Hz Ali’nin Vazları

14 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Sizden öncekilerin helak olmasına işledikleri günahlar sebep oldu.Alimleri ve ileri gelenleri onları ikaz edip kötülüklerden alıkoymazlardı.Bu yüzden Allah Teala onları azap indirmek suretiyle helak etti. O halde; Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden önce emr-i-mar'uf ve nehy- ani'l...
7 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Dünya bize sırtını çevirerek büyük bir hızla gitmekte,ahiretse aynı hızla yaklaşmaktadır.Bu dünya,yarın ahirette yapılacak olan bir yarış için hazırlanma yeridir.Biliniz ki siz bir amaç uğrunda yaşadığınız ve arkasından ecelin geleceği bir günde bulunuyorsunuz.Kim eceli gelmeden bu amaç için...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
136-Ey insan toplulukları! Allah'tan sakının! Ulaşamadığını ümit eden,ikamet edemeyeceğini inşa eden,yakında terk edeceğini toplayan nice kimseler vardır.Belki de onu batıldan toplamış;onu bir haktan engellemiş;haram olarak kazanmış;onun yüzünden günhlar üstlenmiş;günahıyla geri dönmüş;Rabbinin huzuruna pişman ve üzgün olarak gelmiştir.'Dünyasını da ahiretinide kaybetmiştir.İşte...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
101-Allah imanı, şirkten temizlenmek için namazı ; kibirden uzak olmak için zekatı ; rızka sebep olması için orucu ; insanların samimiyetini sınamak için haccı ; din ehlini birbirlerine yaklaştırmak için cihadı ; İslam'a kudret için iyiliği emretmeyi ; halkın maslahatı...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
71-Cimriye hayret ediyorum,kaçtığı fakirliğe doğru acele ediyor;istediği zenginliği ise kaçırıyor.Dünyada fakirlerin yaşantısını yaşıyor;ahirette ise zengin olarak hesaba çekiliyor.Dün bir damla meni,yarın ise ceset olacak kibirliye hayret ediyorum Allah'ın yarattıklarını gördüğü halde Allah hakkında şüphe duyana hayret ediyorum.Ölüleri gördüğü halde ölümü...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
46-Mert insanları düştüklerinde kaldırın! Onlardan tökezleyen hiç kimse yoktur ki,Allah'ın eli onun elinde olup onu kaldırmasın. 47-Üzgün olana yardım etmek ve kederli olan avutmak,büyük günahların kefaretlerindendir. 48-Ey Ademoğlu! O'na isyan ettiğin halde Münezzeh olan Rabbinin sana nimetlerini vermeye devam ettiğini görürsen...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
29-Sizden önceki ümmetlerin kötü fiillerinden ve çirkin amellerinden dolayı başlarına gelen azaplardan sakının.Onların iyi ve kötü hallerini hatırlayın ve onlar gibi olmaktan sakının.Onların bu iki hali arasındaki farklılığı düşünürseniz,izzet içinde olmalarını sağlayan ve bu yüzden düşmanlarını kendilerinden uzaklaştıran,afiyetin yayıldığı,nimetin kendilerine...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
16-Allah'ın kulları! Faydalı ibretlerden öğüt alın.Apaçık delillerden ibret alın.Size ulaşan uyarılar vesilesiyle sakının.Zikir ve nasihatlerden faydalanın.Sanki ölümün pençesi size yapışmış,emelin bağlantıları sizden kesilmiş,tahammül edilemez kötü işler ve vuku bulması kaçınılmaz olana sürüklenme sizi şaşırtmış.'Herkes,yanında bir sürücü ve bir de şahitle...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
1-Zira adalette genişlik vardır.Adalet kimi sıkıyorsa bilsin ki,zulüm daha büyük sıkıntıdır (1). 2-Cennet ve cehennem önünde olan kişi hızlı ve çabuk çalışırsa kurtuluşa erer;ağırcanlı olan istekli Allah'ın affını umar;kusurlu kişi ise cehenneme yuvarlanır.Sağ ve sol sapkınlıktır.Orta yol ; üzerinde var olan...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'ın yaratılmışlar arasında en fazla nefret ettiği iki çeşit insan vardır. Birincisi;Allah'ın kendi nefsiyle baş başa bıraktığı,doğru yoldan sapan,bidat söze ve dalalet çağrısına tutkun olanlar.O, kendisiyle imtihan edilenlerin fitnesidir.Kendisinden öncekilerin üzerinde bulunduğu hak yoldan sapmıştır.Kendisine bağlananı hayattayken de,ölümünden sonra da saptırandır.Başkasının...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsan,delili en batıl olan sorumlu ve mazereti en geçersiz olan aldatılmış varlıktır.Nefsinin cehaletini beğenmiştir. Ey insanoğlu Günahın için seni cesaretlendiren,Rabbin hususunda aldatan ve sana nefsinin helakını munis gösteren şey nedir? Hastalığının iyileşmesi mi? Yoksa uykundan uyanamaman mı? Başkasına gösterdiğin merhameti nefsine...
