Gösteriş Ve Riya

14 Aralık 2017 - 0 yorum
Seni Allah ıslah etsin.Mevki isteğinin gayesi,şöhrete kavuşmak içindir.Bu kötülenmiştir.İyi ve kabul edilen unutulmaktır.Ancak, gaye şöhret olmadan Allah'ın dinini yaymak ve bu uğurda Allah'ın şöhretini artırdığı kimseler bu ölçünün dışındadır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; İster dininde,ister dünyalığın da olsun,bir kula kötülük olarak parmak...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Şüphesiz öyle saçı başı dağınık,içinde eski ve yırtık elbiselerle örtülmüş kıymet verilmeyen insanlar var ki;onlar verdikleri sözü yerine getiren emin kimselerdir.Bera b. Malik'de bunlardan birisidir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Öyle insanlar var ki,eski elbise giymişlerdir,kendilerine değer verilmez.Fakat onlar verdikleri...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
1.Hal= Övülmekten hoşlanıp, övene şükrünü bildirmek; kötüleyene (eleştiren) kızıp ona karşı kin tutmak, aynı şekilde karşılık vermek veya karşılık verme isteğinde bulunmaktır.Halkın çoğu bu durumdadır.Bu konudaki günahkarlığın ve isyankarlığın son sınırı budur. 2.Hal=Kalbinden onu kötülemeye hazırlanmak,fakat gerek söz ve gerek iş...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Makam Ve Para Neden Değerli Ve Sevimlidir: Altın, gümüş ve diğer malların sevimli olmasını gerektiren şey ne ise,mevkinin sevilmesinin sebebi de odur.Altın ve gümüş,adet ve kıymet itibariyle denk oldukları zaman nasıl altın tercih edilirse,mevki de aynen mal ve servet üzerine...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki Sahibi Olmanın Kötülüğü: Yüce Allah buyuruyor ki; Şu ahiret yurdunu (cennet'i),biz yeryüzünde zulüm ve fesad istemeyen kimselere veririz (Kasas'83). Allah,bozgunculukla ve üstünlük sağlamak için yapılan çalışmayı bir tutmuş ve ahiretin bu iki iradeden kendini kurtaran kimselere verileceğini bildirmiştir. Nitekim Yüce Allah...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın iki direği;mal ve mevkiidir.Malın anlamı kendilerinden faydalanılabilen şeylere malik olmak iken, Mevkiin anlamı;Gönülleri kendine bağlayıp hürmetle kendine itaat ettirmektir. Zengin bütün arzularına ve gayelerine ulaşabilmek için altın ve gümüşe sahip olan kimse manasına geldiği gibi,Mevki de:Gaye ve arzularına ulaşmak için...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevkinin gönülleri kendine bağlayıp onlara hakim olmak olduğunu öğrendikten sonra,bilinmesi gereken şudur;Mal sahibi olmanın hükmü ne ise,makam ve mevki sahibi olmanın hükmü de odur.Çünkü o da dünya varlığıdır.Her ikisi de ölümle bitecektir.Dünya ise ahiretin tarlasıdır.Dünyanın var olan herşeyinden ahiret için...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanların çoğu,övülmeyi sevip yerilmekten korktukları için helak olmuşlardır.Çünkü bu sevgi ve korku sebebiyle bütün hareket ve davranışlarını insanların isteklerine ve onların memnun edilmesine göre ayarlamışlardır.Bu büyük bir tehlikedir.Bunun iyileştirilmesi vaciptir.Bunu temin yolu da övülmekten hoşlanmanın,yerilmeden de nefret etmenin sebeplerinin neler...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Mevki sevdasına tutulan kimsenin bütün gayreti,insanların kalplerini avlamaya çalışmaktır.Devamlı olarak kendini sevdirmeye,başkalarının takdirini ve övgülerini kazanmak için riyakarlık yapar.Söz ve davranışlarında milletin gözüne girmek için,her türlü yağcılığı ve dalkavukluğu yapar.Bu yapmacık davranış,ayrılık tohumunu ekmenin ve bozgunculuğun esasını meydana getirir. Bu durum...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Hamd,bütün gaybı ve bilinmeyenleri bilen Allah'a mahsustur.O,kalblere, kalblerde saklı olan gizliliklere nüfuz etmiştir.İsterse en büyük günahları affeder ve bağışlayabilir.Kalplerde gizli olan kusurlardan haberdardır.O,riya ve ortak koşma ithamlarından uzak,yalnız kendi rızası için yapılan temiz ve olgun amelleri kabul eden Allah'tır. Çünkü...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Seni kötüleyen üç durumdan hali değildir 1-) Seni yererken doğru konuşur ve sana duyduğu şefkatten dolayı öğüt vermek gayesiyle seni kötüler; 2-) Söylediği doğrudur.Fakat kötülerken gayesi sana eziyet etmektir; 3-) Konuştuğunun tamamı yalan,kendi de yalancıdır. Eğer doğru konuşuyor ve sana gerçekten öğüt vermek gayesiyle seni yeriyorsa,böyle kimseye...