Kibir Ve Gurur

10 Kasım 2018 - 0 yorum
Bedenin her uzvu kendine has bir görevi yerine getirmek için yaratılmıştır ve söz konusu görevi yerine getirememesi veya zorlukla yapması sonucunda hastalanmış olur.Elin hastalığı tutma ve gözün hastalığı görme görevini yerine getirememesidir.Kalbin hastalığı ise özel görevi ve yaratılış gayesi olan...
19 Ocak 2018 - 0 yorum
Abese Süresi 21-22. Ayet Meali=Onu sonra öldürür ve kabre koyar.Dilediği zaman tekrar diriltir. Abese Süresi 21-22. Ayetin Tefsiri = Bu şu manaya gelir.İnsanın gözünü,bilgisini,kulağını,kuvvet ve anlayışını,duygu ve hareketini ve hayatını alır.Onu eskisi gibi cansız bir bitki haline getirir.Böylece duygusuz,şekilsiz bir hal alır.Sonra...
13 Ocak 2018 - 0 yorum
SADECE DİLİYLE ALLAH'I SEVDİĞİNİ SÖYLEMEK YETERLİ MİDİR Ahirete tam manasıyla imanı olmayan ve Allah'a yakın olmak istemeyen kimse, boncukları elmaslara tercih eden kimse gibidir. Burada imanı yok sözünden gayemiz şudur:Böyle kimseler elmasın boncuktan kıymetli olduğunu bilip inanan,fakat o elması elde...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Bunlar zamanımızdaki vaizlerdir ki,gerekli olan vaz'etme yolundan tamamen çıkmışlardır.Yalnız sağda,solda Allah'tan korunmuş olduğu kimselerin kalmış olması mümkündür.Onların kim olduğunu bilemiyoruz.Diğer vaizlerin bir bölümü,mantık ve dinin kabul etmediği yalan ve uydurma sözlerle milleti oyalar ve halkın vakitlerini kendilerini dinlemekle geçirmelerini sağlar. Vaizlerden...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Allah kendisi için affedenin izzet ve şerefini artıracağı gibi,alçak gönüllü olanı da yüceltir. Bütün insanlarla bulunan iki melek vardır.İnsanın boynunda takılı olan ipi tutarlar.Kibirlendiği zaman ipi aşağıya çeker ve şöyle derler:Allah'ım bu kulunu adi bir kimse yap.Alçak gönüllü...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Soylu bir aileden gelen kimse bu durumda olmayanı hor ve hakir görür.İlim ve amel yönünden kendinden üstün olsa da ona değer vermez.Bazı kimseler insanları herhangi bir eşya veya hayvan gibi gördüğünden onların yanına girmeye tenezzül etmez.Bu durumun dile akseden tarafları...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Bu durum daha çok kadınlar için söz konusudur.Başkalarını ayıplayıp hakir görmeye ve giybet etmeye sebep olur. Hz Aişe diyor ki; Bir defasında Resulüllah'ın huzuruna bir kadın girdi.Çıktıktan sonra ben 'Ne kısa boyu var' deyince Resulüllah (s.a.v) dedi ki:Onu gıybet ettin buyurdu. Bu da...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah Kur'an'ın bir çok ayetlerinde kibri, zorlayıcılık (cebbar)'ı ve büyüklenenleri yermiştir. Yüce Allah buyuruyor ki; Yeryüzünde Haksız yere kibirlenenleri, ayetlerimi anlamaktan çevireceğim (A'raf Süresi 146) ve başka ayeti celile de ise; İşte Allah,her mütekebbir zorbanın kalbini böyle mühürler (Mü'min Süresi 35) Ve yine yüce Allah...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Kibir ; Görünen ve görünmeyen kibir olmak üzere ikiye ayrılır. Görünmeyen (Batıni) kibir,nefiste bulunan bir ahlaktır Görünen (zahiri) kibir ise, organlarda görülen kibir çeşididir. Aslında nefiste bulunan ahlaka kibir demek daha doğrudur. Çünkü görünen hareket ve davranışların bu içteki kibir ahlakından geldiği...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
