Evlilik Hayatı

21 Mart 2018 - 0 yorum
Evlilik Yaşı Anne ve babaların çocuklarını evlendirmede dikkat edeceği,göz önünde tutacağı hususlardan biride yaş haddidir.Akil baliğ (ergenlik çağına ermiş) olan erkek ve kız çocukları evlenmeye her ne kadar müsait iseler de,bir çok yönden küçük yaşta evlendirilmeleri zararlıdır. Mesela; Küçük yaşta evlendirilen erkek çocuğu...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evlatlarınız Size Emanettir Her insan çocuk sahibi olmayı istediği gibi,her insanda ama az ama çok anne ve babalık duygusunu tatmak ister.Ama yapılan yanlış çocuk istemekte değil isteme şeklindedir.İsterken de istemeniz değil istediğiniz şekil önemlidir.Geçmiş bölümlerdede anlatıldığı üzere siz Allah'a münaccat edeceğine...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Eşlerin Birbirlerine Karşı Görev Ve Sorumlulukları Her anne ve baba kız ve erkek çocuklarını İslam terbiyesi ile terbiye edip,kız çocuklarına koca hukukunu,erkek çocuklarına da aile hukukunu öğrettikten sonra,evlenme çağları geldiği zaman münasibi ile evlendirmelidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Edip Efendimiz (s.a.v): Bir ebeynin...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evliliğin Zararları 1- Bekar iken şeriatın emrettiği yolda giderek dünya ve ahireti mamur eden insan,evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca dünya meşguliyeti artar.Rızık telaşesine düşerek ahiret işlerinin çoğundan mahrum kalır.Zamanımızda olduğu gibi,eğer kazancı dar ve çocukları da çok olursa artık telaşesi...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evlilik Zaman Kader Midir Evlilik kader midir ? sorusu çok garip bir sorudur.Çünkü böyle bir soru Allah bu iki kişinin evleneceğini ezelde biliyor muydu? demektir. Evliliğin kader olmaması için Allah'ın evlenen iki kişiden habersiz olması gerekir.Bu ise ilmi her şeyi,her mekan ve her...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evliliğin Sağlığa Ve Bedene Psikolojik Faydaları 1- Evlenmenin en büyük faydası;dünyanın imarını,insan neslinin çoğalarak cemiyet aleminin nizam ve intizamında,ilmi ezelideki (ezel alemindeki) takdir edilmiş olan zamanına kadar devam ve bekasını sağlamak için temiz bir nesilden kız ve oğlan çocuğu yetiştirmek üzere...
6 Mart 2018 - 0 yorum
İçinde yaşadığımız şu asırda,bir çok aile yuvaları samimi ve myhabbetle kurulduğu halde,çok geçmeden karı koca arasında türlü sebeplerden dolayı geçimsizlikler,huzursuzluklar baş göstermete,yuvda sevgi ve muhabbet bağlarını gevşeterek birbirlerini sevmemekte,ayrılmak için de mahkeme kapılarını beklemektedirler ! Bu zamanda niçin evlilikler uzun sürmüyor...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Hepimize malumdur ki,İslam dininin esası ve dayanağı hiç şüphesiz Allah (c.c) kelamı ve ilahi kanun olan Kur'an-ı Kerim ile,şahı yüce Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hadis-i şeriflerinden ibarettir. Bu muazzam ve evrensel İslam dini,cihana örnek olan ilahi nurunu insanların en mühim ihtiyacı olan...
3 Mart 2018 - 0 yorum
"İslami bir düğün nasıl olmalıdır ? sorusuna gelince: Bu her zaman ve her yerde sorulan bir sorudur.Hiçbir zaman da kesin ölçülerle cevaplanmış olduğunu sanmıyorum.Çünkü bu soruyu soranlar daima belli kalıp ve ölçülerle klişeleşmiş şekiller istemektedirler. Halbuki,yeryüzünün her coğrafya ve ikliminde...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Bizler her türlü ilişkimizde,özellikle özel ilişkilerde maalesef iletişim kurmak yerine birbirimize karşı haklı olma savaşı içine giriyoruz. Ben haklıyım,senin yüzünden böyle oldu gibi kelimeler,yaralayıcı kelimelerdir.Sen eşine kızdığında Seni Sevmiyorum ya da Senden Bıktım yerine;Bu davranışını sevmiyorum,bu davranışından bıktım dediğinde,burada kişiliğe...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Dinimiz, evlenecek olan çiftlerin birbirini görerek karar vermesine izin vermiştir, yalnız bunun belirli sınırlar içinde kalması gerektiğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Müslüman olan bir kadının, gayri müslim bir erkekle evlenmesine dinimiz izin vermez. Çünkü böylesine bir durumda müslüman olan bir kadın,...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
1- Delinin, bunağın, çocuğun ve uykuda bulunan kimsenin boşaması muteber değildir. Bu saydığımız durumlarda boşamalar hukukî bakımdan hiç bir mânâ taşımaz ve sanki olmamış gibidir. Çünkü bunlarda akıl veya niyet yani kasıt ve irâde yoktur. 2- Cebir yolu ile yaptırılan boşama:...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
Müslüman bir erkek gayri müslim bir kadınla evlenebilir. Ancak bu kadının kitap ehlinden, yani hristiyan ve yahudi olması şarttır. Dıştan müslüman görünen, fakat söz ve davranışları ile dinimizin emir ve yasaklarına karşı koyan meselâ haramı helâl kabul eden bir kadınla...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Boşanmanın dine uygun düşen sebepleri olmalıdır. Bu sebepleri maddeler halinde sıralayalım: 1- Eşlerden birinin ölmesi. 2- Eşlerden birinin diğerini iffetsizlikle suçlaması. 3- Erkeğin kadına bakmaması ve bakmaktan aciz kalması. 4- Eşlerden birinin masiyet (günâha) ve şehevî hislerine kapılarak âilede durumun...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır (Teğabun 15) "Göklerin ve yerin hâkimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir.O, evveldir ve âhırdır ve zâhirdir ve bâtınıdır ve O, her şeyi bilendir (1)" ve unutmayın ki...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Hele zengin çocuğu ise;çok daha dikkatli davranmalı,alanın değil verenin üstünlüğü anlatılmalı ve öğretilmelidir.Eğer fakir ise, köpeklerin bir lokma ekmek için nasıl yaltaklandıklarının,bu adiliğe ancak hayvanların katlanabileceğini söylemeli,böyle bir şeyin kötü olduğu belirtilmelidir. Kısaca ifade edecek olursak;Çocuk madde ve para sevgisinden uzak...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Çocuk Allah'ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir.Öyle bir emanettir ki;kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir.Kendisine yönelen her şeyi kabule ve meyle müsaittir. O kalbe iyilikler telkin edilirse,dünyada ve ahiret...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
İslâma göre kadın ve erkek birbirlerinin yardımcıları ve dert ortaklarıdır. Ailede erkek reis olduğundan kadın onun emirlerine itaat etmekle mükelleftir.Bilindiği gibi ailenin harici işlerini yüklenen evin geçimini temin eden, her türlü ihtiyaçları gideren erkek olduğu için bu kadar zor şartlarda...
Sonraki Sayfa »