Dünyanın Zemmi

7 Aralık 2018 - 0 yorum
Dünya Nimetleriyle Aldanmak: En çok aldanan insanlar dünya ve dünyanın anlık nimetlerine kanıp bunları ahirete tercih ederek -ahiret yerine- bunlara razı olan kimselerdir. Bu tür insanlardan biri, Dünya Peşin Ahiret İse veresiyedir.Peşin Olan Veresiye Olandan Daha Çok yarar Sağlar, diğeri...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Dinin her bir tavsiyesi birbiriyle istibat halindedir. Mesela bir ibadet olan namaz, sadece belirli vakitlerde ve belirli şekilleri yaparak yerine getirilen bir ibadet değildir. İman etmiş kişinin yaptığı bir ibadet olarak namaz aynı zamanda çirkinliklerden ve kötülüklerden vazgeçiren ahlaki bir...
17 Kasım 2018 - 0 yorum
Bu dünyada iman ve salih amel erbabının hayatları hoş bir hayat olduğuna göre,dünya hapishanesinden ve darlığından kurtulmuş olarak acaba berzah alemindeki hayatlarının nasıl olduğunu zannedersin? Peki,ebedi zeval bulmayan nimet yurdunda Rablerinin sabah-akşam hitabını duyarak,cemalini temaşa ederek geçirecekleri hayatlarının nasıl olacağını zannedersin? Eğer...
22 Ekim 2018 - 0 yorum
Zühd,lügatta isteksizlik,rağbetsizlik , önemsizlik demektir.Kavram olarak anlamı şöyledir : Dünyaya yani maddiyata ve menfaate değer vermemek,hırslı,ihtiraslı , çıkarcı,menfaatperest ve bencil olmamak,kalpte dünya ve menfaat sevgisi taşımamak,bunların kalbe soğuk gelmesi,tül-i emel sahibi (ihtiraslı) olmamak,kısar-i emel sahibi (kanaatkar) olmak,manevi değerlerin maddi değerlerden...
11 Ağustos 2018 - 0 yorum
Uzlet Ne Demektir Ve Uzlete Çekilmenin Açıklanması Kendisini tanıyan arifi halvetine aşina eyleyen,kendisiyle gizliden gizliye konuşmasının verdiği zevkle onu diğer insanlardan uzak tutan ve böylece,yalnızken ona kendisini düşünme bahçesini açan,o bahçenin yeşilliği içerisinde onu kendisinin huzurunda bir o yana bir bu...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zühd ; Dünyanın kendisine yönelmesine sevinip şımarmamak, sırt çevirişine de üzülmemektir.Bir dinarı olan kimse zahid olabilir mi diye sorulduğunda ; Evet olabilir.Lakin elindeki para arttığında çımarmamak,eksildiğinde üzülmemek şartıyla Zühd ; Dünyaya yok oalcak gözüyle bakmaktır.Eğer dünyaya bu gözle bakarsan,dünya senin gözünde...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dünya Hayatının Geçiciliği Kim dünyanın sonunu düşünürse ondan sakınır.Kim yolun uzun olduğunu idrak ederse o yolculuk için hazırlık yapar.Bunları bilip de unutan kişinin hali ne tuhaftır! Bunun zararını görüp de üzerini örten ne ilginçtir! 'Oysa asıl korkmaya layık olan Allah'tır (1)' Sadece...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala;hem sevgide hem diğer hususlarda kendisine ortak istemediği gibi için;insanı gerek canıyla gerek malıyla gerekse ailesiyle imtihan eder.Nitekim gelen rivayetler doğrultusunda tam olarak hatırlayamasam da mana olarak Resulüllah (s.a.v):Allah bir kulunu sevdi mi onda ne mal bırakır ne aile...
