Ahiret Hayatına İman

18 Mart 2018 - 0 yorum
Hedefte Ölüm Var Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundur,hamd O'nadır.Can veren de can alan da O'dur.O diridir,asla ölmez.Hayır O'nun elindedir.O her şeye kadirdir.Allah'tan başka ilah yoktur.Nimet,lütüf ve güzel övgü sahibidir.Biz yalnız O'na ibadet eder,dini yalnız O'na halis kılarız.Allah'ım...
12 Mart 2018 - 0 yorum
Kabir Azabı Büyük günah işleyenlerin uğrayacağı akıbet Ebu Said hadisinde geçmiştir;Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavn'ın yolu üzerinde bulunmaktadırlar.Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş,aaltlarından ve ayaklarından çıkmaktadır. Zina eden kadınlar göğüslerinden asılmaktadır.Gıybet edenler,yan uzuvlarından kesilen etleri...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bu alemin icadında asıl gaye;insan-ı kamil'dir.Bu ise her asırda vardır.Kutb-u vücud,vesair kutublar ve afraddır.Çünkü alem cesedi;insan-ı kamil ise ruh gibidir.İşte buna binaen,kıyamete kadar,alemin ruhu bakidir. Naklederler ki; İsa (a.s) ahir zamanda yeryüzüne inerek,yeryüzünde kırk yıl kaldıktan sonra MİK'AD namındaki halifeyi yerine bırakıp...
3 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsanlar,kabirlerin bulunduğu yerlerden yola koyuldular.Her yurda yerleşecek ahalisi olmak üzere,sonların varacakları yerlere gittiler.Ne o yurdu başkasıyla değiştirebilirler;ne de oradan taşınırlar.İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak,Münezzeh olan Allah'ın huylarından iki huydur.Bu ikisi ne bir eceli yaklaştırır,ne de bir rızkı azaltır. Size Allah'ın kitabını...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsan ölünce,onunla beraber kabre giren üç niteliği vardır.Bunlarda; Kalbin Safasi=Bütün kibir,gösteriş gibi kötü huylardan temizliktir.Allah'ın zikriyle,ünsiyyeti ve Allah'a olan sevgisindendir. Kalbin Temizlik Ve Parlaklığı=Dünya şehvet ve isteklerinden sakınmakla,ünsiyyeti,Allah'ı çok zikretmekle,muhabbeti de marifetle meydana gelir.Marifetin elde edilmesi devamlı tefekkür iledir Münciyat=Öldükten sonra...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Kabir azabından maksat,Berzah'da görülen azaptır;her ölen kişi ister gömülsün,ister gömülmesin,ister yırtıcı hayvanlar yesin ister yakılarak kül olsun,ister çürüyüp havada savrulsun isterse sertleşsin veya denizde oğulsun,her halükarda ruhu bedenine girerek hak ettiği azabı kabirde çekecektir. Sahih'ül-Buhari'de Semre b. Cendeb'den şöyle bir hadis...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Dabbe kelimesi "canlı, hareket eden varlık" anlamında olup, daha çok hayvanlar için kullanılır. Arzdan çıkacak bu dâbbe insanlara konuşacak, onların İlahi ayetlere tam inanmadıklarını söyleyecektir. Buradan hareketle bu dabbenin radyo, televizyon, hatta internet olabileceğini söyleyenler vardır. Bu varlığın çıkması ise...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'u Teala, içinde yaşadığımız bu dünya'yı ve üzerindeki bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve dünyadaki bütün insanlar, canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak (1) Allah'tan başka tüm alem son bulacaktır...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
PEYGAMBERİMİZİN DECCAL HAKKINDA VERMİŞ OLDUĞU HUTBE Allah (c.c) Adem (a.s)'ı yaratıp yeryüzüne gönderdiğinden itibaren yeryüzünde Deccal'den büyük bir fitne olmamıştır.Allah (c.c)'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetini ona karşı uyarmıştır.Ben Peygamberlerin sonuncusuyum,siz de ümmetlerin sonuncusunuz.O kesinlikle sizden çıkacaktır.Eğer ben aranızdayken çıkarsa ben...
