38-Sad Süresi

27 Kasım 2018 - 0 yorum
Davud kıssası yüce Allah'ın şu buyruğu ile başlamaktadır. Sana şu hasımların haberi gelmedi mi? Hani onlar duvarı tırmanarak namaz kıldığı yere inmişlerdi.Hani onlar Davud'un yanına girmişlerdi de o bunlardan korkmuştu.Onlar Korkma iki davacıyız.Birimiz diğerine haksızlık etmiştir.Aramızda hak ile hükmet,zulmetme ve...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakk'ın birliğini ve O'nun hallerinin ışıklarının ve sonsuz tecelli ışıltılarının üzerine parladığı her şeyi kuşattığını ve kapsadığını tasdik ederek kavrayan kimselere şu husus kapalı değildir: Mutlak olarak taayyünat kirinden ve izafetler lekesinden münezzeh ve mücerred olan hakiki Hakikat zatına zatı ile...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Sad Süresi 1-4 Arası Ayetlerin Meali : 1- Sad,çok şerefli Kur'an'a andolsun 2- Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler 3- Onlardan önce nice nesiller helak ettik,onlar da feryat ettiler.Halbuki kurtulma vakti değildi 4- Kendilerine kendilerinden bir korkutucu geldi diye hayret ettiler ve kafirler : Bu...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Sad Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 88 ayettir.Adını başındaki Huruf-u Mukatta'dan olan Sad harfinden almıştır. Bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu...