Nefis Meselesii

15 Mart 2018 - 0 yorum
Nefsi Tanımanın Yolları "Yıl M.S 631;hicretinde dokuzuncu yılıdır.Hz Muhammed (s.a.v)'in Peygamber olarak gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçmiştir. İslam,cahiliye dönemine ait karanlıkları tamamen dağıtmış,onların yaşattığı kabuslara son vermiş ve insanlığı mutsuz kılan yasa ve gelenekleri birer birer kaldırmıştır.Sahte tanrıların hepsini reddederek,sadece...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Dünyada yaratılan ilk insan bir peygamberdir.Bütün peygamberler Allah tarafından seçilmiş olup günahsızdır.En yüksek kemal sıfatlarla yaratılmışlardır.Peygamberlerin hiçbirinde nefsin sakıslığı söz konusu değildir.Peygamberlerin nefisleri mutmain olmuştur.Bu sebeple de onlar ismet ve iffet sahibidirşer.Kendilerine emredilen ,lahi hükümlerden asla çıkmazlar. Peki peygamber oğlu olmalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyurmuştur; Rabb'inin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise,şüphesiz cennet yegane barınaktır (Naziat'40-41) Nefsin isteklerine uymamak en büyük ibadettir.Allah dostlarına sormuşlar; İslam Nedir Cevap vermiş; Muhalefet kılıcıyla nefsin arzularını yok etmektir. Unutmamak gerekir ki,bir kimsenin kalbinde,nefsin arzu ve hevalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur;Hiç şüphesiz,nefis devamlı kötülüğü emreder.Rabbim'in acıyıp korudukları müstesna (Yusuf'53) Necmeddin-i Küba Hz şöyle buyuruyor:'Nefis kötülüğü emredecek bir özellikte yaratılmıştır.Yaratılmış olduğu bu haliyle kalırsa,onun elinden kötülükten başka bir şey gelmez Onun için bu nefsin dizginlenmesi lazımdır.Nedir onu...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Kimse Emr-i İlahî'yi kendi nefsine uyduramaz. Şeriatı biz takip edeceğiz, o bizi değil Biz Allah için söylüyoruz, nefsimiz için değil. Biz onu istediğimiz gibi kullanamayız, o bizi kullanır. Emir demiri keser Biraz da nefsinizi suçlayacaksınız, devamlı başkasını suçlamak olmaz. Her konuştuğunu hak görme,...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Bil ki, halkın Hak'tan kopmasının ve perdelenmesinin pek çok sebebi vardır; bunların en başta gelenleri şunlardır: Halka yönelmek ve onlara takılıp kalmak. Kendi nefsi ile meşgul olmak. Yaptığı işlere bakıp onlarla aldanmak. Sahih ve doğru inançtan sapmak. Bu sapma, her insanın...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Faizin yasaklanmasında ki hikmetleri şöylece özetleyebiliriz 1-Dinen yasak olan herhangi bir şeyin büsbütün faydadan hâli olması lazım gelmez. Fakat zararı faydasından ziyade olduğu için yasaklanmış olur. 2-Ribâ muamelesi birçok kimselerin iktisadi faaliyetlerini azaltir. insanlar faiz ile geçim sağlayarak çalışıp üretmekten uzak kalırlar....
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Evet kardeşlerim ! Allah Teala İsrail oğullarına yiyip içmelerini ve tamah ederek biriktirmemelerini emir buyurmuştu.Çünkü biriktirmenin sebebi hırstır.Oysa Cenab-ı Hak İsrail oğullarına yeterli derecede verdiği halde,onlar bir günlük yediler.Üç günlük yiyeceklerini ise sakladılar.Saklayınca yiyecekleri kokuştu.Bu yüzden Allah katında mesul tutuldular. Aynı...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Bil ki günahlar umumiyetle üç kısımdır; Birincisi=Namaz,oruç,zekat,keffaret vs gibi üzerinde olan Allah'ın farzlarını terk etmektir.İmkanın olduğu kadar bunları kaza etmen lazımdır İkincisi=İçki içmek,çalgı aletleri çalmak,faiz yemek vs gibi seninle Allah Teala arasında olan günahlardır.Bundan pişman olur ve ebediyen bu gibi günahlara...
