Nefis Meselesii

3 Aralık 2018 - 0 yorum
Harekete geçmiş olan cinsel arzu, diğer arzular içerisinde akla en çok üstün gelen ve onu en çok zorlayanıdır. Halktan utandığı, onlardan korktuğu veya makamını korumak için haram yollardan cinsel arzusunu gidermekten çekinen kişi bunu yapmasından dolayı sevap kazanmaz. Çünkü o...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Hızır (a.s)'ı Görmek Ve Çağrılmasını İsteyen Padişah İle Fakirin Kıssası Padişahlardan biri verini çağırmış ve demiş ki: - Madem ki ben sultanım ve bu insanları idare etmekten sorumluyum, o halde herkesin arayıp da bulamadığı Hızır'ı (aleyhisselam) görmezsem, sultan olmamın ne manası kalır?...
3 Ağustos 2018 - 0 yorum
Nefsin İnsana Galebe Çalması Görüyorum ki insanların pek çoğu bir necaset parçasından sakınıyor ancak gıybet etmekten sakınmıyor,çokça sadaka veriyor ancak faizle alışveriş yapmayı önemsemiyor,teheccüt namazına kalkıyor ancak farz namazlarını geciktiriyor. İnsanlar bunun gibi pek çok meselede teferruata dikkat ettikleri halde asıl meseleleri...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nefis şehvetlere karşı eğilimli olup,o zevklere meylettiğinde aklı,kalbi ve zihni de meyleder ve neredeyse nasihatı bile kabul etmez.Bir gün şehvete tümüyle meyleden nefsime bağırdım ve dedim ki; Yazıklar olsun sana! Dur ve sana söyleyeceğim bazı şeyleri biraz dinle,sonra da ne...
9 Haziran 2018 - 0 yorum
İhlas ; Ameli her türlü karışık şeyden temizlemektir.Yani ihlaslı kişi amele,nefsin isteklerinden olan pislikleri karıştırmaz.Bunlar, halkın kalbine girme isteği,onların övgüsünü istemek,kınamalarından kaçmak veya onların kendini yüceltmelerini arzulamak veya mallarını arzulamak,hizmet ve muhabbetlerini istemek,isteklerini karşılamaları veya bundan başka diğer sakatlık ve...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Kişinin günün sonunda neler yaptığını düşünmesi ve nefsini hesaba çekmesi gerekir.Çünkü yaptığı yolculukta bir merhaleyi geride bırakmıştır.Kul bilsin ki ömür günlerden oluşur ve teker teker günlerin bitmesiyle ömür de biter.Hasanü'l-Basri Hz şöyle söylemiştir: Ey Ademoğlu ! Sen ancak günlerden oluşan...
14 Mayıs 2018 - 0 yorum
Nefsin Hesaba Çekilmesi Nefs,kul ile Allah arasında bir perdedir.Kul bu perdeyi yırtmadıkça,Allah'a ulaşamaz.Nefis,Allah'a giden yolda müridin önüne çıkan aşılması çok büyük bir dağ gibidir.Her yolcu bu dağı aşmak zorundadır.Fakat bu bazılarına zor,bazılarına da kolay gelir.Bu dağda,dereler-tepeler , inişler-çıkışlar , insanın ilerlemesini...
