İlim Ve İlmihal

23 Eylül 2018 - 0 yorum
Ezan Okunurken Yapılması Ve Yapılmaması Gerekenler Soru : Ezan okunurken konuşmanın doğru olmadığını kabul ediyoruz.Fakat ezan okunurken konuşmanın hükmü nedir? Bunu açıklar mısınız? Cevap : Ezana icabet sünnet olduğuna göre,bunu ihlal edecek bir konuşmada kerahat vardır.Bu itibarla,ezanı işiten kimse,yapmakta bulunduğu işi bırakır.Hatta...
19 Eylül 2018 - 0 yorum
Nefis,Ruh,Kalp,Akıl Kalp sözcüğü iki anlamda kullanılır. Birincisi : Çam kozalağı şeklinde olup göğsün sol tarafında bulunan,içindeki boşlukta siyah kanın bulunduğu,ruhun kaynağı olan bir et parçasıdır.Bu kalp hayvanlarda hatta ölü de bile bulunur.Bizim buradaki amacımız kalbin suretinden bahsetmek değildir. İkincisi : Kalp rabbani ve...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Sıla-i Rahim,Sıla-i Rahmin Önemi Ve Ömrün Uzatılması Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor : Nesibinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin.Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi,malda bolluk,ömürde uzamadır Bu ve bunu destekleyen mahiyette başka hadis-i şeriflerde,sıral-i rahimin ömrü uzattığı beyan edilmektedir. Bunun dışında öteden beri Ehlullah arasında...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Ahiret Alimlerinin Vasıfları Ve Özellikleri Dünyayı hakir , ahireti şerefli ve onları iki kuma gibi görmeleri ve ahireti tercih etmeleri , yaptıklarının söylediklerine uyması , ahirette faydalı olacak ilimlere yönelmeleri , faydası büyük olanları yeğleyip yararı az ilimlerden uzak durmalarıdır. Rivayet edildiğine...
22 Ağustos 2018 - 0 yorum
İçki İçilen Ve İçki Servisi Yapılan Bir Düğüne Eğlenceye Katılmak Veya İçkili Bir Ortama Girmek Caiz Midir? Dinimiz İslam'a göre Bunun Sorumluluğu Nedir? Soru : Kimi düğünlerde açıkça içki ikram ediliyor ya da sofralara konuluyor.Böyle bir davete katılmak caiz midir? Katılan...
21 Ağustos 2018 - 0 yorum
Tanrı Kelimesi İle Allah Lafzı Arasında Ne Gibi Benzerlikler Ve Farklılıklar Vardır? Soru : Bizleri yoktan var eden yüce Allah'ımızın Kur'an da geçen 99 ism-i şerifi var.Allah'ın bu 99 isminin arasından Tanrı diye bir isim bulamıyoruz.Bu Tanrı kelimesini açıklayabilir misiniz? Cevap :...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Rüku Ve Secde Halinde Kuran Ayetinin Okunmamasının Sebebi Ve Hikmetleri Peygamberimiz (s.a.v) rüku ve secdede Kuran okumayı yasaklamasının sebebini şöyle açıklamıştır : Doğrusu Kuran,kelamın en şereflisidir.Kuran Allah'ın kelamıdır.Rüku ve secde ise kulun zillet ve alçakgönüllü olması durumudur.İşte bu iki halde...
2 Ağustos 2018 - 0 yorum
İslam'i Değerlere Göre Üstünlük Kadında mıdır Yoksa Erkekte midir Bütün üstünlük ve şeref yüce Allah'tadır. O (c.c) sevdiği kullarına şeref ve üstünlük verir. O'nun katında tek üstünlük ve şeref sebebi edeptir. Edep, yüce Allah'ın razı olduğu ahlak üzere olmaktır. Buna takva...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Alimlerin Üstünlüğü Ve İlmin Fazileti Kim alimlerin zahitlere üstünlüğünü bilmek isterse Cebrail ve Mikail'in yaratma ile görevlendirilen,ibadet etmek için kıyamda duran meleklere nasıl üstün olduğuna baksın.Onları Allah'ı idrak etme seviyelerine göre O'na daha yakın olmuşlardır.Vahiy geldiği zaman gök ehli tedirgin olurlardı.Ta...
