Tasavvufi Makaleler

27 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Ulaşmak İsteyen Birisinin Karşılaşacağı Engeller Hayır (hakikat öyle değil) ; bilakis,onların kazanmakta oldukları (irtikab edegeldikleri ma'siyetler) kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14).İbn Abbas (r.a) ve başkaları rame ala kulübihim ifadesini şöyle tefsir ederler: Günah üstüne günahtır ki kalbi örter,kaplar.Nihayet bir şeye yapışan pas...
25 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsanların Kötülüklerinden Korunmanın Kesin Çözümü İnsanlar bazen gıybetini yaparak,bazen laf taşıyarak,bazen kötü zanda bulunarak,bazen töhmet altında bırakarak ve bazen de yalancı isteklerle sana eziyet ve zarar verirler. Bazen senin yaptığın bir takım fiilleri görüp söylediğin sözleri işittikleri zaman maksadını anlamazlar ve...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Kur'an'da Zikir Kur'an'da zikir on şekilde gelir ; 1- Mutlak ve mukayyed emir olarak gelir 2- Bunun zıdı olan gaflet ve isyanı nehyederek gelir 3- Devamlı ve çok yapmakla felaha erdiren zikir 4- Zikir ehlinin övülmesine ve Allah'ın onlara hazırladığı cenneti ve mağdireti haber verdiği...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Şirk Koşmak Şirk iki kısımdır 1- Büyük Şirk 2- Küçük Şirk Büyük Şirk = Ancak kendisinden tevbe etmekle Allah'ın affettiği şirktir.O da Allah'ın dışında O'nu ortak edinmek ve Allah'ı sever gibi onu sevmektir.Bu şirk,müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de içine alır.Bu nedenle...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Tefekkür (İbret) Gözüyle Bakmak Bazı grupları gördüm ki onlar kader konusunda mazeret sunup duruyor.Bazıları eğer nasip edildiyse şunu yaparım diyor.Böyle konuşarak güya işleri rahata kavuşturuyorlar.Bu şekilde konuşan kişi Peygamberlerin ve dinlerin tüm sözlerini reddetmiş olurlar. Eğer bir kafir bir Peygambere Bana nasip...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Muhabbet Nasıl Olur Ve Bu Sevgiyi Meydana Getiren Sebepler Birincisi : Düşünerek,manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur'an okumak.Tıpkı,kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak.Çünkü nafileler onu,muhabbet...
10 Eylül 2018 - 0 yorum
Bir İnsana Karşı aşırı Tepkili Olman Yada O Kişiyi Sevmemen Sana Hakkın Dediği Şeyi İnkar Ettirmesin İster sevdiğin,isterse sevmediğin kişiden gelsin hakkı hak olarak kabul etmezsen tevazu derecesine çıkamazsın.Hak dostundan geldiğinde nasıl kabul ediyorsan,düşmanından da geldiğinde kabul etmelisin.Ondan gelen hakkı reddetmediğin...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
İmanın Delilleri ve Yakinin Hakikatleri İmanın delilleri ve yakinin hakikatleri nur'la keşfedilir.Hakla batıl,dalaletle hidayet,eğrilik ile doğruluk,şüphe ile yakin birbirinden ancak nur'la ayırt edilebilir.Hayat,kalbin gaflet uykusundan tamamen uyanmasını ve Allah ile karşılaşmaya tam bir hazırlığı gerektirir. Kuvvet : Doğruluğu,bilginin sıhhatini,günaha ve sapıklığa çağıran...
6 Eylül 2018 - 0 yorum
Ta'zim Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sende yardım dileriz'in mertebelerinden biri de 'ta'zim' mertebesidir. Bu mertebede Allah Teala'yı tanımaya bağlıdır.Kişinin kalbindeki,Rabbine olan saygısı O'nu tanıması ölçüsündedir.İnsanların Allah'ı en çok tanıyanı,O'nu en çok ta'zim eden ve yücektendir.Allah Teala,kendisini hakkıyla ta'zim etmeyen,hakkıyla tanıyıp...
