85-Buruc Süresi

26 Ocak 2018 - 0 yorum
Buruc Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir.Adını ilk ayetindeki, semada burçlar anlamına gelen buruc kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 27,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Ceberrut alemi burçlarını ihtiva eden lahutiyyet isimleri semasını ve en büyük rahmet mertebesinden sakinlerine hibe edilmiş olan melekut aleminin saraylarını tahkik edenlerden gizli kalmaz ki.Lahutiyet semasına ulaşmak ve ondakileri elde etmek,nasutiyet aleminin muktezasından ile imkan vasfının gereklerinden şiddetle kaçan ve...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, Şems sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Yirmi iki âyeti kerimeyi içermektedir. Göğün burçlarına yemîn ile başladığı için kendisine böyle "Burûc sûresi" adı verilmiştir. Bu sûrede kendisinden evvelki İnşikâk sûresi gibi müminler hakkında ilâhî vâ'di kâfirler hakkında...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Buruc Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir.Adını ilk ayetindeki,semada burçlar anlamına gelen buruc kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 27,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a...