84-İnşikak Süresi

2 Mart 2018 - 0 yorum
1-5 Gök yarıldığı zaman,Ve Rabbine itaatle boyun eğildiği zaman-ki zaten ona layık olan da budur- Yer de alabildiğine uzatıldığı,İçinde ne varsa dışarıya bırakıp bütünüyle boşandığı,Rabbine itaatle boyun eğildiği zaman-ki zaten ona layık olan da budur- 6- Ey insan,gerçekten sen Rabbine doğru durmadan...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Nasutiyet aleminin dar alanından lahutiyet fezasına doğru sülük eden ve kesret aleminden hicret ederek vahdet Kabesine yönelen kimselerden gizli kalmaz ki; Muhakkak ki geri dönüş ve başladığı noktaya geri geliş başlangıç ve zuhurun gerekleri üzeredir.Yine yükselme ve sarkma da alçalma ve...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, İnfitâr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Yirmi beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Göğün yarılacağından söz ettiği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisinden evvelki "Mütaffifîn" sûresinde hafaza meleklerinin yazdıkları kitapların bulunduğu mahal bildirilmişti, bu sûrede de o kitapların...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mekki bir süre olan İnşikak Süresi;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,tamamı 25 ayetten ibarettir.Adını ilk ayetindeki 'semanın ikiye bölünmesi' anlamına gelen 'inşikak' kelimesinden dolayı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 83,Hz Ebu Bekir'in cem...