Tasavvufi Makaleler

12 Mart 2018 - 0 yorum
Kabir Azabı Büyük günah işleyenlerin uğrayacağı akıbet Ebu Said hadisinde geçmiştir;Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavn'ın yolu üzerinde bulunmaktadırlar.Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş,aaltlarından ve ayaklarından çıkmaktadır. Zina eden kadınlar göğüslerinden asılmaktadır.Gıybet edenler,yan uzuvlarından kesilen etleri...
6 Mart 2018 - 0 yorum
- Düşünerek amel edenin ameli sevgi üzeredir.Dinleyen fakat düşünmeden amel edenin ameli ise ağır bulma üzeredir.Dinleyen , anlayan,düşünen ve gören kimsenin ameliyle amel et.Dinleyen ama düşünmeyen kimsenin ameliyle amel etme. - Nice nimet vardır ceza ve sıkıntı olur ; nice...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Bil ki, halkın Hak'tan kopmasının ve perdelenmesinin pek çok sebebi vardır; bunların en başta gelenleri şunlardır: Halka yönelmek ve onlara takılıp kalmak. Kendi nefsi ile meşgul olmak. Yaptığı işlere bakıp onlarla aldanmak. Sahih ve doğru inançtan sapmak. Bu sapma, her insanın...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Bu bakış cahilerin bakış açılarıdır ki onlarla diğer hayvanlar arasında dik durmak ve konuşmaktan başka hiçbir fark yoktur.Hangi yolla olursa olsun sırf şehvetlerini tatmin etmekten başka hiçbir düşünceleri yoktur.Bunların nefsleri hayvanı nefstir.Meleklik mertebesi bir yana,insanlık mertebesine bile çıkamamıştır.Bunlar zikre bile...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Şunu iyi bilmelidir ki,sırat-i müstakime talip olan kişi,gerçekten çoğu kimsenin yüz çevirdiği bir işe talip olmuş,refiki çok az fakat son derece izzetli olan ve nefsin yalnız kalma endişesine kapıldığı,ünsiyet edecek bir yol arkadaşına ihtiyaç duyduğu bir yola girmeye teşebbüs etmiş...
5 Mart 2018 - 0 yorum
İnsan;azalarının faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca;mesela dış azalardan el,göz,dil,kulak ,diş; iç azalardan ciğer,dalak ve buna benzer ne var ise,bütün bunları düşündüğü zaman,Allah Teala ilminin sonsuz olup herşeyi kuşattığını ve böyle geniş bir...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Vallahi,ilk müslümanların kalpleri münafıklık korkusuyla tir tir titrerdi.Çünkü onlar münafıklığı bütün teferruatıyla , tüm tehlikeleri ve fitneleriyle biliyorlardı.Bu sebeple onların münafıklıkla ilgili korkuları bazen kendi nefislerinden endişe duyma, kendilerinin münafık olmasından korkmaya kadar vardırırdı. Nitekim Hz Ömer (r.a) Resulüllah (s.a.v)'in kendisini...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Kur'an'da"ism" ve"udvân" kelimeleri ile ifade edilen günah ve zulüm hemen hemen aynı masaya gelen lafızlardır. Nitekim Allah c.c.) Kur'ân'da, "iyilik ve takva üzerinde yardımlaşin, günah ve düşmanlık (zulüm ve tecavüz) üzerinde yardrmlaşmayin (Maide, 2)" buyurmuştur. Bu iki kelime ayrı ayrı...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Kur'an'da iki eşit fısk zikredilir. Tek ve mutlak olarak ve isyan ile birlikte. Tek olarak zikredilen fasıklık iki türlüdür; kişiyi dinden çıkaran küfür fasıklığı ve çıkarmayan fasıklık.İsyan ile birlikte zikredilen fasıklığa misal olarak"Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Resulülah (s.a.v) buyurdu ki: İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır Alimler,her Müslüman'a farz olan ilmin ne olduğu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Kelamcılara göre öğrenmenin farz olduğu ilim kelam ilmidir.Çünkü tevhit ve Allah'ı bilmek ancak bu ilim sayesinde elde edilir. Fakihlere göre öğrenilmesi farz olan...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Fahşa Ve Münker = Dini literatürde"fahşa" lafzıyla ifade edilen"çirkin" kelimesi mevsufu hafzolunmuş olan bir sıfattır. Yani çirkin fiil ve çirkin huy demektir. Çirkinliğ herkes için açıkça görülen ve akl-ı selim sahibi herkesin çirkin bulduğu şey çirkin yani fahşadir. Nitekim nasslarda zikredilmiş...
17 Şubat 2018 - 0 yorum
Bir adamın mutlak surette evlenmesi veya evlenmemesi daha hayırlıdır diye bir hüküm vermek,bu yaptığımız izahları derinlemesine bilmemekten ileri gelir.Doğrusu şudur; Bu faydaları bir ölçü olarak kabul etmeli ve ahiret yoluna giren kimse kendini bu ölçüye vurmalıdır.Afetlerden yana selamet bulmuş,helal rızık temin...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Tefekkür meyvesi ancak üç şeyle olgunlaşır ki bunlar ; 1- Kısa emelli olmak 2- Kur'an üzerinde düşünmek 3- İnsanlar arasına fazla karışmamak , temenniye dalmamak , Allah'tan başkasına alaka duyup yönelmemek,çok yemek ve uyumaktan sakınmak.Yani kalbi ifsad eden beş şeyden...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Kalbi ifsad eden şeyler,daha önce de işaret olunduğu üzere,insanlar arasına fazla karışmak,geleceğe ait dünya metaına fazla meyletmek (temenni),Allah'tan başkasına bağlanmak,çok yemek ve uyumaktır.Bu beş şey kalbi ifsad eden şeylerin en büyüklerinden bazılarıdır. Bilinmelidir ki ; kalp Allah'a ve ahiret yurduna doğru...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
İbret gözüyle bakmak ancak üç şeyle gerçekleşir ki bunlar; Aklının canlılığı Günleri bilmek Süfli aarzulardan kurtulmak İbrat almak ancak akılla mümkün olur ve gerçekleşir.Aslında ibret kelimesi,bir şeyin hükmünden,onun benzeri olan bir başka şeyin hükmüne geçmek , bir şeyin hükmünü onun aynısı...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Hureyre ;Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu ifade eder; Kıyamet gününde ilk önce üç kişinin hesabı görülür. Biri şehit olan adamdır.Adam getirilir ve ona Allah'ın verdiği nimetleris ayılır.O da bu nimetleri ikrar eder.Kendisine "Peki bu nimetlerle ne yaptın" diye sorulur.Adam "Senin yolunda...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
İyilik arayışı,amellerin tanımlarına ve onların hükümlerine yönelik bilgiye,bunların emredildikleri ve farz kılındıkları vakitlerde, emredildikleri farz ve sünnet kılındıkları gibi,doğrulukla dolu oalrak,halis-muhlis bir şekilde edasına ihtiyaç dışında,beş özellikten müstağni değildir.İyilik sahibi olupda onunla amel eden kimsenin de müstağni olmadığı bu beş...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ehl-i Sünneti güzel itikad sahibi olmada muvaffak eyleyen,onları hidayet ve feraset yoluna yoluna ileten,akidede şüpheye düşmekten ve geriye dönmekten koruyan Allah'a hamd olsun.Böylece Ehl-i Sünnet'in kendisini başlangıcı olmayan kadim,sonu olmayan devamlı,hiçbir şekilde diğer varlıklara benzemeyen ve irfanı ile ne mükemmellikle...
Sonraki Sayfa »