31 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlmin Gerekliliği Selin dağlık bölgelere düşman olması gibi,ilim de büyüklenen öğrencilere düşmandır. Zayıfların kendilerini güçlü alimlerin görüşlerine benzetmeleri boş bir şeydir.Bu bir bardağın içine pislik attıktan sonra 'denize her türlü pislik atılırken,benim şu küçük bardağa pislik atmamdan ne çıkar? Koca deniz için...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlmiyle Amel Eden Alimler Nice hocalarla görüştüm ki hayat tarzları ve ilmi seviyeleri farklı farklıydı.Ancak sohbetleri en çok fayda veren kısmı ; başkalarından daha az bilgili olsalar da ilmiyle amel edenleri olmuştur Hadisleri ezberleyen ve onları bilen pek çok hocayla görüştüm ancak...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Tasavvuf Tasavvuf bir ilimdir ki,kalpleri ıslah ve Allah Teala'ya tahsis edebilmek için masivadan ayırmaktır. Tasavvuf : Her yüce ahlakı kullanmak ve alçak huyları terk etmektir Tasavvuf : Tamamı ahlaktır.Kim senin üzerinde ahlakı arttırırsa,senin üzerine tasavvufu arttırmıştır Tasavvuf ; Nefsi ibadete dadandırmak ve onu rububiyet...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Evlenecek Kişilerin Başbaşa Kalması Caiz Midir? Soru :Bir erkeğin evlenmesi caiz olan bir kadınla yalnız kalması veya yolculuğa çıkması caiz midir? Bir erkek evin içinde hangi hısımları ile yalnız kalabilir ve kendileri ile yolculuk yapabilir? Yalnız kalamayacağı hısımlar kimlerdir? Cevap : Bir...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Tuvalet Adabı Ve Temizliği Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişi gözlerden uzak bir yere çekilmeli,bulabilirse bir şeyi siper edinmeli,yanında içinde Allah'ın zikri bulunan bir şey varsa onu çıkarmalı,helaya girerken sol ayağıyla girmeli,çıkarken sağ ayağıyla çıkmalı ve girerken 'Allah'ın adıyla. Pislikten ve pis olan...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Bedenleri kirlenmek üzere yaratan ve temizliği emreden ; akışkan,kuvvetli ve şefaaf olan suyu yaratıp ona herkesin ihtiyacı olmasından dolayı merhamet ve şefkatinden suyu bolca veren Allah'a hamd olsun Nimetlerini ve lütuflarını bilen ve afetlerden selim bir şekilde birliğini kabul eden kimsenin...
7 Haziran 2018 - 0 yorum
Tasavvuf terbiyesinin temel esasları, helâl yemek ve Hz. Resûlullah'ın (s.a.v) ahlâkına, fiillerine, emirlerine ve sünnetine uymaktır.Cüneydi Bağdâdî(rah) derki:''Kim,yeterince Kur'an'ı ezberlemez ve sünneti bilmezse,bu terbiye işinde kendisine uyulmaz; çünkü bizim bütün ilmimiz Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yol, boş dava ve...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Orta büyüklükte bir fabrikası ve gayri menkulleri olan kimse vefa edince,geride karısı ile birisi bir yaşında diğer 25 yaşında iki erkek çocuğu kalmıştır.Yetim durumdaki küçük çocuğun hakları nasıl korunmalıdır? Cevap : Sorudaki meselede mirasın sekizde biri eşine geri...
1 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Bir baba hayatta iken,çocuklarından birisine sermaye vererek bir market açmasını sağlamıştır.Baba ölünce mirasçılar bu market üzerinde hak iddia edebilirler mi? Cevap : Babanın oğluna tasarrufta bulunmak üzere verdiği bu sermaye,tasarruf sonucunda artmışsa,artan bu malın aslı (anapara) hibe yoluyla verilmişse,ana...
Sonraki Sayfa »