Tasavvufi Makaleler

12 Ağustos 2018 - 0 yorum
İlme'l Yakin,Ayne'l Yakin Ve Hakka'l Yakin Ne Demektir Ve Bunların Dereceleri İlme'l-Yakin : Ortaya çıkan gerçeği kabul etmektir.Gerçekliği kesin olan gayb da olsa kabul etmektir.Hakla kaim olana vakıf olmaktır. 1- Hak Teala cihetinden zuhur eden her şeyi kabul etmektir.Allah'tan zuhur eden şey...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
İyi Bir Arkadaşta Hangi Özellikler Olmalı Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur : Kişi dostunun dini üzeredir.O halde sizden biriniz kimi dost edindiğine baksın Bil ki herkes arkadaş olunmaya uygun değildir.Arkadaş olunacak kişinin,kendisiyle arkadaşlık etmeye sebep olan birtakım vasıflara ve hasletlere sahip olması gerekir.Söz...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Sevilmemesi Gereken Kişiler Ve Bunların Ortak Özellikleri Allah'ın emrine muhalif olan kimse ya akidesinde veya amelinde muhaliftir.Akidesinde muhalif olan ya kafirdir yada bid'atçidir.Bidatçi ise ya kendi bid'atinin propagandasını yapar veya acizliğinden veya kendi kenrcihiyle susar. İtikattaki fesat üç kısımdır Küfür Veya...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yoldan Sapanlar İnsan ; azalarının faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca;mesela dış azalardan el,göz,dil,kulak ,diş; iç azalardan ciğer,dalak ve buna benzer ne var ise,bütün bunları düşündüğü zaman,Allah Teala ilminin sonsuz olup herşeyi kuşattığını ve...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Tavsiyeler Noksan ve aşağı yaratılan nefisler,ancak mücahede ve gerçeği arama ilacıyla arınabilir. Batıni olan hallerin biri,kalbi beğenilmeyen ahlaktan arındırmaktır.Bunlar kızgınlık,hased,kibir ve gururdur.Bunlara geçitler ve tehlikeli sıfatlar denir. Diğeri kalbi iyi sıfatlarla süslemektir.Bunlar da sabır,şükür,muhabbet,umut ve tevekküldür.Bunlara da kurtarıcı sıfatlar denir. Bil ki Allah-u...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah Rızası Ve İSAR Meselesi Birincisi : Dinen sana haram olmayan,yolundan seni alıkoymayan ve vaktini boş yere harcamayacak şekilde toplumu kendine tercih etmendir.Yani toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinden öne almandır.Örneğin ; Kendin açken onları doyurman,kendin çıplakken onları giydirmen,sen susuzken onlara su vermendir.Ancak...
28 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'a Yönelenlerin Düştükleri Tuzaklar Allah'a yönelenlerin düştüğü,amel edenlerin hedefledikleri son nokta ve gaye olan bu durum; Ubudiyet,Muhabbet, Allah'a kavuşmayı arzu etme,onun neşe ve sevincini duyma halidir. Bu halde olan kişi daima diliyle ve kalbiyle sevgilisinin adını anar.Daha önce aklından geçen kötü işlerin...
28 Temmuz 2018 - 0 yorum
Tefekkür Etmek Hac için Arabistan yollarında yürürken çok büyük dağları ve ilginç yolları gördüm.Bu durum beni dehşete düşürdü ve kalbimde Allah'ın azametinin ne kadar büyük olduğu hissi daha da arttı.O yolları anlattığımda bana gelen hisler başka şeyleri hissetiğimde gelmedi. Nefsime haykırarak şöyle...
26 Temmuz 2018 - 0 yorum
İnsanlar Uykudadır Ölünce Uyanacaklar Bir kimse eşyaya ölüm döşeğindeki kişinin gözüyle bakarsa tarifi imkansız biçimde dikkatlice bakmış olur ve böyle bakan kişi anlatılamayacak bir şekilde endişelenir.Bu kişi kaçırmış olduğu vakitler için hayıflanıp durur Ölüm döşeğindeki kiçi kaçırdığı fırsatlar için kendisine mühlet tanınmasını...
