Allah’ın Varlığı

8 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ı Sevdiğini İddia Ediyorsun Ama Bu Sevgide Allah'a Karşı Ne Kadar Samimisin Hiç Kendini Sorguladın Mı? Allah'ın sevgisi bir noktadadır. Allah'ın sevgisinden başka bir şey gönüle geldi mi onu uzaklaştıracaksın. Uzaklaştıramadığın takdirde, ben Allah'ı seviyorum demek ya milleti veya kendini kandırmaktan...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Buğzetmek Bil ki,Allah için seven kişinin Allah için buğzetmesi de gereklidir.Çünkü sen,Allah'a itaat ettiği ve O'nun tarafından sevildiği için bir insanı sevdiğin zaman,Allah'a isyan ederse ona buğzetmen gerekir.Çünkü böyle bir durumda o,Allah'a isyan etmiş ve O'nun tarafından sevilmemiştir. Bir sebepten...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah  İçin Sevmek Ve Allah İçin Sevmenin Anlam Ve Önemi Bil ki,arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta odluğu gibi tesadüfen,bazen de istemekle ve kasten olur.Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya,bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir.Bunlar ise ancak sevilen biri için...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Razı Olup Allah'tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O'na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O'nu suçlamaz.Allah'a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)'nin kendisi için seçmiş...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kalpteki korkuyu Allah'a teslimiyet ortadan kaldırır.Çünkü Allah'a teslim olup O'na boyun eğen ve Allah'ın takdir ettiği şeylerin mutlaka başına geleceğini,takdir etmediği şeylerin de asla başına gelmyeceğini bilen kimsenin kalbinde zerre kadar mahlukat korkusu olmaz.Nefsine bir kötülük gelmesinden endişe eden kimse,onu...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Ehl-i İbahe Ne demektir Ve Ehl-i İbahenin Saptıkları Yanlış Yollar,Allah'ı İnkar Etmenin Sebepleri Ve İnsanların Küfre Düşmesinin Sebepleri Nelerdir Bazıları herşeye mübah diyerek Yüce Allah'ın çizdiği sınırın dışına çıktılar. Bunların cahillik ve bilgisizlikleri şu yedi sebepten ileri gelir. 1. SEBEP: Yüce Allah'a...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah'ın Tecelli Etmesi Hiç Bir Şeyin Tesadüf Olmadığını Bildiğin,Gördüğün Ve Hatta Kabul Etmesen de İnandığın Halde Hangi Akla Hizmet Ederek Allah'ın Varlığından Şüphe Ediyorsun "(Gerçekten insan zalim ve nankördür. (1)","(...senin aslını topraktan,..(2)",geldiğini ve yine aynı şekilde ölüp bir avuç toprak olacağını, tekrar dirilme...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah'ın Varlığının Delili "Sizi Allah yarattı (1)","Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki... (2)" O Allah ki;"...yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardı,Hem siz yeyin,...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
Herşey Allah'ın Tecellisi Dahilindedir "Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar....
1 Ocak 2018 - 0 yorum
Tesadüf Değil Allah'ın Tecellisi "O Rabbiniz ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın (1)" "Evren de mülkde egemenlik de Allah'ındır.Bu...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
Tesadüf Saçmalığı "Allah'a ortak koşanlar veya inkar edenler dünya hayatında altın,gümüş,mal ve servet olarak ne biriktirirlerse biriktirsinler,bunların hepsi inkar edenler için sadece dünya hayatında,geçici ve faydası sınırlı değerlerdir;bunlar ahiret hayatı için güvence sağlamazlar (1)" "Artık,peygambere iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Kur'an da Allah'ın Varlığını İspatlayan Ayetler "Siz Allah yarattı (1)","Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki (2)"; "Bilakis O,diridir,ezelidir ,ebedidir,zamanın ve mekanın ölçümünden mutlak olarak müstağnidir. Varlıkta O'ndan başka ilah ve gerçekte ibadet edilecek bir varlık yoktur.Şu halde,ey mükellefler! Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah herkesin ne yaptığını,ne ettiğini,ne düşündüğünü bilmekte ve herkesin yaptığından da haberdardır..Bu dünyada Allah'a boğun eğmeyip ,Resulün'e karşı çıkıp onu yalanlayanlar, nefsi arzu,heva ve arzularına uyarak Allah'ın varlığını birliğini inkar edenler,mahşer meydanına çağrıldıkları zaman ve o mahkemede hesap vermek için...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'ın Varlığını Ispatlayan Deliller Allah ki;" gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti. Sonra da Arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize vermişken ; siz Allah’ı nasıl inkar edebilirsiniz ki ? "Elif, Lam, Ra. İşte bu, apaçık...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'ı İnkar Edenlere Verilecek Ceza "Gerçek ilah,alemlerin Rabb'i olan Allah'tır.Gerçek ve tek din İslam'dır.Hakk'ı tebliğ eden bütün peygamberler tek millet tek ,onlara tabi olan müminler de tek ümmettirler.Rab tek,din tek,millet tek,ümmet tek iken, Yahudiler , Hristiyanlar, Mecusiler,Sabiiler.... bunlara ne oluyor da...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
"İslamda,Allah'tan ümidini kesmek küfür olmasa bile,müminin vasıflarından değildir. Zira "Aklını yitirmişlerden başkası Allah'tan ümidini kesmez (1)". Mümin,ne kadar çok olursa olsun,imanı,ahlakı,ibadetleri,hayır ve hasenatına güvenerek ahiretten tamamen ümit var da olamaz;benim ahirette cennetteki yerim garantidir diyemez. Çünkü mümine yakışan hal beyne'l-havf ve'r-recadır,yani...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'ı unutmanın cezası,ayet-i celile de belirtildildği üzere:'Allah'ın da onları unutması (Tevbe'67) ve onlara kendilerini unutturmasıdır. İnsanın unutması üç kısma ayrılır ki,bunlar İnsanın İradesi Dışında Cereyan Eden,İhmal Ve Kusura Dayanmayan Unutma Bu anlamda unutkanlık,insanın zayıf yönlerinden biridir.Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. İnsan öğrenme...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
Kainatı yaratan,idare eden ve kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman,iman esaslarının birincisi ve temelidir.Bütün ilahi dinlerde Allah'ın varlığı ve birliği en önemli inanç esası olmuştur.Çünkü bütün esaslar Allah'a imana ve O'nun birliği esasına dayanmaktadır.Yüce Allah'a...
Sonraki Sayfa »