34-Sebe Süresi

18 Ocak 2019 - 0 yorum
Sebe Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri Sebe Süresi 1. Ayetin Meali: Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnız kendisine olan Allah'a hamd olsun. Ahirette de hamd yalnız O'nundur. O Hakimdir, Habirdir. Sebe Süresi 2. Ayetin Meali: Yere gireni, ordan çıkanı, gökten...
9 Ocak 2019 - 0 yorum
Sebe Süresi Beyanu'l-Hak Tefsir: Sebe Süresi'nin ilk dokuz ayeti, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü, diğerleriyse on birinci yılında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 54 ayet olan bu süre, hayatları ibret alarak gösterilen Sebe Halkı'ndan bahseden ayetleri sebebiyle bu adı...
4 Ocak 2019 - 0 yorum
Ey yakin derelerinde ilerleyip ilme'l-yakin'den ayne'l-yakin'e, oradan da hakka'l-yakin'e yükselen salik! Allah seni en yüce maksadına ulaşman da muvaffak kılsın; bu hedefini başarman da yardımcın olsun. Sana gereken şudur: Aynı zamanda rıza mertebesi de olan sıdk makamında iyice yerleşmelisin. İlahi ilim...
31 Aralık 2018 - 0 yorum
Sebe Süresi Allah'a hamd ile başlayan dördüncü süredir. Hamd, daha önce de söylediğimiz gibi, Yüce Allah'a sena etme, O'na şükretme ve O'nu övmedir. Çünkü O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin malikidir. Bu dünyanın hasılatı, Allah'a racidir. O'nun adil ve bereketli...