Nafile Namaz

19 Kasım 2017 - 0 yorum
Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir.Bununla birlikte insanlar suç ve günah işleyebilirler.Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda,kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tevbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Esasen tövbe ve...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Tesbih namazı,ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a:'Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim;bunu yaparsan günahlarının ilki sonu,eskisini yenisi,bilerek bilmeyerek işlediğin,küçüğü büyüğü ve gizli açık yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar' diyerek bu...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Teravih namazı,sünnet-i müekkededir. Şeair-i İslami'yedendir.Kadın ve erkek için,orucun değil Ramazan ayının sünnetidir.Hz Aişe'den gelen rivayette Peygamber Efendimiz Ramazan'da bir kaç gece teravih namazı kıldırmış,sonrada farz kılını endişesi ile bırakmış,fakat ashabının kılmasına teşvik etmiştir.'Kim teravih namazına (teravih) inanarak ve sevabını Allah'tan...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Hem uyumak,hem uyanmak manasına gelen teheccüd sözcüğü,terim olarak geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı anlamındadır. Dilimizde teheccüt kelimesi,farz ve vacip namazlarla teravihin dışında,geceyi ihya için kılınan namazların hepsini ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Bediüzzaman'ın tespitiyle ; teheccütle gecenin ihya edilmesi,berzah alemini aydınlatan bir...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Tahiyyetü'l-Mescid ; mescidin selamlanması,saygı gösterilmesi demek ise de esasında mescidin sahibi olan Allah'a saygı ve tazim anlamını içermektedir.Bu bakımdan Peygamberimiz (s.a.v):'Biriniz mescide girdiğinde,oturmadan önce iki rekat namaz kılsın' buyurmuştur.Şaffi mezhebine göre mescide ne zaman girilirse girilsin bu namazın kılınması müstehaptır.Hanefiler'e ve...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
Diğer adı 'duha namazı' dır.Peygamberimizin kuşluk vaktinde nafile namaz kıldığına ve arkadaşlarına bu vakitte namaz kılmayı tavsiye ettiğine dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Kuşluk namazı kılmak; Müstehap olup,güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani güneşin doğması üzerinden takiben 45-50 dakika geçmesinden zeval vaktine...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Yapacağı herhangi bir işin sonucunu kestiremeyenlere Peygamber Efendimiz (s.a.v) iki rekat namaz kılmayı tavsiye etmiş ve birinci rekatta Fatiha ve Kafirun,ikinci rekatta Fatiha ve İhlas surelerini okumak suretiyle iki rekat namaz kılmayı ve şu duayı okumayı tavsiye etmiştir; Allah'ım,Senin kudretine ve...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar,bir çok şeye kavuşmayı arzu ederler.Dünyalık veya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan,bir şeye ihtiyaç duyan kimse,ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı,ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir. Peygamberimiz (s.a.v)...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Güneş tutulduğu zaman, cuma namazını kıldıran imam, ezansız ve kametsiz en az iki rekat namaz kıldırır. İmam Azam'a göre gizlice ve iki imama göre de aşikare olarak fazla miktar kıraatta bulunur. Her rekatında bir rüku ve iki secde yapar. Namazdan sonra...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Evvab tövbe eden,sığınan anlamına geldiğine göre evvabın namazı,tövbe eden ve Allah'a sığınanların namazı demektir.Peygamberimiz (s.a.v):Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa,bu kendisi için on senelik ibadete denktir' demiştir.Ayrıca kendisinin de akşam namazından sonra altı rekat...