Nefis Meselesii

14 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar, Resulüllah (s.a.v)'in ve Meleklerin Duasından Mahrum Kalmaya Sebep Olur: Günahların olumsuz etkilerinden biri de Resulüllah (s.a.v)'in ve meleklerin duasından mahrumiyettir. Çünkü Allah Teala peygamberine, mümin erkekler ve kadınlar için mağfiret dilemesini emretmiştir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır: Arşı yüklenenler ile...
10 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar, Allah ve Resulünün Kula Lanet Etmesi Sonucunu Doğurur: Günahların bir başka olumsuz etkilerinden biri de kulu, Resulü (s.a.v)'in laneti altına sokmasıdır. Peygamber  (s.a.v) bir takım günahlara lanet etmiştir. Oysa lanet edilen daha büyük günahlar da vardır ki, o...
8 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar Kalbin Mühürlenmesine Sebep Olur: Günahların olumsuz etkilerinden biri de günahların çoğalması sonucunda günah sahibinin kalbine mühür vurulması ve onun gafillerden olmasıdır. Nitekim seleften biri: Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları, kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14) ayet-i kerimesiyle ilgili olarak...
7 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar Aklı İfsad Edip Aklın Nurunu Söndürür: Söz konusu olumsuz etkilerden biri de günahların aklı ifsad etmesidir. Akıl bir nurdur; günah ise aklın nurunu mutlak surette söndürrmktedir. Nuru sönen akıl ise güçsüzleşmekde, noksanlaşmaktadır. Seleften biri: Allah'a isyan etmiş hiç kimse...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Günah Bir Başka Günahın Küçük Ve Önemsiz Görülmesine Sebep Olur: Belirtilen günah işlemenin etkilerinden birisi de, kulun günah işlemeyi sürdürmesi ve en nihayetinde o günahı basite alarak kalbinde küçük görmeye başlamasıdır. İşte bu hal helak olmanın alametidir. Çünkü günah, kulun...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Günah İşlemek Kişiyi Zillet Ve Alçaklığa Düşürür: Günahların olumsuz etkilerinden biri de onun kaçınılmaz olarak alçaklık ve zillet sonucunu doğurmasıdır. Çünkü izzet, üstünlük ve onlar tamamıyla Allah'a itaat etmede saklıdır. Nitekim Allah Tela şöyle buyurmuştur: Kim izzet ve şeref istiyor...
30 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahların Uğursuzluğu İnsanı, Hayvanı ve Bitkileri Kuşatır: Günahın uğursuzluğunun günahı işleyen kişi dışındaki insanlara ve hayvanlara da ulaşması ve hem günah işleyenin hem de başka kimselerin o günahın ve zulmün uğursuzluğu sebebiyle yanmasıdır. Ebu Hureyre: Hubara kuşu, zalimin zulmünden dolayı...
18 Ocak 2019 - 0 yorum
Günah, Günahı İşleyen Kişinin Rabbi Katında Küçümsenmesi sonucunu doğurur: Günahın olumsuz etkilerinden biri de kişinin Rab Teala karşısında küçümsenmesine ve gözden düşmesine sebep olmasıdır. Hasan-ı Basri şöyle demiştir: O'nu (Allah'ı) küçük görmüşler ve O'na isyan etmişlerdir. Şayet O'nu yüceltselerdi O,onları...
15 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahlar, Helak olan Kavimlerin Mirasıdır: Söz konusu günahlarında etkilerinden biri de bir günahın, Allah Teala'nın helak etmiş olduğu bir ümmetin miras olmasıdır. Mesela; Lutilik (homoseksüellik), Lut kavminden mirastır. Hakkın daha fazla alınıp eksik ödenmesi, Şuayb kavminin mirasıdır. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak...
