İslamın Şartları

25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kardeşe (Akrabaya) Zekat Düşer mi? Zekatını fakir olan kardeşlerine verse caiz olur.Nitekim zekat ;Anne,baba,dede ve nine gibi asl'a ; evlat ve torun gibi fürua verilmez.Fakat,bunların dışında kalan akrabaya verilebilir.Bu husustaki müsade,sadece bir cevaz değil,tercih ve efdaliyet ifade eder.Erkek ve kız kardeşler,daha...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kadının Tek Başına Hac Ve Umreye Gitmesi Yolculuğa Çıkması Soru : Zengin ve dul olan bir kadın hac ve umreye yahut başka bir yolculuğa mahremsiz olarak çıkabilir mi? Günümüzdeki uçak ve otobüs firmalarının güvenli oluşu sonucu etkiler mi? Cevap: İslam'da emir ve...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Kaza namazı bulunan kimse nafile namaz kılabilir mi? Bu hususta Hanefi Mezhebi ile diğer mezhepler arasında görüş farkı var mıdır? Cevap : Şafii mezhebine göre kazası olan kimsenin nafile namaz kılması haram olarak kabul edilmektedir.Hanefi mezhebine göre durum farklı...
30 Mayıs 2018 - 0 yorum
İnsanları kendisine hizmet etmeye teşvik edip çağıran,O'na itaat etmeye koşanlara cömert davranan,sözlerini anlayıp idrak edenleri halvetine seçen,onlara seher hullelerinden nice hulleler giydiren,muhabbet kadehinden yudum udum içiren Allah'a hamd ederim.Korku ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklardan uzak kalır. Kuvvetlenip takva sahibi...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Suretler vasıtasıyla manayı ve işaret vasıtasıyla işaret edilen ve kastedilen şeyi gösteren,sakin olmaktan ve mesken tutmaktan çok yüce olduğu halde kendisi için bir ev bina edip sonra kulunu onu ziyaret etmeye çağırarak ona : Bize buyur 'Biz,evi (Kabe'yi) insanlar için...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bilgi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak,üç şeyi kendisinde toplamıştır. Birincisi oruç tutulamadığı gün nefse istediği şey verilir ve oruç tutulan günde nefisten ibadet etmesi istenir.Bu ise nefsin lehine ve aleyhine olan şeyleri uzlaştırıp denkleştirmektir. İkincisi : Oruç tutulmayıp yemek yenildiği...
13 Mayıs 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Batıni Şartları Orucun üç mertebesi vardır: Umumun orucu , hususun orucu ve husus'l-hususun orucu.Umumun orucu bir şey yeyip içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır.Hususun orucu bir şey yeyip içmemek,cinsel ilişkiden uzak durmak ve dilini,elini , ayağını,kulağını , gözünü...
9 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ramazan Ayı Ve Oruç İbadeti Oruç ; yerine getirilmesi bakımından bedensel bir ibadettir.Bazı bedensel işlevlerin belli bir süre askıya alınmasıdır.Fakat oruç tutmanın asıl amaç,bedenin kontrol altına alınması yardımıyla benliğimizi eğitmek ve denetlemektir.Ruhsal ve manevi olarak yücelmek,sıradan istek ve dürtülerimizin baskısından kurtulmaktır.Daha...
5 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zekat Alan Kişinin Görevleri Ve Göz Önünde Bulundurması Gereken Meseleler 1- İhtiyacını gidermesi ve bütün ilgisini Allah'ın rızasını kazanmaya yönlendirmesi için yüce Allah'ın,zekatın kendisine sarfedilmesini vacip kıldığını anlaması gerekir.Çünkü yüce Allah zenginlere bol bol nimet verip kendisini nimetin fazlasından koruyarak ihtiyacını...