5 Mart 2018 - 0 yorum
"İnsanlar iman ettik demeleri ile bırakılıverileceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar (a).Burada soru inkar sorusudur.Yani şanı yüce Allah'ın mümin kullarını -Sahih hadiste belirtildiği gibi- sahip bulundukları imana göre belalarla sınanması kaçınılmaz bir gerçektir.İnsanlar arasında ibtilası (sınanması) en çetin olanlar nebilerdir,sonra...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Üstün Derecesi "Fakirin zengine üstünlüğü noktasında dikkate alınacak bir husus da şudur:Yaratılmışların en üstünü Allah Resulü'dür.O'nun yoluna katılan,yakınlaşan ve benzemeye çalışan da elbette üstün olacaktır. Çünkü O,misal alınmaya en layık olanıdır.Bir diğeri de fakirlerdir. Zira Allah Teala onları...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Adamın biri Resulüllah'a gelerek:Ya Resulüllah,seni seviyorum deyince,Allah Resulü (s.a.v):O zaman fakirliğe hazır ol cevabını verince aynı adam bu sefer de Allah Tealayı'da seviyorum deyince Resulüllah (s.a.v); Öyleyse imtihana hazır ol cevabını verdi. Nitekim Salihlerden biri:"Allah sevgisinin alameti Kur'an sevgisidir.Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Allah...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
1-) Servetin insanı isyana sürüklemesidir 2-) Şehvet azdırır fakat acizlik,şehvet ile kişinin arasına girerek onu belalardan korur.Çünkü yapamayacağı bir günahı işlemeye kalkmaz. İçinde olan umut,onun o tarafa meyletmesine sebep olur. 3-) Servet iktidar bahşeden bir varlıktır. Kötü insanların kuvvetlerini harekete geçirir.Servet sayesinde isteklerin peşinde gidecek...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Servetini artıranlar helak olmuştur.Ancak Allah'ın fakir kullarına verip,verdiği bu servet ile iyi işler yapanlar helak olmaktan kurtulmuştur. Fakat bu gibiler ne yazık ki çok azdır. Resulüllah'a sordular; Ümmetinin en kötüsü kimlerdir? Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki; Zenginlerdir Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Sizden sonra öyle...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
İmam Kuşeyri Hz'nin (k.s) naklettiği bir habere göre Allah Teala Hz Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir; 'Ey Davud! Ümmetini aşırı arzuyla yemekten sakındır ve korkut.Hiç şüphesiz dünya şehvetlerine bağlı bir kalbin aklı,benden perdelenmiştir' Buradan anlaşılacağı üzere kıymetliler,nefsin meydanı dünya oluyor.İnsanın üç büyük düşmanından ...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Ey Allah'ın kulları ! Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.O belalarla çevrili,kendisine güvenilmeyecek geçici bir yurttur.Onda bulunan her şey yok olmaya mahkumdur.Dünya,sakinlerinin arasında sıra ile el değiştiren birşeydir.Bu dünyaya gelenler onun şerrinden kurtulamazlar.Bolluk ve sevinç içerisinde bulunan bir kişi bir de...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın insan için zevk alınan ve insanın ıslahı ile uğraştığı mevcut maddelerden ibaret olduğunu bil.Bir kısım insanların zannettiği gibi dünya sadece mevcut olan maddelerden veya insanın kısmeti olan yahut insanı uğraştıran şeylerden ibaret değildir. Yüce Allah buyuruyor ki; İnsanların yeryüzünde hangisinin daha...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Nebiler,veliler ve kamil müminler aracılığıyla Allah Teala,şu dünya hayatının güzelliklerini ve eksikliklerini bize öğretmiş ve dünya hayatının cazibesinden kurtulmanın yollarını da göstermiştir.Biz,dini bize öğreten bu büyük zatların hayatına baktığımız zaman anlıyoruz ki,şu dünya alemi bizzat maksud değildir.Dünya hayatı,maksud gibi görünmekle...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah (c.c) şöyle buyuruyor,ki o söyleyenlerin en doğrusudur; 'Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh...
Sonraki Sayfa »