Allah’ın Varlığı

14 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'a İman Etmenin Faydaları . Allah'tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir. Başarı için Allah'ın hoş görmeyeceği çarelere başvurmaz. Kendisine düşen görevini çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler . Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi...
9 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam dininin temelidir. İslam'daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava,su,yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan güven içinde...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam dini insan hayatını her yönüyle bir bütün olarak eke alır. İnsana, dünyada ve ahirette mutluluğa, huzura götürecek yollar gösterir, rehberlik eder. İnsanın inanç dünyası, ibadet hayatı, yeme içme, giyinme, beşeri münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatın değişik alanlarıyla ilgili...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Mahlukatı zahir edip de bir şeyi gizli bırakmayan,sonra da hiçbir şey zahir değilmiş gibi gizleyen Allah'ın şanı ne yücedir! Hangi şey var olan mevcudat kadar açık ve nettir? Mevcudatın tümü lisan-ı hal ile benim bir yaratıcım var ve beni hikmet kanununa...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Kim Allah'ın (c.c) azametini düşünürse şaşar kalır.Çünkü akıl,mevcut olan bir şeyin ezeli olmadığını bilir.Ancak hisler bunu tanımaz.Akıl bu düşünceyi hislere de zaruri olarak dikte eder. Akıl bunu kabul ettikten sonra Yaratıcının yaptıklarının Kendi mevcudiyetine delil olduğunu görür.Sonra Allah'ın takdir ettiği işlerin...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Şüphesiz ki mü'minin kalbi Allah'a ve emirlerine bağlanması için O'nu zikretmeye,O'na itaat etmeye ve O'nun buyruklarına yoğunlaşmasına ihtiyaç duyar.Bu da ancak büyük gayret sart etmekle elde edilebilir. Kişinin fıtratındaki şehevi arzulara meyletmesi Allah yolundaki gayretini paramparça etmesi için kafidir.İnsan hedefinde çok...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanoğlunu yokluktan varlığa çıkaran,ona en güzel şekli veren,akıl nimetiyle donatan,kendisini , gönderdiği peygamber ve onlara verdiği kitaplar vasıtasıyla tanıtan,kişinin iradesini de hesaba katarak doğru yola ileten Allah,vefa gösterilmesi gerekenler arasında elbette en başta gelir. Allah'a vefasızlık eden kişinin bir başka varlığa...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İlahi ihsanlar bile şahsi kabiliyetlerin bir buudu,bir uzantısı,bir lazımı gibi takdim ediliyor. Allah ihsan yağdırıyor,onlar ise Allah'ın ihsanlarını Allah'a ulaşma adına kullanacaklarına,onları Allah ile aralarında perde yapıyorlar. Bir başka sahada ise; İkramlar,kerametler , keşifler,intak-ı bi'l-haklar,hiss-i kable'l vukular.. daha neler neler.Bunların hepsi Allah'tan. Fakat gel...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
En küçük bir yerleşim yeri olan bir köyü dahi muhtarsız düşünemeyen bir insan,şu koca kainatı nasıl idarecisiz düşünebilir? Basit bir gecekondunun bile bir plan ve projesiz olamayacağını bilen bir insan,şu uçsuz bucaksız kainat mimarisinin nasıl plansız / rast gele oluştuğunu...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Yaratılış Kapasitemizin Allah'ı Görebilecek Bir Güçte Olmaması : Allah'ı göremeyiz,çünkü yaratılışımız buna müsait değildir.Hz Musa gibi büyük bir peygamber bile Allah'ın dağa tecelli buyurmasına dayanamamış ve düşüp bayılmıştır.Biz bu sınırlı kapasitemizle dünyada -değil Yaratıcımız olan Allah'ı görebilmek- O'nun yaratmış olduğu...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
O'nun varlığı delil gerektirmeyecek kadar açıktır.Ne var ki,varlığı her şeyden açık olan O yüce Yaratıcı,Zatı itibariyle gözlerin bizatihi göremeyeceği,idrak edemeyeceği kadar da yüce ve eşsiz bir Varlık'tır.Bu itibarla Yaratıcı kendisini bize,Zat'ıyla değil yaratmış olduğu eserler ve göndermiş olduğu rehberlerle tanıtmak...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ı Sevdiğini İddia Ediyorsun Ama Bu Sevgide Allah'a Karşı Ne Kadar Samimisin Hiç Kendini Sorguladın Mı? Allah'ın sevgisi bir noktadadır. Allah'ın sevgisinden başka bir şey gönüle geldi mi onu uzaklaştıracaksın. Uzaklaştıramadığın takdirde, ben Allah'ı seviyorum demek ya milleti veya kendini kandırmaktan...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Buğzetmek Bil ki,Allah için seven kişinin Allah için buğzetmesi de gereklidir.Çünkü sen,Allah'a itaat ettiği ve O'nun tarafından sevildiği için bir insanı sevdiğin zaman,Allah'a isyan ederse ona buğzetmen gerekir.Çünkü böyle bir durumda o,Allah'a isyan etmiş ve O'nun tarafından sevilmemiştir. Bir sebepten...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah  İçin Sevmek Ve Allah İçin Sevmenin Anlam Ve Önemi Bil ki,arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta odluğu gibi tesadüfen,bazen de istemekle ve kasten olur.Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya,bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir.Bunlar ise ancak sevilen biri için...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Razı Olup Allah'tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O'na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O'nu suçlamaz.Allah'a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)'nin kendisi için seçmiş...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kalpteki korkuyu Allah'a teslimiyet ortadan kaldırır.Çünkü Allah'a teslim olup O'na boyun eğen ve Allah'ın takdir ettiği şeylerin mutlaka başına geleceğini,takdir etmediği şeylerin de asla başına gelmyeceğini bilen kimsenin kalbinde zerre kadar mahlukat korkusu olmaz.Nefsine bir kötülük gelmesinden endişe eden kimse,onu...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Cehalet | Cahillik Ve Bilgisizlik Bazıları her şeye mubah diyerek Yüce Allah'ın çizdiği sınırın dışına çıktılar. Bunların cahillik ve bilgisizlikleri şu yedi sebepten ileri gelir. 1. SEBEP: Yüce Allah'a inanmayan bir grubun bilgisizliğidir. Onlar Allah'ı hayal ve kuruntuların da aradılar. O'nun nasıl...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah'ın Tecelli Etmesi Hiç Bir Şeyin Tesadüf Olmadığını Bildiğin,Gördüğün Ve Hatta Kabul Etmesen de İnandığın Halde Hangi Akla Hizmet Ederek Allah'ın Varlığından Şüphe Ediyorsun "(Gerçekten insan zalim ve nankördür. (1)","(...senin aslını topraktan,..(2)",geldiğini ve yine aynı şekilde ölüp bir avuç toprak olacağını, tekrar dirilme...
Sonraki Sayfa »