88-Ğaşiye Süresi

2 Mart 2018 - 0 yorum
17. Artık onlar bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına, 18. Göğün nasıl yükseltildiğine 19. Dağların nasıl dikildiklerine, 20. Ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine? 21. Artık sen hatırlat,sen ancak bir hatırlatıcısın, 22. Üzerlerine musallat olan bir zorba değilsin. 23. Fakat kim...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Ahirette bürünecekleri uhrevi varlıkları kendilerine keşfen gösterilenlerle zahirlerinde beşeri varlıklarını batınlarında da Hakk’ı zuhur ettirmek suretiyle hem dünyevi hem uhrevi var oluşların tahakkuk ettirmiş olan kimselere şu husus gizli kalmaz; Cenab-ı Hakk’ın yüce huzurunda amellerin Cenab-ı Hakk’a arz edilmesi,yapılan amellerden dolayı...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mekki bir süre olan Ğaşiye Süresi;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin muhtemeln ilk üç yılı içerisinde bit bütün halinde indirilmiştir.Tamamı 26 ayet olan bu süre,adını ilk ayetindeki 'kafirleri kaplayacak hadise' anlamına gelen 'Ğaşiye' kelimesinden dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik...