Mesneviden Hikayeler

8 Mart 2018 - 0 yorum
Ey dünyayı görüp de canı görmeyen kişi : Şunu bil ki dünya fanidir ve bir nefesten ibarettir! Dünya dediğin bir yığın tozudur.Havaya yükseliyor,bu tozun içinde süpürge de kirlenmiş,süpüren de! Zavallı insan öldüğün,haşhaş gibi kırılıp döküldüğün gün,bu hayat meşgalesi,bu didinip durmalar neymiş...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Bir gün Hz. İsâ, arkasından vahşi bir aslan kovalıyormuş gibi, dağa doğru bütün gücüyle koşar. Adamın biri de peşinde koşarak kendisine yetişir. Neden böyle kaçtığını sorar. Hz. İsâ acelesinden, adamın sorusuna cevap veremez. Adam bir müddet daha arkasından koştuktan sonra,...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Emek Ve Rızık Hikayesi Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü,hayrete düştü.Nasıl yaşar bu hayvan,ne yer ne içer? diyerek Allah'ın lütfuna hayran oldu.Derken bir aslan çıkageldi,ağzında çakal taşıyordu.Görkemli ve korkunç hayvan acının bir kısmını yedi,doyunca kalanını tilkiye bırakıp gitti.Tilki artığa doğru...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Papağana konuşma öğretmek için, önüne bir ayna koyarlar.Aynada kendi aksini gören kuş, onun başka bir papağan olduğunu zanneder.Aynanın arkasına gizlenen biri de güzel bir diksiyonla öğretmek istediği kelimeleri tekrar eder. Papağan, duyduğu bu kelimeleri aynada gördüğü papağanın söylediğini sanır.Böylece tekrarlanan kelimeleri...
31 Ocak 2018 - 0 yorum
Halifeler döneminde, dünyanın büyük bir bölümünü hâkimiyeti altında bulunduran Roma İmparatorluğu'ndan Medine şehrine bir elçi gönderildi. Günler süren yolculuktan sonra Medine'ye yorgun bir şekilde ulaşan elçi, halifenin sarayını sordu. Eşyasını indirip atını dinlendirmek istiyordu. Zafer üstüne zaferler kazanan, adaleti ile dillere destan...
30 Ocak 2018 - 0 yorum
Komşuluk ilişkilerine ve insanlığa önem veren bir zat, tanıdığı bir sağıra, komşusunun hasta olduğunu haber verdi. Bunun üzerine o sağır, komşusunun hatırın sorması gerektiğini, fakat bu sağır kulakla nasıl yapacağını düşündü. Kendi kendine, ''İnsan hasta olunca sesi de zayıflar. Komşudur gitmek...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
Gazneli Sultan Mahmud, bütün devlet adamlarının hazır olduğu bir sırada, divan toplantısının yapıldığı salona geldi. Cebinden bir inci çıkardı. Vezirinin avucuna koydu ve, ''Bu nasıl bir incidir? Değeri nedir?'' diye sordu. Vezir, ''Yüz eşek yükü altın eder'' dedi. Sultan, ''İnciyi kır, iyice döv'' deyince...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
Eski zamanlarda yahudilerin zalim bir padişahı vardı. Hz. İsâ düşmanıydı. Hristiyanları çeşitli eziyetlerle yakar, yandırır ve öldürürdü. Şaşkın padişah, Musa ile İsâ'nın (a.s) ikisinin de Allah yolunda yürüyen peygamberler olduğunu bir türlü kabullenemiyordu. Bu padişahın kendisinden de kötü, düzenbaz, hilekâr ve fitneci...
27 Ocak 2018 - 0 yorum
Yaralı bir eşeğin yarasına bir bez bağlansa, o bez yaraya yapışsa, sonra o bezi çekip almak isteseler eşek acıdan huysuzlanır ve çifte atmaya başlar. Hele eşeğin yarası, her birine yapışan bez parçasının sökülmesini bir düşünün. Bu, eşek için ne büyük...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi. Şaşı çırak depoya gitti. Rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü. Dönüp ustasına gelerek, ''Usta rafta iki şişe var. Hangisini getireyim?'' diye sordu. Usta da, ''Oğlum,...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu.Kulağına gelen bu güzel sesten etkilenen Hz Mevlana da gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esneyen bir adam,Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu; Efendi Hazretleri niçin ağlıyorsunuz,ağlanacak bir şey mi var orada ? Mevlana esneyen adama...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Bir zamanlar balta girmemiş bir ormanda, pençeleri güçlü, sesi gür, görüntüsü dehşetli bir aslan vardı. Ormandaki bütün hayvanlar, bu aslanın karnını doyurmak için avlanmasından yılmışlardı. Her gün aralarından biri eksildiğinden dolayı, bugün acaba sıra bende mi korkusundan titrer olmuşlardı. Günün birinde...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Gaznîn şehrinde derin bilgili bir zâhid vardı. Adı Muhammed, kendisi Serrezli'ydi. Her akşam, üzüm kökünün ucundaki yapraklarla iftar ederdi. Yedi yıl böyle yaşadı. Bu zat bir gün bir dağın başına çıktı: ''Yâ rabbi! Ya lutfunu bana göster ya da kendimi buradan atacağım. Gaibden bir...
22 Ocak 2018 - 0 yorum
Sultan Muhammed Harzemşah, ahalisi bozuk itikadlara sahip olan Sebzevâr şehrini ele geçirmeye karar verdi. Sultanın orduları Sebzevar'ı kuşattı. Kısa bir süre sonra, direnenleri kılıçtan geçirip şehri zaptetti. Şehir halkı, sultanın huzuruna gelerek yerlere kapandı. ''Kulağımıza küpe tak, kölen olalım. Yeter ki canımızı...
21 Ocak 2018 - 0 yorum
Çinliler, ''En iyi resmi ve nakışı biz yaparız'' iddiasında bulundular. Rumlar da, ''Hayır, bu konularda bizim üstümüzde kimse yoktur. Ustalığımız daha üstündür'' dediler. Her iki tarafın iddiaları, adaleti ile bilinen bir padişahın kulağına gitti. Padişah, ''Bu konuda sizleri imtihan edeceğim. Bakalım...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
Bir adamın evine, beklenmedik bir misafir geldi. Ev sahibi misafiri güler yüzle karşıladı. Sofra kurup ağırladı. O akşam, mahallede komşularının sünnet düğünü vardı. Hanım sünnet düğününe gidecekti. Evden çıkmadan kocası hanımına, ''Bizim yatağımızı kapının yanına, konuğumuzun yatağını öbür tarafa ser'' dedi. Kadın, ''Emrin başüstüne...
19 Ocak 2018 - 0 yorum
Sûfînin biri orduya katıldı. Kısa bir süre sonra savaşa gitti. Savaşçı askerler meydana çıkıp, hücuma geçtiler. Sûfî ise ordunun ağırlıklarıyla zayıf kimselerden oluşan hizmet ekibiyle birlikte geride kaldı. Savaş meydanına dalan erler, at sürüp, kılıç çalıp düşmanı yendiler. Birçok ganimet ve esir...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Sûfînin biri, seyahati sırasında bir tekkeye misafir oldu. Kendi eliyle eşeğini ahıra bağladı. Güzelce yemini suyunu verdi. İşini başkasına bırakmadı. Bu tekkenin sûfîleri çok yoksuldu. Toplanıp aralarında misafire ne ikram edeceğiz diye konuştular. Misafirin eşeğini satmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verdiler....
Sonraki Sayfa »