Kazanç Ve Geçim

21 Ağustos 2018 - 0 yorum
Dinin Ve Dünyanın Selameti İçin Yapılması Gerekenler Gördüm ki,nefis dünya ehlinin elde ettiği lezzetlere bakıyor.Ancak o lezzetlerin nasıl elde edildiğini ve neticesinde hangi afetlerin olduğunu unutuyor.Bunun izahatı şöyledir; Sen bir saltanat ve mevki sahibi birini görsen onun sadce güzel yönlerini müşahede edersin...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Haram Ve Helal Karışımı Olan Paranın Durumu Bil ki,tövbe ettiği halde elinde haramla karışmış mal bulunan kişinin yapması gereken iki şey vardır. Birincisi : Haram malı ayırıp çıkarmak İkincisi : Çıkarılan hram malı nereye sarfedeceğini araştırmak Birincisine Gelince : Bil ki tövbe...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Bil hi,helal malın hepsi tayyip ve temizdir.Ancak bunların bazısı diğerlerinden daha temizdir.Haramın da hepsi pistir.Ancak bazı haramlar diğerlerinden daha pistir.Tabip her tatlı çeşidinin hararet ihtiva ettiğini söyler.Bununla beraber der ki : bu birinci derecede,şu ikinci derecede,şu üçüncü derecede ve şu...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
İnsanı yapışkan çamurdan ve kuru balçıktan yaratan,onu en eksizksiz bir biçim ve en mükemmel dengede şekillendiren,sonra ona vücudunu ve gücünü zayıf düşmekten koruyacak gıdasını veren,doğumundan hemen sonra ağzına damlatılan sütle -ki eğer akıtılmış olsaydı ona zarar verirdi- , onu besleyen,sonra...
1 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yüce Allah,adaleti ve ihsanı emretmektedir.Adalet sadece kurtuluşun sebebidir.Adalet ticaretteki sermaye gibidir.İhsan ise kazanmanın ve saadete ulaşmanın sebebidir.İhsan ticaretteki kazanç gibidir.Dünyadaki alışverişlerinde sadece sermayesiyle kanaat eden kişi akıllılardan sayılmaz.Ahiret alışverişlerinde de durum aynıdır.Dindar olan kimsenin sadece adaletli olup haksızlık etmekten kaçınmakla...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kanaatkar Olmak SANA YETECEK KADARIYLA DÜNYALIK ALIP KANAATKAR OLMAN GEREKİR.İHTİYACINDAN FAZLA OLAN SERVETİN SONUÇLARI İyilik yapabilmek için mal toplamaya kalkmak,şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir.Şeytan seni böyle şeylerle kandırıp şüpheli ortamda haram ile karışık şeylere sokmak ister. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüpheli şeyleri yapma...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Rızkın Kısımları Ve Çeşitleri Mazmun Rızık=Bu,-diğer sebeplere muhtaç olmadan vücudun dik durmasına yetecek miktarda olan gıdadır.Allah (c.c) bu nevi rızkı kuluna mutlaka verir.Şer'i ve akli delille bu nevi rızka kişinin tevekkül etmesi vacibtir.Çünkü Allah (c.c) kendisine itaat etmemizle bizi mükellef kıldı.O...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'ın kulları! Siz ve bu dünyadan ümit besledikleriniz,misafirsiniz.Size bir zaman verilmiştir.Borçlusunuz,borcunu ödemesi istenensiniz. Az bir ömrünüz ve yazılan bir ameliniz var.Nice kaybetmiş amele müdavim kişi,nice kaybetmiş çabalayan vardır.Hayrın ancak firarla,şerrin ancak yaklaşmayla,şeytanın insanları helakının ancak tamahla arttığı bir zamanda yaşıyorsunuz.Bu şeytanın...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Bana haber ver,sen bu şeye muhalefet etsen ve amelinle Allah'ın rızasından başka bir şeyi istesen,nefsini insanların yanında yüceltmeyi istesen veya kendi nefsin için sevdiğini onlar için sevmesen,umduğun şeye ulaşır veya onu idrak eder misin? Eğer böyle isen Allah'a en uzak olanlardan...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
1:==)) Aşırı kara kaçmamaktır.Malın karla satılacağı şüphesizdir.Ancak kar hadleri yüksek olabileceği gibi düşük de olabilir.Herhangi bir mala bir müşterinin normalinden fazla fiyat vermesinin çeşitli sebepleri vardır.Müşteri ya malı çok beğenir,ya ona şiddetle muhtaç olur veya piyasadaki rayicin ne durumda olduğunu bilmez.Bu...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünya Ahiretin Tarlasıdır Sözünden Kasıt Olarak Ne Anlıyoruz ve Ne Anlamamız Gerek Diyorsanız Eğer; Yücelerin yücesi ve sebeplerin haliki olan Allah'ın,ahiret hayatını ceza ve mükafat,dünyayı ise çalışma ve gayret,geçim için sıkıntı ve zorluklara katlanma,mihnet,zorluk, imtihan ve ibtila yeri olarak halkettiğini...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Sahte Parayla İlgili Bilinmesi Gerekenler 1- Kendisine böyle sahte,geçmez para verilen kimse,o paraları başkasına intikal etmeyecek şekilde yok etmeli ve asla başkalarına vermemeli ve bundan şiddetli sakınmalıdır. 2- Ticaretle meşgul olan kimse sahte parayı tanımalı ve bilmelidir.Bu hem kendisi için,hem de başkalarına...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
1::==)) İlk rükün karşılıklı olarak akdi yapılandır.Tüccara düşen alış-veriş yaparken dört kimseyi muhatab kabul etmemek ve alış-veriş muamelesinde bulunmamaktır ki bu dört kimse de; Çocuk Deli Köle Ama'dır Çocukla herhangi bir ticari işlem yapılamaz.Çünkü çocuk mükellef durumda değildir.Deliler de aynen çocuklar hükmündedirler.Çocuğun...
15 Aralık 2017 - 0 yorum
Malını Olduğundan Fazla Övmemek Malını övmeyi terk etmektir.Eğer malını,kendisinde olmayan vasıflarla methediyorsa yalan söylüyor demektir.Müşteri onun sözlerine inanıp malı alacak olursa,onu kandırdığı gibi ayrıca ona zulmetmiş olur.Eğer malı hakikat övdüğü vasıflarla muttasıl ise de yine övmeye çalışıyorsa,boşuna konuşmuş ve gereksiz laflar...