6 Şubat 2018 - 0 yorum
Nefis kötülüğü emreden bir halde olduğu gibi,daima Rabbimiz'in rıza gösterdiği yüce bir hale de gelebiliyor. Yüce Allah'ın katındaki yerine göre her insanın nefsi farklı derecelerde bulunur.Nefsin yedi merhalesi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir:Nesfs-i emmare,nefsi-i levvame,nefs-i mülmime,nefs-i mutmainne,nefs-i raziye,nefs-i marziyye,nefs-i safiye İlmin mertebe...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Sonra iyi bil ki, şu altı aşamayı geçmeden, Hakk'a yakınlık derecelerine ulaşamazsın. Birinci aşama = âzalarını dinin haram kıldığı şeylerden uzak tutmaktır. İkinci aşama = nefsi, alışıp sevdiği kötü âdetlerinden kesmektir. Üçüncü aşama = kalbi, beşeriyet halinin karanlık ve perdelerinden...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah Sizi En Güzel Surette Yaratmışken Allah'ın Yarattığını Beğenmeyip ; Allah'ım Sen Beni Güzel Yaratmadın Ben Beni Senden Daha Güzel Yaratırım Diyerek Kendi Kendinizi Kılıktan Kılığa Soktunuz Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir?...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Küçük günahların büyük günahların tarafına geçmesinin bir takım sebepleri vardır ki bunların başta geleni de 1-) Küçük günahları devamla işleyerek,o günahlar hakkında ısrar etmektir.Küçük gördüğünüz günahlar devamlı ve ısrarla işlenmesi halinde bir zaman sonra büyük günahlar safına geçer.İşte bu sebeple...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Tevbenin günahları terketmek demek olduğunu unutma! Bir şeyi terkedebilmek için tanımak lazımdır.Kul için tevbe etmek vacip olduğuna göre,günahların bilinmesi de vaciptir.Çünkü birşeyin vacip olduğunu haber veren her şeyin bilinmesi de vaciptir.Allah'ın emirlerine aykırı olarak yapılan her şey günahtır.Bunun yapma veya...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
1.Derece= Helak olmuş olanların bulunduğu derecedir.Halikinden kasdımız Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesenlerdir.Çünkü dünyalıktan örnek verdiğimizde idama mahkum olanların hükümdarın affından ümit kesenler olduğunu unutma,işte bu birinci de bulunanlar Allah'ı ve ahiret hayatını inkar eden,dünya hayatını birinci derecede tutanlardır.Birinci derece de onlara...
22 Ocak 2018 - 0 yorum
Dünyanın görülen,bilinen,mülk ve şehadet alemi olduğunu unutma.Dünya demekten gayemiz ölmeden önceki hal,ahiret demekten gayemiz de öldükten sonra durumlardır.Dünya olsun,ahiret olsun,senin sıfatın ve durumlarındır.Bunlardan yakın olana dünya,tevhir edilip sonraya bırakılana da ahiret denir.Dünya mülk alemi ahiret ise bilinmeyen alemdir.Mülk aleminde meleküt...
22 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Divanlar,yani yapılan günahlar üç kısımdır.Günahlardan bir kısmı var ki onların affedilme ihtimali vardır.Bir bölüm günahta var ki mağfiret olunmaz.Affı ümid edilen günahlar kul ile Allah arasında olanlardır.Affedilmeyen günahlar da Allah'a ortak koşmaktır.Cezası mutlaka verilecek olan günahlar ise...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; O,hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.O,mutlak güç sahibidir,çok bağışlayandır (Mülk'2) Allah Teala,biz müminleri bu dünyada imtihan etmek ve öteki alemde de hangimizin daha güzel amel ettiğini tayin etmek için bu dünyada ölümü...
Sonraki Sayfa »