Tefsir

18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kıyame(t) Süresi Tefsiri Kıyame Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup süre 40 ayetten ibarettir.Adını ilk ayetindeki kıyamet anlamına gelen kıyame kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 31,Hz Ebu...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Özet Bir Şekilde Kadir Süresi Tefsiri Mekki bir süre olan Kadir süresi;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,tamamı 5 ayet-i celile'den ibarettir.Adını ilk ayetindeki Kadir gecesi anlamına gelen 'Leyletü'l-Kadr' den alınmıştır.Hz Osman'ın mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kadir Süresi Açıklamalı Tefsiri 1-) Kuşkusuz Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik 2-) Kadir gecesi'nin nasıl bir gece olduğunu sen nereden bielceksin? 3-) Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir 4-) Melekler ve Ruh / Cibril o gecede Rab'lerinin izniyle her biri bir...
17 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi 29-53 Arası Ayetlerin Meali Ve Tefsiri 29- Göklerle yerin yaratılışı ve onlarda yaydığı her bir canlı onun ayetlerindendir ve o dilediği zaman onları toplamaya gücü yetendir 30- Size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebi iledir,çoğunu da affeder Reasulüllah (s.a.v) şöyle...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Meali Ve Tefsiri 1- Ha,Mim 2- Ayn,Sin,Kaaf 3- Mutlak galip,sonsuz hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder 4- Göklerde olanlarla,yerde olanlar yalnız Onundur.O en yüceedir,en büyük olandır 5- Gökler nerede ise üstlerinden çatlayacaklar.Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ederler.Yeryüzünde...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri (Şems Süresi) Bu mübârek sûre, El-Kadir süresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. On beş ayet-i kerîmeyi içermektedir. Güneşe yemin ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki "El-Beled" sûresinde sağ ve sol ashâbının hâlleri bildirilmişti. Bu...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şems Süresi Meali Ve Tefsiri Şems Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 15 ayettir.Adını ilk ayetindeki,güneş anlamına gelen 'şems' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Musfa'ındaki kronolojik sıralamaya göre 26,Hz Ebu Bekir'in cem...
31 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Tefsiri İslam,ölümsüz evrensel,beş kıtaya yayılmış ve kıyamete kadar var olacak bir dindir.Fakat onun bir başlangıç noktası gerekirdi.İslam'ın başlangıç noktası ise 'Ümmü'l Kura (Mekke) v civarıdır.İslam'ın tebliğ alanı ise,doğusuyla batısıyla bütün dünyadır.Muhammed ve ashabı görevlerini yerine getirdiler.Henüz bi'set'ten yarım asır...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kutsal Değerlerimiz Hakkında Bir Hatırlatma Bir Uyarı Bir İkaz Allame Kurtubî, El-Camiü Il-Ahkamü'l-Kur'an İsimli tefsirinin surelerin faziletleri İle ilgili kısmında bazı uyarılarda bulunmuştur. Bu uyanlardan bazı pasajları aynen aktarıyoruz: "Kur'an-ı Kerimin ve ibadetlerin fazilet­leri hakkında mevzu hadisler İle batıl haberler veren...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Tefsiri Şura Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin on üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiştir ve toplamı 53 ayetten oluşmaktadır.İçerisinde yönetimin vazgeçilmez ilkesi olan 'şura' kavramından söz edildiği için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Tefsiri aa-) Nasr Süresi Medeni'dir.Hicretin onun yılında Mekke'de,Vea Haccı esnasında toptan indirilmiş en son süre olarak bilinir.Oysa bu sürenin vaat ettikleri,Hudeybiye anlaşmasıyla en az iki yıl önce gerçekleşmeye başlamıştır.O nedenle Mekke'de Duha ve İnşirah sürelerinden sonra indirilmiş olma ihtimali...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Tefsiri 'Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman (Nasr'1-2)' Bu süre Peygamber'in (s.a.v) ömrünün sonlarında inmiştir.Bu süreden,tıpkı sahabenin zekilerinin anladıkları gibi,Peygamber'in kendisinin kastedildiği anlaşılmış ve bu dünyadan göçünün yaklaştığı hissedilmiştir.Bunun için uzun boylu...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Tefsiri Mekki bir süre olan Zuhruf Süresi ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve altıncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Toplamı 89 ayet olan bu süre,otuz beşinci ayetindeki zuhruf kelimesinden ötürü bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 63,Hz...
21 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi (Geylani) Tefsiri Bütün mahlukatın,Hakk'ın kuşatması içinde kaldığını,Hakk'ın isimlerinin ve zati sıfatlarının mahlukatın tümünü kapsadığını anlama mertebesine ulaşmış olan müminler için şu hususlar gizli bir şey değildir : Esma-i Hüsna ile sıfat-ı esna arasında bazı sözcükler,konuşan Allah'ın ismidir.Bazılar da Allah...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitabın hakkı için 3- Muhakkak biz onu akıl edip anlayasınız diye Arapça bi Kur'an kıldık 4- Muhakkak ki o katımızdaki ana kitapta çok yücedir,muhkemdir 5- Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye zikri size bildirmekten...
16 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Tefsiri Ha,Mim.Apaçık Kitab'a andolsun ki,biz düşünüp anlamanız için O'nu Arapça bir Kur'an yaptık (1) ayetiyle başlamaktadır Burada Kur'an'ın Arapça oluşunun tekrarlanması,Araplar'ın yüklendikleri risaleti desteklemek içindir.Bu çağda da Araplar bu desteğe muhtaçtırlar.Araplar arasında kendilerinin İslam'a ihtiyaçları bulunmadıklarını sanan nesiller yetişmiştir.Araplar'ın Kur'an'a...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kadir Gecesi Ve Bilinmeyenleri Duhan Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve düördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 59 ayetten oluşan bu süre,onuncu ayetindeki duman anlamına gelen duhan kelimesinden dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Duhan Süresi Geylani Tefsiri Kitab-ı mübine yemin olsun (1) Apaçık olan kitabın hak olduğuna yemin olsun.O kitap,Kur'an-ı Azim'dir.Onun hiçbir yerine batıl bulaşmamıştır.O Hakim ve Alim olan Allah tarafından indirilmiştir.Biz onu mübarek bir gecede indirdik.Biz uyarıyoruz (3) Biz yüce ve büyük olan...
Sonraki Sayfa »