Cimrilik Etmek

13 Aralık 2017 - 0 yorum
1-) Sadece şahsına faydalı olandır.Bu ya direkt olarak ibadet yolunda harcanmakla veya yapılan ibadete yardımcı olmak suretiyle olur.Yaptığı ibadetin de faydası olan kısmına misal olarak Hacda ve savaşta harcanan kısmı gösterilebilir. Çünkü bu ibadetler servetle yapılabilir.Bu ibadetler aynı zamanda kişinin Allah'a...
13 Aralık 2017 - 0 yorum
Bu çeşit tedavinin temeli üçtür Sabır İlim Amel Bunların hepsi beş madde de toplanır.Bunlar 1-) Ameldir=Geçimde israftan sakınma ve harcamakta orta yolu takip etmektir.Kanaatin yüceliğine inanan kimse,harcamalarını elinden geldiği kadar kısmalı ve lüzumlu harcama ile yetinmelidir.Masrafları haddinden fazla olup eli açık olanlar kanaatkar...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Yoksulluk her zaman hoş görülmüş,makbul olmuştur.Bu durumda olan kimsenin bu haline razı olması ve başkasının malına göz dikmemesi lazımdır.Haris olmayacağı gibi,kimsenin malına da göz koymamalıdır.Bu ancak,ihtiyacın en alt derecesinde yemek,giymek ve meskene razı olmakla mümkün olur.Sadece o günü veya en...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Servet bulunmadığı zaman Müslüman'a yakışan şeyin,kanaatkar olup hırslı davranmamak olduğu gibi,servete sahip olduğu zaman da kendi üzerine başkalarını tercih edip,cömertlik,hayırlar ve iyilikler yaparak cimrilik ve pintilikten kurtulmak olduğunu bil. Cömertlik Peygamberlerin ahlakındandır ve kurtuluşa ermenin ana yollarındandır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;  Cömertlik;...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Servet hem iyi hemde kötüdür. Tıpkı bir yılana benzer. Terbiye eden adamın eline düşerse,adam o yılandan panzehir yapar.Anlamayanın eline geçtiği zaman da,yılan onu sokar ve öldürür.Malda böyledir. Servetin zehirinden korunmak için kişinin beş görevi yerine getirmesi gerekir.Bu görevler de; 1-) Malı kazanırken,maldan gayenin...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
1-) Yardımın isteyerek ve seve seve yapılması gerekir.Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret edilmiştir (1).İslam ahlakçılarına göre diğer bütün ahlaki erdemler gibi cömertlik de insanda bir huy ve meleke haline gelmekle gerçekleşir ve ancak böyle bir kimse gönüllü hayırlar yapabilir.Bu sebeple...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Hamd,Allah'a mahsustur ve ben ancak Allah'a hamd ederim.O,kullarına bol ve geniş rızık vermekle,rızık ve ümitlerini kestikten sonra sıkıntı ve darlıklarını gidermekle hamde müstahak ve layık olan yalnız O'dur.Bütün varlıkları yaratan ve hepsine bol bol rızık veren O'dur. Kendi cömertliğinin gereği...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Ölü mezarda kurtlanır ve bütünüyle kurt haline gelir.Sonra kurtlar birbirlerini yiyerek varlıklarını devam ettirirler.En sonunda iki büyük kurt karşı karşıya gelir.Bunlarda birbirlerini yemek için olanca gayretlerini sarf ederler.Sonunda birisi diğerine galip gelir ve onu yer.Fakat sonunda o da tek kalır,yiyecek...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Öyle çocuklar vardır ki,anne ve babalarından bir şey kalmadığı halde,anne,babasından bolca mal kalanlardan daha rahat ve daha mutlu geçiniyorlar.Evladına hayırlı olması için,ona bolca servet bırakmak çıkar yol değildir. O bıraktığı servetin, çocuğunu kötü yollara sürüklediğini ve eğer salih kimse ise,Allah'ın ona...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Cimriliğin mal ve servet sevgisinde meydana geldiğini bil. Malı sevmenin belirli iki sebebi vardır 1-) Yalnız mal sayesinde yapılabilecek şehevi arzu ve isteklerdir.İnsanoğlu ölümün vaktini bilmez.Fakat üç,beş veya on gün sonra öleceğini bilseydi,belki de yaptığı cimrilik bu kadar şiddetli olmazdı.Çünkü yaşayacağı...