Oruç Tutmak

27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Orucun Şartları Orucun üç nevi şartı vardır; a- Vücubun Şartları : İslam,akıl ve bulüğ çağına ermiş olmaktır b- Edabın Vacip Olmasının Şartları : Sıhhat ve mukim olmaktır c- Edanın Sahih Olmasının Şartı : Niyet ve (kadınların) adet ve lohusalık...
13 Mayıs 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Batıni Şartları Orucun üç mertebesi vardır: Umumun orucu , hususun orucu ve husus'l-hususun orucu.Umumun orucu bir şey yeyip içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır.Hususun orucu bir şey yeyip içmemek,cinsel ilişkiden uzak durmak ve dilini,elini , ayağını,kulağını , gözünü...
9 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ramazan Ayı Ve Oruç İbadeti Oruç ; yerine getirilmesi bakımından bedensel bir ibadettir.Bazı bedensel işlevlerin belli bir süre askıya alınmasıdır.Fakat oruç tutmanın asıl amaç,bedenin kontrol altına alınması yardımıyla benliğimizi eğitmek ve denetlemektir.Ruhsal ve manevi olarak yücelmek,sıradan istek ve dürtülerimizin baskısından kurtulmaktır.Daha...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Önemli Meseleler Müminlere cennete yaklaşma kapısını açıp namazı onlar için bir vuslat vesilesi,orucu günahlardan korunmada bir kalkan yapan,nefs-i emmareyi riyazetle nefs-i mutmainne haline getiren ve böylece zorlu mücahedede onu kuvvetlendiren,kafirleri kapısından uzaklaştırıp onların hidayetlerine engel olan ve 'kalplerimiz...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucu Bozunca Gereken Şeyler Oruç bozulduğu zaman dört şey gerekir Kaza Kefaret Fidye Oruçlulara benzemek suretiyle gündüzün kalan kısmında bir şey yiyip içmemek Orucu kaza etmek her Müslüman,mükellef ve orucu özürlü veya özürsüz olarak tutmamış olan herkese vaciptir.Kefaret ise cinsel ilişkiye girmek...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Zahiri Vacipleri 1- Ramazan ayının ne zaman başlayacağını gözlemek.Bu da hilali görmekle olur.Ramazan ayının başladığı,bir adil kişinin hilali gördüğünü söylemesiyle sabit olur.Diğer aylar hakkında ise iki adil şahit gerekir.Bulut veya tozdan dolayı hilal görülemezse ne yapılacağı hakkında İmam Ahmed Hz...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sünnetleri 1- Sahur yemeği yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sahur yemeği yiyiniz.Çünkü sahurda bereket vardır 2- Sahur yemeğini geç yemek. 3- İftarı acele yapmak. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanlar iftarı acele yaptıkları sürece hayır içerisindedirler. 4- Hurma ile iftar etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sizden biri...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Fazileti Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; Cennetin Reyyan denilen bir kapısı vardır.Kıyamet günü denilecek ki oruç tutanlar nerede, Reyyan'a gelin ! Sonuncuları kapıdan girince o kapı kapanacak başka bi rivayette ise; O kapıdan onlardan başkası girmeyecek şeklindedir. Ebu Musa (r.a) anlatıyor; Denizde savaşmak üzere yola...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Teşrik (Bayram) Günlerinde Oruç Tutmak Tutulması yasaklanan oruçlardan biride,^Ramazan Bayramının Birinci Günü^ ile ^Kurban Bayramı^ günlerinde tutulan oruçlardır.Bayram günler, yeme,içme, Müslümanlarla bayram sevincini yaşama,onlarla beraber sofraya oturma günleridir.Bu zamanlarda Müslüman oruç tutmayacak,diğer Müslümanlarla beraber aynı şeyleri paylaşmaya çalışacaktır.Bunun için Allah Resulü...