Evlilik Hayatı

27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nikah Rükunları Ve Fasid Nikah Soru : Nikahın Rüknu Kaçtır Ve İslami Esasa Göre Nikahın Geçerliliği Hangi Şartlara Bağlıdır? Cevap : Nikahın rüknu,icap ve kabulden ibaret olmak üzere ikidir.Yapılacak nikahın İslami ölçülere göre sahih sayılması için , kadın veya erkekten gelen evlenme...
26 Temmuz 2018 - 0 yorum
Evlenmeden Önce Dini Nikah Yaptırmanın Sakıncaları Soru: Zamanımızda nişan yapıldığı zaman,erkeğin kız evine gelmesi veya kız ile gezip tozmasını kolaylaştırmak için dini nikah yapılıyor.Bu doğru mudur? Cevap :Nişanı müteakip kıyılan bu nikah,dini şartlara uygun bir biçimde yapılmış ise makbuldür.Ancak akla gelen bir...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yeni Gelin olan Bir Kız Nelere Dikkat Etmeli Ve Hangi Hususları Gözönünde Bulundurmalıdır Gelen kız,yeni gelin geldiği yuvanın yabancısı,acemisi olduğundan tabiidir ki ne kocasının nede kayın valide ve kayın pederinin ahlak durumlarını bilemediğinden,acemilik çekerek nasıl hizmet edeceğini bilemez.Ancak,daha zifaf gecesinde kocasının...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Bekleyeceği iddet müddeti uzamaması için karısını,cinsel ilişkiye girmediği bir temizlik devresinde boşamalıdır 2- Sonradan pişmanlık duyacak olursa tekrar ona dönebilmesi için karısını bir talakla boşamalıdır 3- Kederli olan kadını bir nebzecik olsun teselli edebilmek için ona geçimini sağlayacak şekilde para...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlilikle İlgili Tavsiyeler Eşlerin Birbirlerini Görmesi : İslam'i ve ahlaki kurallara uygun olmak sureti ile eşlerin birbirlerini görmesi ve halvet konumu olmaması şartı ile birbirleri ile konuşması caizdir. İşte balık baştan kokar atasözü burda çok önemli.Karşı taraftan ne beklentiniz varsa,ne istiyorsanız,ne...
23 Haziran 2018 - 0 yorum
Evlenilecek kadında esas olarak aranması gereken husus dindarlıktır : Eğer kadın nefsini korumada din yönünden zayıfsa kocasını azarlar ve hayatı ona zehir eder.Bu durumda kocası ona birşeyler söyleyip durumunu düzeltmeye kalksa,dert içinde kalmaya devam eder.Bir şey söylemeyip susmuş olsa namusunu...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : 'Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
1- Nikahın birinci faydası çocuktur.Bu fayda,evlenmenin meşru kılınma sebebinin aslıdır.Çünkü evlenmekten maksat,neslin devamıdır.Onlara yem atmada kuşlara cömertlik yapmak gibi,şehvet de neslin devamını sağlamak üzere teşvik edici ve harekete geçirici bir unsur olarak yaratılmıştır.Bununla beraber sonuçların meydana gelmesi sebeplere muhtaç değildir.Çocuk...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Soru : Bazı yörelerde erkek çocuğu üstün tutuluyor.Sevgi ,ilgi,mal , bağış gibi konularda ona kız çocuğundan daha fazla önem veriliyor.Bu caiz midir? Cevap : Erkeği ve kadını yaratan,dilediğine erkek,dilediğine de kız çocuğu veren yüce Allah'tır.Bu konuda doğuma kadar götürülen tartışma Allah'ın...
23 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bir çocuğu doğuran kadın annesi,nikahlı koca da babası olur.Bu yüzden evlatlık anlamına gelen arapça da'y sözcüğü,nesebi başkasına ait olan çocuğu ise başkasına nisbet etmek anlamına gelir.Da'y'in çoğulu ed'iya'dır. İslam'dan önceki arap toplumu arasında evlat edinme vardı.Bizzat Allah Resulü'de Zeyd b. Harise'yi...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
İslam'da kocaya,eşini üçe kadar boşama yetkisi verilmiştir.Karısını üç defa boşamışsa artık kadının bir başka erkekle geçerli bir şekilde evlenme ve bu ikinci evliliğin talak,fesih veya ölümle sona ermiş olması gerekir.Koca ile eski karısı arasında mevcut bir geçici yasağı ortadan kaldırmaya...
22 Mayıs 2018 - 0 yorum
Bu engeller Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinde topluca zikredilmiştir . 'Analarınız,kızlarınız, kız kardeşleriniz,halalarınız , teyzeleriniz,erkek kardeşin kızları,kız kardeşin kızları,süt emziren süt analarınız süt kardeşleriniz,karılarınızın anaları,kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram kılındır (Nisa 23)'.Bu ayet*i kerime...
21 Mayıs 2018 - 0 yorum
Evleneceklerin durumuna göre nikahın hükmü farz,vacip,sünnet , haram,mekruh veya mübah kısımlarına ayrılır: 1- Evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimsenin evlenmesi farzdır.Ancak bunun için erkeğin mehri verecek ve eşinin geçimini sağlayacak güce sahip olması da gerekir. 2- Yine evlenmezse zinaya düşme tehlikesi...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
1- Aile meşru nikah temeline dayanır.Nikah müessesi bütün semavi dinlerde korunmuş ve evlilikle ilgili bir takım prensipler konulmuştur.İbn Abidin (ö: 1252 /1836) bu konuda şöyle demiştir: Bizim için Hz Adem döneminden günümüze kadar meşru olmuş daha sonra ve cennette de...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dinimize Göre Erkeğin Eşine Ve Çocuklarına Karşı Görev Ve Sorumlulukları İslam,aile fertleri arasında kendine has ekonomik,mali ve sosyal bir denge kurmuştur.Kadının kocası ve çocukların da babası olan erkek ailenin tüm harcamalarını tek başına üstlenmiştir.Bu yüzden de kendisine çocukların eğitimi ve ailede...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dua Etmenin Aile Fertleri Üzerindeki Etkisi Dua,mü'minin Rabbi ile iletişim kurma halidir.Kul ister,Rabbi uygun bulursa o anda veya sonraki bir tarihte cevap verir.Kimi zamanda cevap ahirete kalır.Doğrudan ahirete yönelik olan duaların sonucu da ahirette görlür.Kur'an-ı Kerim'de aile fertlerinin birbirine yaptıkları dualara...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Hz İbrahim'in Hz İsmail'in Eşine Bıraktığı Mesajın İçeriği İbrahim (a.s)'in ailesi içinde İsmail (a.s)'ın Cürhümlülerden evlendiği eşi ile ilgili şu olay ibret vericidir: Hz İbrahim Filistin'deb zaman zaman Hicaza gelir ailesi ile ilgilenirdi.Bir gelişinde İsmail'i evde bulamamış,onun ava gittiğini öğrenince eşine...
25 Nisan 2018 - 0 yorum
Çocuğun Eğitiminde Ve Meslek Edinmesinde Ailenin Önemi Adına Diyanetin Kaleme Almış Olduğu Bir Makale Dizisi Dünyaya gelen her çocuğun İslam fıtratı üzere yaratıldığını,sonradan anne ve babasının onu Yahudi,Hristiyan ya da Mecusi yaptığını ifade eden hadisten de anlaşıldığı gibi çocuk,eğitim sürecinde,hadiste anne...
Sonraki Sayfa »