İmanın Şartları

29 Ocak 2019 - 0 yorum
Kalbinde Zerre Kadar İmanı Olan Kimsenin Durumu: Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: Melekler, kalbinde zerre miskali, yarım miskal, çeyrek miskal, kıl ve zerre kadar iman bulunanı ayırırlar. Geriye kalanlar, imanları zerre ile miskal ağırlığı arasında olanlardır. Bunların hepsi de cehenneme...
16 Eylül 2018 - 0 yorum
Kurtuluşa Eren Müminler 1- Hoşnut olduğu zaman hoşnutluğu kendisini batıla sokmayan kimse 2- Kızdığı zaman kızgınlığı kendisini haktan ayırmayan kimse ve 3- Gücü yettiği zaman hakkı olmayan şeyi almayan kimse
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz'in Hayatını Tefekkür Etmek Ve Örnek Almak Kim Allah'ın rızasının hakikatini bilmek,O'nun rızasının hangi şeylerde bulunduğunu öğrenmek isterse Allah Resulü'nün (s.a.v) hayatını tefekkür etsin. Bir kişinin yaratanı tanıma konusundaki marifeti tekamül ederse Yaratanın mülk sahibi olduğunu görür.Mülk sahibi de mülkünde istediği...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Buğzetmek Bil ki,Allah için seven kişinin Allah için buğzetmesi de gereklidir.Çünkü sen,Allah'a itaat ettiği ve O'nun tarafından sevildiği için bir insanı sevdiğin zaman,Allah'a isyan ederse ona buğzetmen gerekir.Çünkü böyle bir durumda o,Allah'a isyan etmiş ve O'nun tarafından sevilmemiştir. Bir sebepten...
12 Temmuz 2018 - 0 yorum
Takva Ve Takva Sahibi Olmanın Faydaları Şunu bil ki zaman aynı hal üzerine sabit değildir. Yüce Allah buyuruyor ki: 'O günleri biz insanlar arasında döndürüyoruz (1)' Yani bazen fakirlik,bazen zenginlik,bazen izzet,bazen zillet,bazen mutlu günler ve bazen de düşmanların zaferi Asıl mutlu olan kişi ; Her...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
İnsanlar nefsin varlığını kabul etme konusunda hemfikir olmalarına rağmen onlara en çok müşkil gelen meselelerden biri,nefsin durumu ve onun mahiyetidir.Nefsin varlığı mevcut olmakla beraber,onun mahiyetini bilmemek kişiye zarar vermez.Daha sonra insana müşkil gelen meselelerden biri de nefsin ölümden sonraki durumudur.Hak...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kalpteki korkuyu Allah'a teslimiyet ortadan kaldırır.Çünkü Allah'a teslim olup O'na boyun eğen ve Allah'ın takdir ettiği şeylerin mutlaka başına geleceğini,takdir etmediği şeylerin de asla başına gelmyeceğini bilen kimsenin kalbinde zerre kadar mahlukat korkusu olmaz.Nefsine bir kötülük gelmesinden endişe eden kimse,onu...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Öncelikle kelamın azametini ve yüceliğini anlamalıdır.Kur'an okuyan kişi,kelamının manalarını,onların idraklerine ulaştırmada,yarattığı varlıklara yüce Allah'ın nasıl nazik ve yumuşak davrandığına bir baksın 2- Kelam sahibini tazim edip O'na saygılı olmak.Kur'an okuyanın okuduğu şeyin insan sözü olmadığını bilmesi gerekir.Nasıl ki Kur'an'ın cildine...
25 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Okuyanın hali hakkındadır: Kur'an okuyanın abdestli olması,edebe riayet etmesi ve kibirlilik görüntüsü vermeeycek şekilde bağdaş kurma,bir yere dayanma ve oturma olmaksızın,başını eğerek okuması gerekir.Kur'an okuma şekillerinin en faziletlisi namazda ayaktayken ve mescitte okumaktır. 2- Kıraatin miktarı hakkındadır.Selefin bu husustaki adetleri...
17 Mayıs 2018 - 0 yorum
SORU: Siz ruhun ölmediğini, sadece vücuttan ayrıldığını söylüyorsunuz. Oysa bazıları ruhun ölümle yok olduğunu, sonradan tekrar yaratıldığını ileri sürerler. Ne dersiniz? CEVAP: Ruhun öldüğünü ileri sürenler keskin görüşten yoksundurlar. Zira ayet ve hadisler, ölümden sonra ruhun yerinde kaldığını kesin olarak belirtmişlerdir. Ölümden...
19 Nisan 2018 - 0 yorum
Ahiret Hayatına İnanmak,Ahiret Hayatına İman Etmenin Önemi,Ahiret Hayatına İnanmanın Ve İman Etmenin İnsan Hayatına Sağladığı Faydalar Nelerdir Ahiret,ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonsuza kadar devam edecek olan bir hayattır.Bu bakımdan ölümden sonra başlayan kabir ve berzah hayatı ahiret hayatı içerisinde...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kur'an'a Göre Meleklerin Mahiyeti Özellikleri Ve Yetenekleri Melek ; haber götüren elçi,haberci,güç ve kuvvet anlamlarına gelir.Kur'an da tekil ve çoğul (melaike) şeklinde çokça zikredilir.Allah'a imandan sonra iman esaslarının ikincisi olarak Kur'an da yer almıştır.İslam'ın en temel inanç esaslarından biri olan meleklere...
14 Nisan 2018 - 0 yorum
Kader Ve Şeytan Rabbine karşı şeytana arka çıkan,nefsiyle bir olup Allah'a düşman kesilen kimselere yazıklar olsun ! Bu kişi günah konusunda Cebri,taat konusunda ise Kaderidir.Bu kişi,görüş sahibi olmaktan aciz,eline geçen fırsatları hoyratça harcayan,kendine fayda sağlamaya engel ve sürekli Cenab-ı Hakk'ın takdirini kınayan...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Kader Ve Allah'ın Dilemesi Bireysel davranışlarda bir eylem kişi tarafından seçilip yapıldığı,kişinin seçimine göre de Allah bu eylemi yarattığı ve bundan dolayı onu sorumlu tuttuğu gibi toplumsal davranışlar da -fertlerin davranışlarının toplamı ve bileşkesi olduğu için- toplumun tercihleri doğrultusunda yüce Allah...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bu alemin icadında asıl gaye;insan-ı kamil'dir.Bu ise her asırda vardır.Kutb-u vücud,vesair kutublar ve afraddır.Çünkü alem cesedi;insan-ı kamil ise ruh gibidir.İşte buna binaen,kıyamete kadar,alemin ruhu bakidir. Naklederler ki; İsa (a.s) ahir zamanda yeryüzüne inerek,yeryüzünde kırk yıl kaldıktan sonra MİK'AD namındaki halifeyi yerine bırakıp...
4 Mart 2018 - 0 yorum
İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini ahirette ebedi kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir 1- İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması,baskı,tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir.Daha önce mümin olmayan bir kimsenin hayattan ümidini kestiği...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'u Teala, içinde yaşadığımız bu dünya'yı ve üzerindeki bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve dünyadaki bütün insanlar, canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak (1) Allah'tan başka tüm alem son bulacaktır...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
Zira insanın saadeti,Allah Teala'yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur.Marifetin aslı,zikir edilen dört marifet unvanıyla hasıl oldu.Kulluk yolu da zikir edilecek dört rükün ile hasıl olur; Birincisi = Zahiri ibadet ile süslemektir.Bu ibadet rüknüdür İkincisi = Maişet yolundan,hareket ve sekenatını hüsnü...
Sonraki Sayfa »