Oruç Meseleleri

18 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Ramazan Ayını Karşılamaya Dair Verdiği Hutbe Allah'ın Resulü Şaban'ın son gününde; Ey İnsanlar ! Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır.sizin kapınıza dayanmaktadır.Öyle bir aydır ki,onda bir gece vardır;bin aydan daha üstündür. Allah bu ayın orucunu farz,gece ibadetini nafile kılmıştır.Kim ki hayrdan...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
*Bazı alimlere göre,oruçlu bir kimsenin yaş ve kuru misvak kullanmasında bir sakınca yoktur.Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre su ile ıslatılmış bir misvak kullanmak mekruhtur.İmam Şafii'ye göre,öğleden sonra misvak kullanılması mekruhtur.İhtiyata uygun olan,oruçlu iken hiç misvak kullanmamaktır. *Oruçlu bir kimsenin istinacada (büyük...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
ORUÇ;NİMETLERİN DEĞERİNİ ÖĞRETİR Cenab-ı Hakk,küre-i arzı bimbir çeşit nimetlerle donatmış ve onu yeryüzünün halifesi olan insanın emrine musahhar kılmıştır.Her gün önümüze adeta semadan bir sofra indirilip diğeri kaldırılmakta,o kaldırılırken de hemen arkasından başka biri gelmektedir. Yaz,bahar, kış,sonbahar demeden ağaçlar meyve vermekte;sema...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Her ibadete olduğu gibi,oruç ibadetinde de yerine getirilmesi gereken,dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.Orucun istenilen çerçevede yerine getirilmesi,onun ruh ve manasının duyulup,hissedilmesi adına şu hususlara dikkat edilmesi lazımdır; 1-)Bir Lokma Bile Olsa Sahurda Birşeyler Yemek= Sahur,gece yarısı ile tan yerinin ağarışı sırasında...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Oruç Ve Melekiyet Oruçlunun her saati,her saniyesi Allah'ı ve Allah'ın nimetlerini hatırlatması ve netice itibariylede en büyük nimet olan Allah'a lika (kavuşma) nimetini hatırlatması itibariyle çok kıymetlidir. İnsanda meleki ve behimi olmak üzere iki yön vardır.İnsan hayvanı hislere ters istikamette yürüdüğü zaman,meleki...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Oruç,Ruh Ve Beden ORUÇ BEDENİ DİNLENDİRİR Dünyaya gelir gelmez faaliyete başlayan sindirim sisteminin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacının olduğu,tıbbi çevrelerce kabul edilip savunulan bir hakikattır. Senenin bir ayında vücudun dinlendirilmesi anlamına gelen orucun bu yönüyle insan bedenine faydası inkar edilemez.Hem o mide fabrikasının pek...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan,Cenab-ı Hakk'ın sayılamayacak kadar olan lütuf ve ihsanlarına mazhardır.Ondaki meleki ve şeytani dediğimiz iki uç nokta vardır. Bu kısacık hayatında yapacağı amellerle o bu iki noktadan birine karar kılacak ve akıbetini bu yönde hazırlamış olacaktır.Rahmeti sonsuz Allah'ın...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Allah'ın yüklediği mükellefiyetini sırında taşımaya sabretme,O'ndan gelen şeyler karşısında sarsılmama,sabit kadem olma,O'nun kapısından ayrılmama,günah fırtınaları ve günah tufanı karşısında kendini koruyup,dişini sıkma vs bunlar dinin yarısını teşkil etmektedir. Oruç ise sabrın yarısıdır.Zira sabrın diğer yarısı başka şeylere dağılmıştır.Oruçta bir yönüyle...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
1-)Kasten yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmıda hem kaza, hem de keffareti gerektirir. 2-)Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Bu hususta farz,...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
1-) Yolculuk veya hastalık özrü ile Ramazan orucunu tutmamış olan kimse, bunları kaza etmeye elverişli bir vakit bulamadan önce ölse, üzerine kaza gerekmediği gibi, fidye vermesi de lâzım gelmez. Ancak oruçları için fidye verilmesini vasiyet etmiş olursa, malının üçte birinden...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Dini Seçkinlerin Havasın Orucu Oruç üç derecedir; a-)Havasın (seçkinlerin) orucu b-)Avamın (halkın) orucu c-)En üst seçkinlerin orucu a-)Havasın (Dini Seçkinlerin ) Orucu ve Sırları Havasın,yani dini bakımdan üstün olanların orucu,bütün organlarını günahtan korumaktır.Bu organlar altı tanedir; 1-)Gözü Korumak=Kalbi meşgul edecek,kendisine Allah'ı hatırlamaktan alıkoyacak,dini bakımdan kötü ve mekruh...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Aşı Ve Oruç İnsan vücudunda gıdalanmaya esas olan kanal ve yollar iki kısımdır a-)Burun,kulak,ön ve arka yollar gibi tabii ve asli kanallar.Bunların herhangi bir yerinden vücudun iç kısmına geçecek olan maddeler ittifakla orucu bozarlar.İç kısmına ulaşmayanlar ise,orucu bozmazlar. b-)İkinci kısım yollar ise,sonradan meydana...