Bilgilendirme Babı

21 Mart 2018 - 0 yorum
Gençlik Ve Önemi Resul-i Kibriya Efedimiz'in bir başka hadislerinde zamanın ne denli kıymetli olduğunu şöyle ifade etmişlerdir : 'Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: ölüm gelmeden önce hayatın - hastalık gelmeden önce sağlığın - meşguliyet gelmeden boş vaktin -...
20 Mart 2018 - 0 yorum
Göz Zinası Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsra 36) Siz baktığınız zaman gözlerinizi Hazret-i Allah'ın haram kıldığı şeylerle oyalamayın. Aksi halde kalpteki yaşantınız çıkmaza düşer. "Allahu nurussemavati vel ard" -Allah göklerde ve...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Şiir İle İlgili Ayet Ve Hadisler Müzikte olduğu gibi aynı şekilde de şiirlerin hepsine ve tümüne de karşı değiliz.Nasıl ki hayvanlar bile otlayacağı otu yerken seçici davranıyorlarsa;aynı şekilde de insanlarda dinlediği müzikte ve şiir konusunda da aynı hassasiyeti göstermelidir.Nasıl ki hayvan...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Dini Hikayelerden Bir Kesit İbrahim b. Edhem diyor ki; Lübnan dağında kendilerini Allah'a adayan insanlarla sohbet ettim.Onların hepsi bana şu vasiyette bulundular; Dünya ehline döndüğün zaman onlara şu dört hikmet ve nasihatı ver! Çok uyuyan kimse hayatının bereketini bulamaz Çok konuşan kimsenin kalbi...
17 Mart 2018 - 0 yorum
Yanlış Bir Hayat Felsefesi Önceki bölümlerde de geçtiği üzere Yüce Allah Hz Adem'i en üstün sıfatta yaratırken kendisine bir takım emir, yasaklar ve yükümlülükler yüklemiştir ki bunlardan ilk emir ve yasak da kendisi cennette iken ,Yüce Allah'ın kendisine yasakladığı ağaca yaklaşmaması...
15 Mart 2018 - 0 yorum
Hakiki Müslüman Nasıl Olmalı İmanın şartlarına tam bir teslimiyet ile bağlanabilmen için İslam'ın şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmek zorundasın.İslam'ın şartlarını da tam bir teslimiyet,ihlas ve takva içerisinde yerine getirebilmen içinde İman'ın şartlarını şartsız-şurtsuz kabul etmeli ve Allah ve Resulü'nün emir ve...
14 Mart 2018 - 0 yorum
Günah,Tövbe Ve Manevi Arınma İslami anlayış,insanda doğal olarak iyilik kadar kötülüğe eğilimin varlığını da kabul eder.İnsan iyilik ile kötülüğün karışımıdır.İnsan melek tabiatlı olmadığı gibi şeytan da değildir.Bu durumda,zaman zaman ilahi sınırları aşma,günaha düşme ihtimal ve tehlikesi herkes için söz konusudur.Asıl olan,ilahi...
11 Mart 2018 - 0 yorum
Sihir Ve Büyü Diye Birşey Varmıdır Hükmü Nedir Yüce Allah her şeyi zıddı ile beraber yaratmıştır.Yüce Allah iyiliği yarattığı gibi kötülüğü de yaratmıştır.Ancak iyiliği ve iyi olanı yapmanızı isterken de kötüden ve kötü olandan da uzak durmanızı istemiştir.İyiliği yapmanızı isterken ve...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İsa Paygamber Ve Hayatı "Allah o gün buyuracak ki: "İsa! Hem senin, hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün! Düşün ki: Ben Seni Ruhu'l-kudüsle desteklemiştim. Sen beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncili öğretmiştim....
10 Mart 2018 - 0 yorum
Rızkı Veren Allah'tır (Hüda) İnsanların farklı ölçülerde rızıklandırılmalarında birtakım ibretler söz konusudur. İslam inancına göre rızık konusunda tüm tasarruf büyük ölçüde Allah'a ait olmakla birlikte,insanın da ahlaki yükümlülüğü vardır.Şöyle ki ; İnsan tabiatta kendisine rızık olarak sunulmuş her şeyi doğuştan getirdiği...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Düşünceden günah var mı Allah'ın lanetlediği bir konuyu düşünüp, yapmadan önce nefretleyip yapmazsa günah olmaz. Kötü düşünceler kötülüğe teşvik edip yaptırırsa isyanın tam kendisidir. Her aklınıza geçen, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyi içinizde yer tutturmayın. Allah'ın hoşuna giden bir şeyi de içinizde...
8 Mart 2018 - 0 yorum
Bismillahirrahmanirrahim :"Ey îman edenler! Allah 'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır (1)" Yarın deyince kabir, Sırat, Mizan ve Mahşer, o dehşet günü hazırlığı demektir. Çünkü her nefesin hesabı canlı olarak size yapışarak Mahşer'e...
7 Mart 2018 - 0 yorum
"Ey imân edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alikoymak ister. Artık...
7 Mart 2018 - 0 yorum
1-2 Ey Nebi! Zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Allah Gafurdur,Rahimdir.Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir.Allah mevlanızdır sizin,o en iyi bilendir,Hakim'dir. 3-4 Hani Nebi, eşlerinden birisine gizlice bir söz söylemişti de o eşi bunu haber verip,Allah...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilk iman eden onun en sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekr es-Sıddîk'ın kızı ve Hz. Peygamber'in zevcesi. Hicret'ten dokuz veya on sene önce Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Ümmi Rumân binti Âmir İbn Umeyr'dir. Hz. Aişe çok...
6 Mart 2018 - 0 yorum
1-Hasan Basri diyor ki;Sizden önce Resulüllah'ın sohbetinde bulunmuş ilk Müslümanlardan bir zat vardı.Bu zat yöneticilere yaklaşmaz ve daima onlardan kaçardı.Oğulları kendisine;Sen ilk Müslümanlardansın,senin seviyende olmayan sahabeler bile reislerin sohbetine gidiyor da sen niye gitmiyorsun? dediler Oğullarına; İnsanların saldırdıkları leşe,benim de konmamı...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Organ nakli bir tedavi yöntemidir. Helâl yoldan tedavi câizdir. Dinimiz buna teşvik etmiştir. Bazı insanlar Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v), ''Tedavi olalım mı?'' diye sorduklarında, Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Evet, ey Allah'ın kulları tedavi olun. Şunu bilin ki yüce Allah yeryüzüne...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bedenin herhangi bir yerine iğneyle açılan deliklerin üzerine, sürmeye benzer bir boya sürerek dövme yaptırmak, her şeyden önce insanın bedenine eziyet verdiği için câiz görülmemiştir. Peygamberimiz (s.a.v) dövme yapanları ve yaptıranları kınamıştır. ''Saçlarına saç ekleyene, bu işi yapana, vücuda dövme yapana...
Sonraki Sayfa »