Tefsir

29 Kasım 2018 - 0 yorum
Dirayet Tefsirleri Dirayet tefsiri, rivayetlere münhasır kalmayıp Arap dili ve edebiyatı, dini ve felsefi ilimler ile çeşitli müspet ilimlere dayanarak re'y ile yapılan tefsirdir. Buradaki re'yden kasıt, ictihaddır. Buna, ayrıca re'y tefsiri ya da ma'kul tefsir de denir. Fetihlerle genişleyen İslam...
21 Eylül 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 105 Ayet Meali Ve Tefsiri Ey iman edenler! Siz nefisleriniz(i ıslah etmey)e bakın.Kendiniz , doğru yolu bulunca,sapanlar size zarar vermez (Maide 105) Resulüllah (s.a.v) bu ayetin tefsiri hakkında şöyle buyurmuştur: Bilakis iyiliği emrediniz,kötülüğü yasaklayınız.Ta ki itaat edilen cimriliği,uyulan heva ve...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Geylani Tefsiri Rahman ve Rahim olan isimlendirme bakımından ve ibarenin ne'şeti yönünden birlikle muttasıf zatı açan ve açıklayan Allah'ın adıyla başlarım.Rahman,bütün isim ve sıfatları o isim ve sıfatlarla sayılamayacak kadar çok eser ortaya çıkaran o zata ait...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Fussilet Süresi Meali Fussilet Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve dokuzuncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Tamamı 54 ayet olan bu süre,üçüncü ayetindeki tafsil edilip,açıklanmıştır anlamına gelen fussilet kelimesi sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 61,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi M. Zeki Duman Beyanu'l-Hak Tefsiri Mümin,diğer adıyla Ğafir Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci ve on ikinci yıllarında bölümler halinde inirilmiştir.Tamamı 85 ayet olan bu süre,Allah'ın bağışlayıcı vasfı ön plana çıktığı için 'Ğafir',Hz Musa'yı savunan cesur bir müminden dolayı...
7 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Kitabın indirilmesi hükmünde galip,en iyi bilen Allah'tandır 3- O günahları bağışlayan,nimetleri kabul eden,azabı çetin ve nimeti pek bol olandır.Ondan başka ilah yoktur,dönüş yalnız Onadır Güçlü,kuvvetli Şam ahalisinden bir adam vardı.Ömer b. el-Hattab'ın yanına gider gelirdi.Ömer bir gün onu...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Cilbab Kelimesinin Kökeni Aslı Ve İçeriği,Kur'an-ı Kerim'e Göre Cilbab Ahzab Süresi 59. Ayet Meali = Ey Peygamber ! hanımlarına,kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dışarı çıkarlarken cilbablarını üzerlerine alsınlar.Böyle yapmaları,onların tanınmaları ve eziyet görmemeleri için en uygun bir tedbirdir.Allah çok bağışlayıcıdır çok...
30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Al-i İmran Süresi 7. Ayetin Tefsiri Al'i İmran Süresi'7.Ayet Meali = Sana Kitab'ı indiren O'dur.Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar Kitab'ın esasıdır.Diğerleri ise müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler.Halbuki onun te'vilini ancak Allah...
30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 5 Ayet Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Maide Süresi 5.Ayet : Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Muhkem Ve Müteşabih Ayetler Muhkem = Anlamı açık, kesin, ifade ettiği mana tek olup, açıklanması için başka delile ihtiyaç olmayan demektir. "Mühkemat"; muhkemin cem'idir. Bundan maksat, lafzı ve manası kesin olarak bilinen, nesih ihtimalinden uzak olan ayetlerdir. Müteşabih = Birden fazla mana ihtimali...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 5. Ayetin Meali Ve Tefsiri Maide Süresi 5.Ayet : Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar...
28 Ağustos 2018 - 0 yorum
Tarık Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri Tarık süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve üçüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup tamamı 17 ayettir.Adını ilk ayetindeki karanlığı yarıp ortaya çıkan yıldız anlamına gelen 'tarık' kelimesinden almıştır.Hz...
28 Ağustos 2018 - 0 yorum
A'raf Süresi 172 Ayet Meali Ve Tefsiri Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Rabbin Ademoğullarından,onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı,onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki : Ben sizin Rabbiniz değil miyim ? Evet,buna şahit olduk dediler (1)" Burada kastedilen onların dillerinin değil,nefislerinin O'nun rabliğini kabul etmesidir.Çünkü...
28 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kıyame(t) Süresi Meali Mü'min hata yapınca ağır bir üzüntü duyar ve olanca genişliğine rağmen yeryüzü ona dar gelir.Bu,imanın yükselmeye hızlı bir teşviki ve alçalmaya engel olmasıdır.İşlediği hatalardan ötürü nefsini kınayan,eksikliklere alışamaz ve hızlı bir şekilde daha temiz bir ortama geçmek ister.Allah'a...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Tarık Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Meali Ve Tefsiri Bu mübarek sûre, "Beled Süresi"nden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On yedi ayet-i kerimeyi içermektedir. Tarık denilen yıldıza yemîn ile başladığı için kendisine bu Tarık adı verilmiştir. Ve bu iki süre de Kur'an-ı...
23 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Geylani Tefsiri Hakkın hücceti ve yakinin yolu açıklığa kavuştuktan  ve Allah'ın çağrısına uyulduktan,yani o çağrıyı akıl,nakil,doğru keşf ve zevk kabul ettikten Sonra cedelin ve çürük muga-latların kuyruğuna sarılarak Allah 'ın birliği Hakkında tartışmaya girenlerin tutundukları...
23 Ağustos 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi Tefsiri Mü'min süresi, Ha,Mim ile başlayan ve Ha,Mim'ler olarak isimlendirilen yedi süreden ilkidir.İbn Abbas 'Her şeyin bir özü vardır.Kur'an'ın özü ise Ha Mim ailesidir' der.İnsanın içindeki tevhid delillerinin bolluğu ve kalbi dizginlemede ataklığı yüzünden hayrete düştüğü bir gerçektir.Bu süre...
20 Ağustos 2018 - 0 yorum
Fussilet Süresi Tefsiri Ve İçerdiği Konular Fussilet Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve dokuzuncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Tamamı 54 ayet olan bu süre,üçüncü ayetindeki tafsil edilip,açıklanmıştır anlamına gelen 'fussilet' kelimesi sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 61,Hz...
Sonraki Sayfa »