Sadi Şirazi Kıssalar

13 Ağustos 2018 - 0 yorum
Sadi Şirazi Sözleri 46- Adaletle hükmetmek dururken,çareyi zulmetmekte aradı 47- Kaygı da geçer sevinç de.Yeter ki ölmeyegörsün insan.İster başında taç,ister boynunda vergi;sonun toprak olduktan sonra ne fark eder.İster zenginlik içinde yıldızlara değsin başın,ister yoksulluk çekip zindanlarda çürüsün gövden;ölüm kapısından...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Sadi Şirazi Bostan Ve Gülistan Sözleri 31- Karıncanın elinden taneyi alıp kaçan kuş,alçaktır 32- Halk,ağaca benzer.Baktığın kadar meyve verir.Zulüm ise köklerini kazımak demektir.Kendi zararını ahmaklardan başka kim göze alabilir? 33- İyi huylu Cemşid meğer bir çeşme taşına şunları yazdırmış: "Bizim gibi nice insanlar...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Sadi Şirazi'den Sözler 16- Olgun ve akıllı insanlar,kusur bulacağım diye kendini yormazlar.Kaftan nakışlı ipekten olsa bile,yüzüyle astarı arasında dikiş izleri vardır.Sözlerim de tıpkı bunun gibi dostlar ! Eğer hoşunuza gitmeyen bir şey olursa,onu böylece kabul edip sırtınıza geçirin 17- Yoksulların gönüllerini...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Derviş İle Sultanın Hikayesi Umman Denizi'nden gemiyle biri çıkıp geldi.Meğer bu adam gezginmiş.Çok zaman denizleri kat etmiş,çölleri tüketmiş.Arap'ı, Türk'ü, İranlı'yı,Rum'u tanımış.Onların meziyetlerini,bilgilerini temiz kalbine geçirmiş.Kıssası ; tüm cihanı taramış,değişik bilgiler almış,farklı adetlerle karşılaşmış.Güzel konuşmayı,arkadaşlık kurmayı kendine huy edinmiş.İrikıyım biriymiş,yoksulmuş.Üstündeki giyside iki...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Zalim bir kahya vardı.Yedi bela namıyla anılırdı.Öyle zorba biriydi ki karşısında erkek aslan bile korkudan dişi kesilirdi.Birgün bu zalim bir kuyuya düştü.İnsanlara zulmedenlerin başı,kötülükten kurtulmaz.Kahya acı ve ızdırap içinde yardım eli bekledi.Sabaha kadar gözüne uyku girmedi.Gece boyunca cankurtaran yok mu...
27 Haziran 2018 - 0 yorum
Mısır'lı büyük bir beyin ömrüne ecel askerlerinin hücum ettiğini duydum.Çok geçmemiş,parlak yanağındaki güzellik gitmiş,gün bitimi sararan güneşe dönmüş.Şehrin önde gelenleri,ecele çare olmadığını bildiklerinden 'eyvah beyimiz elden gidiyor' diye yakınıp ağlamaya başlamışlar.Oysa her taht,saltanat bir gün bitecektir;bitmeyecek tek saltanat Allah'a aittir.Artık...
26 Haziran 2018 - 0 yorum
Şam topraklarının içlerinde bir Allah dostu vardı.Bu zat,bir mağarada yaşardı.Sabır ve itaatle geçerdi günleri.O karanlık yeri kendisine kanaat hazinesi edinmişti.Dış görünüşü insana benzerdi,fakat hal ve hareketleri meleklerden farksız idi.Nice ulu kimseler kapısına baş koymuştu.Onun başıysa ulu kimselerin kapısından giremeyecek kadar...
27 Mayıs 2018 - 0 yorum
Adamın birisi , kurt yavrusu besliyordu. Yavru büyüdü , sahibini parçaladı. Düşmanını böyle naz ve nimet içinde büyütürsen , seni bir gün mutlaka parçalayacaktır.Vaktiyle ruhlar aleminde şeytan 'Ademoğlundan ancak kötülük gelir' diyerek aleyhimizde tanıklık etmedi mi ? Yazıklar olsun şu nefsimizdeki...
26 Nisan 2018 - 0 yorum
Sadi Şirazi'nin Bostan Ve Gülistan Adlı Eserinden Hz İbrahim (a.s) Ve İhtiyar Kıssası Hz İbrahim Peygamberin misafirhanesine bir hafta boyunca hiçbir yolcunun uğramadığını duydum.Oysa güzel huylu Peygamber,belki azığı kalmayan biri gelir düşüncesiyle yemeğini vaktinde yemedi.Günlerden bir gün dışarı çıktı,dört bir yana...
21 Nisan 2018 - 0 yorum
Bostan Ve Gülistandan En Güzel Sözler 1- Ey cemaat...! Siz küçük günahları hafife almayın,çünkü küçük günahlar büyük günahlara sebep olmaktadır. 2- Nefsi en iyi dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık ve uykusuzluk 3- Dış görünüşünüzü şeriatın emirleri ile süslemek ve darlık zamanında da rahatlık anında da kalp zikrine devam...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Padişah İle Yoksul Hikayesi Yoksul bir adamın,padişah huzurunda doğru bir söz ettiğini duydum.Meğer padişah,bu söze çok gücenmiş ve büyüklük taslayıp adamı hapsettirmiş.Bir gün yoksul,zindanda iken dostlarından biri yanıan gelip sitem yüklü bir dille kulağına fısıldamış:'Ah be kardeşim,o sözü niye söyledin!' Yoksul...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bostan Ve Gülistandan Seçme Öyküler & Haccac İle İhtiyar Anlatırlar;İhtiyarın biri Haccac-ı Zalime hürmet etmediği gibi ona karşı mücadele vermiş.O,ne söylemişse delilleriyle çürütmesini bilmiş.Bu duruma çok öfkelenmiş Hacca ve celladına emretmiş 'Şu küstahın derhal derisini yüz,boynunu vur,kanını dök!'. Maalesef böyledir işte. Zalim...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Bostan Ve Gülistan & Düşkünler Hikayesi & Sadi Şirazi Yoksulun biri; malı mülkü yerinde ama asık suratlı bir zengine gidip halinin kötülüğünden şikayet ederek inledi.Kalbi kara adam; ona ne para verdi,ne pul! Tersine kafa tutup öfkeyle bağırdı.Bu ağır davranışlar,yoksulun kalbini kırdı.Gamlı...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Akbaba Ve Çaylak Hikayesi Sadi Şirazi Bir akbaba çaylağın birine:Uzağı görmekte benden üstün kuş yoktur dedi.Çaylak buna itiraz etti:Söylemekle olmaz.Havalan bakalım,ovanın etrafında ne görüyorsun anlat ! Bunun üzerine akbaba bir günlük yol tutan yükseklikten aşağılara bakarak gururla söylendi:İnanır mısın ovanın tam ortasında...