95-Tin Süresi

20 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre "El-Burûc" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde "Tin İncir" denilen bir mühim kudret eserine yemîn edildiği için kendisine böyle "Tin Suresi" adı verilmiştir. Bundan evvelki inşirah sûresinde yaratıkların en efdalı olan...
19 Ocak 2018 - 0 yorum
Tin Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamame 8 ayetten oluşmaktadır.Adını ilk ayetindeki incir anlamına gelen 'tin' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 28,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
19 Ocak 2018 - 0 yorum
"İncir ve zeytine andolsun.Sina Dağı'na andolsun ve bu güvenilir şehre andolsun (Tin 1-3)" Allah'ın insanı en güzel biçimde yarattığına dair peş peşe gelen dört yemin İncir ve zeytin bilinen meyvelerdir.Bir kısım alimler,Allah'ın bu meyveye yemin etmek istediği görüşündedirler.Allah bir başka meyveye...