yapıp iman...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevbe Akabesinin Zorluğu Ve Kalp Kararmasının Alametleri Sonra,şüphesiz bu akabenin çetin,işinin mühim ve tehlikesinin çok büyük olduğunu bil.İlmiyle amel edip ilminde sabit olan üstadımız Ebu İshak el- İsferani'den bize şöyle dediği ulaşmıştır; Otuz sene Allah'a tevbe ettim.Ta ki beni tevbe-i nasuh...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
"Allah'ım...!!! Habibinin havuzundan içmeyi bize de nasip et ve bizleri onun topluluğunda haşret. Dünya fitnelerinden beni koruyarak Senin sevdiğin ve hoşnut olduğun şeyleri yapmaya muvaffak et.Halimi düzelt. Tevhid kelimesi üzerine dünya ve ahirette beni sabit kıl.Kusurlu da olsam beni saptırma.Her...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey ibadeti isteyen kimse! -Allah seni muvaffak etsin- iki sebepten dolayı tevbe etmen lazımdır; Birincisi=İbadet işlemeye muvaffak olman içindir.Çünkü günahın kötülüğü hayır işlemeye mani olmakla rüsvalığı meydana getirir.Günah bağları Allah (c.c)'a ibadet ve kulluk yolunda yürümeden kulu men'eder.Çübkü günahların ağırlığı...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
İlim adamları nasuh tövbeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar:"Kişinin hali hazırda günahtan vazgeçmesi, geçmişte yaptıklarına pişman olması,gelecekte de onu yapmamayı kararlaştırmasıdır. Eğer bu günahında bir insanın hakkı söz konusu ise,ona da uygun bir şekilde hak sahibine vermesi ile olur (1)" Yüce Allah mealen...
Sonraki Sayfa »