Gusül Abdesti

11 Eylül 2018 - 0 yorum
Cinsel İlişkiye Girdikten Sonra Abdest Almadan Tekrar İlişkiye Girmek Soru : Cinsel ilişkiye giren bir kimse,cenabet halde iken tekrar ailesi ile cinsel ilişkiye girebilir mi? Cevap : Evet bulunabilir.Ancak avret mahallini yıkaması ve abdest alması müstehabtır Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar /...
30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Gusül Abdestinin Farzları Gusül ile ilgili ayette de (Maide 6) işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir.Bunda bütün fakihlerin ittifakı vardır. Ancak Hanefi ve Hanbeli mezhebinde ağız ve burun için gusülde bedenin içi gusülde bedenin...
20 Nisan 2018 - 0 yorum
Gusül Abdestinin Faydaları Nelerdir,Gusül Abdestinin İnsan Hayatına Ve İnsan Sağlığına Ne Gibi Etkileri Vardır Guslün birçok maddi ve manevi faydası vardır.Gusül,cünülük halinin vücutta yol açacağı yorgunluk ve gevşekliği giderir ; bedende yeni bir denge kurar,kişinin zihnen,bedenen ve ruhen toparlanmasını ve temizlenmesini...
23 Kasım 2017 - 0 yorum
Abdest,Gusül,Teyemmüm Allah'a kulluk için yaratılan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için kendisine kitap ve peygamberlerle 'rehberlik' edilmişti.Ancak insan bu rehberliği kabul edip etmeme konusunda özgürdür. Özgürlüğünü ilahi rehberliği kabul yönünde kullanan insan;inanç,düşünce,söz,eylem,iş ve davranışlarında bu rehberliğe uymakla yükümlüdür.Kur'an ve sünnet yeme,içme,giyinme,...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Erkek İçin Gusül Abdesti Almayı Farz Kılan Sebepler 1- Spermin hızla ve zevk duyarak dışarı çıkması.Bir hastalık veya iç üşümesi sebebiyle çıkmışsa gusül almak gerekmez.Şehvet anında spermin harekete geçtiğini hissedip penisini tutan ve çıkmasına engel olan kişinin,iki görüşten en meşhur olanına...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül Abdestinin Sünnetleri 1 Gusle niyet ederek,Besmele çekmek ve misvak kullanarak başlamak.Bu niyet guslün sıhhati için şart değildir.Sevabı vardır.Temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebeptir.Peygamberimiz (s.a.v)şöyle buyurmuştur;İnsanoğlunun edep yerleri ile cinlerin gözleri arasındaki perde,kişinin elbisesini çıkartırken Bismillah demesidir. (Taberani,el-Mu'cemiu'l-evsat,III,2525) 2 Gusle...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Guslün Farzları Gusül Ne Demektir : Gusül bütün bedeni yıkamaya ve yıkanılan suya denir Guslün Farzı Üçtür Ağza Su Vermek Burna Su Vermek Bütün Bedeni Yıkamak Gusül ile abdest arasında fark vardır.Kişiye abdest alırken yüzünü yıkaması emredilmiştir.Bu emir,burnun ve ağzın iç kısmını kapsamamaktadır.Halbuki gusül...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül Abdesti Nasıl Alınır Gusül iki çeşittir Mükemmel olan gusül ve yeterli olan gusül. Mükemmel olan gusülde on şey yapılır ki bunlar Niyet Besmele Çekmek Elleri üçer kere yıkamak Bedendeki necaset kalıntılarını temizlemek Abdest almak Başına üç avuç su döküp saç...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Guslü Gerektirmeyen Akıntılar MEZİ : Şehvet anında,şehvetsiz olarak,fışkırmadan çıkan ince sudur.Mezinin çıkması vücıtta bir gevşemeye sebep olmaz.Belki de kişi,mezinin çıktığını fark etmez bile.Mezinin gelmesi erkeklerden çok kadınlarda olur.Mezinin gelmesi abdest almayı gerektirir.Bunun delili ise Sehl b. Huneyf'den nakledilen şu hadis-i şeriftir:'Mezi yüzünden...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül Abdesti Bozulunca Yeniden Abdest mi Alınmalı Gusül abdesti alırken insanın bir yerinin kanaması veya umumi olarak namaz abdestini bozan hallerin zuhur etmesi durumunda bunun gusle herhangi bir etkisi yoktur.Ancak böyle bir gusülle ayrıca abdest almadan ibadet etmek mümkün değildir. Guslü gerektiren...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül Abdestinin İnsan Bedenine Olan Faydaları Bütün vücudun temiz su ile yıkanmasıyla yapılan temizlik işlemidir.Kur'an "Cünüp iseniz temizlenin (el-Maide/6)" buyrularak cünüplük halinden kurtulmak için guslün gerekliliği bildirilmiştir.Birde hayzın,kadınlar için mazeret hali olduğu belirtilerek gusledip temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişki kurulması yasaklanmıştır.(bkz:Bakara'222). Cünüplük...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül abdesti Almayı Gerektiren Sıvılar İnsanın cinsiyet organından gelen üç çeşit akıntı vardır.Bunlar mezi,vedi ve meni'dir Mezi = Cinsel oynaşma,hayal etme ve sakalaşma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen,ince,şeffaf ve kaygan sıvıdır.Geldiğinin farkına varılmayabilir. Erkekte de kadında da olur. Vedi = Soğuk,ağır kaldırma vs...
17 Kasım 2017 - 0 yorum
Gusül Abdesti Farz Olana Neler Haramdır Kendilerine gusül farz olanlara-hayız ve nifas halindeki kadınlarda aynı hükme tabidir, Cünüpken Haram Olan Şeyler 1 Namaz kılmak,tilavet secdesi yapmak.Bir ayet bile olsa Kur'an niyeti ile Kur'an okumak.Yalnız hamd ve dua ile ilgili ayetleri,dua ve zikir niyeti...