İlim Ve İlmihal

12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Namaz Kılarken Rüku Ve Secde Halinde Kuran Ayetinin Okunmamasının Sebebi Ve Hikmetleri Peygamberimiz (s.a.v) rüku ve secdede Kuran okumayı yasaklamasının sebebini şöyle açıklamıştır : Doğrusu Kuran,kelamın en şereflisidir.Kuran Allah'ın kelamıdır.Rüku ve secde ise kulun zillet ve alçakgönüllü olması durumudur.İşte bu iki halde...
2 Ağustos 2018 - 0 yorum
İslam'i Değerlere Göre Üstünlük Kadında mıdır Yoksa Erkekte midir Bütün üstünlük ve şeref yüce Allah'tadır. O (c.c) sevdiği kullarına şeref ve üstünlük verir. O'nun katında tek üstünlük ve şeref sebebi edeptir. Edep, yüce Allah'ın razı olduğu ahlak üzere olmaktır. Buna takva...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Alimlerin Üstünlüğü Ve İlmin Fazileti Kim alimlerin zahitlere üstünlüğünü bilmek isterse Cebrail ve Mikail'in yaratma ile görevlendirilen,ibadet etmek için kıyamda duran meleklere nasıl üstün olduğuna baksın.Onları Allah'ı idrak etme seviyelerine göre O'na daha yakın olmuşlardır.Vahiy geldiği zaman gök ehli tedirgin olurlardı.Ta...
31 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlmin Gerekliliği Selin dağlık bölgelere düşman olması gibi,ilim de büyüklenen öğrencilere düşmandır. Zayıfların kendilerini güçlü alimlerin görüşlerine benzetmeleri boş bir şeydir.Bu bir bardağın içine pislik attıktan sonra 'denize her türlü pislik atılırken,benim şu küçük bardağa pislik atmamdan ne çıkar? Koca deniz için...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlmiyle Amel Eden Alimler Nice hocalarla görüştüm ki hayat tarzları ve ilmi seviyeleri farklı farklıydı.Ancak sohbetleri en çok fayda veren kısmı ; başkalarından daha az bilgili olsalar da ilmiyle amel edenleri olmuştur Hadisleri ezberleyen ve onları bilen pek çok hocayla görüştüm ancak...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Tasavvuf Tasavvuf bir ilimdir ki,kalpleri ıslah ve Allah Teala'ya tahsis edebilmek için masivadan ayırmaktır. Tasavvuf : Her yüce ahlakı kullanmak ve alçak huyları terk etmektir Tasavvuf : Tamamı ahlaktır.Kim senin üzerinde ahlakı arttırırsa,senin üzerine tasavvufu arttırmıştır Tasavvuf ; Nefsi ibadete dadandırmak ve onu rububiyet...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Evlenecek Kişilerin Başbaşa Kalması Caiz Midir? Soru :Bir erkeğin evlenmesi caiz olan bir kadınla yalnız kalması veya yolculuğa çıkması caiz midir? Bir erkek evin içinde hangi hısımları ile yalnız kalabilir ve kendileri ile yolculuk yapabilir? Yalnız kalamayacağı hısımlar kimlerdir? Cevap : Bir...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Tuvalet Adabı Ve Temizliği Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişi gözlerden uzak bir yere çekilmeli,bulabilirse bir şeyi siper edinmeli,yanında içinde Allah'ın zikri bulunan bir şey varsa onu çıkarmalı,helaya girerken sol ayağıyla girmeli,çıkarken sağ ayağıyla çıkmalı ve girerken 'Allah'ın adıyla. Pislikten ve pis olan...
18 Haziran 2018 - 0 yorum
Bedenleri kirlenmek üzere yaratan ve temizliği emreden ; akışkan,kuvvetli ve şefaaf olan suyu yaratıp ona herkesin ihtiyacı olmasından dolayı merhamet ve şefkatinden suyu bolca veren Allah'a hamd olsun Nimetlerini ve lütuflarını bilen ve afetlerden selim bir şekilde birliğini kabul eden kimsenin...
