Dünyanın Zemmi

5 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Teala;hem sevgide hem diğer hususlarda kendisine ortak istemediği gibi için;insanı gerek canıyla gerek malıyla gerekse ailesiyle imtihan eder.Nitekim gelen rivayetler doğrultusunda tam olarak hatırlayamasam da mana olarak Resulüllah (s.a.v):Allah bir kulunu sevdi mi onda ne mal bırakır ne aile...
5 Mart 2018 - 0 yorum
"İnsanlar iman ettik demeleri ile bırakılıverileceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar (a).Burada soru inkar sorusudur.Yani şanı yüce Allah'ın mümin kullarını -Sahih hadiste belirtildiği gibi- sahip bulundukları imana göre belalarla sınanması kaçınılmaz bir gerçektir.İnsanlar arasında ibtilası (sınanması) en çetin olanlar nebilerdir,sonra...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Fakirliğin Fazileti Ve Üstün Derecesi "Fakirin zengine üstünlüğü noktasında dikkate alınacak bir husus da şudur:Yaratılmışların en üstünü Allah Resulü'dür.O'nun yoluna katılan,yakınlaşan ve benzemeye çalışan da elbette üstün olacaktır. Çünkü O,misal alınmaya en layık olanıdır.Bir diğeri de fakirlerdir. Zira Allah Teala onları...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Adamın biri Resulüllah'a gelerek:Ya Resulüllah,seni seviyorum deyince,Allah Resulü (s.a.v):O zaman fakirliğe hazır ol cevabını verince aynı adam bu sefer de Allah Tealayı'da seviyorum deyince Resulüllah (s.a.v); Öyleyse imtihana hazır ol cevabını verdi. Nitekim Salihlerden biri:"Allah sevgisinin alameti Kur'an sevgisidir.Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Allah...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
İmam Kuşeyri Hz'nin (k.s) naklettiği bir habere göre Allah Teala Hz Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir; 'Ey Davud! Ümmetini aşırı arzuyla yemekten sakındır ve korkut.Hiç şüphesiz dünya şehvetlerine bağlı bir kalbin aklı,benden perelenmiştir' Buradan anlaşılacağı üzere kıymetliler,nefsin meydanı dünya oluyor.İnsanın üç büyük düşmanından ...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Ey Allah'ın kulları ! Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.O belalarla çevrili,kendisine güvenilmeyecek geçici bir yurttur.Onda bulunan her şey yok olmaya mahkumdur.Dünya,sakinlerinin arasında sıra ile el değiştiren birş eydir.Bu dünyaya gelenler onun şerrinden kurtulamazlar.Bolluk ve sevinç içerisinde bulunan bir kişi bir de...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın insan için zevk alınan ve insanın ıslahı ile uğraştığı mevcut maddelerden ibaret olduğunu bil.Bir kısım insanların zannettiği gibi dünya sadece mevcut olan maddelerden veya insanın kısmeti olan yahut insanı uğraştıran şeylerden ibaret değildir. Yüce Allah buyuruyor ki; İnsanların yeryüzünde hangisinin daha...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Nebiler,veliler ve kamil müminler aracılığıyla Allah Teala,şu dünya hayatının güzelliklerini ve eksikliklerini bize öğretmiş ve dünya hayatının cazibesinden kurtulmanın yollarını da göstermiştir.Biz,dini bize öğreten bu büyük zatların hayatına baktığımız zaman anlıyoruz ki,şu dünya alemi bizzat maksud değildir.Dünya hayatı,maksud gibi görünmekle...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Evlilik Yada Bekarlık Şer Midir Hayır mıdır Kimi insanlar ne tuhaftır ki ısrarla Allahu Teala'dan sırf nefsine cazip geldiği için dünyalık şeyler isterler ki bunlardan biriside evliliktir.Her ne kadar yüce Allah neslin devamı için evlilik gibi bir vacibeyi gerekli görmüş ve...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah (c.c) şöyle buyuruyor,ki o söyleyenlerin en doğrusudur; 'Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Adamın biri Hz İsa (a.s)'ya arkadaşlık teklifinde bulundu.Beraberce yola çıktılar.Bir ırmağın kenarına oturdular.Acıktıkları için yanlarında bulunan üç çöreği ortaya koydular.İkisini yediler.Geriye kalan çöreği yemediler.Hz İsa bir ara suya gidip geldiğinde,üçüncü çöreğin alındığını gördü.Adama:Çöreği kim aldı diye sorunca adam:Benim kimin aldığından...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Bir zat görmüş olduğu rüyayı anlatıyor ;Adamın biri bir geyiğin peşine takılmış onu kovalıyor. Yakalamaya çalışıyor.Onu da bir arslan takip ediyor.Geyik önde,adam arkada,arslan ise daha arkada,habire koşuşuyorlar. Adam geyiğe yetişemeden,arslan onu parçalıyor.sonra başka bir adam geyiğin peşine takılıyor. Arslan geyiğe yetişemeden...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
"Kıyamet günü hakkı için.Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için,İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? (1)"." Esip savuranlar,Tohumlarını yaydıkça yayanlar,Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler,Vahyi getiren melekler hakkı için:Hak sahiplerine özür, yahut haksızlara...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın Aldatıcılığı Ve İnsanların İçine Düştükleri Gaflet Dünyanın aldatıcılığını ve insanların gafletini birkaç örnekle açıklayacağız: 1. ÖRNEK: Dünyanın en büyük aldatıcılığı, insana kendisini devamlı kalacak şekilde göstermesidir. Halbuki o, devamlı hareket eder ve insandan kaçar. Fakat safha safha ve gayet yavaş hareket...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyaya İtibar Edenler Manevi Olarak Yol Alamaz Hz İsa (a.s) havarileriyle birlikte bir köye uğramıştı... Köy halkının tamamı sokak aralarında ve kapı önlerinde yatmaktaydılar ve hepsi de ölmüştü.Malum Hz İsa (a.s) ölüleri diriltme mucizesine sahipti.Hz İsa havarilerine; Bunlar tabii şekilde ölselerdi birbirlerini defnederlerdi.Bunlar...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsana Kendilerini Ve Dünyayı Yaratanı,İnsanı Nereden Gelip Nereye Gideceklerini Unutturmak Suretiyle Kaplayan Dünya Meşgaleleri Dünyanın insan için zevk alınan ve insanın ıslahı ile uğraştığı mevcut maddelerden ibaret olduğunu bil.Bir kısım insanların zannettiği gibi dünya sadece mevcut olan maddelerden veya insanın kısmeti...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; "Ben,siz ve dünyanın benzeri;toplu bir çöl yolculuğuna çıkan bir topluluğa benzeriz.Bunlar henüz gidecekleri yolun yarısına varıp varamadıklarını bilmeden azıkları tükenir.Üstü-başı perişan ve şaşkın bir vaziyette ortada kalırlar.Bunlar böyle perişan bir durumda iken, karşılarına elbiselerine sarınmış,başından sular damlayan...
6 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:Ahirette dünya;sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer.Dikkat etsin,o parmağıyla denizden neyi geri getirebilir? Dünya malına dalanların,dünya malı ile uğraşıp ahireti unutmaları ve bu nedenle büyük zarar görmelerinin diğer bir benzeri de şudur; Dünya malına dalan kimselerin,gafletlerini sefere çıkaran bir...
Sonraki Sayfa »