Hacca Gitmek

22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kadının Tek Başına Hac Ve Umreye Gitmesi Yolculuğa Çıkması Soru : Zengin ve dul olan bir kadın hac ve umreye yahut başka bir yolculuğa mahremsiz olarak çıkabilir mi? Günümüzdeki uçak ve otobüs firmalarının güvenli oluşu sonucu etkiler mi? Cevap: İslam'da emir ve...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Suretler vasıtasıyla manayı ve işaret vasıtasıyla işaret edilen ve kastedilen şeyi gösteren,sakin olmaktan ve mesken tutmaktan çok yüce olduğu halde kendisi için bir ev bina edip sonra kulunu onu ziyaret etmeye çağırarak ona : Bize buyur 'Biz,evi (Kabe'yi) insanlar için...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Diyanete Göre Hac İbadetinin Yerine Getirilmesi Nasıldır,Hac Çeşitleri Ve Aralarındaki Farklar Nelerdir, Kıran Temettü Ve İfrat Haccı Ne Demektir ? Bunların Açıklamaları Ve Beyanı Hakkında Hac ibadetinin yerine getirilmesinin üç şekli vardır : Kıran Temettü İfrat haccı Kıran Haccı = İhrama girerken hem hacca hem...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Hayız ve nifas halinde olan bir kadın kudüm veya umre tavafını yapmadan Arafat'a çıkmak ve vakfe yapmak zorunda kalırsa; İfrad haccı yapmak üzere sadece hac için ihrama girmişse temizlendikten sonra ziyaret ve veda tavaflarını yapar. Sünnet olan kudüm tavafının terkinden dolayı...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
İHRAMIN VACİPLERİ Mikat sınırlarını ihramsız geçmemek ; Mikat sınırları dışında ikamet eden Afakiler,mikat sınıran ihramsız geçerlerse ceza (dem) yani koyun veya keçi kurban kesmeleri gerekir. Bununla birlikte,mikatı ihrama girmeden geçen kimse,henüz hac veya umre menasikinden herhangi birine,mesela kudüm tavafına veya umre tavafına...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
İhramlının Vücudu İle İlgili Yasaklar Saç veya sakal traşı olmak ve bıyıkları kesmek Vücudunun herhangi bir yerindeki kılları traş etmek,yolmak veya koparmak.Tırnak kesmek Süslenmek niyetiyle saç,sakal ve bıyıkları boyamak,yağlamak,saçlara briyantin sürmek,vücuda güzel kokular sürmek,kadınların oje ve ruj kullanması,kokulu sabun kullanmak vb Elbise Ve Giyim...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Haccın eda edilmeden yapılamayacağı bir rüknü olan Arafat vakfesi,Mekke'nin yaklaşık 25 km güney doğusunda bulunan ve harem bölgesi dışında kalan,sınırlarında işaretlenmiş olan Arafat bölgesinde yapılır. VAKFE NE DEMEKTİR: Bir yerde bir süre oturmak veya beklemek demektir.Peygamber Efendimiz'in (s.a.v):'Hac Arafat'tan ibarettir' beyanı,Arafat vakfesinin...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Taşlama kurban bayramının dört gününde yapılır: Bayramın birinci gününde yalnız Akabe Cemresine taş atılır. Bayramın birinci günü taşlama zamanı tan yerinin ağarmasından başlar(Şafiilere göre gece yarısından itibaren başlar.) ertesi gün aynı zamana kadar devam etmekle beraber bu süre içinde güneşin doğuşundan...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Ziyaret Tavafı: Haccın ikinci rüknu ziyaret tavafıdır. Ziyaret tavafı yapılmaksızın hac tamam olmaz.Kur'an-ı Kerim de 'Sonra saçlarını tırnaklarını kesip üstbaşlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler,dünyanın bu en kıdemli mabedi Kabe'yi (Beyt-i Atik) bir kere daha tavaf etsinler (Hacc'29)'...