Gusül Abdesti

9 Ocak 2019 - 0 yorum
1- Hayız veya lohusalık hali bitince yahut cünup olunca gusletmek farzdır. Hayız bitince, cünup de olursa, ikisi için bir gusül yetişir. Kadın cünup iken hayız görürse, isterse hemen gusleder, isterse hayız bitene kadar bekler, sonra ikisi için bir defa gusleder. 2-...
5 Ocak 2019 - 0 yorum
Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (4/43; 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.v )sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu...
31 Aralık 2018 - 0 yorum
Gusül (Boy) Abdesti Almanın Faydaları Gusül, akıl-baliğ olan her Müslüman'a, kendisinde guslü gerektiren bir hal meydana geldiği takdirde farzdır. Gusül temizliğinde, manevi ve uhrevi birçok faydalar yanı sıra, pek çok maddi fayda ve güzellikler de bulunmaktadır. Bu sebeple İslamiyet, gusle büyük...
20 Aralık 2018 - 0 yorum
Gusül Abdestinin Farzları 1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak. 2. Burna su çekip yıkamak. 3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak. Gusül Abdestinin Sünnetleri 1. Gusle niyet etmek. 2. Besmele ile başlamak. 3. Bedenin bir tarafında pislik...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
Cünüplük : Bu iki sebeple oluşur Cinsel ilişki veya Vücuttan şehvetle meninin çıkması Meni gelsin veya gelmesin cinsel ilişki gerçekleştiğinde kadın da erkek de cünüp olur.Tenasul uzvundan gelen sıvılar üç çeşittir. Meni Mezi Vedi Meni; Şehvetle yerinden ayrılıp şehvetle veya şehvetsiz olarak...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
Gusül abdesti, Allah-u Teala'nın şart kıldığı, maddi ve manevi kirlilikten arınmaktır. Gusül tepeden tırnağa ulaşana kadar bedenin hiçbir yerinde kuru yer kalmaksızın yıkanmaktır. Namaz kılmak için alınan abdest küçük, gusül ise büyük abdesttir. Gusül abdestinin bir diğer adı ise boy...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
Gusül,büyük hadesten temizlenmek için kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde bütün bedeni yıkamaktır.Guslün diğer adı da boy abdestidir Gusül Abdestinin Alınışı Şöyledir - Besmele çekilip gusül abdesti almaya niyet edilir - Eller bileklere kadar üç defa yıkanır - Avret yerindeki ve diğer yerlerdeki pislikler temizlenir -...
30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Gusül abdesti ile ilgili ayet de (Maide 6) işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir.Bunda bütün fakihlerin ittifakı vardır.  Gusül Abdestinin Üç Farzı Vardır Ağıza sul almak (mazmaza) Burna su çekmek (istinşak) ve Bütün vücudu yıkamak şeklinde üç farzından söz...
20 Nisan 2018 - 0 yorum
Gusül Abdestinin Faydaları Nelerdir,Gusül Abdestinin İnsan Hayatına Ve İnsan Sağlığına Ne Gibi Etkileri Vardır Guslün birçok maddi ve manevi faydası vardır.Gusül,cünülük halinin vücutta yol açacağı yorgunluk ve gevşekliği giderir ; bedende yeni bir denge kurar,kişinin zihnen,bedenen ve ruhen toparlanmasını ve temizlenmesini...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
1- Spermin hızla ve zevk duyarak dışarı çıkması.Bir hastalık veya iç üşümesi sebebiyle çıkmışsa gusül almak gerekmez.Şehvet anında spermin harekete geçtiğini hissedip penisini tutan ve çıkmasına engel olan kişinin,iki görüşten en meşhur olanına göre gusül alması vacip olur.Gusül aldıktan sonra...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
1 Gusle niyet ederek,Besmele çekmek ve misvak kullanarak başlamak.Bu niyet guslün sıhhati için şart değildir.Sevabı vardır.Temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebeptir.Peygamberimiz (s.a.v)şöyle buyurmuştur;İnsanoğlunun edep yerleri ile cinlerin gözleri arasındaki perde,kişinin elbisesini çıkartırken Bismillah demesidir. 2 Gusle başlamadan önce vücutta kalan...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül bütün bedeni yıkamaya ve yıkanılan suya denir Gusül abdestinin Üç Farzı Vardır Ağza Su Vermek Burna Su Vermek Bütün Bedeni Yıkamak Gusül ile abdest arasında fark vardır.Kişiye abdest alırken yüzünü yıkaması emredilmiştir.Bu emir,burnun ve ağzın iç kısmını kapsamamaktadır.Halbuki gusül abdestinde bütün...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül iki çeşittir Mükemmel olan gusül ve yeterli olan gusül. Mükemmel olan gusülde on şey yapılır ki bunlar Niyet Besmele Çekmek Elleri üçer kere yıkamak Bedendeki necaset kalıntılarını temizlemek Abdest almak Başına üç avuç su döküp saç köklerini bu suyla ıslatmak ...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
MEZİ : Şehvet anında,şehvetsiz olarak,fışkırmadan çıkan ince sudur.Mezinin çıkması vücıtta bir gevşemeye sebep olmaz.Belki de kişi,mezinin çıktığını fark etmez bile.Mezinin gelmesi erkeklerden çok kadınlarda olur.Mezinin gelmesi abdest almayı gerektirir.Bunun delili ise Sehl b. Huneyf'den nakledilen şu hadis-i şeriftir:'Mezi yüzünden çok sıkıntı...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül abdesti alırken insanın bir yerinin kanaması veya umumi olarak namaz abdestini bozan hallerin zuhur etmesi durumunda bunun gusle herhangi bir etkisi yoktur.Ancak böyle bir gusülle ayrıca abdest almadan ibadet etmek mümkün değildir. Guslü gerektiren haller bellidir.Bunlar zuhur etmeden gusle zarar...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Bütün vücudun temiz su ile yıkanmasıyla yapılan temizlik işlemidir.Kur'an "Cünüp iseniz temizlenin (el-Maide/6)" buyrularak cünüplük halinden kurtulmak için guslün gerekliliği bildirilmiştir.Birde hayzın,kadınlar için mazeret hali olduğu belirtilerek gusledip temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişki kurulması yasaklanmıştır.(bkz:Bakara'222). Cünüplük hali ile kadınların hayız ve...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
İnsanın cinsiyet organından gelen üç çeşit akıntı vardır.Bunlar mezi, vedi ve meni'dir Mezi = Cinsel oynaşma,hayal etme ve sakalaşma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen,ince,şeffaf ve kaygan sıvıdır.Geldiğinin farkına varılmayabilir. Erkekte de kadında da olur. Vedi = Soğuk,ağır kaldırma vs sebebiyle genellikle idrardan...
17 Kasım 2017 - 0 yorum
Kendilerine gusül farz olanlara-hayız ve nifas halindeki kadınlarda aynı hükme tabidir, Gusül Farz İken Haram Olan Şeyler 1 Namaz kılmak,tilavet secdesi yapmak.Bir ayet bile olsa Kur'an niyeti ile Kur'an okumak.Yalnız hamd ve dua ile ilgili ayetleri,dua ve zikir niyeti ile okumak caizdir. Cünüb...