4 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zekat Verilecek Yerler & Kişiler Kimlerdir Ve Zekata Hak Kazanmasının Şartları Nelerdir Zekat almayı hak edenin Kur'an'da adları geçen zekatın verileceği şu sekiz sınıftan biri olması gerekir. 1- Fakirler : Kendilerine yetecek kadar parayı kazananlardır.Onlar miskinlerden daha az muhtaç durumdadırlar.Budan dolayı...
1 Mayıs 2018 - 0 yorum
Maddeler Halinde Zekat Ve Sadaka Verirken Dikkat Edilecek Hususlar,Kur'an'a Göre Zekat Verilecek Kişiler Ve Sınıflar Hangileridir Zekat veren kişinin şu beş şeye dikkat etmesi gerekir; 1- Niyet : Zekat veren kişinin kalbiyle farz olan zekatını vermeye niyet etmesi gerekir.Velisinin niyeti,delinin ve...
30 Nisan 2018 - 0 yorum
Zekat Veren Kişinin Bilmesi Gerekenler,Hangi Amaçla Zekat Verilmelidir,Zekatın Gizliden Verilmesindeki Hikmetler Bil ki ahiret yolunu isteyen kişinin zekat verirken şu sekiz vazifeyi yerine getirmesi gerekir: 1- Zekat vermenin amacının ne olduğunu anlamak.Zekat vermenin üç amacı vardır ki bunlar; a- Sevdiği şeyi vermesini istemek...
26 Nisan 2018 - 0 yorum
Zekatın Sırları Ve Önemi İle İlgili Önemli Meseleler Ve Hz Muhammed (s.a.v) Zekatını Vermeyenler İçin Ne Buyuruyor Zenginlerin mallarından fakirlerin ihtiyaç duydukları miktarda malın onlara verilmesini farz kılan,içlerinden anlayış sahibi olanlara fazla mal edinmek yerine sabretmeyi emreden,dünyanın bir geçiş yeri olduğunu...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Diyanete Göre Hac İbadetinin Yerine Getirilmesi Nasıldır,Hac Çeşitleri Ve Aralarındaki Farklar Nelerdir, Kıran Temettü Ve İfrat Haccı Ne Demektir ? Bunların Açıklamaları Ve Beyanı Hakkında Hac ibadetinin yerine getirilmesinin üç şekli vardır : Kıran Temettü İfrat haccı Kıran Haccı = İhrama girerken hem hacca hem...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sırları Ve Önemli Meseleler Müminlere cennete yaklaşma kapısını açıp namazı onlar için bir vuslat vesilesi,orucu günahlardan korunmada bir kalkan yapan,nefs-i emmareyi riyazetle nefs-i mutmainne haline getiren ve böylece zorlu mücahedede onu kuvvetlendiren,kafirleri kapısından uzaklaştırıp onların hidayetlerine engel olan ve 'kalplerimiz...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Zahiri Vacipleri 1- Ramazan ayının ne zaman başlayacağını gözlemek.Bu da hilali görmekle olur.Ramazan ayının başladığı,bir adil kişinin hilali gördüğünü söylemesiyle sabit olur.Diğer aylar hakkında ise iki adil şahit gerekir.Bulut veya tozdan dolayı hilal görülemezse ne yapılacağı hakkında İmam Ahmed Hz...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Sünnetleri 1- Sahur yemeği yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sahur yemeği yiyiniz.Çünkü sahurda bereket vardır 2- Sahur yemeğini geç yemek. 3- İftarı acele yapmak. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanlar iftarı acele yaptıkları sürece hayır içerisindedirler. 4- Hurma ile iftar etmek Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sizden biri...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Orucun Fazileti Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; Cennetin Reyyan denilen bir kapısı vardır.Kıyamet günü denilecek ki oruç tutanlar nerede, Reyyan'a gelin ! Sonuncuları kapıdan girince o kapı kapanacak başka bi rivayette ise; O kapıdan onlardan başkası girmeyecek şeklindedir. Ebu Musa (r.a) anlatıyor; Denizde savaşmak üzere yola...
Sonraki Sayfa »