Karma

7 Ağustos 2018 - 0 yorum
Önemli Tavsiyeler Hiç kimseyi küçük görme,belki o küçük gördüğün kişi senden hayırlıdır. Elindeki dünyalığın çok olmasından dolayı,sakın bir zengini büyük görme.Dünyanın tümü pek küçük bir şeydir. Dünyalık elde etmek için dinini ayaklar altına alma. Hiçkimsenin şahsına düşmanlık etme.Ancak bir günah işlendiğini görürsen,işleyenin şahsına değil,fiiline...
20 Temmuz 2018 - 0 yorum
Süfyan-ı Sevri'den Nasihatlar Süfyan-ı Sevri diyor ki; İlim,ameli yanına çağırır.Eğer amel gelirse ne güzel.Fakat gelmezse ilim de göç eder Süfyan-ı Sevri diyor ki; Huşu ile kılmayan kimsenin namazı bozuktur Süfyan-ı Sevri diyor ki; İyi kötü herkesin arkasında namaz kıl.Yalnız içki içen,açıkça kötülük yapan,ana-babasına karşı gelen,bid'at peşinde...
11 Temmuz 2018 - 0 yorum
140-) Şehvetlerini söküp atmak isteyen,ancak kuvvetten düştüğü için bunu sonraya bırakan bir kimse,genç ve kuvvetli iken sökmek istediği ağacı sçkmeğe muvaffak olamayıp da bunu gelecek seneye bırakan kimseye benzer.Aslında bir sene sonra kendisi daha da yaşlanıp kuvveti azalacak,ağaç ise...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
İnsanı yapışkan çamurdan ve kuru balçıktan yaratan,onu en eksizksiz bir biçim ve en mükemmel dengede şekillendiren,sonra ona vücudunu ve gücünü zayıf düşmekten koruyacak gıdasını veren,doğumundan hemen sonra ağzına damlatılan sütle -ki eğer akıtılmış olsaydı ona zarar verirdi- , onu besleyen,sonra...
30 Haziran 2018 - 0 yorum
İngiliz Gilbert John Brown ve Lesley Brown çifti her evli gibi çocuk sahibi olmak istiyorlardı.Ancak bayan Lesley Brown'un yumurta kanalları (fallop tüpleri) tıkalı olduğu için bunun gerçekleşemediğini tıp uzmanları tesbit etmişti. Bayan Brown'un yumurta kanalları ameliyatla temizlendikten sonra yumurtalıklarından olgunlaşmış bir...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Zalim bir kahya vardı.Yedi bela namıyla anılırdı.Öyle zorba biriydi ki karşısında erkek aslan bile korkudan dişi kesilirdi.Birgün bu zalim bir kuyuya düştü.İnsanlara zulmedenlerin başı,kötülükten kurtulmaz.Kahya acı ve ızdırap içinde yardım eli bekledi.Sabaha kadar gözüne uyku girmedi.Gece boyunca cankurtaran yok mu...
27 Haziran 2018 - 0 yorum
Mısır'lı büyük bir beyin ömrüne ecel askerlerinin hücum ettiğini duydum.Çok geçmemiş,parlak yanağındaki güzellik gitmiş,gün bitimi sararan güneşe dönmüş.Şehrin önde gelenleri,ecele çare olmadığını bildiklerinden 'eyvah beyimiz elden gidiyor' diye yakınıp ağlamaya başlamışlar.Oysa her taht,saltanat bir gün bitecektir;bitmeyecek tek saltanat Allah'a aittir.Artık...
26 Nisan 2018 - 0 yorum
Sadi Şirazi'nin Bostan Ve Gülistan Adlı Eserinden Hz İbrahim (a.s) Ve İhtiyar Kıssası Hz İbrahim Peygamberin misafirhanesine bir hafta boyunca hiçbir yolcunun uğramadığını duydum.Oysa güzel huylu Peygamber,belki azığı kalmayan biri gelir düşüncesiyle yemeğini vaktinde yemedi.Günlerden bir gün dışarı çıktı,dört bir yana...
5 Nisan 2018 - 0 yorum
İmanın Ve Delillerinin Artması Arif olan insanın,kendisinin ve başkalarının işlediği günah ve masiyetlere ve bunların kendi üzerine düşen sonuçlarına bakmak suretiyle imanı artar.Aslında bu suretle imanın artması nübüvvet alametlerinden bir alamet,peygamberlerin doğru ve getirdikleri dinin hak olduğunu ısbat eden delillerden biridir.Çünkü...
