96-Alak Süresi

18 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamber (s.a.v) bazen Hira Mağarası'na gider,kendisini cahiliye kargaşasından uzaklaştırır ve bu meleküt alemi yaratanın önünde korkuyu ve yakini hissederek bakışını kainatın ufuklarındaki engin derinliklere salardı.O putlardan ve onlara tapmaktan kaçınır ve putların önünde merasim yapmaktan tiksinirdi.Ama bunun ötesini de kavrayamıyordu! ...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
İBN KESİR MEALİ 1-) Yaratan Rabbinin adıyla oku. 2-) O insanı (sülük gibi yapışan) bir kan pıhtısından yarattı. 3-) Oku,Rabbin en kerim olandır, 4-) O kalemle öğretendir, 5-) İnsana bilmediğini öğretti 6-) Sakın,çünkü insan gerçekten azar; 7-) Kendisini müstağni gördü diye. 8-) Şüphe yok ki dönüş ancak Rabbinedir. 9-10-)...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
1-) Oku,yaratan Rabb'inin adıyla. Bu sûre-i celîle, Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin ilâhî vahye ilk mazhar olup okumakla mükellef ve ilâhî feyizlere nâil olduğunu gösteriyor. İnsanların nasıl bir küçük tohumdan türeyip gelişmeye muvaffak olduklarını bildiriyor. Yüce Peygambere karşı muhalif bir cephe alan,...