Cenaze Namazıı

11 Ocak 2018 - 0 yorum
Hz Ali bir cenazeyi teşyi ediyordu.Cenaze kabre konulduğunda yakınları feryat edip yüksek sesle ağlamaya başladılar.Bunun üzerine Hz Ali Niçin ağlıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki eğer onların gördüklerini görmüş olsaydınız,dehşete kapılarak ölülerinizi unuturdunuz.Ölüm meleği son ferdinizi de alıp götürünceye dek size...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Ölünün Yıkanması Ve Kefenlenmesi Cenazenin bir an önce yıkanması,kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi müstehaptır.Yıkama işini yapmak için cenaze önce teneşir denilen tahta bir sedir üzerine,ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır.Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç,beş veya yedi defa tütsülenir.Göbeğinden diz...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenazenin Teşyi Cenazeyi teşyi etmek,yani arkasından mezara kadar gitmek sünnettir,bunda büyük sevap vardır.Hatta akraba veya komşulardan olup iyi haliyle bilinmiş kişilerin cenazesini teşyi etmenin nafile namazdan daha faziletli olacağı söylenmiştir. Hazırlanmış olan cenazeyi bir an önce götürüp defnetmek iyidir.Cenazenin taşınmasında sünnet olan...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Ölünün Defnedilmesi Ve Defin Adabı Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel yoksa,cemaat oturur.Cenaze omuzdan inmeden oturmaları mekruh olduğu gibi cenaze yere indikten sonra ayakta durmaları dahi mekruhtur. Kabrin bir insan boyu kadar derin olması yeterlidir.Kabirlerde lahit yapmak faziletlidir;kabrin içinde kıble tarafı...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenaze Ve Ölüm Baki olan Allah'tır ve her canlı ölümü tadacaktır.Doğum da ölüm de Allah'ın bir çok hikmetlere binaen takdir ettiği bir hadisedir.Fakat islam inancı bakımından ölüm bir son değil,yeni bir hayatın başlangıcıdır.Dolayısıyla bu alem için ölüm denilen şey,başka bir alem...
22 Kasım 2017 - 0 yorum
Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır,niyet edilir. İmam tekbir alarak ellerini namazda olduğu gibi bağlar.Cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini bağlar. Bu tekbirin arkasından hem imam hem cemaat 've celle senaüke' cümlesini ilgili yere ekleyerek içlerinden Sübhaneke'yi okurlar. Ardından imam...
18 Kasım 2017 - 0 yorum
Ölünün Arkasından Kur'an Okumak,Dua Ve Telkin Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur.Yıkanmadıkça yanıdna Kur'an okunmaz,okunması da mekruhtur.Bu durumda başka bir oda da Kur'an okunabilir.Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerinede de tam bir örtü bulunduğu takdirde,kendisine yakın oturulmaksızın gizlice Kur'an-ı Kerim...