20 Mart 2018 - 0 yorum
80-) Üns ; Allah'ın cemalinin düşünülmesiyle kalbin duyduğu ferahlık demektir. 81-) Duyularla anlaşılabilen ve dinden olduğu hayal ile bilinebilen her şey kabuk sayılır.Asıl murad olunan özdür ki,o da kabuktan sonradır. 82-) Kur'an şu üç sınıfın haricine çıkmaz; Allah'ın zatını,marifetini,takdis,sıfat ve adlarını bildirmek ...
17 Mart 2018 - 0 yorum
44-) İman ne kadar zayıflarsa Allah sevgisi de o nispette zayıflar ve kalpte ki dünya sevgisi o derece artar ki,kalpte Allah sevgisi akla gelen bir hatıra gibi kalır.Allah sevgisi diye bir şey kalmaz.O kimse artık nefsin isteklerine karşı gelmeyi ve...
16 Mart 2018 - 0 yorum
36-) Amele etkisi olmayan korku,hayvanın yürümesini sağlamayan kamçı kadar kıymetsizdir.Ha olmuş ha olmamış farketmez. 37-)Allah ile aşina olmak, Devamlı olarak onu zikretmekle; Marifette devamlı olarak Allah'ı zikretmekle; Zikir ve tefekkürde daim olmakta,dünya sevgisi kalpten söküp atmakla; Dünya sevgisini kalpten söküp atmakta,zevklerden ve bedeni...
15 Mart 2018 - 0 yorum
26-) İnsan için çalıştığından başka bir şey olmadığı gibi,ahiret aleminde de dünyada kazandığı azığından başka bir şey yoktur 27-) Basiret körlüğünün sebeplerinden bir kısmı,alışageldiği adetler ve onları benimseyip,savunma sevdasıdır. 28-) İbn Semmak bir Abbasi halifesinin huzuruna girdiğinde halifeyi bir bardak su içerken...
14 Mart 2018 - 0 yorum
18-) Şeytanın uçan ve yürüyen iki ordusu vardır Uçan ordusu vesveseler Yürüyen ordusu ise şehvetlerdir Çünkü şeytanın yaratılışı ateş,insanın yaratılışı ise topraktandır.Burada ateş ile toprak biraraya gelmiştir.Toprağın yaradılışı olduğu yerde sabit kalmayı gerektirirken,ateşin yaratılışı ise hareketi gerektirir.Yanan ateş katiyyen boş durmaz,durması...
13 Mart 2018 - 0 yorum
1-) Eğer birisi kendisine öğüt verildiği zaman tevbe etmeyi gerçekten istiyorum fakat ne yazık ki bunu başaramıyorum,tevbe bana çok zo geliyor,zaten benim için affedilme ümidi de kalmadı' diyen ve bunu derken de tevbe etmeyi aklından bile geçirmezken,Allah kerimdir,affedicidir,onun benim yapacağım...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Vermiş olduğu sınırsız nimetler için Yüce Allah'a hamd olsun.Kalpte kibir ve nefret barındırmayacak şekilde en samimim duygularımızla O'nu anarız.Verdiği nimetler için şükrettiğimiz ve her şeye hakim olduğuna inandığımız,gece ve gündüzü birbiri ardınca yaratan Yüce Allah'a şükürler olsun. Salat ve selam iman...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah 'İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır (Kıyamet 36)' buyurmaktadır.Bu dünyaya oyun,eğlence ve iyi vakit geçirmek için gelmedik.Şüphesiz hayatta bunların da bir zamanı ve yeri vardır.Ancak insan olmanın görev ve sorumlulukları,herşeyden önce ve önemlidir.Çünkü yüce Allah , bize benlik bilinci...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Baba adı Ahmet,anne adı Tenzile,aslen Rizeli olan Recep Tayip Erdoğan 26 Şubat 1954 tarihinde Kasımpaşada dünyaya geldi.İlkokulu Piyale Paşa İlkokulunda,1965 yılında ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul İmam Hatip Okuluna başladı.1969 yılında Camialtı Spor Klübunda spor etkinliklerine devam etti.1973 yılında İmam Hatip...
Sonraki Sayfa »