Tefsir

18 Mart 2018 - 0 yorum
Maun Süresinin Tefsiri Hesap verme işini yalan sayanı gördün mü Yetimi itip kakan odur. Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz. yazıklar olsun böyle ibadet edenlere yada (namaz kılanlara genel çeviri)ben ibadet edenleri tercih ediyorum aynı kapı aslında ufak ayrıntılarla../yada böyle...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah'ım...!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa'ya inen Tevrat,İsa'ya inen İncil,Davud'a inen Zebur,Muhammed'e inen Kur'an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere verdiğinin,zengin...
11 Mart 2018 - 0 yorum
İnfitar Süresi 4-7 Ayetlerin Açıklaması Ve Tefsiri Yüce Allah buyuruyor ki;"(Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, 'Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız' dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler? (1)."(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kafirlerin durumu, sadece...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi Kur'an Yolu Tefsiri Kamer Süresi 2-8 Ayet = Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, "Bu öteden beri bilinen bir sihir!" derler.Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir.Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi Tefsiri Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı (Kamer 1).İbarenin zahirinden anlaşıldığına göre bu yarılma,gök cisimlerinin düzeni bozulup birbirine girdikleri astronomik çarpışma ile birlikte ahir zamanda olacaktır. Buna benzer bir anlatım Kıyamet Süresi'nde de geçmektedir : 'İşte göz kamaştığı,ay tutulduğu,güneşle ay bir...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Ayın İkiye Yarılması Hadisesi Kamer Süresi 1. Ayet = Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ayın yarıldığını belirten cümle Mekkeliler’in kendisinden bir mucize istemeleri üzerine Hz. Peygamber’in eliyle işaret edip ayı ikiye bölmesini ve sonra tekrar işaret edip birleştirmesini...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi Beyanu'l-Hak Tefsiri Kamer Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 55 ayettir.Adını ilk ayetindeki 'Ay' anlamına gelen 'kamer' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 37,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Marifet-i ilahiyye ile bezenen;Cenab-ı Hakk'ın kendine ait olan varlıktaki yeganeliğinin ve vahdetinin keşfine nail olan;onun zatının bütün mazharlardan ve tecellilerden müstağni ve imkan ayıbından,noksanlıktan kemale doğru ilerleme gibi bir eksiklikten doğan muhtaçlık kusurundan münezzeh olduğunu idrak eden kimseler için şu...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İhlas süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında,bir bütün halinde indirilmiştir.Hepsi 4 ayet olan bu süre,tevhidin özünü teşkil ettiği için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronoşojik sıralamaya göre 22,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre 112....
7 Mart 2018 - 0 yorum
Kul hüvellâhü ehad (De ki: O Allah, birdir. ). Allâhüssamed (Allah, bütün mahlûkların kendisine yöneleceği ve sığınacağı yegâne varlıktır).Lem yelid ve lem yûled (O doğurmadı ve doğurulmamıştır).Ve lem yekün lehû küfüven ehad ( Ve ona hiç bir şey denk eşit olmamıştır) Tefsiri;...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Mushaftaki sıralamada 112i, iniş sırasına göre 22 süredir. Nas süresinden sonra, Necm süresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sürenin indiğini...
7 Mart 2018 - 0 yorum
1-2 Ey Nebi! Zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Allah Gafurdur,Rahimdir.Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir.Allah mevlanızdır sizin,o en iyi bilendir,Hakim'dir. 3-4 Hani Nebi, eşlerinden birisine gizlice bir söz söylemişti de o eşi bunu haber verip,Allah...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır."Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)" şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar,besmeleden önce 'euzü...' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Andolsun İşleri Yürütenlere 1- Andolsun şiddetle söküp çıkaranlara, 2- Yumuşaklıkla çıkaranlara, 3- Dalıp yüzenlere, 4- Alelacele koşanlara, 5- Her bir işi yürütmekle görevli olanlara, 6- O günde sarsan sarsacak, 7- Arkasından onu Radife izleyecek, 8- O gün titreyecek kalpler vardır, 9-...
3 Mart 2018 - 0 yorum
'Andolsun söküp çıkaranlara.Yavaşça çekenlere.Yüzüp yüzüp gidenlere.Yarışıp geçenlere.Derken işi düzenleyenlere (Naziat'1-5)'.Sürekli yolunu ayıran,durmadan seyrine devam eden,yolunu bilen ve dünyanın sonuyla birlikte süresi dolan uzayda dönen yıldılara yapılan bu yemini tercih eden,bunlar gözden kaybolacaktır. 'Ne zaman ! O gün o sarsıntı sarsar.Ardından başka...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Naziat Süresi,Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı yılında toptan indirilmiştir.Tamam 45 ayetten ibaret olan bu süre,adını ilk ayetindeki 'Ruhları bedenlerden söküp alacaklar''dan dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 81,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
2 Mart 2018 - 0 yorum
1-5 Gök yarıldığı zaman,Ve Rabbine itaatle boyun eğildiği zaman-ki zaten ona layık olan da budur- Yer de alabildiğine uzatıldığı,İçinde ne varsa dışarıya bırakıp bütünüyle boşandığı,Rabbine itaatle boyun eğildiği zaman-ki zaten ona layık olan da budur- 6- Ey insan,gerçekten sen Rabbine doğru durmadan...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Nasutiyet aleminin dar alanından lahutiyet fezasına doğru sülük eden ve kesret aleminden hicret ederek vahdet Kabesine yönelen kimselerden gizli kalmaz ki; Muhakkak ki geri dönüş ve başladığı noktaya geri geliş başlangıç ve zuhurun gerekleri üzeredir.Yine yükselme ve sarkma da alçalma ve...
Sonraki Sayfa »