Kazanç Ve Geçim

14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kanaatkar Olmak SANA YETECEK KADARIYLA DÜNYALIK ALIP KANAATKAR OLMAN GEREKİR.İHTİYACINDAN FAZLA OLAN SERVETİN SONUÇLARI İyilik yapabilmek için mal toplamaya kalkmak,şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir.Şeytan seni böyle şeylerle kandırıp şüpheli ortamda haram ile karışık şeylere sokmak ister. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüpheli şeyleri yapma...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Rızkın Kısımları Ve Çeşitleri Mazmun Rızık=Bu,-diğer sebeplere muhtaç olmadan vücudun dik durmasına yetecek miktarda olan gıdadır.Allah (c.c) bu nevi rızkı kuluna mutlaka verir.Şer'i ve akli delille bu nevi rızka kişinin tevekkül etmesi vacibtir.Çünkü Allah (c.c) kendisine itaat etmemizle bizi mükellef kıldı.O...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'ın kulları! Siz ve bu dünyadan ümit besledikleriniz,misafirsiniz.Size bir zaman verilmiştir.Borçlusunuz,borcunu ödemesi istenensiniz. Az bir ömrünüz ve yazılan bir ameliniz var.Nice kaybetmiş amele müdavim kişi,nice kaybetmiş çabalayan vardır.Hayrın ancak firarla,şerrin ancak yaklaşmayla,şeytanın insanları helakının ancak tamahla arttığı bir zamanda yaşıyorsunuz.Bu şeytanın...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Bana haber ver,sen bu şeye muhalefet etsen ve amelinle Allah'ın rızasından başka bir şeyi istesen,nefsini insanların yanında yüceltmeyi istesen veya kendi nefsin için sevdiğini onlar için sevmesen,umduğun şeye ulaşır veya onu idrak eder misin? Eğer böyle isen Allah'a en uzak olanlardan...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Ticaret Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1:==)) Aşırı kara kaçmamaktır.Malın karla satılacağı şüphesizdir.Ancak kar hadleri yüksek olabileceği gibi düşük de olabilir.Herhangi bir mala bir müşterinin normalinden fazla fiyat vermesinin çeşitli sebepleri vardır.Müşteri ya malı çok beğenir,ya ona şiddetle muhtaç olur veya piyasadaki...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
İslam'da Kazanç Ve Geçim Adabı Yücelerin yücesi ve sebeplerin haliki olan Allah'ın,ahiret hayatını ceza ve mükafat,dünyayı ise çalışma ve gayret,geçim için sıkıntı ve zorluklara katlanma,mihnet,zorluk,imtihan ve ibtila yeri olarak halkettiğini unutma. Dünya hayatında yalnız ahiret için değil,dünya içinde çalışmak gereklidir. Dünyanın geçimi,ahiret...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Sahte Para İle İlgili Yükümlülükler Ve Elimize Geçen Sahte Geçersiz Paraların Ne Yapılması Gerektiği Beyanı Hakkında 1- Kendisine böyle sahte,geçmez para verilen kimse,o paraları başkasına intikal etmeyecek şekilde yok etmeli ve asla başkalarına vermemeli ve bundan şiddetli sakınmalıdır. 2- Ticaretle meşgul olan...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Alışverişte Aranan Şartlar,Alışveriş Yaparken Geçerli Kabul Edilmeyecek Kişiler 1::==))İlk rükün karşılıklı olarak akdi yapılandır.Tüccara düşen alış-veriş yaparken dört kimseyi muhatab kabul etmemek ve alış-veriş muamelesinde bulunmamaktır ki bu dört kimse de; Çocuk Deli Köle Ama'dır Çocukla herhangi bir ticari işlem yapılamaz.Çünkü çocuk...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Maddeler Halinde Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Ve Davranışlar Malını Olduğundan Fazla Övmemek Malını övmeyi terk etmektir.Eğer malını,kendisinde olmayan vasıflarla methediyorsa yalan söylüyor demektir.Müşteri onun sözlerine inanıp malı alacak olursa,onu kandırdığı gibi ayrıca ona zulmetmiş olur.Eğer malı hakikat övdüğü vasıflarla muttasıl...