7 Haziran 2018 - 0 yorum
Tasavvuf terbiyesinin temel esasları, helâl yemek ve Hz. Resûlullah'ın (s.a.v) ahlâkına, fiillerine, emirlerine ve sünnetine uymaktır.Cüneydi Bağdâdî(rah) derki:''Kim,yeterince Kur'an'ı ezberlemez ve sünneti bilmezse,bu terbiye işinde kendisine uyulmaz; çünkü bizim bütün ilmimiz Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yol, boş dava ve...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Orta büyüklükte bir fabrikası ve gayri menkulleri olan kimse vefa edince,geride karısı ile birisi bir yaşında diğer 25 yaşında iki erkek çocuğu kalmıştır.Yetim durumdaki küçük çocuğun hakları nasıl korunmalıdır? Cevap : Sorudaki meselede mirasın sekizde biri eşine geri...
1 Haziran 2018 - 0 yorum
Soru : Bir baba hayatta iken,çocuklarından birisine sermaye vererek bir market açmasını sağlamıştır.Baba ölünce mirasçılar bu market üzerinde hak iddia edebilirler mi? Cevap : Babanın oğluna tasarrufta bulunmak üzere verdiği bu sermaye,tasarruf sonucunda artmışsa,artan bu malın aslı (anapara) hibe yoluyla verilmişse,ana...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Farz-ı Kifaye Olan İlimler Bizim konumuzu teşkil eden amaca nispetle ilimler şer'i ve şer'i olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Şer-i olanlar ; Peygamberlerden öğrenilen ilimlerdir ve ne matematikte olduğu gibi akıl,ne tıpta olduğu gibi deney ve ne de dilbilimde olduğu gibi...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Çok Evlilik Yapmasının Nedenleri 1- Hz Aişe'yi istisna edersek,Hz Muhammed'in diğer eşleri ya dul ya da boşanmış kadınlardır 2- Hz Muhammed 53 yaşına kadar tek zevce ile yaşamıştır. 3- Bu zevcelerin beşi himayeye muhtaç kimsesiz dullar,üçüde siyasi dostluk ve iyi...
9 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dinimize Göre Genç Kız Ve Kadınlara Selam Vermek Caiz Midir? a- Genç kız ve kadınlara topluluk halinde olurlarsa selam vermek,tek olan yabancı kadına selam vermemek.Ancak büro,iş yeri ve resmi daire gibi umuma açık olan yerler bunun dışındadır.İslam'a uygun çalışma şartları ve...
8 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kızlarda Ve Erkeklerde Mükellef Olma Yaşı Kaçtır,Ergenlik Çağına Giren Kişinin Dini Görevleri Nelerdir Dini emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmakla yükümlü bulunan kimseye mükellef denir.Akıl ve baliğ olan her mü'min erkek ve kadın mükellef sayılır. Genellikle ergenlik çağı erkekler için 12 ila...
5 Mayıs 2018 - 0 yorum
Hz İbrahim'in Eşleri Sare Ve Hacer Kur'an ve sünnette,iman,ihlas , iffetini koruma ve tevhid mücadelesinde eşine destek konularında iki kadın Sare ve Hacer'dir.Hz İbrahim Irak'ta Babil yöresinde peygamber olmuş ve kendisini tanrı ilan eden hükümdar Nemrud'u hak dine çağırmıştır.Yönetimi kaybetme korkusuna...
2 Mayıs 2018 - 0 yorum
Toplumun Refahı Ve Huzuru İçin İnsan İlişkilerinin Ve Davranışlarının Önemi İslam dininin özünü iman esasları,ana unsurunu da ibadetler ve ahlak oluşturur.Dolayısıyla olgun Müslüman,sadece iman ve İslam'ın şartları tabir edilen ibadetlerle yetinmeyip,yaratana karşı olan kulluğun yanı sıra.yaratılana da şefkat ve merhametle davranmalı,hiçbir...
Sonraki Sayfa »