Gösteriş Ve Riya

14 Aralık 2017 - 0 yorum
Ünlü Olmanın Dezavantajları,Zararları Ve Tehlikeleri Seni Allah ıslah etsin.Mevki isteğinin gayesi,şöhrete kavuşmak içindir.Bu kötülenmiştir.İyi ve kabul edilen unutulmaktır.Ancak, gaye şöhret olmadan Allah'ın dinini yaymak ve bu uğurda Allah'ın şöhretini artırdığı kimseler bu ölçünün dışındadır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; İster dininde,ister dünyalığın da...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanların Gözünde İtibarsızlaşmak Ve Bunun Fazileti Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüphesiz öyle saçı başı dağınık,içinde eski ve yırtık elbiselerle örtülmüş kıymet verilmeyen insanlar var ki;onlar verdikleri sözü yerine getiren emin kimselerdir.Bera b. Malik'de bunlardan birisidir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Öyle insanlar var ki,eski...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Birisi Tarafından Kötülendiğimizde yada Hoşlanmayacağımız Bir Şekilde Eleştirildiğimizde İnsanın Durumu Nedir 1.Hal=Övülmekten hoşlanıp,övene şükrünü bildirmek;kötüleyene (eleştirene) kızıp ona karşı kin tutmak,aynı şekilde karşılık vermek veya karşılık verme isteğinde bulunmaktır.Halkın çoğu bu durumdadır.Bu konudaki günahkarlığın ve isyankarlığın son sınırı budur. 2.Hal=Kalbinden onu kötülemeye...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Makam Ve Servet (Para) Neden Değerlidir Altın,gümüş ve diğer malların sevimli olmasını gerektiren şey ne ise,mevkinin sevilmesinin sebebi de odur.Altın ve gümüş,adet ve kıymet itibariyle denk oldukları zaman nasıl altın tercih edilirse,mevki de aynen mal ve servet üzerine öyle tercih edilir.Altın...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki Sahibi Olmanın Kötülüğü Yüce Allah buyuruyor ki;Şu ahiret yurdunu (cennet'i),biz yeryüzünde zulüm ve fesad istemeyen kimselere veririz (Kasas'83) Allah,bozgunculukla ve üstünlük sağlamak için yapılan çalışmayı bir tutmuş ve ahiretin bu iki iradeden kendini kurtaran kimselere verileceğini bildirmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Kim...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki Sahibi Olmak Dünyanın iki direği;mal ve mevkiidir.Malın anlamı kendilerinden faydalanılabilen şeylere malik olmak iken,Mevkiin anlamı;Gönülleri kendine bağlayıp hürmetle kendine itaat ettirmektir. Zengin bütün arzularına ve gayelerine ulaşabilmek için altın ve gümüşe sahip olan kimse manasına geldiği gibi,Mevki de:Gaye ve arzularına ulaşmak...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevkii Sevgisi Ve Tehlikeleri Mevkinin gönülleri kendine bağlayıp onlara hakim olmak olduğunu öğrendikten sonra,bilinmesi gereken şudur;Mal sahibi olmanın hükmü ne ise,makam ve mevki sahibi olmanın hükmü de odur.Çünkü o da dünya varlığıdır.Her ikisi de ölümle bitecektir.Dünya ise ahiretin tarlasıdır.Dünyanın var olan...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Övülmekten Hoşlanmanın Tehlikeleri İnsanların çoğu,övülmeyi sevip yerilmekten korktukları için helak olmuşlardır.Çünkü bu sevgi ve korku sebebiyle bütün hareket ve davranışlarını insanların isteklerine ve onların memnun edilmesine göre ayarlamışlardır.Bu büyük bir tehlikedir.Bunun iyileştirilmesi vaciptir.Bunu temin yolu da övülmekten hoşlanmanın,yerilmeden de nefret etmenin...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Koltuk Sevdası Mevki sevdasına tutulan kimsenin bütün gayreti,insanların kalplerini avlamaya çalışmaktır.Devamlı olarak kendini sevdirmeye,başkalarının takdirini ve övgülerini kazanmak için riyakarlık yapar.Söz ve davranışlarında milletin gözüne girmek için,her türlü yağcılığı ve dalkavukluğu yapar.Bu yapmacık davranış,ayrılık tohumunu ekmenin ve bozgunculuğun esasını meydana getirir. Bu...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Gösteriş Ve Riya Hamd,bütün gaybı ve bilinmeyenleri bilen Allah'a mahsustur.O,kalblere, kalblerde saklı olan gizliliklere nüfuz etmiştir.İsterse en büyük günahları affeder ve bağışlayabilir.Kalplerde gizli olan kusurlardan haberdardır.O,riya ve ortak koşma ithamlarından uzak,yalnız kendi rızası için yapılan temiz ve olgun amelleri kabul eden...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Sizi Eleştirenleri Kötülemek Yada Onlardan Nefret Etmek Yerine Onların Dediklerini Dikkate Alın.Yani Aslında Eleştiriler Bir Nevi Ayna Gibidir. Seni kötüleyen üç durumdan hali değildir 1-) Seni yererken doğru konuşur ve sana duyduğu şefkattan dolayı öğüt vermek gayesiyle seni kötüler; 2-) Söylediği doğrudur.Fakat kötülerken gayesi sana...