Cenaze Namazıı

4 Eylül 2018 - 0 yorum
Ölümü Hatırlamak Adına Bir gün dünyada mutlu yaşamış olan bir gencin cenazesinde bulundum.Orada insanların dünyayı yerdiğini,dünya ehlini ayıpladıklarını,ölümden gafil olanları da kınadıklarını gördüm. Akıl sahibi kimse ölümün yaklaştığının farkında olursa,akıl ona salih amel işlemede acele davranmasını söyler ve o kişi korku içinde...
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
52. Gün Mevlüt Okutmak Birçok yerlerde vefat eden kimsenin elliikinci günü hesap edilmekte,o gün geldiğinde mevlit okutulmakta ve elliikinci gün duası okunmaktadır. Dinimizde ölmüş olan bir mü'min için okunacak Kur'an-ı Kerim,yapılacak dua ve verilecek sadakanın faydası inkar olunamaz.Ancak yedinci,kırkıncı ve elliikinci günü...
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Cenaze Namazında Ellerin Bağlanması Ve Bırakılması Cenaze namazlarında el bağlamanın devamı,kıraatin veya zikr-i mesnunun devamı müddetince olacaktır. Cenaze namazında dördüncü tekbirin alınmasıyla okunacak bir şey kalmamakta ve el bağlama mükellefiyeti de son bulmaktadır. Dördüncü tekbir alınınca her iki el yan tarafa bırakılır,sonra iki...
18 Temmuz 2018 - 0 yorum
Cenazenin Bekletilmesi Vefat eden bir kimsenin başka bir şehirde bulunan yakınlarının yetişmesi için,ölünün yıkanması ve gömülmesi ile alakalı dini vazife,saatlerce , bazan bir gün bile geciktirilmektedir.Dinin emirlerinin tehiri pahasına,bir kimsenin gelmesini beklemek,İslami esaslarla bağdaşmayacak bir davranıştır. Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Cenazenin Kefenine Ahitname Koymak Bir takım kimseler,ölünün mü'min olduğunu ifade eden ibareleri ve mübarek kelimeleri onun kefenine veya alnına yazmakta yahut yazılmış bulunan bir kağıdı kefenin için koymaktadırlar.Bunu yapmakta fayda olacağını ifade eden (zayıf) beyanlar bulunmakta ise de,muteber kayda değer değerli...
8 Temmuz 2018 - 0 yorum
Soru : Cenaze namazını kılacağımız ölü başka bir memlekette olursa veya defnedilmiş ise,onun üzerine gıyabi namaz kılabilir miyiz? Olmaz diye hüküm verilmesi halinde bizzat Peygamber (s.a.v) Efendimiz'in Necaşi'nin cenaze namazını gıyabi olarak kıldırmasını nasıl izah edersiniz? Cevap : Cenazenin,namaz kılacak cemaatin...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Cenaze Namazı Öncesi Vaaz Hz Ali bir cenazeyi teşyi ediyordu.Cenaze kabre konulduğunda yakınları feryat edip yüksek sesle ağlamaya başladılar.Bunun üzerine Hz Ali Niçin ağlıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki eğer onların gördüklerini görmüş olsaydınız,dehşete kapılarak ölülerinizi unuturdunuz.Ölüm meleği son ferdinizi de alıp...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenazenin bir an önce yıkanması,kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi müstehaptır.Yıkama işini yapmak için cenaze önce teneşir denilen tahta bir sedir üzerine,ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır.Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç,beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden diz kapağına kadar olan...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenazeyi teşyi etmek,yani arkasından mezara kadar gitmek sünnettir,bunda büyük sevap vardır.Hatta akraba veya komşulardan olup iyi haliyle bilinmiş kişilerin cenazesini teşyi etmenin nafile namazdan daha faziletli olacağı söylenmiştir.Hazırlanmış olan cenazeyi bir an önce götürüp defnetmek iyidir. Cenazenin taşınmasında sünnet olan dört...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel yoksa,cemaat oturur.Cenaze omuzdan inmeden oturmaları mekruh olduğu gibi cenaze yere indikten sonra ayakta durmaları dahi mekruhtur. Kabrin bir insan boyu kadar derin olması yeterlidir.Kabirlerde lahit yapmak faziletlidir;kabrin içinde kıble tarafı oyulur ve ölü,yüzü kıble...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Baki olan Allah'tır ve her canlı ölümü tadacaktır.Doğum da ölüm de Allah'ın bir çok hikmetlere binaen takdir ettiği bir hadisedir.Fakat İslam inancı bakımından ölüm bir son değil,yeni bir hayatın başlangıcıdır.Dolayısıyla bu alem için ölüm denilen şey,başka bir alem için mahiyeti...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır,niyet edilir.İmam tekbir alarak ellerini namazda olduğu gibi bağlar.Cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini bağlar.Bu tekbirin arkasından hem imam hem cemaat 've celle senaüke' cümlesini ilgili yere ekleyerek içlerinden Sübhaneke'yi okurlar. Ardından imam...