Kazanç Ve Geçim

14 Şubat 2018 - 0 yorum
Rızkın Kısımları Ve Çeşitleri Mazmun Rızık=Bu,-diğer sebeplere muhtaç olmadan vücudun dik durmasına yetecek miktarda olan gıdadır.Allah (c.c) bu nevi rızkı kuluna mutlaka verir.Şer'i ve akli delille bu nevi rızka kişinin tevekkül etmesi vacibtir.Çünkü Allah (c.c) kendisine itaat etmemizle bizi mükellef kıldı.O...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'ın kulları! Siz ve bu dünyadan ümit besledikleriniz,misafirsiniz.Size bir zaman verilmiştir.Borçlusunuz,borcunu ödemesi istenensiniz. Az bir ömrünüz ve yazılan bir ameliniz var.Nice kaybetmiş amele müdavim kişi,nice kaybetmiş çabalayan vardır.Hayrın ancak firarla,şerrin ancak yaklaşmayla,şeytanın insanları helakının ancak tamahla arttığı bir zamanda yaşıyorsunuz.Bu şeytanın...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Bana haber ver,sen bu şeye muhalefet etsen ve amelinle Allah'ın rızasından başka bir şeyi istesen,nefsini insanların yanında yüceltmeyi istesen veya kendi nefsin için sevdiğini onlar için sevmesen,umduğun şeye ulaşır veya onu idrak eder misin? Eğer böyle isen Allah'a en uzak olanlardan...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Şu altı işten birini yapan kimse ihsan mertebesine ulaşır 1:==)) Aşırı kara kaçmamaktır.Malın karla satılacağı şüphesizdir.Ancak kar hadleri yüksek olabileceği gibi düşük de olabilir.Herhangi bir mala bir müşterinin normalinden fazla fiyat vermesinin çeşitli sebepleri vardır.Müşteri ya malı çok beğenir,ya ona şiddetle muhtaç...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Yücelerin yücesi ve sebeplerin haliki olan Allah'ın,ahiret hayatını ceza ve mükafat,dünyayı ise çalışma ve gayret,geçim için sıkıntı ve zorluklara katlanma,mihnet,zorluk,imtihan ve ibtila yeri olarak halkettiğini unutma. Dünya hayatında yalnız ahiret için değil,dünya içinde çalışmak gereklidir. Dünyanın geçimi,ahiret hayatının kazanılması için bir...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Sahte Para 1- Kendisine böyle sahte,geçmez para verilen kimse,o paraları başkasına intikal etmeyecek şekilde yok etmeli ve asla başkalarına vermemeli ve bundan şiddetli sakınmalıdır. 2- Ticaretle meşgul olan kimse sahte parayı tanımalı ve bilmelidir.Bu hem kendisi için,hem de başkalarına sahte para vermemek...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
1::==))İlk rükün karşılıklı olarak akdi yapılandır.Tüccara düşen alış-veriş yaparken dört kimseyi muhatab kabul etmemek ve alış-veriş muamelesinde bulunmamaktır ki bu dört kimse de; a:==))Çocuk b:==))Deli c:==))Köle d:==))Ama'dır Çocukla herhangi bir ticari işlem yapılamaz.Çünkü çocuk mükellef durumda değildir.Deliler de aynen çocuklar hükmündedirler.Çocuğun ve delinin yaptığı anlaşmalar...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Malını Olduğundan Fazla Övmemek Malını övmeyi terk etmektir.Eğer malını,kendisinde olmayan vasıflarla methediyorsa yalan söylüyor demektir.Müşteri onun sözlerine inanıp malı alacak olursa,onu kandırdığı gibi ayrıca ona zulmetmiş olur.Eğer malı hakikat övdüğü vasıflarla muttasıl ise de yine övmeye çalışıyorsa,boşuna konuşmuş ve gereksiz laflar...