Evlilik Hayatı

3 Eylül 2018 - 0 yorum
Dinimize Göre Sürekli Ve Geçici Evlenme Yasağı olan Kişiler Kimlerdir Soru : Bir erkeğin evlenmesi sürekli veya geçici olarak caiz olmayan kısımları kimlerdir? Hısımlık dışında evlenme engeli olan kişiler var mıdır varsa bu sebepler nelerdir? Cevap : İslam'da evlenme engelleri sürekli ve...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Başlık Parasının İslam Hukukundaki Yeri Nedir? Soru : Bazı yörelerde evlenecek kızın babası mehir dışında damat adaylarından başlık parası adı ile bir meblağ almakta ve bunu kendi mülküne katmaktadır.Böyle bir para alması caiz midir? Cevap :Ebu Hanife'ye göre,kadın için mehrin dışında kız...
22 Ağustos 2018 - 0 yorum
Dinimiz İslam'a Göre Akraba Evliliği Yapmak Doğru mudur Ve Akraba Evliliği Yapmanın Bir Sakıncası Zararı Var Mıdır? Soru : Amca,hala ,dayı ya da teyze çocuklarının birbirleri ile evlenmelerinde bir sakınca söz konusu mudur? Cevap : İslam'da evlenilmesi caiz olmayan hısımlar ayet ve...
21 Ağustos 2018 - 0 yorum
İslam'a Göre Evlenmenin Hükmü Nedir? Evlenmemek Günah mıdır Yoksa Bekar Kalmaya İzin Verilen Ruhsatlar da Mevcut Mudur? Soru : Evlenmenin hükmü farz mıdır,sünnet midir? Hz Peygamber Nikah benim sünnetimdir,Kim ondan yüz çevirirse benden değildir buyurmuş.Bununla ümmetinin dışında mı tutmuş oluyor? Cevap :...
19 Ağustos 2018 - 0 yorum
Çocukların Hakları (Tahrim Süresi 6 Ayetin Tefsiri) Mizaçlar,ihmalkarlık yoluyla,babadan ayrılmaya meylettiği için daha çok onlara iyi davranılmasını tavsiye etmeye ihtiyaç duyulmuştur.Mizaçlar daha çok çocuğa meylettiği için onun hakları konusunda bir tavsiyeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak bazen babanın çocuğu karşısındaki isteği galip gelir ve...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nikah Rükunları Ve Fasid Nikah Soru : Nikahın Rüknu Kaçtır Ve İslami Esasa Göre Nikahın Geçerliliği Hangi Şartlara Bağlıdır? Cevap : Nikahın rüknu,icap ve kabulden ibaret olmak üzere ikidir.Yapılacak nikahın İslami ölçülere göre sahih sayılması için , kadın veya erkekten gelen evlenme...
26 Temmuz 2018 - 0 yorum
Evlenmeden Önce Dini Nikah Yaptırmanın Sakıncaları Soru: Zamanımızda nişan yapıldığı zaman,erkeğin kız evine gelmesi veya kız ile gezip tozmasını kolaylaştırmak için dini nikah yapılıyor.Bu doğru mudur? Cevap :Nişanı müteakip kıyılan bu nikah,dini şartlara uygun bir biçimde yapılmış ise makbuldür.Ancak akla gelen bir...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yeni Gelin olan Bir Kız Nelere Dikkat Etmeli Ve Hangi Hususları Gözönünde Bulundurmalıdır Gelen kız,yeni gelin geldiği yuvanın yabancısı,acemisi olduğundan tabiidir ki ne kocasının nede kayın valide ve kayın pederinin ahlak durumlarını bilemediğinden,acemilik çekerek nasıl hizmet edeceğini bilemez.Ancak,daha zifaf gecesinde kocasının...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Bekleyeceği iddet müddeti uzamaması için karısını,cinsel ilişkiye girmediği bir temizlik devresinde boşamalıdır 2- Sonradan pişmanlık duyacak olursa tekrar ona dönebilmesi için karısını bir talakla boşamalıdır 3- Kederli olan kadını bir nebzecik olsun teselli edebilmek için ona geçimini sağlayacak şekilde para...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlilikle İlgili Tavsiyeler Eşlerin Birbirlerini Görmesi : İslam'i ve ahlaki kurallara uygun olmak sureti ile eşlerin birbirlerini görmesi ve halvet konumu olmaması şartı ile birbirleri ile konuşması caizdir. İşte balık baştan kokar atasözü burda çok önemli.Karşı taraftan ne beklentiniz varsa,ne istiyorsanız,ne...
23 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlenilecek Kadında Aranan Özellikler Evlenilecek kadında esas olarak aranması gereken husus dindarlıktır : Eğer kadın nefsini korumada din yönünden zayıfsa kocasını azarlar ve hayatı ona zehir eder.Bu durumda kocası ona bir şeyler söyleyip durumunu düzeltmeye kalksa,dert içinde kalmaya devam eder.Bir şey...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : 'Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Nikahın birinci faydası çocuktur.Bu fayda,evlenmenin meşru kılınma sebebinin aslıdır.Çünkü evlenmekten maksat,neslin devamıdır.Onlara yem atmada kuşlara cömertlik yapmak gibi,şehvet de neslin devamını sağlamak üzere teşvik edici ve harekete geçirici bir unsur olarak yaratılmıştır.Bununla beraber sonuçların meydana gelmesi sebeplere muhtaç değildir.Çocuk...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Soru : Bazı yörelerde erkek çocuğu üstün tutuluyor.Sevgi ,ilgi,mal , bağış gibi konularda ona kız çocuğundan daha fazla önem veriliyor.Bu caiz midir? Cevap : Erkeği ve kadını yaratan,dilediğine erkek,dilediğine de kız çocuğu veren yüce Allah'tır.Bu konuda doğuma kadar götürülen tartışma Allah'ın...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bir çocuğu doğuran kadın annesi,nikahlı koca da babası olur.Bu yüzden evlatlık anlamına gelen arapça da'y sözcüğü,nesebi başkasına ait olan çocuğu ise başkasına nisbet etmek anlamına gelir.Da'y'in çoğulu ed'iya'dır. İslam'dan önceki arap toplumu arasında evlat edinme vardı.Bizzat Allah Resulü'de Zeyd b. Harise'yi...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
İslam'da kocaya,eşini üçe kadar boşama yetkisi verilmiştir.Karısını üç defa boşamışsa artık kadının bir başka erkekle geçerli bir şekilde evlenme ve bu ikinci evliliğin talak,fesih veya ölümle sona ermiş olması gerekir.Koca ile eski karısı arasında mevcut bir geçici yasağı ortadan kaldırmaya...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bu engeller Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinde topluca zikredilmiştir . 'Analarınız,kızlarınız, kız kardeşleriniz,halalarınız , teyzeleriniz,erkek kardeşin kızları,kız kardeşin kızları,süt emziren süt analarınız süt kardeşleriniz,karılarınızın anaları,kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındır (Nisa 23)'.Bu ayet*i kerime...
21 Mayıs 2018 - 0 yorum
Evleneceklerin durumuna göre nikahın hükmü farz,vacip,sünnet , haram,mekruh veya mübah kısımlarına ayrılır: 1- Evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimsenin evlenmesi farzdır.Ancak bunun için erkeğin mehri verecek ve eşinin geçimini sağlayacak güce sahip olması da gerekir. 2- Yine evlenmezse zinaya düşme tehlikesi...
Sonraki Sayfa »