Gösteriş Ve Riya

14 Aralık 2017 - 0 yorum
Ünlü Birisi Olmanın Zararları Ve Dezavantajları Seni Allah ıslah etsin.Mevki isteğinin gayesi,şöhret ve üne kavuşmak içindir.Bu kötülenmiştir.İyi ve kabul edilen unutulmaktır.Ancak, gaye şöhret olmadan Allah'ın dinini yaymak ve bu uğurda Allah'ın şöhretini artırdığı kimseler bu ölçünün dışındadır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; İster dininde,ister...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanların Gözünden Düşmek Ve İnsanların Gözünden Düşmek Ne Demektir Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüphesiz öyle saçı başı dağınık,içinde eski ve yırtık elbiselerle örtülmüş kıymet verilmeyen insanlar var ki;onlar verdikleri sözü yerine getiren emin kimselerdir.Bera b. Malik'de bunlardan birisidir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Öyle...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Övülmek Ve Kötülenmek 1.Hal=Övülmekten hoşlanıp,övene şükrünü bildirmek;kötüleyene (eleştirene) kızıp ona karşı kin tutmak,aynı şekilde karşılık vermek veya karşılık verme isteğinde bulunmaktır.Halkın çoğu bu durumdadır.Bu konudaki günahkarlığın ve isyankarlığın son sınırı budur. 2.Hal=Kalbinden onu kötülemeye hazırlanmak,fakat gerek söz ve gerek iş itibariyle bir...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Makam Ve Mevki Sahibi Olmanın,Servetin Sevimli Olmasının Sebepleri Beyanı Hakkında Altın,gümüş ve diğer malların sevimli olmasını gerektiren şey ne ise,mevkinin sevilmesinin sebebi de odur.Altın ve gümüş,adet ve kıymet itibariyle denk oldukları zaman nasıl altın tercih edilirse,mevki de aynen mal ve servet...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki Sahibi Olmanın Kötülüğü Yüce Allah buyuruyor ki;Şu ahiret yurdunu (cennet'i),biz yeryüzünde zulüm ve fesad istemeyen kimselere veririz (Kasas'83) Allah,bozgunculukla ve üstünlük sağlamak için yapılan çalışmayı bir tutmuş ve ahiretin bu iki iradeden kendini kurtaran kimselere verileceğini bildirmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Kim...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki Sahibi Mahiyeti Ve Hakikati Dünyanın iki direği;mal ve mevkiidir.Malın anlamı kendilerinden faydalanılabilen şeylere malik olmak iken,Mevkiin anlamı;Gönülleri kendine bağlayıp hürmetle kendine itaat ettirmektir. Zengin bütün arzularına ve gayelerine ulaşabilmek için altın ve gümüşe sahip olan kimse manasına geldiği gibi,Mevki de:Gaye ve...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki Sevgisinin Övülen Ve Kötülenen Kısmı Mevkinin gönülleri kendine bağlayıp onlara hakim olmak olduğunu öğrendikten sonra,bilinmesi gereken şudur;Mal sahibi olmanın hükmü ne ise,makam ve mevki sahibi olmanın hükmü de odur.Çünkü o da dünya varlığıdır.Her ikiside ölümle bitecektir.Dünya ise ahiretin tarlasıdır.Dünyanın var...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Övülmek Hoşlanmanın Ve Kötülenmekten Nefret Etmenin Sebepleri İnsanların çoğu,övülmeyi sevip yerilmekten korktukları için helak olmuşlardır.Çünkü bu sevgi ve korku sebebiyle bütün hareket ve davranışlarını insanların isteklerine ve onların memnun edilmesine göre ayarlamışlardır.Bu büyük bir tehlikedir.Bunun iyileştirilmesi vaciptir.Bunu temin yoluda övülmekten hoşlanmanın,yerilmeden...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Başkanlık (Koltuk) Sevdası Ve Kurtulma Yolları Mevki sevdasına tutulan kimsenin bütün gayreti,insanların kalplerini avlamaya çalışmaktır.Devamlı olarak kendini sevdirmeye,başkalarının takdirini ve övgülerini kazanmak için riyakarlık yapar.Söz ve davranışlarında milletin gözüne girmek için,her türlü yağcılığı ve dalkavukluğu yapar.Bu yapmacık davranış,ayrılık tohumunu ekmenin ve...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Gösteriş Ve Riyanın Hakikati,Aslı Ve Bunların Beyanı Hakkında Hamd,bütün gaybı ve bilinmeyenleri bilen Allah'a mahsustur.O,kalblere,kalblerde saklı olan gizliliklere nüfuz etmiştir.İsterse en büyük günahları affeder ve bağışlayabilir.Kalplerde gizli olan kusurlardan haberdardır.O,riya ve ortak koşma ithamlarından uzak,yalnız kendi rızası için yapılan temiz ve...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Eleştirilen İnsan Psikolojisi Ama Bunu İyi Değerlendirmek Lazım Nedenmi Seni kötüleyen üç durumdan hali değildir 1-)Seni yererken doğru konuşur ve sana duyduğu şefkattan dolayı öğüt vermek gayesiyle seni kötüler; 2-)Söylediği doğrudur.Fakat kötülerken gayesi sana eziyet etmektir; 3-)Konuştuğunun tamamı yalan,kendi de yalancıdır. Eğer doğru konuşuyor ve...