Cinsel Yaşam

17 Mayıs 2018 - 0 yorum
Livata Ve Mastürbasyonun Hükmü Erkeğin erkekle veya kadına arkadan temasına livata veya litililik denir.Lut (a.s)'ın kavmi bu çeşit sapık ilişkiler yüzünden helak edildiği için bu adla anılmıştır.Livata İslam'da ve önceki semavi dinlerde de yasaklanmıştır. Hz Lut (a.s)'ın kavmini uyarması konusu Kur'an-ı Kerim'de...
16 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ayet Ve Hadislere Göre Zina Fiili Hakkında Sonuç Ve Değerlendirme İslam'da cehennem karşısında cennet,günah karşısında af ve mağfiret birlikte bulunur.Allah Teala kimi hakları korumak için şiddetli cezalar koymuş,fakat buna karşılık da kişinin İslami hükümlere samimi olarak teslimi ve razı olma durumuna...
15 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zina Eden Birisinin  Ceza Uygulanması İçin Gerekli Şartlar Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir ki bunlar; 1- Zina eden erkeğin ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.Ergin olmayan çocuğa had uygulanmaz 2- Zina edilen kadının da ergin veya...
12 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kur'an Ve Sünnette Göre Zinanın Cezası Ve Uygulama Şekli İslam'da cezanın caydırıcı olmasına önem verilmiştir.Bu yüzden suç işleyen teşhir edilir ve ceza toplum içinde açıkta uygulanır.Kur'an-ı Kerim de şöyle buyrulur: "Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zina Yasağı Zina; bir kadınla nikahsız veya haksız olarak cinsel ilişkide bulunmaktır.Bir fıkıh terimi olarak zina şöyle tarif edilebilir: İslami hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin,kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki bir kadına,İslam ülkesinde,nikah akdine veya cariyelik statüsü gibi farklı bir nedene dayanmaksızın...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Eşlerin İLA Yapmak Suretiyle Kendisine Cinselliği Yasaklamak İla : Evlilik akdini sona erdirebilen bir yemin çeşididir.Bir fıkıh terimi olarak,kocanın eşiyle cinsel birleşmeyi yemin,adak veya bir şarta bağlayıp belirli veya belirsiz bir süre kendisini bundan menetmesini ifade eder.Mesela : Allah'a yemin olsun...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Kürtaj Yumurtalıklara ,Rahime Ve İnsan Vücuduna Verdiği Zararlar Bu hususta Dr Cemal Zeki şu izahatı vermiştir; Rahmi bilhassa gebe iken karıştırmak çok tehlikelidir.Bu hal bazen çocuğu sarsar,düşmesine sebep olur,hem de çok defa çocuktan önce annesini mezara götürür. Rahim gebelik sürecinde incelir,bu sebeple çocuk...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Zina Tanımı Bir kadın ile evlenmekten asıl maksat,yalnızca şehvetini tatmin değildir.Belki,meşru surette bir aile hayatı yaşayarak evlat sahibi olmaktır.Kocasının müşterek hayatı,namusunun şeref ve şanının muhafızı bulunmaktır.Zina cinayeti ise,bütün bu gayelere aykırıdır Zina,nikah bağları bulunmayan,birbirine namahrem olan erkek ve kadının tenasul yolundan birleşmesine...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Eşinizle Yaşadıklarınızı Başkalarına Anlatmayın İnsanın hanımı ile arasındaki cinsel ilişkiyi başkalarına anlatması caiz değildir.Kadının da bu şekilde,başka kadınlara ilişkilerini anlatması caiz değildir.Çünkü bu din ve akla göre kötü ve düşüklüktür. Ebu Hureyre'den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulüllah (s.a.v) erkeklere dönerek; İçinizden,kadın...
20 Mart 2018 - 0 yorum
İslam'da Cinsellik Kadın kocasının meşru olan her emrine itaat etmesiyle beraber,bilhassa kadın erkek ilişkisi olan (cinsi münasebet için) yatağına davetinde mühim zazereti olmadıkça kocasının arzusuna uymalı,yerli yerince hizmetinde bulunarak yatağından kaçmamalıdır. Kadınların,yatak münasebetlerinde kocalarına karşı vazifeleri ve görevleri çok önemlidir.Dikkat edilirse,karı-koca arasındaki...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Hamile Kalma Olasılığı Yüksek Olan Günler Hangileridir?  Adet Gününden Kaç Gün Sonra İlişkiye Girildiğinde Hamile Kalma Olasılığı Daha Yüksektir Yada Hamile Kalmama Olasılığı Yüksek Olan Günler Ve  Dönemler Hangileridir Kadın,genellikle adet gördüğü günden itibaren 14. gün yumurtalığından, aşılanabilecek bir yumurta (tohum)...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Evlilik bahsinde anlattığımız gibi, cinsimünasebet şehveti iki faydayı sağlama açısından insana verilmiştir. 1. FAYDA: Neslin devamıdır. 2. FAYDA: Cinsî münasebetin zevkine varmakla, âhiretteki daha büyük zevki hatırlamak ve ona hazırlanmak. Cinsî münâsebetin zevki kısa bir süre değil de devâmlı olsaydı, bütün zevklerin...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Erkek,nefsinin her arzu ettiği zaman ailesi ile cinsi yakınlıkta bulunabilir ve erkeğin kocalık hakkından her zaman istifade edeceği söylenebilirse de bu mesele çok naziktir.Evlilikte vazifeler,arzular müşterek olduğunu ve kadının arzularına da yer vermek icap ettiğini erkeğin hatırlaması ve bilmesi gerekir. Kadının...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
1. Tehlike : Rahim şırıngası ile yapılacak çocuk almanın tecrübeten en akla yakın tehlikesi; âletin doğru yola gideceği yerde yanlış bir yola sokulmasıdır. Böyle bir âlet, doğru yolu bilmeyen ve kâfi derecede «parmak ucu tecrübesi» olmayan biri tarafından rahme sokulmaya...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
Evlilikten en büyük gaye insan neslinin devâmının sağlanmasıdır. Erkeğin kadındaki en büyük hakkıdır. Kadın, kendisinde bedenî bir hastalık bulunmayınca, kocasına çocuk getirmek zorundadır. Yüce Allah buyuruyor ki: «Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza (meşrû yoldan) dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için ileriye hazırlık yapın....
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Zina, toplumsal büyük bir yaradır. Bu yaranın açtığı gediği hiç bir şey dolduramaz. İşleyenlerin dünya ve âhiret hayatlarını mahveden büyük bir günâhtır. Ahlâk duvarını yıkan, maddî ve manevî tahribatları büyük sosyal bir anarşidir. İşte doğurduğu sadece bedensel zararlardan ikisi. Bel soğukluğu...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Sigara gibi içkinin de insan sağlığına zararları büyüktür. Fakat açtığı sosyal, ahlâki ve ekonomik zararlar çok daha büyüktür. Çünkü sigaranın zararları sadece ferdi ve cüz'i de olsa ekonomiktir. Fakat içki öyle midir? Dinimiz, başta vücudu tahrip eden ve ocaklar söndüren bu...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Orgazma varmayan kadınların çoğu ilk doğumdan sonra cinsel soğukluktan kurtulabilir. Bu, genellikle psikolojik nedenlere dayanır: Kadın artık bir takım cinsel engellerin ortadan kalktığını hisseder ve kadın olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Çocuk sayesinde mutluluk kazanmıştır. Kocasına olan sevgisini derinleştirir ve doğum sınavını...
Sonraki Sayfa »