5 Eylül 2018 - 0 yorum
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Tefekkür Mahiyetinde Bazı Ayetler Başıma beni kederlendiren,sürekli sıkıntıya sokan işler geldi ve bunlar beni çok daralttı.Bu durumdan kurtulmanın çaresini düşündüm derken aklıma şu ayet geldi: Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder (1) Anladım ki dertlerden kurtulmanın...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Hikmet Ve Güzel Öğüt Kişi ancak üç hususun bulunmasıyla nasihatten istifade edebilir.Bunlar 1- Nasihate şiddetle ihtiyaç duymak 2- Nasihat eden kimsenin kusurunu görmemek 3- Va'd ve vaidi tezehhür etmek İnsanın nasihate,yani tergib ve terhibe ihtiyacı,onun Allah'a olan yönelişi ve tezekkürünün zayıf olduğu zamanlar artar.Kulun bu...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsan Mizacı Karakteri Gördüğü Şeylerden Etkilenir Ve görüğü Şeylere Göre Bir Karaktere Sahi Olur Kişinin görmüş olduğu insanların huylarından ve davranışlarından etkilenerek söz konusu huy ve davranışlara meyletmesi ise,gafiller bir yana,pek az akıllı kimsenin fark edebileceği gizli bir hastalıktır.İçinden onun yaptığını...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünyada Gerçek huzura Kavuşmanın Tek Yolu Dünyanın talebeleri dünya lezzetleri hakkında gafildirler.Oysa dünyadaki lezzet ; ilmin şerefinde,iffetin ziyasında,taassubiyetten uzaklaşmada,kanaat etmede ve faziletli olan şeylerdeki tadı diğer mahlukata tercih etmededir.Yeme ve cinsellikteki lezzet ile ancak cahil insanlar meşgul olur.Oysa bunları elde etmedeki...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Tezekkür Ve Tefekkür Ne Demektir Tezekkür ve tefekkür (düşünme) ma'rifet çeşitleri,iman ve ihsanla hakikatlerin sonucunu doğuran iki makamdırlar.Arif kimse tefekkürden tezekküre,tezekkürden tefekküre geçe geçe sonunda Fettah ve Alim olan Allah'ın izniyle kalbinin kilidi çözülür.Hasan el-Basri şu sözüyle bu hususu ifade etmiştir...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Feraset Nedir,Nasıl Kazanılır Ve Çeşitleri Nelerdir Birincisi İmani Ferasettir : İmani ferasetin sebebi Allah'ın kulun kalbine bıraktığı nurdur.Kul bu nurla hak ile batılı,gerekli ile gereksizi,doğru ile yalanı birbirinden ayırır.İmani ferasetin hakikati,kalbe hücum edip ona zıt düşen şeyleri ortadan kaldıran bir hatıradır.Bu...
31 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şüphesiz ki Allah Herşeyi Hakkıyla Bilir Ve Yapar Lezzetlerin tamamı hissi veya aklidir.Hissi lezzetlerin neticesi ve zirvesi nikahtır.Akli lezzetlerin zirvesiyle ilimdir.Bir kimse ikisine birden sahip olmuşsa nihayete ulaşmış demektir.Ben öğrencilere bu iki lezzeti de öneriyorum.Ancak rızık verilen bir öğrencideki rızık alameti...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Acelecilik Meselesi Hayır ve şer ehline baktığımda gördüm ki,hayır ehlinin iyi olmalarının sebebi olaylara tefekkür görüyle bakmaları ; şer ehlinin kötü işler yapmalarının sebebi de tefekkür etmemeleriydi. Akıllı kişi çevresine baktığında tüm bunların bir yaratıcısının olduğunu anlar.Böylece o yaratıcıya itaat edilmesinin gerekli...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kur'an da Hikmet Nedir,Temeli Ve Dereceleri Nelerdir? Hikmetin üç derecesi vardır.Bunlar; Birinci Derece : Her şeye hakkını verip haddi aşmaman,acele etmemen ve geç kalmamandır Eşyanın akıl ve dinin gerektirdiği hak ve mertebeleri,kendisine ulaşması fakat aşmaması gereken sınırları,önce sonra hareket etmemesi gereken belli...
Sonraki Sayfa »