İlim Ve İlmihal

27 Ocak 2019 - 0 yorum
İnsanlar günde bir kaç defa tuvalete girer ve ihtiyaçlarını giderirler. Tuvalet temizliğini titizlikle uygulamak gerekir. Tuvalette olduğunuz sırada kapı veya camlar kontrol edilmeli ve dışarıdan görülebilme olasılığının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğer evde çocuk bulunuyorsa, kapıyı kilitlemek gerekebilir. Tuvalette konuşmak caiz...
26 Ocak 2019 - 0 yorum
Ahlakı güzel bir insan hangi özelliklere sahiptir diye sorulduğunda böyle bir insanı zihnimizde canlandırabilecek birtakım özellikleri bir çırpıda sayıveririz; Müslüman'ın Özellikleri → Adil → Alçakgönüllü → Cesur → Çalışkan → Emanetlere sahip çıkan → Güler yüzlü → Güzel sözlü → Haysiyet sahibi → Hoşgörülü → Saygılı → Kanaatkar → Sabırlı → Sorumluluk sahibi → Vefalı →...
18 Ocak 2019 - 0 yorum
Satanist Nedir? Satanizm, dinin ve dini olan her şeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Satanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah'a karşı gelen bir isyankar olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç olarak şeytana...
5 Ocak 2019 - 0 yorum
Ruh Çağırmak Gerçek Midir ve Dinimizdeki Yeri: Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan bugün ve gelecekle ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, dünyadaki insanların ölen kişilerin ruhlarıyla irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur....
3 Ocak 2019 - 0 yorum
Sargı üzerine meshin süresi Hastalıklı kısım iyileşinceye kadar ve üzerindeki sargı durduğu sürece, her abdest ve gusülde üzeri mesh edilir. Üzerine mesh edildikten sonra sargı değiştirilecek olsa veya iyileşmiş olan yaranın üzerindeki sargı çözülüp düşse yeniden bağlandığı zaman tekrar üzerini mesh etmek...
2 Ocak 2019 - 0 yorum
Hanefilere göre meshin müddeti ;kamet halinde olan (yolcu hükmünde bulunmayan) kimse için bir gün bir gece, yani yirmi dört saattir. En az on sekiz saat (üç günlük) bir mesafeye gitmek üzere yola çıkan bir misafir (yolcu) için ise, üç gün (yetmiş...
1 Ocak 2019 - 0 yorum
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyela'la denildikten sonra...
28 Aralık 2018 - 0 yorum
Namaz vakitlerinde müezzin ezan okur, müminler de ezana icabet eder. Ezana icabet iki türlü olur. Biri müezzinin söylediğini aynen söylemekle, diğeri de kalkıp camiye yürümekle, yahut evde namaz hazırlığına girmek ile. Bilindiği üzere ezan başlayınca susmak, okunan kudsi cümleleri dinlemek müstehabtır. Hatta,...
27 Aralık 2018 - 0 yorum
İman kelimesi; inanmak,güven vadetmek, başkalarının emniyetini temin etmek ya da emin,güvenilir ve sağlam olmak manalarına gelir.İstılah olarak ise iman ; Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Allah'tan getiridği kat'i olarak bilinen hükümlerde O'nu tasdik etmek,haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul etmek,bunların gerçek ve doğru...
15 Aralık 2018 - 0 yorum
Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenab-ı Hakk'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana AKİKA KURBANI denir. Esasen akika yani doğan çocuğun başındaki ana tüyünün adıdır. Akika Kurbanı Hanefi Mezhebinde mübahtır. Ama böyle bir şükür niyetiyle yapılan bir mübah kurbiyete dönüşmektedir....
15 Aralık 2018 - 0 yorum
. İki gözünün veya bir gözünün kör olması .  Yürüyemeyecek kadar topal olması . İki kulağının veya bir kulağının kesik olması .  Dişlerinin tamamının veya çoğunun dökülmüş olması . Boynuzlarının ikisinin veya birisinin kökten kırılmış olması .  Hayalarının ve...
15 Aralık 2018 - 0 yorum
Boynuzu Kırık Hayvan Kurbanlık Olur mu? . Gözlerinin şaşı veya zayıf görmesi . Bir ayağı topal olup diğer üç ayağı ile aksayarak da olsa yürüyebilmesi . Doğuştan boynuzsuz veya boynuzunun kırılmış olması . Kulakları delik veya yarık veya uçları kesilmiş...
10 Aralık 2018 - 0 yorum
Bir kimse, sevabını ölmüş bir akrabasına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı ölen bir insanın ardından onun adına sadaka verildiği, hacc yapıldığı gibi, kurban da kesilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v), ümmetinden kurban kesemeyenler adına kurban kesmiştir.Hz Ali...
27 Kasım 2018 - 0 yorum
Ahirette günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere yükselmesi için Allah'ın izin verdiği peygamberler, alimler, şehitler ve derecesine göre müminleri vesile yaparak rahmetinin farklı bir boyutta tecellisinden ibarettir. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Mükellef,ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir.Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu işlere ise ef'al-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları Hanefi Mezhebinin tasnifine göre...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Bil ki kalp mizacı ve içgüdüsü sebebiyle,daha önce sözünü ettiğimiz üzere ilme konu olan nesnelerin (malum) hakikatlerini kabule istidaldir.Ancak kalbe giren ilimler akli ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılır.Akli ilimler zaruri (fıtri) ve müktesep (sonradan kazanılan) olmak üzere ikiye ayrılır.Sonradan...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakikat sevgisinin bir yanını ilim,diğer yanını da din teşkil eder.Evet,insanın idrak ve şuuruyla,varlık arasındaki münasebet ve alakanın bir tarafını da hakikati keşif ve tespit,öbür tarafını da ona karşı belirlenecek tavır söz konusudur. Birinci husus,dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip...
13 Kasım 2018 - 0 yorum
Allah'ı severek O'na yönelen insan,bu sevgisinin sonucu olarak ibadet eder.Aslında ibadetin tek bir gayesi vardır: Allah'ın rızasını kazanmak.İbadetler sadece bu amacı yerine getirmek için yapılmakla beraber hem kişiye hem de topluma birtakım faydalar sağlar İbadet; İnsanın Allah ile ilişkisini güçlendirir İnsanın...
Sonraki Sayfa »