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Cuma Günü Oruç Tutmak Günah Mıdır? Cuma Günü Oruç hangi Hallerde Tutulur? Bazı günlerde oruç tutmak çeşitli sebeplerle mekruh sayılmıştır.Mesela:Sadece aşure gününde oruç tutmak yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh sayılmıştır. Kimi alimlere göre cuma gününde veya sadece...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Hayız Nifas Halinde Oruç Tutulur Mu? a-1) Kadınlardan hayız ve nifaslı olanlar bu dönemlerinde bazı ibadetlerden muaf tutulmuşlardır.Böyle bir durumda kadın oruç tutmayacak,namaz kılmayacaktır. Ancak bu devre Ramazan'a denk gelirse,tutamadığı gün sayısınca başka zaman tutacaktır.Bir rivayette Muaz (r.a) şöyle demektedir:Ben Hz Aişe (r.a)'ye...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Her Gün Oruç Tutmak Ramazan orucu hariç yasaklanan oruç çeşitlerinden birisi de her gün oruç tutmaktır. İslam,her şart ve zeminde yaşanabilecek bir erginliğe sahiptir.Herkesin yaşayabileceği kolay bir dindir.O'nda insanların üstesinden gelemeyecekleri hiçbir hüküm yoktur.O'nda her şey itidalli bir şekilde olup,ifrat ve...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Şek Günü a-)Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden şaban ayının yirmi dokuzundan sonraki günün şaban ayına mı,yoksa ramazan ayına mı ait olduğu konusunda şüphe meydana gelirse bugüne 'şek günü' denilir.Bugünün ramazan ayına ait olup olmadığına dair kuşku bulunduğu anlamına gelir. b-)Şek günü,Şaban...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Visal Orucu 'Visal orucu' denen bu oruç şekli,iki veya daha fazla gün hiç iftar etmeden tutulan oruçtur.Şefkat ve merhamet timsali Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu şekilde yapanları ihtar etmiş,onlara visal yapmamalarını tavsiye buyurmuştur. Hz Aişe validemiz,bu durumu ifade eden bir beyanlarında'Peygamber (s.a.v) Müslümanlara...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Nezir Orucu Nezir mükellef olmadığı halde Allah'a tazim için yapılmasında sakınca olmayan bir fiilin yapılmasını üstlenmek,kendi üzerine mecbur kılmaktır.Sadece Allah rızasını kazanmak için namaz,oruç,kurban gibi ibadet cinsinden bazı şeyleri nezretmek makbüldur ve sevaba vesiledir.Nezrim (adağım) olsun,yarın Allah rızası için oruç tutayım...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Oruç Çeşitleri FARZ ORUÇ=Farz olan oruç denince,ramazan orucu kasdedilir ve zaten tayin edilmiş,önceden belirlenmiş (muayyen) olan oruçda budur.Mazeretli veya mazeretsiz olarak tutulmadığı zaman,başka bir zaman kaza edilmesi de aynı şekilde farzdır.Bunun dışında birde kefaret olmak üzere tutulan oruç vardır. Ramazan orucunun bozulması...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Nafile Oruç Ve Kazası Prensip olarak başlanılan bir ibadeti özürsüz olarak bozmak haramdır.Çünkü başlanmış bir ibadeti devam edip bitirmek vaciptir.Ayet-i Kerime de şöyle buyurulmaktadır:'...Başlanmış olan herhangi bir ameli bozacak bir fiilde bulunarak amellerinizi iptal etmeyin (Muhammed Süresi'33)'.  Başlanılan bir ibadetin tamamlanması esas...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Arefe Günü Oruç Tutmanın Hükmü,Fazileti Ve Şekli Hacı olmayanlar,arefe günü oruç tutabilirler.Bu gün,kameri aylardan Zilhicce'nin 9.günüdür.Peygamber Efendimiz bu gün tutulan orucun,geçmiş ve gelecek birer yıllık günaha kefaret olacağını bildirmiştir.Bu günün faziletiyle alakalı olarak da 'Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden...
Sonraki Sayfa »