Tefsir

19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kaf Süresi Kaf Süresi'nde,kudretin büyüklüğüne,ilmin genişliğine,sonunda yeniden yaratılmanın olacağına işaret eden akli delillerin geçtiği yeniden dirilme ve cezadan söz edilmektedir. Ben bu delilleri düşündüm ve yediklerimi bir gözden geçirdim.Yediğim yiyeceklerin kimileri,bedenin sıcaklığını yükselten güce dönüşmektedirler.Bu nasıl olmaktadır? Bilmiyorum. Yediğim yiyeceklerin kimileri de...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kaf Süresi Tefsiri Kaf Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dört veya beşinci yılında,bir bütün halinde indirilmiş olup 45 ayettir.Adını ilk ayetindeki,Huruf-u Mukattaa'dan olan kaf harfinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 34,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kaf Süresi Meali 1- Kaaf,.çok şerefli Kur'an'a yemin ederim ki 2- Hayır,onlar içlerinden bir uyarıp,korkutan geldi diye hayret ettiler de kafir oldular.Bu şaşılacak bir şeydir dediler 3- Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu uzak bir dönüştür 4- Biz yerin...
14 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi 47-48-49-50 ve 51. Ayetlerin Muhammed Gazali Tefsiri İnsan bedeni karmaşık bir cihazdır.O bedeni yaratan,düzene koyan ve onda göz ve kulaklar açan yüce Allah,her şeyden münezzehtir.Buna rağmen koltuğuna oturmuş,kendini beğenen biri şöyle diyor: Tanrı yok,hayat maddeden ibarettir.Şayet hayat maddeden ibaretse...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi 1-7-8-9-19 ve 23. Ayetlerin Tefsiri Mekki bir süre olan Zariyat Süresi ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve dördüncü yıllarında pasajlar (bölümler) halinde indirilmiş olup,tamamı 60 ayet olan bu süre,adını ilk ayetindeki Esip savuranlara yemin edilmesinden dolayı almıştır.Hz...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Tur Süresi Tefsiri Ve İçeriği Hakkında Tur Süresi Mekki'dir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve dördüncü yıllarında pasajlar halinde indirilmiştir.Tamamı 49 ayet olan bu süre,Tur'a yemin ile başladığı için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya 76,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği...
5 Mayıs 2018 - 0 yorum
Tur Süresi Tefsiri Tur Süresi,tıpkı sabah olunca gecenin karanlığını gidermesi ve etrafı aydınlatması gibi hidayetin de nefse doğunca Kur'an-ı Kerim'i içte yaşamak için hoş bir örnektir.Cübeyr b. Mut'im,Bedir yenilgisinden sonra kavminden esir düşenlerikurtarmak için Medine'ye gelen ve Müslümanlar Peygamber'in (s.a.v) ardında...
3 Mayıs 2018 - 0 yorum
Tur Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri 1- Andolsun Tur'a 2- Yazılmış kitaba 3- Yayılmış sahifeler içindeki 4- Beyt-i Ma'mur'a 5- Yükseltilmiş tavana 6- Dopdolu denize 7- Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır 8- Onu önleyebilecek yoktur 9- O gün gök döne...
25 Nisan 2018 - 0 yorum
Diyanet İşlerine Ait Kur'an Yolu Adlı Tefsir'den Necm Süresinin 1-2-3-4 Ayetlerin Meali Ve Tefsiri Mushafta ki sıralamada elli üçüncü, iniş sırasına göre yirmi üçüncü süredir. İhlas süresinden sonra, Abese süresinden önce Mekkede nazil olmuştur. Sadece 32. ayetinin Medine’de indiği rivayet edilmiştir,...
21 Nisan 2018 - 0 yorum
Kamer Suresi Tefsiri,Kamer Süresi Kur'an Yolu Diyanet Tefsiri,Kamer Suresi 41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55. Ayetlerin Tefsiri Kamer Süresi 41. Ayet = Şüphesiz Firavun’un halkına da uyarılar gelmişti. Kamer Süresi 42. Ayet =Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar, biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi 9-40 Arası Ayetler Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri Kamer Süresi 9. Ayetin Meali = Bunlardan önce Nûh’un kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, "Delinin biri!" dediler ve o görevinden alıkondu. Kamer Süresi 10. Ayetin Meali = Bunun...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Okunuşu 1-)Li'î lâfi Kurayş'in a-) Kureyş'in güvenlik ve esenliği için 2-) Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf a-) Kış ve yaz yolculuklarında kendierini güvenlik ve esenliğe kavuşturduğu için, 3-) Felyağ'büdû rabbe hâzelbeyt a-) Artık onlar bu Beyt'in Rabbine ibadet etsinler 4-) Ellezî et'amehüm min cû'in...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Ali Küçük Tefsiri “Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 106., Nüzûl sıralamasına göre 29., Mufassal sûreler kısmının on beşinci grubunun dördüncü sûresi olan Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 4’tür. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kafirun Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Kafirun Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında,bir bütün halinde indirilmiş olup 6. ayettir. Adını birinci ayetindeki,inkar edenler anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 18,Hz Ebu Bekir'in cem...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kafirun Süresi Muhammed Gazali Meali Ve Tefsiri "De ki Ey Kafirler! Tapmam ben sizin taptıklarınıza.Sizler de tapıcılar değilsiniz benim taptığıma (Kafirun Süresi'1-3)" Burada vurgulanan bu anlam,bir başka sürede vurgulanana benzemektedir.'Sen kitap verilenlere her türlü ayeti (mucizeyi,delili) getirsen yine onlar senin kıblene uymazlar,sen...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kafirun Süresi Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri Kafirun Süresi 1. Ayet = De ki: "Ey inkarcılar! Kafirun Süresi 2. Ayet = Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Kafirun Süresi 3. Ayet = Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Kafirun Süresi 4. Ayet = Ben sizin...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
Maun Süresi Beyanu'l-Hak Zeki Duman Tefsiri MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN BİR TETSİR Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi şiddet ve sitemle itendir Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyendir İşte namaz kılanların var haline ki ! Onlar namazlarından gaflet içindedirler. Onlar hem riyakarlık yapanların...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
Maun Süresi Ve Muhammed Gazali Tefsiri Dindarlar,başkalarının ihtiyaçlarını biliyor ve o ihtiyaçları gidermeye çalışıyorlar.Çünkü din,güçlenene dek zayıftan,zengin olana dek fakirden,büyüyene dek yetimden,istikrar bulana dek tutkunluktan yanadır. Bu görevleri yerine getirmede bazı din müntesiplerinin aşırı davranmaları,Allah'ı ve ahiret gününü inkar eden felsefelerin doğmasına...
Sonraki Sayfa »