Cinsel Yaşam

30 Kasım 2018 - 0 yorum
Cinsel arzunun ifrat derecesi vardır ki aklın üstesinden gelir ve erkeğin aklını fikrini kadınlarla birlikte olmaya yönlendirir. Böylece kişiyi ahireti hatırlamaktan alıkoyar. Hatta bazen ifrat derecesinde olan cinsel arzu kişiyi çirkin amellere ve fuhuşa yöneltir, bazen de şu iki çirkin...
17 Mayıs 2018 - 0 yorum
Livata Ve Mastürbasyon Erkeğin erkekle veya kadına arkadan temasına livata veya litililik denir.Lut (a.s)'ın kavmi bu çeşit sapık ilişkiler yüzünden helak edildiği için bu adla anılmıştır.Livata İslam'da ve önceki semavi dinlerde de yasaklanmıştır.Hz Lut (a.s)'ın kavmini uyarması konusu Kur'an-ı Kerim'de şöyle...
16 Mayıs 2018 - 0 yorum
Ayet Ve Hadislere Göre Zina Etmek İslam'da cehennem karşısında cennet,günah karşısında af ve mağfiret birlikte bulunur.Allah Teala kimi hakları korumak için şiddetli cezalar koymuş,fakat buna karşılık da kişinin İslami hükümlere samimi olarak teslimi ve razı olma durumuna göre,kuluna rahmet ve mağfireti...
15 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zina Cezasının Uygulanması Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir ki bunlar; 1- Zina eden erkeğin ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.Ergin olmayan çocuğa had uygulanmaz 2- Zina edilen kadının da ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir...
12 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kitap Ve Sünnette Zina Fiilinin Cezası Ve Uygulaması İslam'da cezanın caydırıcı olmasına önem verilmiştir.Bu yüzden suç işleyen teşhir edilir ve ceza toplum içinde açıkta uygulanır.Kur'an-ı Kerim de şöyle buyrulur: "Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun.Eğer...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zina Yasağı Zina; bir kadınla nikahsız veya haksız olarak cinsel ilişkide bulunmaktır.Bir fıkıh terimi olarak zina şöyle tarif edilebilir: İslami hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin,kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki bir kadına,İslam ülkesinde,nikah akdine veya cariyelik statüsü gibi farklı bir nedene dayanmaksızın...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
İla Ne Demektir Ve İçeriği İla : Evlilik akdini sona erdirebilen bir yemin çeşididir.Bir fıkıh terimi olarak,kocanın eşiyle cinsel birleşmeyi yemin,adak veya bir şarta bağlayıp belirli veya belirsiz bir süre kendisini bundan menetmesini ifade eder.Mesela : Allah'a yemin olsun ki,şu kadar...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Kürtaj Yaptırmak Ve Zararları Bu hususta Dr Cemal Zeki şu izahatı vermiştir; Rahmi bilhassa gebe iken karıştırmak çok tehlikelidir.Bu hal bazen çocuğu sarsar,düşmesine sebep olur,hem de çok defa çocuktan önce annesini mezara götürür. Rahim gebelik sürecinde incelir,bu sebeple çocuk düşürmek ve buna benzer...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Zina Sayılan Hareketler Bir kadın ile evlenmekten asıl maksat,yalnızca şehvetini tatmin değildir.Belki,meşru surette bir aile hayatı yaşayarak evlat sahibi olmaktır.Kocasının müşterek hayatı,namusunun şeref ve şanının muhafızı bulunmaktır.Zina cinayeti ise,bütün bu gayelere aykırıdır Zina,nikah bağları bulunmayan,birbirine namahrem olan erkek ve kadının...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Evlilik Hayatında Cinsellik Ve Gizlilik İlkesi İnsanın hanımı ile arasındaki cinsel ilişkiyi başkalarına anlatması caiz değildir.Kadının da bu şekilde,başka kadınlara ilişkilerini anlatması caiz değildir.Çünkü bu din ve akla göre kötü ve düşüklüktür. Ebu Hureyre'den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulüllah...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Dinimize Göre Evlilik hayatında Cinsel Yaşam Kadın kocasının meşru olan her emrine itaat etmesiyle beraber,bilhassa kadın erkek ilişkisi olan (cinsi münasebet için) yatağına davetinde mühim zazereti olmadıkça kocasının arzusuna uymalı,yerli yerince hizmetinde bulunarak yatağından kaçmamalıdır. Kadınların,yatak münasebetlerinde kocalarına karşı vazifeleri ve...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Hamile Kalmanın En Yüksek olduğu Dönemler Kadın,genellikle adet gördüğü günden itibaren 14. gün yumurtalığından, aşılanabilecek bir yumurta (tohum) çıkarır.Bu yumurta bir kaç saat,en fazla iki gün yaşayabilir.Bu sebeple kadın,bilhassa bu ara adet gördüğünün 12-17. günlerinde,yani bu beş günde (12 ile 17....
4 Mart 2018 - 0 yorum
Cinsel İlişkiden Gaye Evlilik bahsinde anlattığımız gibi, cinsi münasebet şehveti iki faydayı sağlama açısından insana verilmiştir. 1. FAYDA: Neslin devamıdır. 2. FAYDA: Cinsî münasebetin zevkine varmakla, âhiretteki daha büyük zevki hatırlamak ve ona hazırlanmak. Cinsî münâsebetin zevki kısa bir süre değil de devâmlı...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Evlilik Hayatında Cinsellik Erkek,nefsinin her arzu ettiği zaman ailesi ile cinsi yakınlıkta bulunabilir ve erkeğin kocalık hakkından her zaman istifade edeceği söylenebilirse de bu mesele çok naziktir.Evlilikte vazifeler,arzular müşterek olduğunu ve kadının arzularına da yer vermek icap ettiğini erkeğin hatırlaması ve...
28 Şubat 2018 - 0 yorum
Çocuk aldırmanın -Kürtaj- Zararları 1. Tehlike : Rahim şırıngası ile yapılacak çocuk almanın tecrübeten en akla yakın tehlikesi; âletin doğru yola gideceği yerde yanlış bir yola sokulmasıdır. Böyle bir âlet, doğru yolu bilmeyen ve kâfi derecede «parmak ucu tecrübesi» olmayan biri...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
Kürtajın Yaptırmanın Manevi Sorumluluğu Evlilikten en büyük gaye insan neslinin devâmının sağlanmasıdır. Erkeğin kadındaki en büyük hakkıdır. Kadın, kendisinde bedenî bir hastalık bulunmayınca, kocasına çocuk getirmek zorundadır. Yüce Allah buyuruyor ki: «Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza (meşrû yoldan) dilediğiniz gibi varın....
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Zina Sonucu Çıkan Hastalıklar Ve Belirtileri Zina, toplumsal büyük bir yaradır. Bu yaranın açtığı gediği hiç bir şey dolduramaz. İşleyenlerin dünya ve ahiret hayatlarını mahveden büyük bir günâhtır. Ahlak duvarını yıkan, maddi ve manevi tahribatları büyük sosyal bir anarşidir.İşte doğurduğu sadece...
26 Şubat 2018 - 0 yorum
Alkol -İçki- Cinselliğe Olumsuz Etkileri Sigara gibi içkinin de insan sağlığına zararları büyüktür. Fakat açtığı sosyal, ahlâki ve ekonomik zararlar çok daha büyüktür. Çünkü sigaranın zararları sadece ferdi ve cüz'i de olsa ekonomiktir. Fakat içki öyle midir? Dinimiz, başta vücudu tahrip eden...
Sonraki Sayfa »