Oruç Tutmak

26 Kasım 2017 - 0 yorum
Tutulması yasaklanan oruçlardan biride,^Ramazan Bayramının Birinci Günü^ ile ^Kurban Bayramı^ günlerinde tutulan oruçlardır.Bayram günler, yeme,içme,Müslümanlarla bayram sevincini yaşama,onlarla beraber sofraya oturma günleridir.Bu zamanlarda Müslüman oruç tutmayacak,diğer Müslümanlarla beraber aynı şeyleri paylaşmaya çalışacaktır.Bunun için Allah Resulü (s.a.v) bu günlerde oruç tutmayı...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Cuma Günü Oruç Bazı günlerde oruç tutmak çeşitli sebeplerle mekruh sayılmıştır.Mesela:Sadece aşure gününde oruç tutmak yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh sayılmıştır.Kimi alimlere göre cuma gününde veya sadece cumartesi gününde oruç tutmak,nevruz ve mihrican günlerinde oruç tutmak...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Hayız Ve Nifas Halinde Oruç a-1)Kadınlardan hayız ve nifaslı olanlar bu dönemlerinde bazı ibadetlerden muaf tutulmuşlardır.Böyle bir durumda kadın oruç tutmayacak,namaz kılmayacaktır.Ancak bu devre Ramazan'a denk gelirse,tutamadığı gün sayısınca başka zaman tutacaktır.Bir rivayette Muaz (r.a) şöyle demektedir:Ben Hz Aişe (r.a)'ye hayızlı...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
İslam,her şart ve zeminde yaşanabilecek bir erginliğe sahiptir.Herkesin yaşayabileceği kolay bir dindir.O'nda insanların üstesinden gelemeyecekleri hiçbir hüküm yoktur.O'nda her şey itidalli bir şekilde olup,ifrat ve tefrit bulunmamaktadır.Bir insanın hergün oruç tutması,bir kısım menfi neticeler verebilir. Vücudunu zayıflatacağından diğer bedeni vazifelerini aksatabilir,cemiyetle...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Şek Günü a-)Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden şaban ayının yirmi dokuzundan sonraki günün şaban ayına mı,yoksa ramazan ayına mı ait olduğu konusunda şüphe meydana gelirse bugüne 'şek günü' denilir.Bufünün ramazan ayına ait olup olmadığına dair kuşku bulunduğu anlamına gelir. b-)Şek günü,Şaban...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Visal Orucu 'Visal orucu' denen bu oruç şekli,iki veya daha fazla gün hiç iftar etmeden tutulan oruçtur.Şefkat ve merhamet timsali Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu şekilde yapanları ihtar etmiş,onlara visal yapmamalarını tavsiye buyurmuştur.Hz Aişe validemiz,bu durumu ifade eden bir beyanlarında 'Peygamber (s.a.v)...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Nezir Orucu Nezir mükellef olmadığı halde Allah'a tazim için yapılmasında sakınca olmayan bir fiilin yapılmasını üstlenmek,kendi üzerine mecbur kılmaktır. Sadece Allah rızasını kazanmak için namaz,oruç,kurban gibi ibadet cinsinden bazı şeyleri nezretmek makbüldur ve sevaba vesiledirNezrim (adağım) olsun,yarın Allah rızası için oruç tutayım...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Farz,Nafile Ve Vacip FARZ ORUÇ=Farz olan oruç denince,ramazan orucu kasdedilir ve zaten tayin edilmiş,önceden belirlenmiş (muayyen) olan oruçda budur.Mazeretli veya mazeretsiz olarak tutulmadığı zaman,başka bir zaman kaza edilmesi de aynı şekilde farzdır.Bunun dışında birde kefaret olmak üzere tutulan oruç vardır.Ramazan orucunun...
