Allah’ın Varlığı

24 Ocak 2018 - 0 yorum
Hiç Bir Şeyin Tesadüf Olmadığını Bildiğin,Gördüğün Ve Hatta Kabul Etmesen de İnandığın Halde Hangi Akla Hizmet Ederek Allah'ın Varlığından Şüphe Ediyorsun "(Gerçekten insan zalim ve nankördür. (1)","(...senin aslını topraktan,..(2)",geldiğini ve yine aynı şekilde ölüp bir avuç toprak olacağını, tekrar dirilme gününde Allahu...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
"Sizi Allah yarattı (1)","Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki... (2)" O Allah ki;"...yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardı,Hem siz yeyin, hem...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
"Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
"O Rabbiniz ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın (1)" "Evren de mülkde egemenlik de Allah'ındır.Bu yüzden insanlar ve...
1 Ocak 2018 - 0 yorum
"Allah'a ortak koşanlar veya inkar edenler dünya hayatında altın,gümüş,mal ve servet olarak ne biriktirirlerse biriktirsinler,bunların hepsi inkar edenler için sadece dünya hayatında,geçici ve faydası sınırlı değerlerdir;bunlar ahiret hayatı için güvence sağlamazlar (1)" "Artık,peygambere iman edenlere düşen,zalimlere aldırmadan Allah'ın kendileri için açmış...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
"Siz Allah yarattı (1)","Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki (2)"; "Bilakis O,diridir,ezelidir ,ebedidir,zamanın ve mekanın ölçümünden mutlak olarak müstağnidir. Varlıkta O'ndan başka ilah ve gerçekte ibadet edilecek bir varlık yoktur.Şu halde,ey mükellefler! Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını işittiğinize göre dini,yani ibadet ve...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah herkesin ne yaptığını,ne ettiğini,ne düşündüğünü bilmekte ve herkesin yaptığından da haberdardır..Bu dünyada Allah'a boğun eğmeyip ,Resulün'e karşı çıkıp onu yalanlayanlar, nefsi arzu,heva ve arzularına uyarak Allah'ın varlığını birliğini inkar edenler,mahşer meydanına çağrıldıkları zaman ve o mahkemede hesap vermek için...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah ki;" gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti. Sonra da Arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize vermişken ; siz Allah’ı nasıl inkar edebilirsiniz ki ? "Elif, Lâm, Râ. İşte bu, apaçık kitabın ayetleridir,Düşünüp manasını...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
"Gerçek ilah,alemlerin Rabb'i olan Allah'tır.Gerçek ve tek din İslam'dır.Hakk'ı tebliğ eden bütün peygamberler tek millet tek ,onlara tabi olan müminler de tek ümmettirler.Rab tek,din tek,millet tek,ümmet tek iken, Yahudiler , Hristiyanlar, Mecusiler,Sabiiler.... bunlara ne oluyor da İslam'dan ayrılıp dini parça...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
"İslamda,Allah'tan ümidini kesmek küfür olmasa bile,müminin vasıflarından değildir. Zira "Aklını yitirmişlerden başkası Allah'tan ümidini kesmez (1)". Mümin,ne kadar çok olursa olsun,imanı,ahlakı,ibadetleri,hayır ve hasenatına güvenerek ahiretten tamamen ümit var da olamaz;benim ahirette cennetteki yerim garantidir diyemez. Çünkü mümine yakışan hal beyne'l-havf ve'r-recadır,yani...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'ı unutmanın cezası,ayet-i celile de belirtildildği üzere:'Allah'ın da onları unutması (Tevbe'67) ve onlara kendilerini unutturmasıdır. İnsanın unutması üç kısma ayrılır ki,bunlar İnsanın İradesi Dışında Cereyan Eden,İhmal Ve Kusura Dayanmayan Unutma Bu anlamda unutkanlık,insanın zayıf yönlerinden biridir.Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. İnsan öğrenme...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
Kainatı yaratan,idare eden ve kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman,iman esaslarının birincisi ve temelidir.Bütün ilahi dinlerde Allah'ın varlığı ve birliği en önemli inanç esası olmuştur.Çünkü bütün esaslar Allah'a imana ve O'nun birliği esasına dayanmaktadır.Yüce Allah'a...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
"Allah'tan korkmak ne anlama geliyor? Allah korkulacak bir varlık mıdır? İnsanlar kızınca 'Neden Allah'tan kork!' diyorlar?" Allah'ı sevmek ne kadar güzelse, Allah'tan korkmak da o kadar güzel ve anlamlıdır. Bu anlamda Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmenin bir başka ifadesidir. Eğer beş yaşındaki...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Allah rızası için toplanıp Allah'ı ananlara gökten biri şöyle seslenir:Bulunduğunuz yerden bağışlanmış olarak kalkınız.Şüphesiz ki günahlarınızı sevaba çevirdim. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Eğer bir toplulukta Yüce Allah'ın ismi anılmaz ve Peygamber üzerine salavat getirilmezse,kıyamet gününde o mescitde...
17 Aralık 2017 - 0 yorum
“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş ( Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.” ” Bakara 21. Kulluk, her zaman Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde olmak ve ona göre bir duruş sergilemektir. Kulluk, kişinin kendisini ve...
17 Aralık 2017 - 0 yorum
Gerek fert,gerekse toplum planında,beşeriz maruz kaldığı bütün ıstırapların,kalakların,dünyayı kasıp kavuran zulümlerin,istismarların,bitip tükenmeyen kavga ve savaşalrın,anlaşmazlıkların,boğuşma ve didişmelerin altında yatan en birinci ve en önemli sebep,Allah'ın gerektiği gibi tanınmaması, tanınıp sevilmemesi ve o sevgideki manevi lezzetin elde edilememesidir.Elemsiz lezzet imandadır. Bu...
17 Aralık 2017 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki; "Şüphesiz,yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur.O'ndan başka ilah yoktur.O mutlak güç ve hikmet sahibidir (Al'i İmran Süresi'5-6)". Tefsiri; "Şüphesiz,yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz".Bu cümleyle Yüce Allah,kendisinin göklerdeki ve yeryüzündeki...
17 Aralık 2017 - 0 yorum
Haram kılınan fiillerin en şiddetlisi, günahı en büyük olanı, şüphesiz ki Allah hakkında bilmeden söz söylemektir. Onun içindir ki şeriat ve dinlerin üzerinde ittifak ettikleri haramlar içinde dördüncü sırada zikredilmiştir.Bu fiil, bazı hallerde olan murdar et, kan ve domuz etinin...
Sonraki Sayfa »