Oruç Meseleleri

19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bilgi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak,üç şeyi kendisinde toplamıştır. Birincisi oruç tutulamadığı gün nefse istediği şey verilir ve oruç tutulan günde nefisten ibadet etmesi istenir.Bu ise nefsin lehine ve aleyhine olan şeyleri uzlaştırıp denkleştirmektir. İkincisi : Oruç tutulmayıp yemek yenildiği...
13 Mayıs 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Batıni Şartları Orucun üç mertebesi vardır: Umumun orucu , hususun orucu ve husus'l-hususun orucu.Umumun orucu bir şey yeyip içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır.Hususun orucu bir şey yeyip içmemek,cinsel ilişkiden uzak durmak ve dilini,elini , ayağını,kulağını , gözünü...
9 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ramazan Ayı Ve Oruç İbadeti Oruç ; yerine getirilmesi bakımından bedensel bir ibadettir.Bazı bedensel işlevlerin belli bir süre askıya alınmasıdır.Fakat oruç tutmanın asıl amaç,bedenin kontrol altına alınması yardımıyla benliğimizi eğitmek ve denetlemektir.Ruhsal ve manevi olarak yücelmek,sıradan istek ve dürtülerimizin baskısından kurtulmaktır.Daha...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Önemli Meseleler Müminlere cennete yaklaşma kapısını açıp namazı onlar için bir vuslat vesilesi,orucu günahlardan korunmada bir kalkan yapan,nefs-i emmareyi riyazetle nefs-i mutmainne haline getiren ve böylece zorlu mücahedede onu kuvvetlendiren,kafirleri kapısından uzaklaştırıp onların hidayetlerine engel olan ve 'kalplerimiz...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucu Bozunca Gereken Şeyler Oruç bozulduğu zaman dört şey gerekir Kaza Kefaret Fidye Oruçlulara benzemek suretiyle gündüzün kalan kısmında bir şey yiyip içmemek Orucu kaza etmek her Müslüman,mükellef ve orucu özürlü veya özürsüz olarak tutmamış olan herkese vaciptir.Kefaret ise cinsel ilişkiye girmek...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Zahiri Vacipleri 1- Ramazan ayının ne zaman başlayacağını gözlemek.Bu da hilali görmekle olur.Ramazan ayının başladığı,bir adil kişinin hilali gördüğünü söylemesiyle sabit olur.Diğer aylar hakkında ise iki adil şahit gerekir.Bulut veya tozdan dolayı hilal görülemezse ne yapılacağı hakkında İmam Ahmed Hz...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sünnetleri 1- Sahur yemeği yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sahur yemeği yiyiniz.Çünkü sahurda bereket vardır 2- Sahur yemeğini geç yemek. 3- İftarı acele yapmak. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanlar iftarı acele yaptıkları sürece hayır içerisindedirler. 4- Hurma ile iftar etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sizden biri...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Fazileti Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; Cennetin Reyyan denilen bir kapısı vardır.Kıyamet günü denilecek ki oruç tutanlar nerede, Reyyan'a gelin ! Sonuncuları kapıdan girince o kapı kapanacak başka bi rivayette ise; O kapıdan onlardan başkası girmeyecek şeklindedir. Ebu Musa (r.a) anlatıyor; Denizde savaşmak üzere yola...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Ramazan Ayını Karşılamak Peygamberimizin Ramazan Ayını Karşılamaya Dair Verdiği Hutbe Allah'ın Resulü Şaban'ın son gününde; Ey İnsanlar ! Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır.sizin kapınıza dayanmaktadır.Öyle bir aydır ki,onda bir gece vardır;bin aydan daha üstündür. Allah bu ayın orucunu farz,gece ibadetini nafile kılmıştır.Kim ki...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Bazı alimlere göre,oruçlu bir kimsenin yaş ve kuru misvak kullanmasında bir sakınca yoktur.Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre su ile ıslatılmış bir misvak kullanmak mekruhtur.İmam Şafii'ye göre,öğleden sonra misvak kullanılması mekruhtur.İhtiyata uygun olan,oruçlu iken hiç misvak kullanmamaktır.Oruçlu bir kimsenin istinacada (büyük...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
ORUÇ NİMETLERİN DEĞERİNİ ÖĞRETİR : Cenab-ı Hakk,küre-i arzı bimbir çeşit nimetlerle donatmış ve onu yeryüzünün halifesi olan insanın emrine musahhar kılmıştır.Her gün önümüze adeta semadan bir sofra indirilip diğeri kaldırılmakta,o kaldırılırken de hemen arkasından başka biri gelmektedir. Yaz,bahar, kış,sonbahar demeden ağaçlar...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Her ibadete olduğu gibi,oruç ibadetinde de yerine getirilmesi gereken,dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.Orucun istenilen çerçevede yerine getirilmesi,onun ruh ve manasının duyulup,hissedilmesi adına şu hususlara dikkat edilmesi lazımdır; Bir Lokma Bile Olsa Sahurda Birşeyler Yemek= Sahur,gece yarısı ile tan yerinin ağarışı sırasında...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Oruçlunun her saati,her saniyesi Allah'ı ve Allah'ın nimetlerini hatırlatması ve netice itibariyle de en büyük nimet olan Allah'a lika (kavuşma) nimetini hatırlatması itibariyle çok kıymetlidir.İnsanda meleki ve behimi olmak üzere iki yön vardır.İnsan hayvanı hislere ters istikamette yürüdüğü zaman,meleki yönünün...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
ORUÇ BEDENİ DİNLENDİRİR : Dünyaya gelir gelmez faaliyete başlayan sindirim sisteminin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacının olduğu,tıbbi çevrelerce kabul edilip savunulan bir hakikattır.Senenin bir ayında vücudun dinlendirilmesi anlamına gelen orucun bu yönüyle insan bedenine faydası inkar edilemez.Hem o mide fabrikasının pek çok...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan,Cenab-ı Hakk'ın sayılamayacak kadar olan lütuf ve ihsanlarına mazhardır.Ondaki meleki ve şeytani dediğimiz iki uç nokta vardır.Bu kısacık hayatında yapacağı amellerle o bu iki noktadan birine karar kılacak ve akıbetini bu yönde hazırlamış olacaktır. Rahmeti sonsuz Allah'ın...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Allah'ın yüklediği mükellefiyetini sırında taşımaya sabretme,O'ndan gelen şeyler karşısında sarsılmama,sabit kadem olma,O'nun kapısından ayrılmama,günah fırtınaları ve günah tufanı karşısında kendini koruyup,dişini sıkma vs bunlar dinin yarısını teşkil etmektedir. Oruç ise sabrın yarısıdır.Zira sabrın diğer yarısı başka şeylere dağılmıştır.Oruçta bir...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
1-) Kasten yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmıda hem kaza, hem de keffareti gerektirir. 2-) Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Bu hususta farz,...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
1-) Yolculuk veya hastalık özrü ile Ramazan orucunu tutmamış olan kimse, bunları kaza etmeye elverişli bir vakit bulamadan önce ölse, üzerine kaza gerekmediği gibi, fidye vermesi de lâzım gelmez. Ancak oruçları için fidye verilmesini vasiyet etmiş olursa, malının üçte birinden...
Sonraki Sayfa »