4 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'a yemin olsun ki, O ciddidir,oyun değil ;doğrudur,yalan değil.O,çağıran,sesini en iyi duyuran ve sürücüsü acele eden ölümden başkası değildir.İnsanların çokluğu seni aldatmasın.Senden önce mal biriktiren,malın azlığı için endişelenen,akıbetlerden -uzak emelle ve ecelin uzak olduğunu düşünerek- emin olana ölümün nasıl inerek onu...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'ın kulları! Siz ve bu dünyadan ümit besledikleriniz,misafirsiniz.Size bir zaman verilmiştir.Borçlusunuz,borcunu ödemesi istenensiniz. Az bir ömrünüz ve yazılan bir ameliniz var.Nice kaybetmiş amele müdavim kişi,nice kaybetmiş çabalayan vardır.Hayrın ancak firarla,şerrin ancak yaklaşmayla,şeytanın insanları helakının ancak tamahla arttığı bir zamanda yaşıyorsunuz.Bu şeytanın...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsanlar,kabirlerin bulunduğu yerlerden yola koyuldular.Her yurda yerleşecek ahalisi olmak üzere,sonların varacakları yerlere gittiler.Ne o yurdu başkasıyla değiştirebilirler;ne de oradan taşınırlar.İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak,Münezzeh olan Allah'ın huylarından iki huydur.Bu ikisi ne bir eceli yaklaştırır,ne de bir rızkı azaltır. Size Allah'ın kitabını...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Hz Ali ; Nehrevan savaşından sonra askerlerine hitap ederek şunları söyledi; Ey insanlar! Kendileriyle cihad ettiğinizde sizi Allah'a yaklaştırıp O'nun katında dereceler elde etmenize vesile olacak düşmanlarınız için hazırlanınız.Onlar haktan sapmış kimselerdir ve yanlarında kitaptan hiç bir şey yoktur.Dinden uzaklaştıkları için azgınlık...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Sonra Münezzeh olan Allah,yerin kalınından ve incesinden ,tatlısından ve tuzlusundan toprağı bir araya getirdi,onu çamur oluncaya kadar suyla karıştırdı.İyice karışıncaya kadar karıştırıp yoğurdu. Ondan kıvrımlı ve eklemli,uzuvlu ve bölümlü bir suret yarattı. Birbiriyle yapışıncaya kadar onu dondurdu.Sayılı bir zamana ve malum...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Söz söyleyenlerin O'nu övmekte aciz kaldığı,sayanların nimetlerini hesap edemedikleri, çabalayanların hakkını ödeyemediği,büyük gayretlerin idrak edemediği,keskin zekaların erişemediği,sıfatının sınırı,mevcut bir niteliği,sayılı vakti ve uzayan bir süresi olmayan Allah'a hamd olsun. O,mahlukatı kudretiyle yarattı,rüzgarları rahmetiyle yaydı,arzının hareketini kayalarla sabitledi Dinin esası Allah'ı bilmektir.O'nu...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
Size yazıklar olsun. Sizi aralamaktan usandım.Ahirete karşılık dünya hayatına,izzetin yerine zillete mi razı oldunuz? Sizi düşmanınızla savaşa davet ettiğim halde ölüm acıları çekiyormuşcasına gözleriniz döndü. Ölüm anındaki şaşkınlıktan dolayı benimle konuşamıyor, sapıtıyorsunuz.Sanki kalpleriniz çıldırmış,anlamıyorsunuz.Geceler karanlık olduğu sürece benim için güvenilir değilsiniz. Dayanılabilecek...
Sonraki Sayfa »