15 Mart 2018 - 0 yorum
Nefsi Tanımanın Yolları "Yıl M.S 631;hicretinde dokuzuncu yılıdır.Hz Muhammed (s.a.v)'in Peygamber olarak gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçmiştir. İslam,cahiliye dönemine ait karanlıkları tamamen dağıtmış,onların yaşattığı kabuslara son vermiş ve insanlığı mutsuz kılan yasa ve gelenekleri birer birer kaldırmıştır.Sahte tanrıların hepsini reddederek,sadece...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Dünyada yaratılan ilk insan bir peygamberdir.Bütün peygamberler Allah tarafından seçilmiş olup günahsızdır.En yüksek kemal sıfatlarla yaratılmışlardır.Peygamberlerin hiçbirinde nefsin sakıslığı söz konusu değildir.Peygamberlerin nefisleri mutmain olmuştur.Bu sebeple de onlar ismet ve iffet sahibidirşer.Kendilerine emredilen ,lahi hükümlerden asla çıkmazlar. Peki peygamber oğlu olmalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyurmuştur; Rabb'inin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise,şüphesiz cennet yegane barınaktır (Naziat'40-41) Nefsin isteklerine uymamak en büyük ibadettir.Allah dostlarına sormuşlar; İslam Nedir Cevap vermiş; Muhalefet kılıcıyla nefsin arzularını yok etmektir. Unutmamak gerekir ki,bir kimsenin kalbinde,nefsin arzu ve hevalarına...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur;Hiç şüphesiz,nefis devamlı kötülüğü emreder.Rabbim'in acıyıp korudukları müstesna (Yusuf'53) Necmeddin-i Küba Hz şöyle buyuruyor:'Nefis kötülüğü emredecek bir özellikte yaratılmıştır.Yaratılmış olduğu bu haliyle kalırsa,onun elinden kötülükten başka bir şey gelmez Onun için bu nefsin dizginlenmesi lazımdır.Nedir onu...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Kimse Emr-i İlahî'yi kendi nefsine uyduramaz. Şeriatı biz takip edeceğiz, o bizi değil Biz Allah için söylüyoruz, nefsimiz için değil. Biz onu istediğimiz gibi kullanamayız, o bizi kullanır. Emir demiri keser Biraz da nefsinizi suçlayacaksınız, devamlı başkasını suçlamak olmaz. Her konuştuğunu hak görme,...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Bil ki, halkın Hak'tan kopmasının ve perdelenmesinin pek çok sebebi vardır; bunların en başta gelenleri şunlardır: Halka yönelmek ve onlara takılıp kalmak. Kendi nefsi ile meşgul olmak. Yaptığı işlere bakıp onlarla aldanmak. Sahih ve doğru inançtan sapmak. Bu sapma, her insanın...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Faizin yasaklanmasında ki hikmetleri şöylece özetleyebiliriz 1-Dinen yasak olan herhangi bir şeyin büsbütün faydadan hâli olması lazım gelmez. Fakat zararı faydasından ziyade olduğu için yasaklanmış olur. 2-Ribâ muamelesi birçok kimselerin iktisadi faaliyetlerini azaltir. insanlar faiz ile geçim sağlayarak çalışıp üretmekten uzak kalırlar....
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Evet kardeşlerim ! Allah Teala İsrail oğullarına yiyip içmelerini ve tamah ederek biriktirmemelerini emir buyurmuştu.Çünkü biriktirmenin sebebi hırstır.Oysa Cenab-ı Hak İsrail oğullarına yeterli derecede verdiği halde,onlar bir günlük yediler.Üç günlük yiyeceklerini ise sakladılar.Saklayınca yiyecekleri kokuştu.Bu yüzden Allah katında mesul tutuldular. Aynı...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Bil ki günahlar umumiyetle üç kısımdır; Birincisi=Namaz,oruç,zekat,keffaret vs gibi üzerinde olan Allah'ın farzlarını terk etmektir.İmkanın olduğu kadar bunları kaza etmen lazımdır İkincisi=İçki içmek,çalgı aletleri çalmak,faiz yemek vs gibi seninle Allah Teala arasında olan günahlardır.Bundan pişman olur ve ebediyen bu gibi günahlara...
6 Şubat 2018 - 0 yorum
Nefis kötülüğü emreden bir halde olduğu gibi,daima Rabbimiz'in rıza gösterdiği yüce bir hale de gelebiliyor. Yüce Allah'ın katındaki yerine göre her insanın nefsi farklı derecelerde bulunur.Nefsin yedi merhalesi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir:Nesfs-i emmare,nefsi-i levvame,nefs-i mülmime,nefs-i mutmainne,nefs-i raziye,nefs-i marziyye,nefs-i safiye İlmin mertebe...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Sonra iyi bil ki, şu altı aşamayı geçmeden, Hakk'a yakınlık derecelerine ulaşamazsın. Birinci aşama = âzalarını dinin haram kıldığı şeylerden uzak tutmaktır. İkinci aşama = nefsi, alışıp sevdiği kötü âdetlerinden kesmektir. Üçüncü aşama = kalbi, beşeriyet halinin karanlık ve perdelerinden...
Sonraki Sayfa »