19 Aralık 2018 - 0 yorum
Günah İşlemenin Zararları Ve Sonuçları: Devam ettiği takdirde kulun dünyasını da ahiretini de berbat edecek olan derdin çaresine, ne olduğunu zikretmekle ilgili konumuza geri dönecek olursak eğer; Şu bilinmeli ki ve masiyetler kaçınılmaz olarak zarar vermektedir. Bunların kalp üzerindeki zararları,...
3 Aralık 2018 - 0 yorum
Harekete geçmiş olan cinsel arzu, diğer arzular içerisinde akla en çok üstün gelen ve onu en çok zorlayanıdır. Halktan utandığı, onlardan korktuğu veya makamını korumak için haram yollardan cinsel arzusunu gidermekten çekinen kişi bunu yapmasından dolayı sevap kazanmaz. Çünkü o...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Padişahlardan biri verini çağırmış ve demiş ki: Madem ki ben sultanım ve bu insanları idare etmekten sorumluyum, o halde herkesin arayıp da bulamadığı Hızır'ı (aleyhisselam) görmezsem, sultan olmamın ne manası kalır? Söyle bakalım ey vezir, Hızır (a.s) hayatta mı değil mi? Vezir...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Nefsin İnsana Galebe Çalması Görüyorum ki insanların pek çoğu bir necaset parçasından sakınıyor ancak gıybet etmekten sakınmıyor,çokça sadaka veriyor ancak faizle alışveriş yapmayı önemsemiyor,teheccüt namazına kalkıyor ancak farz namazlarını geciktiriyor. İnsanlar bunun gibi pek çok meselede teferruata dikkat ettikleri halde asıl meseleleri...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nefis şehvetlere karşı eğilimli olup,o zevklere meylettiğinde aklı,kalbi ve zihni de meyleder ve neredeyse nasihatı bile kabul etmez.Bir gün şehvete tümüyle meyleden nefsime bağırdım ve dedim ki; Yazıklar olsun sana! Dur ve sana söyleyeceğim bazı şeyleri biraz dinle,sonra da ne...
9 Haziran 2018 - 0 yorum
İhlas ; Ameli her türlü karışık şeyden temizlemektir.Yani ihlaslı kişi amele,nefsin isteklerinden olan pislikleri karıştırmaz.Bunlar, halkın kalbine girme isteği,onların övgüsünü istemek,kınamalarından kaçmak veya onların kendini yüceltmelerini arzulamak veya mallarını arzulamak,hizmet ve muhabbetlerini istemek,isteklerini karşılamaları veya bundan başka diğer sakatlık ve...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Kişinin günün sonunda neler yaptığını düşünmesi ve nefsini hesaba çekmesi gerekir.Çünkü yaptığı yolculukta bir merhaleyi geride bırakmıştır.Kul bilsin ki ömür günlerden oluşur ve teker teker günlerin bitmesiyle ömür de biter.Hasanü'l-Basri Hz şöyle söylemiştir: Ey Ademoğlu ! Sen ancak günlerden oluşan...
14 Mayıs 2018 - 0 yorum
Nefsin Hesaba Çekilmesi Nefs,kul ile Allah arasında bir perdedir.Kul bu perdeyi yırtmadıkça,Allah'a ulaşamaz.Nefis,Allah'a giden yolda müridin önüne çıkan aşılması çok büyük bir dağ gibidir.Her yolcu bu dağı aşmak zorundadır.Fakat bu bazılarına zor,bazılarına da kolay gelir.Bu dağda,dereler-tepeler , inişler-çıkışlar , insanın ilerlemesini...
15 Mart 2018 - 0 yorum
Nefsi Tanımanın Yolları "Yıl M.S 631;hicretinde dokuzuncu yılıdır.Hz Muhammed (s.a.v)'in Peygamber olarak gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçmiştir. İslam,cahiliye dönemine ait karanlıkları tamamen dağıtmış,onların yaşattığı kabuslara son vermiş ve insanlığı mutsuz kılan yasa ve gelenekleri birer birer kaldırmıştır.Sahte tanrıların hepsini reddederek,sadece...
Sonraki Sayfa »