Kin Ve Hased

15 Nisan 2018 - 0 yorum
Kin Beslemenin Zararları Ve Kin Tutmaktan Dolayı Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir Bil ki öfkesini arzusuyla yenen kişi huzur içindedir.Ama acizlik ve çaresizlik karşısında kızgınlığını yenenin,o öfke toplanıp düğüm yapar.Buna kin denir.Resulüllah buyurur ki:' Mü'min kindar olamaz' demek ki kin öfkeden doğar.Kinden sekiz...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Yumuşak Huylu Olmanın Fazileti Ve Üstünlüğü İyi muamele ve yumuşak huylu olmak kabul edilmiş,öfke ve şiddet ise reddedilmiştir.Şiddet,öfkenin,yumuşak huylu ve güler yüzlü olmak ise güzel ahlakın belirtisidir.Hiddetlenmenin sebebi öfke olacabielceği gibi,şidetli hırs ve hükmetme isteği de olabilir.Hilm,güzel ahlakın meyvesidir.Güzel huylu olabilmek...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Öfkeden Korunmak,Yumuşak Huylu Bir İnsan Olmak Ve Bunun Yolları Yaradılışdan gelen yumuşaklık,öfkelendikten sonra öfkeyi yenmekten çok daha makbul bir huydur.Hiç şüphesiz,öfkeli yaradılışı olmayan kimsenin,hiddetiyle mücadele etmesine gerek yoktur.Öfkeli insanların öfkelerini yenmeleri için büyük bir çalışmaya girme mecburiyetleriv ardır.Fakat hiddetine karşı gele...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Maddeler Halinde Öfkeyi Kontrol Altında Tutmanın Yolları İnsan herhangi bir nedenle kızarsa,o kızgınlığın gereğine kapılıp da yanlış bir iş yapmamalıdır.Gadab,bir insanda meydana çıkınca,tedavisi ilim ve iyi amel ile olur.İlimle altı tedavi şekli vardır.Bunlar; 1-)Hiddeti yenmek için,affın,yumuşak huyun,dayanıklılığın üstünlükleri ile ilgili olarak vereceğimiz...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Öfkenin Kötülenmesi "Yüce Allaha buyuruyor ki;Hani o kafirler,kalblerindeki cahiliyyet gayretlerine sarıldıkları sıra;Allah Resulünün ve mü'minlerin üzerine manevi huzuru indirdi de onlara takva kelimesini ilham etti ve tutmalarını sağladı (Fetih Süresi'26)" Allah batıla öfkelenmeden,kafirlerin ortaya koydukları çalışmadan doalyı onları nasıl yerdiyse,sukünet,ağırbaşlılık ve alçak...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Dinen Nefsi Müdafaa Yani Kendini Savunma Hakkı Uğradığın bütün haksızlıklara,benzeriyle karşılık vermen doğru değildir.Mesela;senin gıybetini yapanı gıybet etmen,sana sövene sövmen ve buna benzer onun yaptığı günahlara misliyle karşılık vermen doğru değildir.Kısas ve ödenmesi lazım gelen şey,şeriatın,dinin tesbit edip belirlediği konulardır.Kötü söze...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Öfke Kontrol Bozukluğunun Giderilmesi Ve Tedavi Edilmesi 1-)Bir kısım görüşler,gadabın tamamen giderilebileceğine,nefsi terbiyeden gayenin bu olduğuna ve nefsi terbiye etmek gereğine inanıyor. 2-)Diğer bir bölüm ise,ilaçla ve sonradan herhangi bir etki sebebiyle gadab'ı değiştirmenin mümkün olmadığını söylüyor.Bu iki görüşte tam değildir,zayıftır.En doğru...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Kıskançlık Hastalığının Giderilmesi Ve Bunun Tedavi Edilmesinin Yolları Hasedin gereğinin tersini yapmakla,hasedi hakimiyet altına almaktır. Mesela,kıskançlığın,düşmanını kötülemek istediği zaman övmeli,kibrine karşı alçak gönüllü olmalı,sahibine özür beyan etmeli,eğer vermemeyi teklif ederse vermeye çalışmalıdır.Bunun mecburiyet karşısında böyle yapıldığını gören hased edilen kimse,bundan memnun...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Kıskançlık Duygusundan Kurtulmak Haset edilen kimsenin,hasedin karşılığı olarak dünyada ve ahirette faydalandığı da ortadadır. Dinde kazandığı fayda;senin zulmüne uğrayıp mazlum olmasıdır.Hele çekememezliği artar da o adamı diline dolar,adamın kötülüğünü konuşur,bozgunculuk eder,onun kusurlarını açığa çıkarırsan,işte bunlar senin o adama hibe ettiğin hediyelerdir.Yani böyle...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Kıskançlık Krizlerinden Kurtulmanın Yolları Hased;Kalbin en büyük hastalıklarından biridir.Kalb hastalıklarının tedavi aracıda ilim ve ameldir.Hased hastalığının tedavisinde kullanılan ilim;hasedin hem dünya hem din bakımından ilk zararının kendine olacağını bilinendir.Dünyalık bakımından da,dini bakımdan da hasedin kıskanılana bir zararı yoktur.Hatta hased edilen kardadır.Bunu...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Kin Beslemenin Sonuçları,Kin Beslemekten Doğan Hastalıklar Ve Affetmenin Üstünlüğü Ve Fazileti Acizliği dolayısıyla öcünü alamayan kimselerin öfke ve hiddetleri içlerine saklanır ve kin halini alır.İçinden ona nefret duyguları besler,devamlı kızar ve fırsatını bekler.Bu durum öyle devam eder ki,sonunda mü'mine yakışmayan kötü...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Maddeler Halinde Hasedin Ve Münafese Etmenin Sebepleri Münafesenin (gıpta etmenin) sebebi;kendisinde nifaset bulunan bulunan bir şeyi sevmektir.Bu dini konuda olursa,Allah'ın sevgisi ve itaat isteğidir.Dünya ile ilgili olursa,onun sebebi dünya nimetlerinden hoşlanmak ve bu dünyalıklaarın kendinde bulunmasından zevk almaktır.Biz şimdi yerilen (kötülenen)...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Haset Ve Kıskançlığın Tedavisi,Haset Etmekten Ve Kıskançlıktan Kurtulmanın Yolları Hased kin'in;kin de öfke ve hiddetin bir sonucudur.Kısaca ifade edecek olursak, hased (çekememezlik),öfkenin dalından çıkan başka bir daldır.Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Üç şey vardır ki bunlardan kimse kendini kurtarmaz; Kötü zan Uğursuzluk ...
16 Aralık 2017 - 0 yorum
Hasedin Mahiyeti,Kıskançlığın Çeşitleri Ve Hased Edilecek Kişiler Hased,ancak başka birine verilen bir nimete karşı olur.Hased;adamın varlığını çok görüp yok olmasına sevinmek şeklinde de tarif edilebilir.Allah,eğer bir kardeşini herhangi bir şeyle nimetlendirmişse,burada senin için iki durum vardır: 1-)Bu nimeti kardeşine çok görüp,nimetin ondan...