Namaz Meselesi

22 Ocak 2019 - 0 yorum
Dinin direği, kalbin nuru, müminin miracı. İslam'ın beş şartından biri. Mümini Allah'ın manevi huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir taraftan şükretmeye bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadet. Rabbimizin her an yanımızda olduğunu bize günde beş kere hatırlatan kutlu görev....
27 Aralık 2018 - 0 yorum
Namazda Şeytanın Vesvesesi Şeytan emekliye ayrılmadı, aynen görevine devam ediyor. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır; Şeytan diyor ki; Ya Rabbi ben sana giden yola oturacağım, kiminin sağından kiminin solundan, kiminin önünden kiminin ardından geleceğim, boş durmayacağım. Yani kişi biraz uyansa bile; yani Allah’a sığındığı dua...
27 Aralık 2018 - 0 yorum
Namazda huşu yani namaz kılarken aklın dünyevi düşüncelerden uzaklaşması ve insanın Rabbini düşünmesi, namazının bilincinde olması, namazından tat alması, kalbin rahat etmesidir. Namazda huşu Nasıl Kazanılır? Namazı huşu içinde kılmak için öncelikle imanın güçlenmesi gerekir ki en zor olan da budur. Namaz...
26 Aralık 2018 - 0 yorum
Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen “Sûbhanallah” deyip tasdik etmek; hem kemaline karşı lafzen ve amelen “Allahu Ekber” deyip tazim etmek; hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillah” deyip...
25 Aralık 2018 - 0 yorum
Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazın sevabından çoktur. Hadis-i şerifte buyruldu ki; . Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” Camideki cemaatin sevabı da, başka yerdeki cemaatin sevabından çoktur. Hazret-i Ömer (r.a), sabah namazında, camide Süleyman...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bu noktada ortaya çıkan meşhur bir mesele vardır.Duaya konu olan şey kader olarak belirlenmişse,kul duasında o şeyi dilese de,dilemese de gerçekleşmesi kaçınılmazdır.Kader olarak belirlenmemişse,kul duasında o şeyi ister dilesin,ister dilemesin gerçekleşmeyecektir! Bir grup insan bu meselenin doğruluğuna kanaat getirerek duayı terk...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua Nedir? Dua istenmeyenlerin bertaraf edilmesinde ve istenenin elde edilmesinde en güçlü sebeplerden biridir. Duaların Kabulü Neden Ertelenir? Fakat duanın etkisi gecikebilir.Bunun nedeni duadaki zayıflık olabileceği gibi -ki içinde düşmanlık barındırmasından ötürü Allah Teala'nın sevmediği bir dua olması gibi- kalbin zayıf olması,dua esnasında...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua etmek en yararlı reçetedir.Belayı bertaraf eder,tedavi eder,insanın başına gelmesine mani olur ; ya ortadan kaldırır ya da başına geldiğinde etkisini hafifletir. Dua müminin silahıdır Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur :Dua müminin silahı,dinin direği,göklerin ve yerin nurudur Bela ile duanın üç makamı vardır: 1- Duanın...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Duanın etkisinin ortaya çıkmasına engel olan afetlerden biri de kulun,duanın acilen kabul edilmesini istemesi,kabulün geciktiğini düşünmesi ve neticede de usanıp dua etmeyi bırakmasıdır.Bu durumda olan kimse,tohum eken veya fidan diken,onunla ilgilenip sulayan,sonrasında da dikmiş olduğu o bitkinin yetişip serpilmesini yavaş...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua ile birlikte şu hususlar bir arada bulunduğunda: a- Kalbin hazır olması ve talep edilen şeye tam olacak kendini vermesi b- Altı icabet vaktinden birine denk gelmesi 1- Gecenin son üçte birinde 2- Ezan okunurken 3- Ezan ile kamet arasında 4- Farz...
2 Kasım 2018 - 0 yorum
Dualar ve istiazeler silah mesabesindedir.Silahın etkisi,sadece keskinliğine bağlı değildir,kullananına da bağlıdır.Yani silah ne zaman tam ve eksiksiz olur,üzerinde hiçbir kusur barındırmazsa,onu tutan bilek ne zaman güçlü olur ve ortada bir engel bulunmazsa,işte o zaman düşmana karşı etkili olur. Bu üç husustan...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
Namazın beş yerinde ta'dil-i erkanı terk etse,İmam-ı Ebu Yusuf'a göre namazı fasid olur.İmameyn'e göre fasid olmaz.Lakin vacibi terki dolayısı ile,noksanın cebri için iade lazım gelir. Ta'dil-i erkanı terki sebebiyle yirmi altı kadar zarar vardır 1- Fakirliğe sebep olur, 2- Ahiret...
28 Ekim 2018 - 0 yorum
Çok defa insanların yapmış oldukları duaların kabul edildiğini görüyoruz.Duanın yanında,dua eden kişinin içinde bulunduğu zaruret hali,Allah'a samimiyetle yönelişi veya daha önce yapmış olduğu ve duasına Allah tarafından icabet edilmesi suretiyle kabul edilmiş olan bir iyiliği bulunuyor olabilir ya da dua,icabet...
4 Eylül 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Kasten Veya İstem Dışı Abdest Bozulunca Ne Yapılmalı Soru : Bir kimse namaz kılarken abdesti bozulsa ne yapması gerekir? Cevap : Abdestin bozulmasında iki hal tasavvur olunur. Kasden abdesti bozma, Elinde olmayan bir sebeple abdestin bozulması Kasdi olarak abdest bozmada abdest alıp namazı...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Öğle İle İkindi,Akşam İle Yatsı Namazını Cem Etmek Ve Bunun Şartları Öğle ve ikindi namazını,akşam ile yatsı namazını vakitlerinde cem etmek.Kısa değil de uzun yolculukta bu şekilde namazları cem etmek caizdir. Kişi ilk namazı ikincinin vaktine kadar tehir etmek veya ikinci namazı...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Dua Ve İcabetin Geciktirilmesi Garip bir hal aklıma geldi ve gördüm ki mü'min,başına gelen musibetler karşısında dua ediyor,duada aşırı gidiyor.Ancak bu duaların kabul edildiğine dair bir emare görülmüyor.Ümitsizlik hali yaklaştığındaysa onun kalbine bakıldığında kadere rıza görülüyor ve o mü'min Allah'ın fazlından...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kaza namazı bulunan kimse nafile namaz kılabilir mi? Bu hususta Hanefi Mezhebi ile diğer mezhepler arasında görüş farkı var mıdır? Cevap : Şafii mezhebine göre kazası olan kimsenin nafile namaz kılması haram olarak kabul edilmektedir.Hanefi mezhebine göre durum farklı...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
İmam Şafii'nin 'Müsned'inde Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadise göre Hz Peygamber (s.a.v) ; Cuma günü hariç,güneş batıya doğru meyletmeden,tam gün ortasında iken namaz kılmayı yasaklamıştır. Ukbe b. Amir el-Cüheni şöyle demiştir : Şu üç vakitte Hz Peygamber (s.a.v) bize namaz kılmayı...
Sonraki Sayfa »