14 Ocak 2018 - 0 yorum
Kıyamet; Hasret, nedamet (pişmanlık), muhasebe (hesaba çekilme), müsale (sorguya çekilme),müsabaka (Cennet'e önce varmak için koşmak), münakaşa,münafese (yüce makamlara imrenme), zelzele,demdeme (azab ve mahvolma), vaki (vukuat,olay), karia,(şiddet ve zorluk), racife (zelzele), radife (sur'un ikinci üfürülmesi) gaşiye (şaşırma), dahiye (büyük bela), azife...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
Yatacak yerini iyi bil. Orası sıkışık. Aşırı derecede sıkıştırma. Toprak altıdır. Görem seni. Hazret-i Allah bizleri ve bütün Ehli İslam cemi'i cümlesini ve cümlemizi muhafaza eyleyüp utandırmasın. Amin. Amin. Amin. Ruhu uyanmadan ölüme yakalanmak, hazırlıksız düşmana yakalanmak gibidir. Ümmet-i Muhammed'in...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Ölüm anında la ilahe illallah olan şahadetin,günahların affvı ve yarlığanması hususunda büyük bir te'siri vardır.Ancak bu şahadet onun ifade ettiği manayı bilen ve ona tam olarak inanan kimsenin şehadetidir.İşte o anda o kişinin şehvetleri ölüp,azgın yumuşayıp,bu nefis isyan ve azgınlığından...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Eli veya ayağı felç olan, hareket edemeyen birisinin özü benliği yerli yerindedir. Çünkü o el ve ayağın aleti değil, el ve ayak onun aletidir. O sadece bunları kullanandır. Benliğin aslı el ve ayağın olmadığı gibi sırtın, karnın, başın ve vücudun...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Ahiret : Kur'an da dünya hayatından sonra sonsuz yeni bir hayat boyutuna ad olarak kullanılmıştır.Ahiret terimi kelami esaslarda şöyle tarif edilmiştir:Ahiret kıyametin kopmasından sonra başlayıp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattır ki,ba's (öldükten sonra dirilme) , haşr,hesap, mizan ,şefaat,sırat ,cennet,cehennem gibi bütün olay ve...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Ahiret hayatının gerçekleşmesinin en büyük delil ve teminatı Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan va'didir . Kur'an-ı Kerim her nefsin öleceğini,ölümden kaçılamayacağını,öldürenin Allah olduğunu ve sonunda dönüşün yine O'na olacağını pek çok yerde vurgulayarak,öldükten sonra dirilişin Allah'ın va'dinin bir gereği olduğunu bildirir. ...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Azgınlığı Ve Şehevi İstekleri Devam Ettirme Arzusu Hak ve had tanımayan mütevacizlerin ve günaha düşkün olanların en belirgin özellikleri hesap gününü inkar etmeleridir.Kur'an-ı Kerim bu hususu "Hesap gününü,her bir haddini aşmış,günaha düşkünden başkası inkar etmez (1)" beyanıyla dile getirmektedir. Ahireti inkar edenlerin...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
NEFSANİ FAKTÖRLER - KİBİR VE GURUR Ahireti kabullenme noktasında insanı menfi tavır almaya götüren bir başka faktör olarak kibri görmekteyiz.İnsanın büyüklenmesi ve kendini yüksek görmesi anlamına gelen kibir ekseriyetle inatla iç içe bulunmakta ve insan fıtratının Yaratıcıya açılan pencerelerini perdeleyen bir...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
NEFSANİ FAKTÖRLER - TUTKU BOYUTUNA ULAŞMIŞ DÜNYA SEVGİSİ NEFSANİ FAKTÖRLER Kur'an-ı Kerim,ahireti inkara götüren sebepler arasında bir kısım nefsani faktörler üzerinde de durur.Kur'an-ı Kerim'in önemle üzerinde durduğu bu noktaları esas alarak üç başlıık altında toplamak mümkündür; TUTKU BOYUTUNA ULAŞMIŞ DÜNYA SEVGİSİ Dünyayı...
Sonraki Sayfa »