Ahiret Hayatına İman

1 Ocak 2019 - 0 yorum
Ahireti İnkar Etmenin sonuçları 1- Ahireti inkarın, insan üzerindeki olumsuz tesiri son derece büyüktür. Ölümü bir yok olma kabul eden bir insanın, zihninde kat'iyen bir güven ve sükunet oluşmaz. Şöyle ki, ebedi bir hayat düşüncesine sahip olmayan bir kimsenin, her gün...
6 Aralık 2018 - 0 yorum
Ahirete İman Etmenin Önemi Kur'an; Tevhid, nübüvvet ve ahiret olmak üzere tebliğinin temelini oluşturan üç esasından biri olan ahirete imanı, Allah'a imanla birlikte zikretmiştir. Onun için pek çok ayette bu iki iman esasını birlikte zikretmesi, Allah'a imanın ahiret gününe iman üzere...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
İki taraf (cennetliklerle cehennemlikler) arasında bir perde ve herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz Cennet'e giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: Selam size! diye seslenirler. Gözleri cehennem ehline çevrildiğinde ise Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma...
10 Haziran 2018 - 0 yorum
İnsanlar nefsin varlığını kabul etme konusunda hemfikir olmalarına rağmen onlara en çok müşkil gelen meselelerden biri,nefsin durumu ve onun mahiyetidir.Nefsin varlığı mevcut olmakla beraber,onun mahiyetini bilmemek kişiye zarar vermez.Daha sonra insana müşkil gelen meselelerden biri de nefsin ölümden sonraki durumudur.Hak...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
SORU: Bugün Müslümanların % 99’u doğduğunda zaten Müslüman bir ülkede doğmuş ya da Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmiş. Genel istatistik bunu gösteriyor gibi. Ehl-i kitabın müşrik olduğunu Abdülaziz Hocam söylemişti. Daha doğrusu “Müslüman olmayan herkes müşriktir” demişti. Sonra da...
17 Mayıs 2018 - 0 yorum
SORU: Siz ruhun ölmediğini, sadece vücuttan ayrıldığını söylüyorsunuz. Oysa bazıları ruhun ölümle yok olduğunu, sonradan tekrar yaratıldığını ileri sürerler. Ne dersiniz? CEVAP: Ruhun öldüğünü ileri sürenler keskin görüşten yoksundurlar. Zira ayet ve hadisler, ölümden sonra ruhun yerinde kaldığını kesin olarak belirtmişlerdir. Ölümden...
19 Nisan 2018 - 0 yorum
Ahiret Hayatına İnanmak,Ahiret Hayatına İman Etmenin Önemi,Ahiret Hayatına İnanmanın Ve İman Etmenin İnsan Hayatına Sağladığı Faydalar Nelerdir Ahiret,ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonsuza kadar devam edecek olan bir hayattır.Bu bakımdan ölümden sonra başlayan kabir ve berzah hayatı ahiret hayatı içerisinde...
