Teyemmüm

15 Ocak 2019 - 0 yorum
Teyemmüm Abdestinin Sünnetleri Besmele ile başlamak. Toprağa avucun içini koymak. Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek. Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmakları ile birbirine çarpmak. Elleri toprağa koyarken parmakları açmak. Önce yüzü, sonra sağ kolu, sonra sol kolu mesh etmek. Abdest alır...
10 Ocak 2019 - 0 yorum
Teyemmüm Nedir? Kısaca toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile Hanefi’de vakit girmeden önce de teyemmüm edilir. Teyemmüm...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Üzerine Teyemmüm Edilen Şeyler . Üzerlerinde pislik dokunmamış olan toprak . kum . çakıl . alçı ve aşı boyası gibi toprak cinsinden olan şeyler, . Taş cinsinden olan . mermer, . pişmiş çamur olan kiremit, . tuğla, . yakut, . zümrüt, . zebercet, . fırınlarda kullanılan ot taşı, . çinko, . mercan ve bunlara benzer bilumum maden taşlar, . Nemli olsun, yanık...
5 Ocak 2019 - 0 yorum
Teyemmüm Abdestinin Geçerlilik Şartları . Niyet etmek: Teyemmüm, niyetsiz olmaz. Bizzat abdestsizlik veya cünupluktan temizlenmeye niyet edilmeden alınacak teyemmüm sahih değildir. Halbuki gusül ve abdestte niyet şart değil, sünnettir. . Su bulunmamak veya bulunsa bile, onu kullanmaya mani haller zuhur etmek. . Yüz,...
30 Aralık 2018 - 0 yorum
Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Namaza girmeden su görmek. İrtidat etmek (dinden çıkmak). Yolculukla su bulunmadığı zaman veya su bulunup ta kullanılması için bir sakınca var ise teyemmüm yapılır. Kaynak: https://www.mollacami.com/
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Lügatta bir işe yönelmek,bir şeyi kasd etmek anlamına gelen teyemmümün dini terminolojideki manası;su bulunmadığı veya suyu kullanmaya güç yetmediği zaman,toprak cinsinden temiz bir şeyle abdestsizliği gidermek için yalan bir işlemdir. Abdestsiz olan yahut gusletmesi gereken bir kimse,iki elini toprak cinsinden temiz...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Teyemmümün sünnetleri; → Allah'ın ismi ile başlamak 'Besmele çekmek' → Tertibe riayet etmek (Önce dirseklere kadar elleri,sonra yüzü mesh etmek) → El ve yüzü mesh ederken ara vermemek → Her iki eli toprağa koyduktan sonra ileriye doğru sürmek → İleri geri çektikten sonra elleri...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Niyet = Niyet teyemmümde farzdır.Çünkü toprak kirlidir.Ancak niyet ile temiz olur.Kişi,ellerini teyemmüm edeceği yere koyacağı sırada veya organlarını ellerindeki toprakla meshedeceği esnada niyet eder.Teyemmüm ile hükmi pislik kaldırılmaya ve namaz kılacak konuma gelmeye yada abdestsiz gerçekleşmeyecek belirli bir ibadeti yapmaya niyet...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Abdesti bozan ve guslü gerektiren teyemmümü de bozar.Çünkü teyemmüm abdestin yerini tutar ve onun hükmünü taşır.Hastalık, tehlike,şiddetli soğuk gibi mazeretler teyemmüm yapılmış da olsa bu mazeret hali ortadan kalkmışsa teyemmüm bozulmuş olur. Yaptığı teyemmümle namaz kılan kişi,namaz kılarken su görür veya...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Tek teyemmüm ile kişi dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir. Teyemmüm abdest gibidir.Su yok olduğu sürece teyemmüm ile farz kılınması ile nafile namaz kılınması; teyemmümün vakitten önce alınması ile vakitten sonra alınması arasında bir fark yoktur. Allah Teala 'Fakat Allah...