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Utanmak Resulüllah (s.a.v) yanındakilere : Allah (c.c)'tan tam manası ile haya ediniz diye buyurdu.Yanındaki Sahabiler :Biz haya ediyoruz ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler.Allah Resulü (s.a.v) de cevaben : Bunu değil,Allah (c.c)'tan tam hakkıyla haya eden ; başı ve başın...
23 Temmuz 2018 - 0 yorum
Bizden Olmayanın Bizim Kitaplarımızı Okuması Haramdır Muhyiddin bin Arabi Hz'nin Bizden başkasının kitabımızı okuması haramdır sözünün manası şudur : Kastedilen cihet şöyle olacaktır : Tasavvuf ilminin kendisine mahsus ıstılahları (terimleri) vardır.Bu yolda olmayanların,bu tabir ve ıstılahları bilememesi halinde,Allah dostları hakkında su- zanna...
21 Temmuz 2018 - 0 yorum
Doğruluk Hastalar için en zararlı husus insanlarla bir arada olmaktır.Her insanda da nefis hastalığı vardır.En iyi tedavi ise korunmaktır.İnsanlarla bir arada bulunmak,hastalığı daha da artırır.Ahirete gönül veren insanlarla bir arada olmak ise iki kısıma ayrılır Birincisi : Alimlerle beraber olmaktır.Bu, yöneticilerle beraber...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şükür Ve Temelleri Şükür ; Allah'ın nimetinin etkisinin kulun itiraf ve övgü olarak dilinde,şühud ve muhabbet olarak kalbinde,itaat ve boyun eğme olarak organlarında ortaya çıkmasıdır. Şükür beş temele dayanır ki şükredenin a- Şükredilene boyun eğmesi b- Onu sevmesi c- Nimetini itiraf etmesi d- Nimete karşılık onu...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zaman Kavramı İnsanların çoğuna baktığımda gördüm ki onlar zamanlarını garip şeylere harcıyor.Geceler uzadığında fayda vermeyen konuşmalar yapıyor,savaşları anlatan veya eğlencelerden bahseden kitapları okuyorlar ya da filimleri izliyorlar.Gündüzleri uzadığında ise yatıp uyuyorlar.Ya da onlar Dicle Nehri'nin kenarlarındaki çarşılarda gezip duruyorlar.Ben onları geminin...
18 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yanlışa Dur Diyememek Ve Bunun Tehlikeleri Öncelikle şunu belirtmek istiyorum : Makalede yer alan sultan hükümdar vb ifadeleri,sorumluluk sahibi olan herkes (amir,memur,müdür),kısaca altında eleman çalıştıran ve bunlardan sorumlu olan herkes,zengin ve varlıklı,devlat adamları,siyasiler, yöneticiler,elinde bulunan yetkiden dolayı kendi lehine faydalanabileceğin ,...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'a Sığınmak Akıl sahibi olan kişi günah işlese de itaat etse de Mevla'sının kapısına sığınırarak O'nun lütfuna yapışır.Böyle yapan kişi halvette iken O'nunla ünsiyet kurmuş olur ; bir korku ve yalnızlık hissi geldiğinde bu duyguyla o hissi atlatır.Kişi nefsinin dünyaya meyilli...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şüphecilik a- Helal ve haram kılan sebep hakkında şüpheye düşmek : Bu durum da ya iki sebep birbirine denktir ya da ihtimallerden biri daha baskındır.Eğer iki ihtimal eşitse önceden bilinen hüküm geçerli olup onu yapmak müstehaptır ve şüphe sebebiyle terk edilmez.İhtimallerden...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Bil hi,helal malın hepsi tayyip ve temizdir.Ancak bunların bazısı diğerlerinden daha temizdir.Haramın da hepsi pistir.Ancak bazı haramlar diğerlerinden daha pistir.Tabip her tatlı çeşidinin hararet ihtiva ettiğini söyler.Bununla beraber der ki : bu birinci derecede,şu ikinci derecede,şu üçüncü derecede ve şu...
Sonraki Sayfa »