16 Nisan 2018 - 0 yorum
Kabirde Sorulacak Sorular Nelerdir Büyük fırtına yaklaşıyor. Her geçen gün zaman yenileniyor ama insan eskiyor ve var olan zamanını tüketiyor. Gün geçtikçe nefes sayıları azalıyor. Ölüm habercileri devrede, hastalanma, saçların dökülüp beyazlaşması, yakınlarından ölüm haberleri… Her şey ölümü haber veriyor insana...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
Kabir azabının aslı, dünya sevgisidir. Fakat şiddet derecesi ayrıdır. Azlığı, çokluğu dünya sevgisine göre değişir. Dünyayı çok seven çok, az  seven az azap görür. Demek ki azap, kalbin dünyaya bağlanmasının sevmesinin sonucudur. Yoksa mal, mülk, hizmetçi, hayvan, mevki, büyüklük ve...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Koşar Adımlarla Ölüme Doğru Gitmek Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır.Can veren de can alan da O'dur.O diridir,asla ölmez.Hayır O'nun elindedir.O her şeye kadirdir.Allah'tan başka ilah yoktur.Nimet,lütüf ve güzel övgü sahibidir.Biz yalnız O'na ibadet eder,dini yalnız O'na...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bu alemin icadında asıl gaye;insan-ı kamil'dir.Bu ise her asırda vardır.Kutb-u vücud,vesair kutublar ve afraddır.Çünkü alem cesedi;insan-ı kamil ise ruh gibidir.İşte buna binaen,kıyamete kadar,alemin ruhu bakidir. Naklederler ki; İsa (a.s) ahir zamanda yeryüzüne inerek,yeryüzünde kırk yıl kaldıktan sonra MİK'AD namındaki halifeyi yerine bırakıp...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsanlar,kabirlerin bulunduğu yerlerden yola koyuldular.Her yurda yerleşecek ahalisi olmak üzere,sonların varacakları yerlere gittiler.Ne o yurdu başkasıyla değiştirebilirler;ne de oradan taşınırlar.İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak,Münezzeh olan Allah'ın huylarından iki huydur.Bu ikisi ne bir eceli yaklaştırır,ne de bir rızkı azaltır. Size Allah'ın kitabını...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsan ölünce,onunla beraber kabre giren üç niteliği vardır.Bunlarda; Kalbin Safasi=Bütün kibir,gösteriş gibi kötü huylardan temizliktir.Allah'ın zikriyle,ünsiyyeti ve Allah'a olan sevgisindendir. Kalbin Temizlik Ve Parlaklığı=Dünya şehvet ve isteklerinden sakınmakla,ünsiyyeti,Allah'ı çok zikretmekle,muhabbeti de marifetle meydana gelir.Marifetin elde edilmesi devamlı tefekkür iledir Münciyat=Öldükten sonra...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Kabir azabından maksat,Berzah'da görülen azaptır;her ölen kişi ister gömülsün,ister gömülmesin,ister yırtıcı hayvanlar yesin ister yakılarak kül olsun,ister çürüyüp havada savrulsun isterse sertleşsin veya denizde oğulsun,her halükarda ruhu bedenine girerek hak ettiği azabı kabirde çekecektir. Sahih'ül-Buhari'de Semre b. Cendeb'den şöyle bir hadis...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Dabbe kelimesi "canlı, hareket eden varlık" anlamında olup, daha çok hayvanlar için kullanılır. Arzdan çıkacak bu dâbbe insanlara konuşacak, onların İlahi ayetlere tam inanmadıklarını söyleyecektir. Buradan hareketle bu dabbenin radyo, televizyon, hatta internet olabileceğini söyleyenler vardır. Bu varlığın çıkması ise...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'u Teala, içinde yaşadığımız bu dünya'yı ve üzerindeki bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve dünyadaki bütün insanlar, canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak (1) Allah'tan başka tüm alem son bulacaktır...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
PEYGAMBERİMİZİN DECCAL HAKKINDA VERMİŞ OLDUĞU HUTBE Allah (c.c) Adem (a.s)'ı yaratıp yeryüzüne gönderdiğinden itibaren yeryüzünde Deccal'den büyük bir fitne olmamıştır.Allah (c.c)'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetini ona karşı uyarmıştır.Ben Peygamberlerin sonuncusuyum,siz de ümmetlerin sonuncusunuz.O kesinlikle sizden çıkacaktır.Eğer ben aranızdayken çıkarsa ben...
14 Ocak 2018 - 0 yorum
Kıyamet; Hasret, nedamet (pişmanlık), muhasebe (hesaba çekilme), müsale (sorguya çekilme),müsabaka (Cennet'e önce varmak için koşmak), münakaşa,münafese (yüce makamlara imrenme), zelzele,demdeme (azab ve mahvolma), vaki (vukuat,olay), karia,(şiddet ve zorluk), racife (zelzele), radife (sur'un ikinci üfürülmesi) gaşiye (şaşırma), dahiye (büyük bela), azife...
Sonraki Sayfa »