26 Kasım 2017 - 0 yorum
Prensip olarak başlanılan bir ibadeti özürsüz olarak bozmak haramdır.Çünkü başlanmış bir ibadeti devam edip bitirmek vaciptir.Ayet-i Kerime de şöyle buyurulmaktadır:'...Başlanmış olan herhangi bir ameli bozacak bir fiilde bulunarak amellerinizi iptal etmeyin (Muhammed Süresi'33)'. Başlanılan bir ibadetin tamamlanması esas olmakla birlikte,nafile olarak...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Arefe Günü Ve Zilhicce Ayı Hacı olmayanlar,arefe günü oruç tutabilirler.Bu gün,kameri aylardan Zilhicce'nin 9.günüdür. Peygamber Efendimiz bu gün tutulan orucun,geçmiş ve gelecek birer yıllık günaha kefaret olacağını bildirmiştir.Bu günün faziletiyle alakalı olarak da 'Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları azad...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Aşure Günü Aşure günü,kameri ayların birincisi olan Muharrem ayının 10. günüdür. Aşure gününün orucu hakkında İbn Abbas (r.a) bize şu malumatı aktarır:"Resulüllah (s.a.v) Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını gördü ve Bu oruç nedir? diye sordu. Kendisine şöyle cevap verildi:Bu...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Eyyam-ı Biyz Her ay üç gün oruç tutmak,Resulüllah'ın güzel adetlerindendir.Oruç tutulan bu günlerin kameri ayın 13,14,15. günlerinde olması daha faziletlidir. İşte bu günlere 'eyyam-ı biyz' denilir.Bu ismin verilme sebebi,bu zaman dilimlerinde gecelerin ay,gündüzlerinde güneş ile aydınlatılmış olmasıdır.Bu günlerde tutulan oruçların sevabı,katlanmak suretiyle...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Diğer bir adıda tatavvu olan nafile,farz olmayan ibadetlerle Allah'a yaklaşmaktır.Kudsi bir hadis-i şerifde Efendimiz (s.a.v) nafilenin önemini şu sözleriyle ifade buyurmuşlardır:'Kulum bana,kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz.Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder.Nihayet ben onu severim.Ben kulumu...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Resul-i Ekrem (s.a.v) bazı zamanlarda ibadet-ü taate daha çok önem gösterir,diğer vakitlerinden daha hassas davranırdı. Hz Aişe bu mevzu ile alakalı olarak 'Allah Resulü,Pazartesi,Perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi' buyurmaktadır.Bu günlerde oruç tutmasının sebebi ise,bu günlerin insanların amellerinin Cenab-ı...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Savm-ı Davud BİR GÜN ORUÇ TUTUP BİR GÜN TUTMAMAK Peygamberimiz (s.a.v) Abdullah b. Amr'a şöyle demişti:Her ay ç gün oruç tut.Her ay üç gün oruç tutmak,bütün zamanı oruçlu geçirmek gibidir.Bir gün oruç tut,bir gün tutma.Bu Davud Peygamberin orucudur.Nafile oruçların en faziletlisidir. Kaynak= Esad...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Resul-i Ekrem'in tuttuğu oruçlardan biriside Şaban ayında tuttuğu oruçtur.Resulüllah (s.a.v) bu ayda oruca kendini daha çok verir,hatta Ramazan ayı ile birleştirirdi.Ümmü Selem validemizin rivayet ettiği bir hadiste 'Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) yıl içinde Şaban ayı dışında tam bir oruç tuttuğu olmamıştır.Şaban ayını...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Kameri aylardan olan şevval,Ramazan ayından sonra gelen ayın adıdır.Bu ayda altı gün oruç tutmak sünnettir.Zira Efendimiz (s.a.v) bir hadislerinde:'Her kim Ramazan orucunu tutarda sonra buna Şevval ayından altı gün ilave ederse,bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur' buyurmuştur. Kaynak= Akademi Araştırma Heyeti...
25 Kasım 2017 - 0 yorum
Adam Öldürme Ve Traş Olma Kefareti Traş Olma Kefareti Taş kefareti,hac için ihrama girip de bir özürden dolayı saçlarını vaktinden önce traş ettirenin tutacağı üç gün oruçtan ibarettir.Bu orucun arka arkaya tutulması şart değildir,ayrı ayrı günlerde de tutulabilir. Adam Öldürme Kefareti Bir Müslüman veya...
Sonraki Sayfa »