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Tavaf namazını kılıp Zemzem suyunu da içtikten sonra, sa'y yapılmak isteniyorsa, tekrar Hacer-i Esved'e dönülür, öpülür veya el sürülür, yahut da bunlar mümkün olmazsa uzaktan istilam edilir. Sonra Safa'ya çıkmak üzere Mescidden dışarı çıkılır. Her kapıdan Safa'ya çıkılabilir, fakat Safa...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Sa'yi,ihrama girdikten yani hac ve umre yahut her ikisi için niyet ve telbiye yapıldıktan sonra yapmak.İhrama girmeden önce,hac veya umre menasikinden hiçbiri yapılamaz.Sa'yin sahih olması için,ihrama girdikten sonra yapılması şart ise de ihramlı olarak yapılması şart değildir;belirli menasik tamamlanıp ihramdan...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Cemre adı verilen yerlere ufak taşlar atmak demektir. Buna dilimizde Şeytan Taşlama denir. Mina'da taş atılacak üç yer vardır.Bunlar da: Cemre-i suğra (Küçük şeytan). Cemre-i vusta (Ortanca şeytan). Cemre-i akabe (Büyük şeytan) adını taşımaktadır. Kurban bayramının 4 günü boyunca buralara taş atmak, haccın...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Necasetten taharet: Gerek bedende,gerekse ihram elbisesinde namaza mani bir pisliğin bulunmaması, Tavafa başlarken, Hacerü'l-Esved'e veya hizasına Rüknülyemani tarafından gelmek  Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacerü'l-Esved'i istilam etmek.İstilam,Hacerü'l-Esved'i selamlamak demektir.Gerek tavafa başlarken ve gerek tavaf esnasında Hacerü'l-Esved'in önüne her geldikçe ona karşı durulur.Namaza durur...
20 Aralık 2017 - 0 yorum
Rükn-ü Yemani tarafından Hacerü'l-Esved hizasına gelinir.Tavafa niyet edilir.Hacerü'l-Esved 'Bismillahi Allahu Ekber' denilerek istilam edildikten sonra tavafa başlanır.Tavaf esnasında tekbir ve tehlil getirilir,salat ve selam okunur.Her şavtta Hacerü'l-Esved selamlanır.Yedi kere dönüldükten sonra Hz İbrahim'in (a.s) hatırasını yadetmek maksadıyla konulmuş olan Makam-ı...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Nohuttan büyük, fındıktan küçük taşları atmak. Taşları yaklaşık 3,5 metre mesafeden atmak. Yedi taşı peş peşe atmak Taşların her birini atarken "Bismillah, Allahu Ekber " demek. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde önce küçük sonra orta sonra da Akâbe Cemrelerine sırayla...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Taşları Cemrelere el ile fırlatarak atmak; Taşları bir aletle atmak caiz olmadığı gibi, el ile götürüp, Cemreye koymak da caiz değildir. Atılan şeylerin yeryüzü cinsinden olmak. Örneğin; taş, kurumuş çamur vb.(Şafiilere göre sadece taş atılır.) yeryüzünün cinsinden olmayan demir ve ağaç gibi...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Veda tavafı hacda yapılan en son tavaftır. Dışardıan gelen ve hac görevlerini tamamlayarak memleketlerine dönen hacıların veda tavafı yapmaları vaciptir.(Malikilere göre veda tavafı vacip değil sünnettir.) Veda Tavafının Vacip Olmasının Şartları 1-) Haccetmiş olmak. 2-) Hacceden kişinin afaki olması. Mikat sınırları içinde Mekke...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Hac yapanların arefe günü akşamı Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmaları (cem-i tehir) vaciptir.Bu şekilde cem-i tehir ile kılınan namaz,cemaat halinde kılındığı gibi münferid olarak da kılınabilir. Akşam ve yatsı namazı,yatsı vaktinin çıkması endişesi bulunmadıkça Arafat'ta veya...
Sonraki Sayfa »