Şeytanın Vesvesesi

9 Ocak 2019 - 0 yorum
Hasan-ı Basri Hazretleri'nin (r.a) talebeleri, şeytanın vesvesesinden şikayet ederek, "ya Şeyh! Şeytandan gayet incindik. Hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor. Elinize geçen dünyayı sıkı tutun,size lazım olacak diyor ve bizi hayırdan alıkoyuyor" dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri gülümseyerek buyurdu ki; Şimdi...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp bir kaleye benzer. Şeytan ise kaleye girip onu ele geçirmek isteyen bir düşmandır.Kaleyi korumak ancak kapılarını ve gediklerini korumakla mümkün olur.Kalenin kapılarının nerede olduğunu bilmeyen ise o kapıları koruyamaz. Kalbe girdiği yerleri bilmeden şeytanı defetmek mümkün değildir.Şeytanın kalbe girdiği...
21 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanın aklından geçen günahlar affedilmiştir ve yapmaya niyetlendikleri de buna dahildir.Bir engelden dolayı işlemediği günahların yapmaya azmettikleri dışındakilerin affedilmesi umulur.Çünkü bir günahı yapmaya azmetmek günah sayılır. Hz Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur: İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelip dövüşseler,öldüren de öldürülen...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Kalp asli fıtratına göre doğruyu bulmaya kabiliyetli ve içerisine konulmuş olan şehvet ve heva sebebiyle doğru yoldan ayrılmaya meyillidir.İçlerinden biri kalbi fethedilinceye ve onu mesken edininceye kadar sürekli olarak kalpte melek ve şeytan orduları birbirlerine saldırırlar.Biri kalbi ele geçirdikten sonra...
29 Eylül 2018 - 0 yorum
İnsan Kalbinin Gizli Orduları Gazap ve arzu askerleri bazen tam olarak kalbe boyun eğerler.Bu da kalbe,girmiş olduğu yolda yardımcı olur.Bazen de söz konusu askerler kalbe isyan edip karşı çıkarlar ve sahip olarak köle haline gelirler.Bu durumda kalp helak olur ve ebedi...
25 Eylül 2018 - 0 yorum
Kalbin Askerleri Kalp hükümdara benzer ve iki ordusu vardır Birincisi : Baş gözüyle İkincisi : Basiret gözüyle görülen ordudur Gözle görülen ordu,insanın dışındaki ve içindeki uzuv ve organlardır.Bu organlar insana hizmet etmek üzere yaratılmış olup ona muhalefet edemezler.İnsan , gözünü açılmasını emrettiği zaman açılır,ayağına...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Mal sahiplerinin mallarıyla uzun düşler kurmaları ve ahiretten alıkoyan lezzetlerle meşgul olmaları hususunu düşündüğümde gördüm ki bunlar şeytanın kurduğu en büyük tuzaklar arasındadır.Şeytan onları mal ile meşgul eder.Yani onları mal toplamaya teşvik eder,onu elde etme isteğini telkin eder ve o...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Ve Şeytan Dedi ki Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanla Anlaşma Yaptın Ya Sonra "Mahşer günü;haklının haksızdan,suçlunun suçsuzdan,iyinin kötüden, müminin münafıktan ve kafirden ayırt edileceği gündür.O gün bütün insanlar mahşer yerinde ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanacaklardır (1)" "Muhakkak ki Biz,elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin huzura...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şeytanın İğvası Yüce Allah buyuruyor ki; "Peygamber size ne verirse onu alın. Size neyi yasak etti ise, ondan uzak durun (1)" şeklinde buyurmuş. ancak insan zamanla beraber kendisi de değişti.İşine geleni aldı,işine gelmeyeni almadı.İşine geleni kendisine geldiği gibi yorumladı gelmeyeni ise...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Nefis Mücadelesi "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır (1)"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın (2)" Yüce Allah (c.c) insanlara,şeytanın kendilerine apaçık bir düşman olduğunu , kendisiyle arkadaşlık...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Düşünceden günah var mı Allah'ın lanetlediği bir konuyu düşünüp, yapmadan önce nefretleyip yapmazsa günah olmaz. Kötü düşünceler kötülüğe teşvik edip yaptırırsa isyanın tam kendisidir. Her aklınıza geçen, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyi içinizde yer tutturmayın. Allah'ın hoşuna giden bir şeyi de içinizde...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Dünya nimetleri her ne kadar insanlara cazip ve çekici gelsede ama az ama çok bundan kendinizi soyutlamak zorundasınız.Yüce Allah:"Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Ey okuyucu,eğer Allah'ı zikir şeytanı kalbden uzaklaştırır hadisine bakarak bunun mutlak olduğunu,o halde kim zikrederse şeytan uzaklaşır dersen böyle mutlak olarak ifade edilen genel hükümlerin kayıt ve şartlara bağlı olup,bu şartlarla birlikte ele alınması gerektiğine dair alimlerin sözlerini bilmiyorsun demektir.O...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Eğer şeytanın kalbden uzaklaştırılması için çare nedir ?  Sadece zikretmek ve 'La havle vela kuvvete illa billah' demek bunun için yeterli midir ? şeklinde bir soru sorarsan,buna şöyle cevap veririm ? Ey okuyucu şunu bil ki,kalbi korumanın asıl çaresi,şeytanın kalbe giden...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Şeytanı kalbe götüren en geniş yollardan biri de mezhep taraftarlığıdır .Şehvetin meşru olmayan istekleriyle düşmanlara kin beslemek onları küçük görmek de buna dahildir.Bu durum günahkarlar gibi,halis kulları da felakete sürükler.Çünkü insanlarda daima kusur arayıp, onlara türlü hakaretlerde bulunmak çirkin bir...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Şeytanı kalbe götüren yollardan biri de altın,gümüş,hayvan ve büyük binalara düşkünlüktür. İnsanın yaşaması için gerekli olan miktarın dışındaki bu maddeler,şeytanın hiç ayrılmadığı yerlerdir.İhtiyacı kadar eşyası olan bir kimsenin kalbinde başka bir şey bulunmaz.Böyle bir kimse eğer yolda yüz altın bulsa,kalbinde on...
27 Ocak 2018 - 0 yorum
Şeytanın kalbe girdiği kapılardan birisi de insanın kendisini ve evini aşırı derecede süslemeye düşkün olmasıdır.Şeytan bir insanın kalbinde böyle bir meyil gördü mü hemen oraya yerleşmeye başlar ve bir daha kolay kolay oradan çıkmaz.İnsanı,evini,evin kapı ve bacasını süslemeye iter, büyük...
Sonraki Sayfa »