BİRİNCİ YOL: Kibrin bütünüyle sökülüp atılmasıdır. Bunun ilacı da ilim ve ameldir. Tam tedavi bunları kullanmak ve tatbik etmektir. İlim insanın kendini ve Rabbini tanımasıdır. Kibrin giderilmesi için bu iki şeyin giderilmesi yeterlidir. Kul kendini tanıdığı zaman, her şeyden alçak ve her...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Kibrin amel yönünden tedavisi,Allah'a ve bütün Müslümanlara karşı alçak gönüllü davranmaktır.Bu da ancak Peygamberimizin ve diğer salih kulların alçak gönüllü hallerini örnek alıp onlarla devam etmekle mümkün olur. → Selamn-ı Farisi'ye sordular ki; Senin hiç yeni elbise giymeyişinin sebebi nedir ? → Dedi...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Biz gene saydığımız yedi sebepte ilim ve amel ile kibrin iyileştirilmesi yollarını arayalım ve açıklayalım; Soyu İle Övünmek İdi=Bu bakımdan kibirlenen kimse,iki şeyi bilmeli ve kendini tedavi etmelidir. Başkasının Olgunluğu İle Övünmek Bilgisizliktir: Şair diyor ki; Ataların şerefli olanları ile övünürsün ve...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
Unutulmamalıdır ki kibir gizli bir ahlaktır. Onun sonuçları ve meyveleri hariçte görülür. Buna kibir yerine kibirlenmek denilmesi daha uygundur. Kibir ise kendini büyük görme anlamında nefse ait bir iç duygudur. İleride açıklayacağımız gibi, içteki kibrin tek sebebi vardır. Kibirlenen ile...
25 Aralık 2017 - 0 yorum
İlim Sayesinde Kibre Kapılmak: İnsanoğlu kendisi başkalarından üstün görmedikçe kibirlenmiş olmaz. Kendini üstün görmesi için de kendinde olgunluk (kemal) sıfatlarından birinin bulunduğuna inanmış olması gerekir. Kemal sıfatlar dünya ve dine ait olmak üzere ikiye ayrılır. Dini kemal, ilim ve ameldir. Dünyalığın...
24 Aralık 2017 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz bu hususla ilgili olarak şöyle buyurmuştur; 1-) Kendini beğenip giydiği elbisenin içinde bir sağa,bir sola doğru sallanarak yürüyen kimseyi Allah yerin dibine batırır. Kıyamet'e kadar orada çırpınır durur. 2-) Allah, kibirlenip büyüklenerek sürüte sürüte yürüyen kimseye kıyamet günü bakmaz 3-) Resulüllah bir gün tükürdü...
24 Aralık 2017 - 0 yorum
Amel Ve İbadet İle Kibre Kapılmak Kibrin yapılmasına sebep, amel ve ibadet teşkil eder. Amel ve ibadet eden kimseler, kendilerini üstün görmek ve böbürlenmek alçaklığından kurtulamazlar. Zahid ve abidler yaptıkları ibadet ve amellerden dolayı insanların kendilerine bağlanmasıyla dinleri ve dünyalıkları konusunda...
24 Aralık 2017 - 0 yorum
Kibirin, Allah'a ve Allah'ın Peygamberi ile diğer insanlara yapılabileceğini bil. İnsan hem zulmedici (zalim) hemde bilgisiz (cahil) olarak yaratılmıştır. Bazen yaratılmışlara, yani halka, bazende yaratıcıya yani Allah'a karşı kibirlilik eder. Şu halde kibir yapılan kimselere göre üç bölüme ayrılır. Allah'a Karşı...
24 Aralık 2017 - 0 yorum
İlmi ve ameli almış, günahları bırakıp açıktan yapılan ibadetlere devam etmişlerdir. Yalnız bunlar kalplerini ihmal etmişler, Allah'ın katında kötülenmiş olan kibir, çekememezlik, gösteriş, makam sevgisi, başkalarını horlama, şehvet peşine düşme ve buna benzer kötü hasletleri kalplerinden atamamışlar ve temizlemeye gayret etmemişlerdir....
Sonraki Sayfa »