İlim Ve İlmihal

19 Mart 2018 - 0 yorum
Erkek Ve Kadın Arasındaki Farklılığın Sebepleri Kadınla erkek arasındaki farklı yapı, farklı görevler içindir. Biri annelik, diğeri babalık görevini üstlenecektir. Erkek, annelik görevini yapamaz; anne de babaya ait işlerin hakkını veremez. Çocuk bakımında annedeki sabır, şefkat, merhamet, incelik, his, heyecan aynı...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Allah'a Yöneliş Müslüman'ın en başta gelen görevi,kendini yaratan ve yaşatan,öldürecek ve sonra da diriltecek olan yüce Allah'ı tanımak ve onun buyrukları doğrultusunda hayatını düzenlemektir.Bir Müslüman,Allah'ı,hayatının en üstün güç ve otoritesi olarak kabul eder.Yalnız ona ibadet eder ve yalnızca ondan yardım diler. İbadetin...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Dinimizin Yasakladığı Kötü Davranışların Cezası Ne Zaman Verilir Bu soruya şöyle cevap verebiliriz : Bu dünya bir sınav yeridir,bir karşılığın ölçülebilmesi için sınav sürecinin tamamlanması gerekir.İnanırsın ya da inkar edersin,herkes bu sınava tabi tutulacaktır.İnananlar için bu sınavın anlamı,inançlarına bağlılıklarında samimiyet derecesinin...
11 Mart 2018 - 0 yorum
İlim Öğrenmenin Önemi Ve Fazileti Hakkında Bir sağdan soldan duyma bilgilerle bilmişlik taslayabilir.Aslında bu duyduklarının belki biri doğru ise beşi yanlıştır ve bu yanlış üzerine de bir ömür geçirir.Merak edip de araştırma gereği duymadığı için ve yine aynı şekilde bir defa...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Allah'tan Hidayet İstemek Ve Hidayete Ermek 1- İnsanın fiziki ve manevi güç ve yeteneklerinin onun iyiliğine uygun gelecek şekilde yönlendirilmesi 2- Doğru ile yanlışın,kişinin yarar ve zararına olacak hususların arasındaki farkı görmeye yardımcı olan maddi ve manevi destek 3- Kitap indirilmesi veya peygamber...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İlmin Önemi Ve Gerekliliği İmam Gazali Hz'nin dediği gibi;Çocuk Allah'ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi kabule ve meyle...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Müslüman Olmanın Anlamı,Sorumluluğu Ve Faydaları Bu dünyada bizi kendisine çeken,etkileyen ve peşinden sürükleyen pek çok şey vardır.Bütün gücümüzle ona ulaşmak,onu elde etmek için çalışıp çabalıyoruz.Kimimiz için bu,başkalarının sevgisini elde etmek,sevmek ya da sevilmek oluor,kimimiz için çok para kazanmak,servet ve şöhrete ulaşmak...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Amellerin gizli yapılmasında,riyadan kurtuluş ve ihlas faydasıv ardır.Açık olarak yapılan ibadette başkalarını ibadete yapmaya özendireceği için faydalı olabilir.Fakat işte burada riya korkusu vardır Yüce Allah buyuruyor ki;Eğer sadakaları aşikar verirseniz,bu çok güzel bir şeydir.Eğer sadakaları gizler de öylece fakirlere verirseniz,bu sizin...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Amelini açıktan yapanın kimsenin iki görevi vardır  1-)Kesin olarak örnek olabileceğini bildiği veya umud ettiği yerde amelini açıktan yapmalıdır.Mesela ölye insanlar vardır ki;sadece aile fertlerine örnek olabilir,başkasına olamaz,öyleleri de var ki komşulara da örnek olabilir.Fakat şehir halkı onun yapığını dikkate...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Yeryüzünde ilk kadın,Hz Adem'in eşi ve insanlık aleminin annesi olan Hz Havva'nın yaratılışı ile ilgili çeşitli rivayetler vardır.Kur'an-ı Kerim'de,onun Hz Adem'den veya Adem (a.s) ile aynı maddeden yaratıldığına şöyle işaret edilmiştir; "Sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah'ın ik insanı yaratıp,irade-i cüzziyesi ile serbest bırakınca,şeytanın onu etkilemesi söz konusu olmuştur.Çünkü şeytan Adem'e ve nesillerine vesvese verip onları aldatma ve kötülük işleme görevini üstlenmiş,Cenab-ı Hak da ona bu gücü vermiştir.Ancak yüce Allah bu konuda Adem'i uyarmış,buna rağmen...
6 Mart 2018 - 0 yorum
"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştıran zahiri (açık) ve batıni (gizli) sebepler vardır.Bunlar olmadan gece uykusundan kalkmak gerçekten oldukça zordur:Zahiri (açık) sebepler başlıca dört tanedir 1-)Fazla yemek yememek.Zira fazla yemek,fazla uykuya neden olur.Böylece uykudan uyanmak zorlaşır.Bazı şeyhler müridlerinin sofralarını dolaşarak;Sakın çok yiyip uyumayın.Zira...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Organ nakli bir tedavi yöntemidir. Helâl yoldan tedavi câizdir. Dinimiz buna teşvik etmiştir. Bazı insanlar Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v), ''Tedavi olalım mı?'' diye sorduklarında, Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Evet, ey Allah'ın kulları tedavi olun. Şunu bilin ki yüce Allah yeryüzüne...
4 Mart 2018 - 0 yorum
İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini ahirette ebedi kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir 1- İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması,baskı,tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir.Daha önce mümin olmayan bir kimsenin hayattan ümidini kestiği...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Resulülah (s.a.v) buyurdu ki: İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır Alimler,her Müslüman'a farz olan ilmin ne olduğu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Kelamcılara göre öğrenmenin farz olduğu ilim kelam ilmidir.Çünkü tevhit ve Allah'ı bilmek ancak bu ilim sayesinde elde edilir. Fakihlere göre öğrenilmesi farz olan...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Kulların amelleri üç çeşittir Farz = Allah-ü Teala'nın emri,dilemesi,sevmesi, beğenmesi,kazası,kaderi, yaratması, hükmü,bilmesi, tevfiki ve Levhi'l-Mahfuz'a yazması iledir. Fazilet = Allah-ü Teala'nın emri ile değildir.Fakat dilemesi,sevmesi, beğenmesi,kazası, kaderi,yaratması, hükmü,ilmi,tevfiki ve Mahfuz'a yazması iledir. Ma'siyet = Allahü Teala'nın emri ile değildir,fakat dilemesi iledir,sevmesi ile değil,fakat kazası iledir.Beğenmesi...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Eğer 'bilgili bir vaizin gösteriş gayesi olmadan ihlaslı ve dürüst olduğu onun hangi alametiyle bilinebilir' diyecek olursan,onun bir takım alametleri olduğunu unutma; 1-)Kendinden bilgi yönünden daha üstün,konuşması daha güzel ve halkın daha çok rağbet ettiği bir vaiz geldiği zaman,ona hiç...
Sonraki Sayfa »