Dünyanın Zemmi

11 Ağustos 2018 - 0 yorum
Uzlet Ne Demektir Ve Uzlete Çekilmenin Açıklanması Kendisini tanıyan arifi halvetine aşina eyleyen,kendisiyle gizliden gizliye konuşmasının verdiği zevkle onu diğer insanlardan uzak tutan ve böylece,yalnızken ona kendisini düşünme bahçesini açan,o bahçenin yeşilliği içerisinde onu kendisinin huzurunda bir o yana bir bu...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zühd ; Dünyanın kendisine yönelmesine sevinip şımarmamak, sırt çevirişine de üzülmemektir.Bir dinarı olan kimse zahid olabilir mi diye sorulduğunda ; Evet olabilir.Lakin elindeki para arttığında çımarmamak,eksildiğinde üzülmemek şartıyla Zühd ; Dünyaya yok oalcak gözüyle bakmaktır.Eğer dünyaya bu gözle bakarsan,dünya senin gözünde...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dünya Hayatının Geçiciliği Kim dünyanın sonunu düşünürse ondan sakınır.Kim yolun uzun olduğunu idrak ederse o yolculuk için hazırlık yapar.Bunları bilip de unutan kişinin hali ne tuhaftır! Bunun zararını görüp de üzerini örten ne ilginçtir! 'Oysa asıl korkmaya layık olan Allah'tır (1)' Sadece...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala;hem sevgide hem diğer hususlarda kendisine ortak istemediği gibi için;insanı gerek canıyla gerek malıyla gerekse ailesiyle imtihan eder.Nitekim gelen rivayetler doğrultusunda tam olarak hatırlayamasam da mana olarak Resulüllah (s.a.v):Allah bir kulunu sevdi mi onda ne mal bırakır ne aile...
5 Mart 2018 - 0 yorum
"İnsanlar iman ettik demeleri ile bırakılıverileceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar (a).Burada soru inkar sorusudur.Yani şanı yüce Allah'ın mümin kullarını -Sahih hadiste belirtildiği gibi- sahip bulundukları imana göre belalarla sınanması kaçınılmaz bir gerçektir.İnsanlar arasında ibtilası (sınanması) en çetin olanlar nebilerdir,sonra...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Üstün Derecesi "Fakirin zengine üstünlüğü noktasında dikkate alınacak bir husus da şudur:Yaratılmışların en üstünü Allah Resulü'dür.O'nun yoluna katılan,yakınlaşan ve benzemeye çalışan da elbette üstün olacaktır. Çünkü O,misal alınmaya en layık olanıdır.Bir diğeri de fakirlerdir. Zira Allah Teala onları...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Adamın biri Resulüllah'a gelerek:Ya Resulüllah,seni seviyorum deyince,Allah Resulü (s.a.v):O zaman fakirliğe hazır ol cevabını verince aynı adam bu sefer de Allah Tealayı'da seviyorum deyince Resulüllah (s.a.v); Öyleyse imtihana hazır ol cevabını verdi. Nitekim Salihlerden biri:"Allah sevgisinin alameti Kur'an sevgisidir.Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Allah...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'a Giden Ve Allah'a Ulaşmaya Engel Olan En Büyük Sebep Belki de Dünya Sevgisidir İmam Kuşeyri Hz'nin (k.s) naklettiği bir habere göre Allah Teala Hz Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir; 'Ey Davud! Ümmetini aşırı arzuyla yemekten sakındır ve korkut.Hiç şüphesiz dünya şehvetlerine bağlı...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Hz Ali'ye Göre Dünyanın İnsanları Aldatmasına Dair Güzel Bir Vaaaz Ey Allah'ın kulları ! Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.O belalarla çevrili,kendisine güvenilmeyecek geçici bir yurttur.Onda bulunan her şey yok olmaya mahkumdur.Dünya,sakinlerinin arasında sıra ile el değiştiren birşeydir.Bu dünyaya gelenler onun şerrinden kurtulamazlar.Bolluk...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanın Dünya İşleri İle Meşgul Olup Allah'ı Unutmasının Sebepleri Dünyanın insan için zevk alınan ve insanın ıslahı ile uğraştığı mevcut maddelerden ibaret olduğunu bil.Bir kısım insanların zannettiği gibi dünya sadece mevcut olan maddelerden veya insanın kısmeti olan yahut insanı uğraştıran şeylerden...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Sakın Dünya Hayatı Sizi Aldatmasın Nebiler,veliler ve kamil müminler aracılığıyla Allah Teala,şu dünya hayatının güzelliklerini ve eksikliklerini bize öğretmiş ve dünya hayatının cazibesinden kurtulmanın yollarını da göstermiştir.Biz,dini bize öğreten bu büyük zatların hayatına baktığımız zaman anlıyoruz ki,şu dünya alemi bizzat maksud...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Kişinin Evlenmesi Mi Faziletlidir Yoksa Evlenmemesi Mi Faziletlidir? Kimi insanlar ne tuhaftır ki ısrarla Allah-u Teala'dan sırf nefsine cazip geldiği için dünyalık şeyler isterler ki bunlardan biriside evliliktir.Her ne kadar yüce Allah neslin devamı için evlilik gibi bir vacibeyi gerekli görmüş...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Din İnancı Allah (c.c) şöyle buyuruyor,ki o söyleyenlerin en doğrusudur; 'Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsan Ve Para Sevgisi Ve Bu İkisi Arasındaki İlişki Adamın biri Hz İsa (a.s)'ya arkadaşlık teklifinde bulundu.Beraberce yola çıktılar.Bir ırmağın kenarına oturdular.Acıktıkları için yanlarında bulunan üç çöreği ortaya koydular.İkisini yediler.Geriye kalan çöreği yemediler.Hz İsa bir ara suya gidip geldiğinde,üçüncü çöreğin alındığını...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın Arkasından Koşturmak.Yetiş Yetişebilirsen Bir zat görmüş olduğu rüyayı anlatıyor ;Adamın biri bir geyiğin peşine takılmış onu kovalıyor. Yakalamaya çalışıyor.Onu da bir arslan takip ediyor.Geyik önde,adam arkada,arslan ise daha arkada,habire koşuşuyorlar. Adam geyiğe yetişemeden,arslan onu parçalıyor.sonra başka bir adam geyiğin peşine takılıyor....
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünya Sevgisinin Kötülüğü Ve Dünyanın Zemmedilmesi Vaaz Tadında Final Bölüm "Kıyamet günü hakkı için.Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için,İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? (1)"." Esip savuranlar,Tohumlarını yaydıkça yayanlar,Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın İnsanı Aldatması Ve İnsanın İçine Düştüğü Gaflet Ve Dalalet Dünyanın aldatıcılığını ve insanların gafletini birkaç örnekle açıklayacağız: 1. ÖRNEK: Dünyanın en büyük aldatıcılığı, insana kendisini devamlı kalacak şekilde göstermesidir. Halbuki o, devamlı hareket eder ve insandan kaçar. Fakat safha safha ve...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Suda Yürümek Hz İsa Örneği Hz İsa (a.s) havarileriyle birlikte bir köye uğramıştı.Köy halkının tamamı sokak aralarında ve kapı önlerinde yatmaktaydılar ve hepsi de ölmüştü.Malum Hz İsa (a.s) ölüleri diriltme mucizesine sahipti.Hz İsa havarilerine; Bunlar tabii şekilde ölselerdi birbirlerini defnederlerdi.Bunlar bir bela...
Sonraki Sayfa »