Kategorilendirilmemiş

17 Mart 2019 - 0 yorum
Sabah Namazının Vakti İkinci fecrin doğuşu ile başlar, güneşin doğmasından önceye kadar devam eder. (İkinci fecr, sabaha karşı doğudan yayılmaya başlayan beyaz bir ışıktır). İkinci fecirle, sabah namazının vakti girmiş olur. Buna 'Fecr-i Sadık' da denir. Güneşin doğuşundan sonra kılınansa farz...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Her ne kadar olmaması gerekse de önceki bölümde belirtildiği üzere beşeriyetin icabı günaha ve nefsin arzu ve isteklerini gerçekleştirmeye meyillisin. Kaldı ki bu yaban atı misaline benzer. Kimisi o atı terbiye edip öyle kullanmaya başlar ki bu sefer bunun faydasını...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Bil ki, arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta odluğu gibi tesadüfen, bazen de istemekle ve kasten olur. Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya, bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir. Bunlar ise ancak sevilen biri için yapılır. Çünkü sevilmeyen kişiden...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Lokman Süresi Anlamı ve Değerlendirmesi Tevhid yoluna girenlerin makamlarından olan yüce hikmetler ve hükümler mertebesine ulaşmış, kendisini gerçek başlangıca ve vatan-ı asliye yönelmekten alıkoyan, bütün meşgalelerden kesilip, bedeninin bütün uzuvlarıyla Hak tarafına tam ve mükemmel bir biçimde yöneldikten sonra, tam bir...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Değerli Müminler!Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) henüz dünyaya gelmeden önce, insanlar değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve şirk gönülleri karartmış, haksızlık hayatın bütün alanlarını kuşatmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlaki değerler yozlaştırılmıştı. Akrabalık bağları koparılıyor, komşuluk hukuku ihlal ediliyordu. Kadınlara insani muamele...
17 Mart 2019 - 0 yorum
1- Zekat mülkiyette kuvvet dengesidir. Ne tamamen sahibinin mülkiyetini giderir, ne de tamamen onun elinde bırakıp fakirlerin de onu edinmelerine mani olur. Mülkiyeti belli ölçüler içinde fakir ile zengin arasında bölüştürür. 2- Zekat bir nevi sosyal güvenlik ve içtimai sigortadır. İhtiyaç...
16 Mart 2019 - 0 yorum
Kitabın muhtevasında mevcut olan marifetleri ve tevhidin sırlarıyla alakalı hakikatleri keşfetmek suretiyle Allah katından muvaffak kılınan inayet ehlinden ve o Kitap içine tevdi edilen ilahi ahlakı yüce Allah'ın kolaylaştırdığı kadar irşat talebinde bulunan kimselerden gizli kalmaz ki; bu kitapta münderiç...
16 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: Din (islam) ile iman arasında ne gibi farklar ya da farklılıklar vardır? Cevap: Din; Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği ilahi bir kanundur ki, akıl sahiplerini kendi ihtiyarları ile neticesi hayır olan şeye sevk (ve teşvik) eder. İman da; Peygamber Efendimiz'i, Allah...
16 Mart 2019 - 0 yorum
Kadında bir nevi iktidarsızlık olarak adlandırılan cinsel duygusuzluk, aşağıda sıralayacağımız dört unsurdan birinin veya bir kaçının aksamasından ileri gelir. a) Kadının duygusuz kalışının birinci nedeni cinsiyet (üreme) organlarındaki yapı ve gelişmede bir bozukluk olmalıdır. b) İkinci neden omurilikle duygusuzluk veya zedelenmeden ötürü...
16 Mart 2019 - 0 yorum
Secde Süresi Kaç Ayettir ve Kaçıncı Süredir Secde Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin on ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 30 ayet olan bu süre; İçindeki Secde ayetinden ötürü bu adı almıştır....
16 Mart 2019 - 0 yorum
Hangi çağda yaşarsa yaşasın anne babaların çocukları üzerinde büyük etkiler yarattığı, kimi zaman farkında olmadan, kimi zamanda doğruluklarından emin olarak yaptıkları pek çok davranışlar vardır. Bu davranışların pek çoğunun ısrarla çocuklarının iyilikleri için yaptıklarını savunurlar. Anne ve Babaların Çocuklarına Karşı Takındıkları...
16 Mart 2019 - 0 yorum
"Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, halkı namaza toplamanın şekli üzerinde durdu. Kimisi: Namaz vakti geldiği zaman, bir sancak dik! Onu gördüklerinde birbirlerine haber verirler" dedi; ancak O bu teklifi beğenmedi. O'na yahudi borusu olan borazan çalınması teklif edildi; onu...
16 Mart 2019 - 0 yorum
Yüce Allah, insanı diğer varlıklardan üstün kılmış, farklı cinslerin bir araya gelerek sevgi ve saygı temeline dayalı huzurlu aileler kurmalarını öngörmüştür. Mitekim Kur'an-ı Kerim de: İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah'ın (varlığının ve...
16 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: İmam Şafii'nin adı ile kimin oğlu olduğu hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: İmam Şafii'nin adı Muhammed; Babasının adı İdris'tir Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:180
16 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: Domuz etinin yenilmesi neden haramdır? Cevap: Domuz her şeyiyle necis (murdar) bir hayvandır. Kesilip kanının akıtılması ile temizlenmiş olmaz. Cenab-ı Hak, onun etini yemeyi kesinlikle haram kılmıştır. (Neden diye sorgulama. Allah haram diyorsa Allah'a neden bunu haram ettin ettin diye...
15 Mart 2019 - 0 yorum
Mekki bir süre olan Lokman süresi; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı ve on ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup, tamamı 34 ayetten oluşan bu süre; Lokman (a.s)'ın oğluna nasihatlerinden bahseden bölümden dolayı bu adı almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki...
15 Mart 2019 - 0 yorum
1- Şayet kişinin zinaya düşme tehlikesi varsa eğer sevap olmasa bile günahta değildir. Nitekim zina istimna'dan daha büyük bilinen ve aşikare bir günahtır ki Yüce Allah "Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle! (1)" ve başka...
15 Mart 2019 - 0 yorum
Hz İsa'nın Hayatı "Allah o gün buyuracak ki: "İsa! Hem senin, hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün! Düşün ki: Ben Seni Ruhu'l-kudüsle desteklemiştim. Sen beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncili öğretmiştim. Sen,...
Sonraki Sayfa »