Evlilik Hayatı

23 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlenilecek kadında esas olarak aranması gereken husus dindarlıktır : Eğer kadın nefsini korumada din yönünden zayıfsa kocasını azarlar ve hayatı ona zehir eder.Bu durumda kocası ona birşeyler söyleyip durumunu düzeltmeye kalksa,dert içinde kalmaya devam eder.Bir şey söylemeyip susmuş olsa namusunu...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : 'Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Nikahın birinci faydası çocuktur.Bu fayda,evlenmenin meşru kılınma sebebinin aslıdır.Çünkü evlenmekten maksat,neslin devamıdır.Onlara yem atmada kuşlara cömertlik yapmak gibi,şehvet de neslin devamını sağlamak üzere teşvik edici ve harekete geçirici bir unsur olarak yaratılmıştır.Bununla beraber sonuçların meydana gelmesi sebeplere muhtaç değildir.Çocuk...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Soru : Bazı yörelerde erkek çocuğu üstün tutuluyor.Sevgi ,ilgi,mal , bağış gibi konularda ona kız çocuğundan daha fazla önem veriliyor.Bu caiz midir? Cevap : Erkeği ve kadını yaratan,dilediğine erkek,dilediğine de kız çocuğu veren yüce Allah'tır.Bu konuda doğuma kadar götürülen tartışma Allah'ın...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bir çocuğu doğuran kadın annesi,nikahlı koca da babası olur.Bu yüzden evlatlık anlamına gelen arapça da'y sözcüğü,nesebi başkasına ait olan çocuğu ise başkasına nisbet etmek anlamına gelir.Da'y'in çoğulu ed'iya'dır. İslam'dan önceki arap toplumu arasında evlat edinme vardı.Bizzat Allah Resulü'de Zeyd b. Harise'yi...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
İslam'da kocaya,eşini üçe kadar boşama yetkisi verilmiştir.Karısını üç defa boşamışsa artık kadının bir başka erkekle geçerli bir şekilde evlenme ve bu ikinci evliliğin talak,fesih veya ölümle sona ermiş olması gerekir.Koca ile eski karısı arasında mevcut bir geçici yasağı ortadan kaldırmaya...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bu engeller Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinde topluca zikredilmiştir . 'Analarınız,kızlarınız, kız kardeşleriniz,halalarınız , teyzeleriniz,erkek kardeşin kızları,kız kardeşin kızları,süt emziren süt analarınız süt kardeşleriniz,karılarınızın anaları,kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındır (Nisa 23)'.Bu ayet*i kerime...
21 Mayıs 2018 - 0 yorum
Evleneceklerin durumuna göre nikahın hükmü farz,vacip,sünnet , haram,mekruh veya mübah kısımlarına ayrılır: 1- Evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimsenin evlenmesi farzdır.Ancak bunun için erkeğin mehri verecek ve eşinin geçimini sağlayacak güce sahip olması da gerekir. 2- Yine evlenmezse zinaya düşme tehlikesi...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Aile meşru nikah temeline dayanır.Nikah müessesi bütün semavi dinlerde korunmuş ve evlilikle ilgili bir takım prensipler konulmuştur.İbn Abidin (ö: 1252 /1836) bu konuda şöyle demiştir: Bizim için Hz Adem döneminden günümüze kadar meşru olmuş daha sonra ve cennette de...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dinimize Göre Erkeğin Eşine Ve Çocuklarına Karşı Görev Ve Sorumlulukları İslam,aile fertleri arasında kendine has ekonomik,mali ve sosyal bir denge kurmuştur.Kadının kocası ve çocukların da babası olan erkek ailenin tüm harcamalarını tek başına üstlenmiştir.Bu yüzden de kendisine çocukların eğitimi ve ailede...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dua Etmenin Aile Fertleri Üzerindeki Etkisi Dua,mü'minin Rabbi ile iletişim kurma halidir.Kul ister,Rabbi uygun bulursa o anda veya sonraki bir tarihte cevap verir.Kimi zamanda cevap ahirete kalır.Doğrudan ahirete yönelik olan duaların sonucu da ahirette görlür.Kur'an-ı Kerim'de aile fertlerinin birbirine yaptıkları dualara...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Hz İbrahim'in Hz İsmail'in Eşine Bıraktığı Mesajın İçeriği İbrahim (a.s)'in ailesi içinde İsmail (a.s)'ın Cürhümlülerden evlendiği eşi ile ilgili şu olay ibret vericidir: Hz İbrahim Filistin'deb zaman zaman Hicaza gelir ailesi ile ilgilenirdi.Bir gelişinde İsmail'i evde bulamamış,onun ava gittiğini öğrenince eşine...
25 Nisan 2018 - 0 yorum
Çocuğun Eğitiminde Ve Meslek Edinmesinde Ailenin Önemi Adına Diyanetin Kaleme Almış Olduğu Bir Makale Dizisi Dünyaya gelen her çocuğun İslam fıtratı üzere yaratıldığını,sonradan anne ve babasının onu Yahudi,Hristiyan ya da Mecusi yaptığını ifade eden hadisten de anlaşıldığı gibi çocuk,eğitim sürecinde,hadiste anne...
24 Nisan 2018 - 0 yorum
Evlilik Hayatında (Aile Ortamında) Eşlerin (Karı-Kocanın) Birbirlerine Karşı Olan Hak Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir? Mutlu Bir Aile Hayatı Kurmak Ve Kurulan Aile Hayatını Mutlu Bir Şekilde Sürdürmek İçin Neler Yapılmalıdır Evlilikte,her şeyden önce eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı esastır.Eşler birbirine...
24 Nisan 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (s.a.v) Evlenirken Ve Eş Seçimi Yaparken Hangi Tavsiyelerde Bulunmuştur,Resmi Nikah Öncesi Dini Nikah Yapmanın Sakıncaları Ve Evlenmeden Önce Nişanlılık Döneminde Evlilik Hayatı Yaşamanın Sakıncaları Evlilik,son derece ve önemli bir olaydır.Aile hayatının iyi bir şekilde devam edebilmesinin temel şartlarından biri,öncelikle...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam'a Göre Evlilik Hayatında Asıl Amaç Nedir,İslam'da Evliliğin amacı Nasıl Olmalıdır Ve Hangi amaçla Evlenip Aile Hayatı Kurulmalıdır,İslam'a Göre Evlilik Neden Önemlidir.İşte Tüm Bu Soruların Cevabını Diyanet Şu Şekilde Veriyor İnsan,tabiatı gereği sıcak bir aile yuvası kurup huzurlu ve mutlu olmak...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Diyanetten Çocukluk Hakları Açıklaması,Çocukların Anne Ve Babaları Üzerindeki Hakları Nelerdir,Anne Ve babaların Çocuklarına Karşı Olan Sorumluluk Ve Yükümlülükleri Nelerdir? Çocuk,Allah'ın anne babaya bir lütfu ve hediyesi,bir bakıma anne ile baba arasındaki sevginin de meyvesidir.Tıp bilimindeki gelişmelere rağmen hala birçok ailenin anne...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Diyanete Göre Aile İlişkileri,Aile İçi İletişim Üzerine Diyanetin Makalesi,Aile Ne Demektir Ve Sorumlulukları,Çekirdek Aile Kimlerden Oluşur,Aile İçi İletişimin Ve Eğitimin Topluma Faydaları,Aile Hayatının Sağlıklı Olması İçin Neler Yapılmalıdır Ve Tüm Bu Konuların Beyanı Hakkında Aile,evlenmelerinde din ve hukuk açısından herhangi bir...
Sonraki Sayfa »