Sorularla İslamiyet

12 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Ben oğlumu evlendirdim.Aldığım gelin bakire olarak gelmedi.Bu sebeple aynı gün geri gönderdik.Bu yüzden dedikodu olmaktadır.Nikah sırasında mehri 150 bin lira üzerinden tespit etmiştik.Şayet ayrılırsak bu paranın tamamını o kadına vermemiz gerekir mi? Cevap : Evet,oğlunuz o kadından ayrılacak olursa...
12 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Damadının zina etmiş bulunduğu bir kadını,kayınpederi eş olarak alabilir mi? Cevap : Bir kadınla damadın zina etmesi,kayınpederi için hürmet-i musahereye sebep olmaz.Bu sebeple,yapılacak nikah geçerli sayılır.Ahlaki bakımdan düşük olan bir kadını almanın doğru olup olmaması ayrı bir mesele,bu kadınla...
11 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Bir kimse,yanında kalan annesi ile karısının arasında çıkan münakaşadan dolayı sinirlenip Ben seni istemiyorum veya Ben seni boşadım dese,dini hüküm nedir? Cevap : İstemiyorum sözü ile boşanmanın vukuu erkeğin bu sözü sarfederken boşanmaya niyet etmiş olmasına bağlıdır.Fakat diğer sözde...
11 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Başlık parası çok ağır olduğu için,doğudaki gençler,kız kaçırmayı yeğ tutuyorlar.Bir kızın,anne ve babasından izinsiz olarak kaçması caiz mi? Cevap : Biz kız için böyle bir davranış asla caiz olmaz.Başlık parasının azı ve çoğu haramdır.Şunu hatırlatmak isterim: Başlık haram diye,yanlışı...
11 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Erkek iddet bekler mi? İslam fıkhında böyle bir şey var mıdır? Cevap : Evet,erkeklerde de iddet bekleme vardır.Fıkıh kitaplarında buna İddet-i rical adı verilmektedir.Bahsi geçen iddet,kadında olduğu gibi,mutlak mana da bir iddet olmayıp ya boşadığı kadının veya alacağı kadının...
11 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Kadınlara ziynet olarak takılan altın veya altın bilezikler mehir yerine geçer mi? Cevap : Kadın ve erkek arasında konuşup kabul edecek olursa veya kadının velisi tarafından karara bağlanırsa mehir yerine geçer Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I...
11 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Kocası gurbete gidip iki sene karısını ziyarete gelmese,erkeklik hukukunu ifa etmediğinden kadın başka bir kocaya varma hakkına sahip midir? Halk arasında böyle (sapık) bir inanç var.Bunun dini mikyası nedir? Cevap : Bir kadın kocasının ölümüne dair şahitlerin beyanına dayalı...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
İnanmadığı halde kendini mümin gösteren kimseye münafık denir.Münafık , müminlerle karşılaştığında inandım der,kendi yandaşlarıyla birlikteyken Allah ve müminlerle alay eder.İçten içe müminlere kin besler.Aslında istemediği halde maddi çıkarları için namaz kılar.İnanarak değil gösteriş için Kuran okur.Kur'an-ı kasten yanlış yorumlar.kötülüğü yaygınlaştırıp...
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Dini nikahı imamın kıyması zorunlu mudur? İmam değil de bir başkası kıysa bu dini nikah geçerli olur mu? Cevap : Böyle bir şart yoktur.İki şahidin huzurunda herhangi bir kimsenin bu akdi yapması mümkündür Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar /...
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Bir Müslüman,arkadaşlarının arasında -şaka veya ciddi olduğunu bilmiyoruz- kayınvalidesine (kaynanasına) küfür etse,bu durumda karısı ile arasında ki nikah zedelenir zarar görür mü? Cevap : Bir kimse kendi anasına veya ana makamındaki kayınvalidesine sövecek olsa,bu şekilde büyük bir günah işlemiş...
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Bir kimse hala,teyze,amca ve dayı kızları ile evlenebilir mi? Cevap : Evet evlenebilir.Bunda dini bakımdan bir mahzur yoktur Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:82
6 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : 32 farzı bilmeyen kadın ve erkeğin nikahı yapılır mı? Yapılırsa bunu yapan kişinin Allah katında bir sorumluluğu var mıdır? Cevap : Allah'ın varlığına ve Muhammed (s.a.v)'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanan bir kimse icmali bir inançla mümin olur.Nikahının...
2 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Resmi nikah yeterli midir? Ayrıca dini nikah gerekli midir? Cevap : Resmi nikah yapıldıktan sonra dini bir nikah akdi yaptırmayı katiyyen ihmal etmemelidir.Bu yolda hareket etmek kanunen suç değil,dinen yerinde bir davranıştır. Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C:...
2 Kasım 2018 - 0 yorum
Soru : Nikahta mehr-i müeccel veya mehr-i muaccel diye adlandırılan hususların açıklaması nedir? Cevap : Nikah akdi sırasında mehir tesbiti vaciptir.Kararlaştırılan mehir peşin verilirse Mehr-i Muaccel,daha sonra verilecekse Mehr-i Müeccel adını alır Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I /...
30 Ekim 2018 - 0 yorum
Soru : Kadınlardan on şeyle ayrılık vaki olur bunlardan biriside Kişinin Kayınvalidesini şehvetle öpmesidir.Peki bu sebepten dolayı ayrılık vuku bulunca,bu boş olma üç talak hükmünde midir? Cevap : Kayınvalidesine karşı bu çirkin davranışta bulunan kimsenin karısı ebedi olarak kendisine haram olur.Buna...
29 Ekim 2018 - 0 yorum
Soru : Müslüman bir erkek,başkası ile zina eden bir kadınla evlenebilir mi? Genelevde çalışan kadınları o yerden kurtarmak maksadıyla onunla evlenmek sevaptır diyorlar.Bu doğru mudur? Cevap : Evlenecek erkeğin alacağı kadının namuslu olmasına peşinen dikkat etmesi gerekir.Onun mazisine bakarak,hali ve geleceği...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
Soru : Bir adam kızından başlık olarak para alıp,bu parayı kızının çeyizinde kullansa kızını satmış olur mu? Cevap : Başlık olarak para almak haramdır.Haram olan bu parayı sahiplerine geri vermek gerekir.Onu kızının çeyizine de sarf edemez. Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
Soru : Bir kadının kocası,karısının kardeşi ile küs bulunduğu için,ailesinin de konuşmamasını istiyor.Acaba kadın,kocasının sözünü tutacak mı yoksa dinlemeyip kardeşi ile konuşacak mı? Cevap : Erkek,dinimize aykırı bir istekte bulunup da kardeşi kardeşle konuşmaktan alıkoyamaz.Ancak , karısına kardeşinin evine yılda bir...
Sonraki Sayfa »