Kelime-i Şehadet

7 Aralık 2018 - 0 yorum
Ey Safik! İşbu zikrinde ve bahsinde olduğumuz ağaç LAİLAHEİLLALLAH yani Kelime-i Tevhid-i Şerif ağacıdır. O, Şecere-i Tayyibe-i Tevhid, devlet ve saadet ağacıdır Bilesin ki...! Eğer sen o saadet ağacını, tasdikin yetiştiği mahale yani KALBE dikersen; Ve... Diktikten sonra İHLAS SUYU ile onu sular isen.. Ve... AMEL-i SALİH ile...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Ey Salik! Bilesin ki; Eğer bir kimsenin Allah Teala Hz'nin zikr-i ilahi indinde kalpleri korkup ve tüyleri ürperen aşıklar ve sadıkların medihleri hakkında zikri geçen; İnnem'el mü'minune (8 / 2) kavl-i şerifinden haz ve nasibi olmaz ise; acaba o kimsenin...
28 Kasım 2018 - 0 yorum
Sen kendi hevayı nefsaniyene, altına ve gümüşe ibadet eder olduğun halde, yani bunların muhabbeti sevgisi kalbinde yerleşip; gece gündüz yani her daim düşüncen, arzun bunlar üzerine olup, mana-yı Tevhid üzere olmadığı halde sen yalnız lisan ile Lailaheillallah dediğin zaman; Sana...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam'a girişin temel şartı olan bu şehadet cümlesi arapça bir cümle olup, tevhidi ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliğini ifade eder ve iki bölümden oluşur. Birinci bolümde Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde de Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın kulu ve rasulü...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
1000 Kere La İlahe İllallah Demenin Anlam Ve Önemi,Fazileti Ya Sonra Hazret-i Aziz buyurur ki; Sen kendi heva-yı nefsaniyene,altına ve gümüşüne ibadet eder olduğun halde,yani,bunların muhabbeti sevgisi kalbinde yerleşip... Gece,gündüz yani her daim düşüncen,arzun bunlar üzerine olup mana-yı Tevhid üzere olmadığı halde...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
Kelime-i Tevhid'in Anlam Ve Önemi,Kur'an Göre Tevhid İnancı Nedir,Tevhid İnancının Belli Başlı Özellikleri Nelerdir Ey Salik...! Bilmelisin ki; Eğer bir kimsenin Allah Teala hazretlerinin zikr-i ilah indinde kalpleri korkup ve tüyleri ürperen açıklar ve sadıkların medihleri hakkında olup yukarıda zikri geçen; İnnem'el mü'minune...
15 Nisan 2018 - 0 yorum
La İlahe İllallah Demenin Ve Kelime-i Tevhid Zikretmenin Faydaları Ey Safik ! İş bu zikrinde ve bahsinde olduğumuz ağaç Lailaheillallah yani kelime-i tevhidin ağacıdır. O,Şecere-i Tayyibe-i Tevhid,devlet ve saadet ağacıdır Bilesin ki; Eğer sen o saadet ağacını,tasdikin yetiştiği mahale yani Kalbe diker ise; Ve....... Diktikten sonra İHLAS...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kelime-i Tevhid Ve Sırları Allah’ın En Sağlam Ve Güvenilir Kalesi Kelime-i Tevhid'in Bazı İnceliklerine Dair Ey Hakkı talep eden ve dinleyen Safik ! Bu kelamları anla ve fikr et ! Cenab-ı Hak,celle ve ala hazretleri seni anlayışta kuvvetlendirsin. Tevhid-i Şerif,Başlangıç ve Son'dur Yani Cenab-ı Mevla,kadim olup herşey...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki;Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygamber üzerine salavat ederler.Ey iman edenler,siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimi,yet ile selam verin (Ahzab Süresi'56) Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;Benim üzerime bir defa salavat getiren için melekler on defa...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Tevhid,yüce Allah'ı bir kabul etmek demektir.Allah'ınv arlığını ve birliğini kabul etmek sadece akılla olmaz.Bunu nefiste kabullenmelidir. Onun için tasavvuf yolunun büyükleri,insanda tevdih inancının tam olarak yerleşebilmesi için dört önemli hususun olduğunu beyan buyurmuştur. Birincisi Tasdik = Hem lisan hem de...
3 Aralık 2017 - 0 yorum
La İlahe İllallah Kelime-i Tevhidine Ne Kadar Sadıksınız: Allah'tan başka kimseye teslim olnayacağız ; Onun emirleri dışında kimseyi hayatımızı yönlendirme pozisyonuna koymayacağız (Hayatımızı  onun istediği gibi yaşayacağız.Nefsimiz yada büyüklerimiz,atalarımız, törelerimiz nasıl istiyorsa öyle değil. Particilik, Solculuk sağcılık,milliyetçilik, komunistlik laiklik demokratiklik sosyalistlik gibi...
3 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;  Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediğimiz en üstün söz,”La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh” sözüdür. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Her gün yüz kere “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli...