Faydalı İçerikler

29 Mart 2018 - 0 yorum
Sabır Ve Umut Yaşadığı süre içerisinde acı ve ıstırap verici olaylarla karşılaşmayan hiç kimse yoktur.Yoksulluk, açlık,kimsesizlik , sevgisizlik,korku , başarısızlık,ölüm,hastalık , haksızlığa uğrama gibi sayısız dertler insanın peşini bırakmaz. Bunlarla nasıl başa çıkılabilir? Bunca dert ve sıkıntı içerisinde ayakta nasıl kalınabilir ve hayata...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Allah'tan Hidayet İstemek Ve Hidayete Ermek 1- İnsanın fiziki ve manevi güç ve yeteneklerinin onun iyiliğine uygun gelecek şekilde yönlendirilmesi 2- Doğru ile yanlışın,kişinin yarar ve zararına olacak hususların arasındaki farkı görmeye yardımcı olan maddi ve manevi destek 3- Kitap indirilmesi veya peygamber...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Müslüman Olmanın Anlamı,Sorumluluğu Ve Faydaları Bu dünyada bizi kendisine çeken,etkileyen ve peşinden sürükleyen pek çok şey vardır.Bütün gücümüzle ona ulaşmak,onu elde etmek için çalışıp çabalıyoruz.Kimimiz için bu,başkalarının sevgisini elde etmek,sevmek ya da sevilmek oluor,kimimiz için çok para kazanmak,servet ve şöhrete ulaşmak...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Rızkın Kısımları Ve Çeşitleri Mazmun Rızık=Bu,-diğer sebeplere muhtaç olmadan vücudun dik durmasına yetecek miktarda olan gıdadır.Allah (c.c) bu nevi rızkı kuluna mutlaka verir.Şer'i ve akli delille bu nevi rızka kişinin tevekkül etmesi vacibtir.Çünkü Allah (c.c) kendisine itaat etmemizle bizi mükellef kıldı.O...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey ibadeti isteyen kimse! -Allah seni muvaffak etsin- iki sebepten dolayı tevbe etmen lazımdır; Birincisi=İbadet işlemeye muvaffak olman içindir.Çünkü günahın kötülüğü hayır işlemeye mani olmakla rüsvalığı meydana getirir.Günah bağları Allah (c.c)'a ibadet ve kulluk yolunda yürümeden kulu men'eder.Çübkü günahların ağırlığı...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Bil ki günahlar umumiyetle üç kısımdır; Birincisi=Namaz,oruç,zekat,keffaret vs gibi üzerinde olan Allah'ın farzlarını terk etmektir.İmkanın olduğu kadar bunları kaza etmen lazımdır İkincisi=İçki içmek,çalgı aletleri çalmak,faiz yemek vs gibi seninle Allah Teala arasında olan günahlardır.Bundan pişman olur ve ebediyen bu gibi günahlara...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevbenin Mukaddimesi Üçtür Birincisi=Günahın gayet çirkin olduğunu hatırlamaktır İkincisi=Allah Teala'nın,takat getiremeyeceğin derecede şiddetli azab ve gazabını hatırlamaktır Üçüncüsü=(Allah'ın şiddetli azabına karşı) zayıf ve kuvvetsiz olduğunu hatırlamaktır.Güneşin hararetine,polisin vurmasına ve karıncanın ısırmasına tahammül edemeyen kimse,cehennemin hararetine,zebanilerin demir kamçılarla vurmasına -gazabından Allah'a sığınırız- cehennemde...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ehl-i Sünneti güzel itikad sahibi olmada muvaffak eyleyen,onları hidayet ve feraset yoluna yoluna ileten,akidede şüpheye düşmekten ve geriye dönmekten koruyan Allah'a hamd olsun.Böylece Ehl-i Sünnet'in kendisini başlangıcı olmayan kadim,sonu olmayan devamlı,hiçbir şekilde diğer varlıklara benzemeyen ve irfanı ile ne mükemmellikle...
10 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevbe-i Nasuh'un Dört Şartı Vardır; 1-) Günah yapmayı terk etmektir.Bu terk etmek,kalbinde kararlaştırmak ve bir daha o günaha dönmemeye ihlaslı bir şekilde azmetmektir.Eğer günahı terk eder fakat kalbinde o günaha dönme niyeti olursa,yahut bunu kasdetmez de fakat o günaha dönüp dönmeyeceğine tereddüt...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan,zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha fazla dilinden kork! Zira yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü mümin birinin karşılığı cennettir.Dilin öldürdüğü kimsenin cezası ise,Allah bağışlamadıkça ateştir. Ey kardeşim! Dilinden gafil olma.Zira o,zarar veren yırtıcı...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Ahiret yoluna koyulan kimse için iki durum söz konusudur; Ya kördür;her adımda kendisine doğru yolu gösterecek bir rehbere muhtaçtır Ya da derin görüşü sayesinde daha yolun başında iken gerçeği bulmuştur.Kendi gayreti ile bu doğru yolda yürümeye devam eder. Nice kusurlu kimseler...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
1.Derece= Helak olmuş olanların bulunduğu derecedir.Halikinden kasdımız Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesenlerdir.Çünkü dünyalıktan örnek verdiğimizde idama mahkum olanların hükümdarın affından ümit kesenler olduğunu unutma,işte bu birinci de bulunanlar Allah'ı ve ahiret hayatını inkar eden,dünya hayatını birinci derecede tutanlardır.Birinci derece de onlara...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
İman;dinin esaslarını doğrulamaya ve inanmaya denildiği gibi,bazen bu doğrulama (tasdik) dan hasıl olan salih amellere,bazen de takdirin ve amellerin hepsine birden denir.Marifetin kapıları gibi,amellerin de kapıları vardır.İman sözü,hepsine birden isim olarak verildiği için,imanın yetmişten fazla kapısı ve kolu olduğu tespit...
22 Ocak 2018 - 0 yorum
Dünyanın görülen,bilinen,mülk ve şehadet alemi olduğunu unutma.Dünya demekten gayemiz ölmeden önceki hal,ahiret demekten gayemiz de öldükten sonra durumlardır.Dünya olsun,ahiret olsun,senin sıfatın ve durumlarındır.Bunlardan yakın olana dünya,tevhir edilip sonraya bırakılana da ahiret denir.Dünya mülk alemi ahiret ise bilinmeyen alemdir.Mülk aleminde meleküt...
22 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; Divanlar,yani yapılan günahlar üç kısımdır.Günahlardan bir kısmı var ki onların affedilme ihtimali vardır.Bir bölüm günahta var ki mağfiret olunmaz.Affı ümid edilen günahlar kul ile Allah arasında olanlardır.Affedilmeyen günahlar da Allah'a ortak koşmaktır.Cezası mutlaka verilecek olan günahlar ise...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
"Ey îman edenler! sabır ve namaz ile Allah 'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir (1)" Haksızlığa tahammül etmek önemli. Kimse sana çatmamış sen de sakinsin ne fayda! İbadetle elde edilemeyen, sabırla elde edilir. Çok çalışmakla elde edilemeyen, ihlâsla yapılan...
17 Ocak 2018 - 0 yorum
Toplum halinde yaşayan insanlar,mesken,iş,seyahat,alışveriş,eğitim-öğretim,cami,park,cadde ve sokakların kullanımı gibi pek çok nedenlerle sosyal ilişkiler halindedir.Fert ve toplumun güven ve huzuru için sosyal ilişkilerin bir düzen ve disiplin içerisinde olması,karşılıklı haklara saygı gösterilmesi gerekir.Aksi takdirde hakların ihlali,terör,şiddet,anarşi ve kargaşa,canimal ve namusun korunmasında...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Daha önceleri bazı abidler ibadete ayrılmak için kendilerine böyle binalar yaptılar.Bu kimseler şayet niyetlerinde doğru olsalar bile bu altı yönden hatadır.Bunlar; Onlar bu binaları sonradan çıkardıklarından bid'at işlemiş olurlar.Çünkü müslümanların mescitleri vardır. Mescitlere bir eş yer yapıp mescitlerde toplananları azalttılar. ...
Sonraki Sayfa »